U heeft gezocht op: *

2584 resultaten

Datum Relevantie

Tennet rondt netversterking Noordoostpolder af met duurzaam station

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet neemt woensdag officieel het nieuwe hoogspanningsstation Emmeloord-Zuidervaart in gebruik, volgens Tennet zelf het eerste duurzame hoogspanningsstation van Nederland. De ingebruikname is het sluitstuk van een grootschalige netversterking die nodig was om het Windpark Noordoostpolder aan te sluiten.

Brussel zet €2,2 mrd opzij voor energie-innovaties

De Europese Commissie stelt de komende drie jaar zo'n €2,2 mrd beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan schone energie. De nadruk ligt op de thema's hernieuwbaar, energiebebesparing in de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en opslag.

Poging tot creëren draagvlak voor zonnepark Eemnes werkte averechts

Projectontwikkelaar Kieszon mag een groot zonnepark in de gemeente Eemnes gaan bouwen. Om het draagvlak voor het park te vergroten, wilde de gemeente het park aanvankelijk openstellen voor bezoekers. Maar omwonenden vreesden juist van die bezoekers de meeste overlast. Op last van de Raad van State heeft de gemeente het bestemmingsplan daarom aangepast.

RVO helpt woningcorporaties en projectontwikkelaars bij energiebesparing

Woningcorporaties en de installatiebranche, dat is de doelgroep voor de nieuwe energiebesparingsverkenner van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De nieuwe online tool maakt gebruik van dezelfde gegevens als bijvoorbeeld de online besparingsverkenner van Milieu Centraal, maar biedt nieuwe mogelijkheden zoals het combineren van meerdere woningen, en het vergelijken van verschillende maatregelen.

Overijssel en Gelderland vragen 4.500 slimme laadpunten aan de markt

De provincies Overijssel en Gelderland vragen in Europese aanbesteding om de aanleg en exploitatie van 2.250 openbare laadpalen, goed voor 4.500 laadpunten. Marktpartijen die interesse hebben in de opdracht, moeten slim laden mogelijk maken en gebruikers in staat stellen om zelf te kiezen waar de stroom vandaan komt.

Belangrijk deel klimaatbeleid uit regeerakkoord te vaag voor doorrekening

Met de maatregelen die specifiek genoeg zijn om door te kunnen rekenen kan de nieuwe regering de helft van de klimaatdoelstellingen halen die het zichzelf voor 2030 heeft gesteld, mits komende regeringen dit beleid de komende dertien jaar op dezelfde voet voortzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van de maandag gepubliceerde doorrekening van het nieuwe regeerakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Onder de punten waarvoor het PBL aandacht vraag is onduidelijkheid over de wijze waarop de regering de miljarden van de SDE+-regeling voor hernieuwbare energie wil aanwenden nu uit deze regeling ook de afvang- en opslag van CO2 moeten worden betaald.

Onenigheid over einddatum salderen: 2020 of 2023

Corporatiekoepel Aedes en de Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn geschrokken van het voornemen om de salderingsregeling in 2020 te beëindigen, zoals staat in het regeerakkoord van Rutte III. Dat blijkt uit twee reacties die de organisaties deze en vorige week publiceerden. De partijen verwijzen naar een eerdere brief van voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD), waarin werd gesproken over 2023 als einddatum voor salderen. Ze vragen het ministerie van Economische Zaken om opheldering.

Subsidietermijn te kort voor VVE's en andere besparingsblokkades

Het verduurzamen van woningen die onderdeel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren vergt een lange adem en een aparte aanpak, los van andere koopwoningen. Zo zijn subsidietermijnen vaak te kort voor het beslissingsproces in een VVE. Dat blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van de Topsector Energie, waar onder andere onderzoeksbureau TNO, Lens en een tweetal VVE-beheerders, aan deelnamen.

Utrechtse wijk Overvecht-Noord in 2030 aardgasloos

De gemeente Utrecht wil dat de wijk Overvecht-Noord uiterlijk in 2030 volledig aardgasvrij is. Dit betekent dat voor zo'n 6.600 huishoudens alternatieve energiebronnen moeten worden gezocht. Hoewel het draaiboek voor deze operatie niet nog is geschreven, weet de gemeente zich wel alvast gesteund door de netbeheerder, de warmteleverancier en drie woningcorporaties.

Nuon Solar Team voor zevende keer wereldkampioen zonneracen

Het Nederlandse Nuon Solar Team heeft de World Solar Challenge gewonnen, het wereldkampioenschap voor zonneauto’s in Australië. Het team uit Delft ging donderdag om 06.45 uur met zonneauto Nuna9 als eerste over de finish in Adelaide, andere teams op grote afstand achter zich latend. Het team deed er vier dagen en ruim zes uur over. Het is de zevende keer dat het Nuon Solar Team de race wint, tweemaal eindigde het team op de tweede plaats.

Nuon gaat overstag en faciliteert voortaan postcoderoos

Nuon verleent voortaan alle medewerking aan klanten die zelf via de postcoderoosregeling elektriciteit willen opwekken en daarvoor via de energieleverancier teruggave van de energiebelasting willen verrekenen. Met name grote energieleveranciers zijn tot dusver terughoudend met het faciliteren van deze regeling. Naast Nuon laat ook Essent weten dat het zijn positie gaat herzien en in de toekomst gebruik van de regeling mogelijk gaat maken.

REGEERAKKOORD Afvang en opslag wordt ruggengraat van CO2-beleid

De afvang en opslag van kooldioxide (CCS) wordt samen met de sluiting van kolencentrales de ruggengraat van het CO2-beleid in Nederland. De elektriciteitssector wordt geconfronteerd met een minimum CO2-prijs. De inzet op biomassa wordt teruggeschroefd, de inzet op wind op zee krijgt een extra impuls. Emissieloze auto's, geen aansluitplicht maar een warmterecht, het einde van de salderingsregeling en nog een tikkeltje minder gaswinning in Groningen. In een notendop zijn dit de plannen van Rutte III richting een duurzame Nederlandse economie.

Overijsselse waterschappen bouwen energiefabrieken

Provincie Overijssel en twee waterschappen, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, investeren samen in twee energiefabrieken en zonne-installaties en overwegen het neerzetten van windturbines. Daartoe hebben de partijen vorige week een convenant gesloten, waarin de provincie €3,2 mln toezegt voor de bouw van de energiefabrieken.

Herstructurering Vattenfall leidt tot aandacht voor zon, ook bij Nuon

Vattenfall, de Zweedse moeder van energiebedrijf Nuon, heeft een nieuw bedrijfsonderdeel: zonne-energie en batterij-opslag. Met de nieuwe structuur wil het bedrijf anticiperen op marktontwikkelingen, waaronder het groeiende belang van (grootschalige) zonne-energie. De komende twee jaar wil het Zweedse staatsbedrijf €150 mln investeren in zonneparken, waaronder diverse in Nederland.

Apeldoorn stelt bouwleges voor grote zonneparken fors neerwaarts bij

In de gemeente Apeldoorn zijn de bouwleges die gemoeid zijn met grootschalige zonneparken fors gereduceerd. De gemeenteraad stemde eind vorige week in met dit collegevoorstel, dat bedoeld is om de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid te versnellen. Het reeds vergunde Zonnepark Zuidbroek profiteert direct: de leges dalen met ruim anderhalve ton.

Dak bibliotheek Emmeloord strijdtoneel postcoderoos

Energieleveranciers Nuon, Essent en Oxxio veroorzaken onrust rondom het postcoderoosproject met zonnepanelen op het dak van de bibliotheek in Emmeloord. De teruggave van energiebelasting is niet mogelijk en op voortijdig overstappen staat een boete, waardoor deelname aan het energieproject voor een aantal huishoudens niet meer aantrekkelijk is, bleek tijdens de voorlichtingsavond deze week. Desondanks signaleert Duurzame Energie Unie-voorzitter Rense van Dijk een langzame acceptatie van postcoderoosprojecten in de markt: "Het beweegt de goede kant op."