U heeft gezocht op: *

46 resultaten

Datum Relevantie

Delta streeft naar splitsing eind dit jaar

Delta streeft ernaar de splitsing van het bedrijf al per 31 december 2016 door te voeren. Dat blijkt uit stukken van Provinciale Staten in Zeeland, die vrijdag het formele splitsingsplan van Delta goedkeurden. Deze maandag volgt naar alle waarschijnlijkheid goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering van het energiebedrijf.

Verlieslijdend Delta gaat vlot op de schop

Het Zeeuwse Delta gaat dit jaar een reorganisatie doorvoeren om kosten te verlagen. Vele tientallen banen kunnen verdwijnen, hoofdzakelijk in het wholesale-segment, vertelt CFO en interim-CEO Frank Verhagen van het Zeeuwse bedrijf deze donderdag in een toelichting aan Energeia op de gepubliceerde jaarcijfers 2015. Delta leed EUR 110,7 mln verlies. Ook met herstructurering van het gehele bedrijf wil Verhagen voortvarend aan de slag.

Stedin: grote reorganisatie drukte stempel op 2015

Regionaal netbeheerder Stedin investeerde in 2015 in totaal EUR 360 mln, EUR 73 mln minder dan het jaar ervoor. Een intensieve reorganisatie was volgens Stedin "medeverantwoordelijk" voor deze daling van uitgaven, naast lagere investeringsbehoefte door verslimming van netten. Dit meldt de regionaal netbeheerder in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. De reorganisatie, die naar nu blijkt bijna heel 2015 in beslag nam, drukte zijn stempel op het jaar.

Waterbedrijf Evides als financiële reddingsboei Delta?

Delta’s waterbedrijf Evides kan als reddingsboei dienen voor zwakke onderdelen van het energiebedrijf. Wanneer het gezond opererende Evides, onderdeel van Delta, in een nieuwe, losse entiteit wordt geplaatst, kan daarop een lening van EUR 150 mln worden aangetrokken, waarbij de publieke aandeelhouders borg moeten staan. Het aangetrokken kapitaal moet Delta als groep op de benen houden.

Zeeland: plaats slechte Delta-delen eerst 'in quarantaine'

Bij het doorvoeren van de splitsing van Delta moeten slecht presterende onderdelen een afgezonderde plek in de bedrijfsstructuur krijgen, waardoor ze de groep als geheel geen klap kunnen opleveren. Bij die herstructurering moeten deze onderdelen een zak met geld meekrijgen om zelfstandig gezond te worden en te blijven. Als dat niet lukt, kan verkoop aan de orde komen. Dit is de inzet van Gedeputeerde Staten (GS) bij de splitsing tussen productie- en leveringsbedrijf en netwerkbedrijf die Delta in de zomer van 2017 rond moet hebben.

Essent en Nuon klagen over 'te lange' termijn splitsing Delta en Eneco

De termijn die Delta en Eneco van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben gekregen om een splitsing van hun activiteiten door te voeren is "onredelijk lang". Dit stelt een aantal concurrenten van de energiebedrijven, onder meer Nuon en Essent. Zij hebben een bezwaarschrift ingediend bij de termijn die ACM vaststelde voor splitsing.

Kamp wijst oproep Senaat tot opschorten splitsing resoluut af

De Eerste Kamer en minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) hebben deze dinsdag bij de behandeling van de verzamelwet Stroom een harde aanvaring gehad over uitvoering van de splitsing van Delta en Eneco. Een meerderheid van de Senaat stelde dat het kabinet het groepsverbod zou moeten opschorten. Kamp hield voet bij stuk en wees er op dat Stroom de splitsing niet regelt, maar in stand houdt. Hij legde de oproep tot uitstel vastberaden naast zich neer.

Eneco-eigenaren vrezen rating na knip, S&P ziet het niet zo somber in

De kans dat kredietbeoordelaar Standard & Poors (S&P) de rating van energiebedrijf Eneco (A-) op de middellange termijn verlaagt is aanwezig, maar wel gering. Dat heeft S&P deze week gemeld naar aanleiding van het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om splitsing van Eneco af te dwingen per februari 2017. De aandeelhouders van Eneco gaan helemaal uit van een lagere rating en daardoor verlaagd dividend bij ontvlechting.

OPINIE Splitsingsdebat schaadt vertrouwen in wetgevingsproces

De Eerste Kamer speelt met vuur wanneer deze overweegt om het wetsvoorstel Stroom te laten sneuvelen om zo de splitsing van Eneco en Delta tegen te houden. Dat stellen Rogier van Keulen en Erik Klooster in onderstaande ingezonden brief aan Energeia. Dat het parlement zich opnieuw uitspreekt over de splitsing van energiebedrijven is volgens hen schadelijk voor het vertrouwen in het wetgevingsproces.

Splitsing: toekomstige schadeclaims niet uit te sluiten

Bij splitsing van Eneco en Delta is het niet uit te sluiten dat de Wet onafhankelijk netbeheer (Won) alsnog juridische averij oploopt. Van deze bedrijven kan de rijksoverheid in dat geval claims tegemoet zien. Wanneer echter gewacht zou worden met handhaving van de Won -mocht de Senaat dit komende week willen en kunnen regelen- is het mogelijk dat leveranciers als NLE en Budget Energie een claim indienen wegens het ongelijke speelveld dat zou voortbestaan. Ook Nuon en Essent, die hun Nederlandse netwerktak al afstootten, zouden hun hand dan op kunnen houden.

SP-senatoren hebben nog veel vragen over splitsing

De Eerste Kamer is nog niet klaar met de splitsing van Eneco en Delta. Met name de SP-fractie heeft nog veel vragen aan minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) over het wetsvoorstel Stroom, waarin de splitsingsregels opnieuw verwoord staat. Langdurig gesteggel over de splitsing kan Kamp naar eigen zeggen in een lastig parket brengen op een heel ander dossier: offshore wind.

Getouwtrek tussen energiebedrijven ging vooraf aan ACM-besluit splitsing

Aan het definitief vaststellen van termijnen voor de splitsing van Delta en Eneco ging getouwtrek tussen energiebedrijven vooraf bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hoeveel tijd is redelijk voor ontvlechting? Wat een aantal concurrenten van Delta en Eneco betreft werd de knip op dit moment al gezet.

Delta heeft definitieve ACM-termijn splitsing binnen, kijkt naar Senaat

Terwijl energiebedrijf Delta nog wel hoopvol naar de Eerste Kamer kijkt, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) tot Delta's ongenoegen al definitief besloten dat het bedrijf voor 1 juli 2017 gesplitst moet zijn. Delta is als organisatie "in de greep" van de splitsing die doorgevoerd moet worden, meldt het concern aan de aandeelhouders.

Eneco-CEO De Haas kijkt met kromme tenen naar RWE-splitsing

Het deze week aangekondigde plan van het Duitse RWE om activiteiten rond duurzame energieproductie, netbeheer en retail in een nieuw bedrijf onder te brengen is de ultieme illustratie van het verkeerde beleid dat Nederland voert met de splitsingseis. Dat stelt CEO van Eneco Groep Jeroen de Haas. Hij blijft er van overtuigd dat de splitsing van zijn bedrijf afgewend kan worden.

PVDA gooit balletje op over nationalisering kerncentrale Borssele

De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid (PVDA) heeft minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) gevraagd naar de mogelijkheden om de kerncentrale in Borssele te nationaliseren. De sociaal-democraten gooien daarbij een paar balletjes op: Covra en staatsdeelneming EBN kunnen mogelijk een rol spelen en de deze vrijdag geëffectueerde beursgang van ABN Amro zou financiering kunnen opleveren.

S&P houdt credit rating Delta gelijk ondanks naderende splitsing 

De kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de credit rating van het Zeeuwse energiebedrijf Delta maandag bestendigd op BBB. S&P deed dit ondanks het feit dat de splitsing voor Delta een onafwendbare stap lijkt. Het vooruitzicht voor Delta blijft negatief op BBB-, met de optie voor verdere verlaging in specifieke situaties.

Kamer: extra aandacht voor Borssele en Zeeuwse banen bij splitsing Delta

De Tweede Kamer heeft donderdag twee aanvullende moties aangenomen bij de verzamelwet Stroom. Een Kamermeerderheid roept het kabinet op om bij de splitsing van het Zeeuwse Delta bijzondere aandacht te hebben voor twee belangrijke punten: werkgelegenheid in de "toch al kwetsbare" provincie Zeeland en de positie van de kerncentrale Borssele.

Tweede Kamer stemt in met veelbesproken verzamelwet Stroom

De Tweede Kamer heeft deze dinsdagmiddag ingestemd met het wetsvoorstel voor stroomlijning en modernisering van de Gas- en Elektriciteitswet. De verzamelwet Stroom dus, die nu richting Senaat gaat. Hiermee is uitvoering van de splitsing van Eneco en Delta door de Tweede Kamer goedgekeurd. Voorstellen om splitsing in meer of mindere mate uit te stellen haalden het niet.

Tweede Kamer verlegt accent bij splitsingvraag van óf naar hoé

De Tweede Kamer debatteerde dinsdagavond wederom over de verzamelwet Stroom. Nogmaals kruisten de fracties van coalitiepartijen PVDA en VVD de degens met oppositiepartijen over het uitvoeren van de splitsing door Eneco en Delta. Na een herhaling van zetten verlegde de Kamer het accent in de discussie van de vraag óf de bedrijven moeten splitsen naar de vraag hoé en met welke waarborgen voor werkgelegenheid en de kerncentrale Borssele.

Kogel door de kerk in Kamerdebat: splitsing van Eneco en Delta

De splitsing van energiebedrijven Delta en Eneco moet worden uitgevoerd. Die kogel ging door de kerk, woensdag bij een avondvullend energiedebat in de Tweede Kamer. Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) ziet geen reden om de bedrijven, zoals zij willen, geïntegreerd te laten voortbestaan. Bij deze stellige overtuiging vindt Kamp in de Kamer partijgenoot André Bosman en Jan Vos (PVDA) aan zijn zijde, waarmee een Kamermeerderheid splitsing bij Delta en Eneco wil afdwingen.

PVDA houdt vast aan splitsing, bekritiseert opstelling Delta en Eneco

De Kamerfractie van PVDA houdt net als coalitiepartner VVD vast aan een verplichte doorvoering van de splitsing bij Eneco en Delta. PVDA-energiewoordvoerder Jan Vos maakte dit dinsdagavond bekend. De twee ongesplitste energiebedrijven hadden hun hoop op de PVDA gevestigd voor een besluit om de splitsing van tafel te krijgen.

Staten van Delta-eigenaar Zeeland willen uitstel, geen afstel van splitsing

Een motie van de SP-Statenfractie in Zeeland om Gedeputeerde Staten als Delta grootaandeelhouder (50%) naar Den Haag te sturen met de opdracht Delta's splitsing van tafel te krijgen zolang andere EU-landen hun energiebedrijven ook geen groepsverbod opleggen, is vrijdag afgeschoten. Een motie om voor Delta minimaal twee jaar tijd te garanderen voor het doorvoeren van de splitsing werd met unanieme stemmen aangenomen.

Amendement SP: dwing splitsing pas af als andere EU-landen 't ook doen

De splitsing bij Eneco en Delta mag alleen worden afgedwongen als andere, omringende Europese landen ook een groepsverbod aan energiebedrijven opleggen. Dit is de strekking van een amendement dat woensdag door SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling werd ingediend bij het door de Tweede Kamer te behandelen wetspakket Stroom. Smaling hoopt deze "bijzondere inwerkingtredingsbepaling" bij de splitsing hiermee wettelijk te regelen.

Zeeuws gedeputeerde: geef Delta twee jaar tijd als splitsen moet

Als het Zeeuwse Delta definitief gesplitst moet worden, dient dit "zeer zorgvuldig" te worden geregeld. Dat stelt gedeputeerde Carla Schönknecht (VVD) van Delta's grootaandeelhouder provincie Zeeland (50%) deze woensdag in gesprek met Energeia. "Dat regel je niet in een half jaartje", zegt zij. Schönknecht zou een periode van twee jaar redelijk vinden als termijn voor het zorgvuldig opknippen van Delta, met voldoende aandacht voor behoud van banen.

Kamp draait zaak om: niet splitsen zorgt voor risico energietransitie

Het splitsen van Eneco en Delta is een gevaar voor de energietransitie, stellen de energiebedrijven in hun volhardende lobby in het verzet tegen uitvoering van de Wet onafhankelijk netbeheer. Minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) draait het in antwoorden op Kamervragen over de Won om. Niét splitsen, dat is volgens hem juist een risico binnen de energietransitie.

Eigenaren Delta en Eneco tegen splitsing, maar niet principieel

In een brief aan minister Henk Kamp van Economische Zaken verklaren de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Dordrecht "geen principiële voor- of tegenstander" te zijn van splitsing. Maar op de vermeende gevolgen van splitsing zitten de drie grote aandeelhouders van Eneco (samen goed voor ruim 57%) absoluut niet te wachten, willen ze de VVD-bewindsman toch graag meegeven. Eneco en Delta grijpen ondertussen elke gelegenheid aan om de politiek te laten weten: splitsen is een verkeerd idee.

Kamer vraagt Kamp hemd van lijf over splitsing, dit jaar ACM-besluit

De fracties in de Tweede Kamer zitten met een grote hoeveelheid aan vragen over de uitvoering van de splitsing van Eneco en Delta, die naar aanleiding van de goedkeuring van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (Won) door de Hoge Raad ophanden is. De VVD is duidelijk voor splitsen, de SP duidelijk tegen. Andere fracties nemen minder helder stelling in. De fracties vragen minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) allemaal de hemd van het lijf over de motieven voor en gevolgen van splitsing, bijvoorbeeld voor werkgelegenheid.

INGEZONDEN BRIEF Splitsing vertraagt verduurzaming Nederland

Minister Kamp moet zijn plannen staken om de omstreden Splitsingswet verder uit te voeren. Hij kan zijn tijd en energie beter besteden aan het realiseren van de nationale klimaatdoelstellingen zoals de rechter recent oordeelde in de klimaatzaak die Urgenda had aangespannen. Dat stelt duurzaam ondernemer Jan Willem Zwang in onderstaande ingezonden brief aan Energeia.

INGEZONDEN BRIEF Meerwaarde splitsing heeft zich duidelijk bewezen

De aandeelhouders van Eneco en Delta zouden de ogen eens moeten openen voor de evidente voordelen van het in publiek eigendom houden van de netmonopolies, in plaats van het verlengen van de juridische strijd tegen de centrale overheid. Dat betoogt Jannes Verwer in onderstaande ingezonden brief aan Energeia. Jannes Verwer is voormalig CEO van Eon Benelux en was indertijd betrokken bij de besluitvorming rond de Splitsingswet.