Column

Betrouwbare meters

Bij een betrouwbaar energienet hoort een betrouwbare energiemeter. Een meter die doet wat hij moet doen: de juiste meterstanden tonen. Zodat consumenten betalen voor wat ze gebruiken; niet meer en niet minder. Vrijdag publiceert Frank Leferink van de Universiteit Twente een onderzoek dat de betrouwbaarheid van een deel van de energiemeters in twijfel trekt. In een laboratoriumsetting vertoonden bepaalde meters afwijkingen, zowel naar beneden als naar boven.

Leferinks onderzoek was voor netbeheerders anderhalf jaar geleden aanleiding om nog meer dan anders alert te zijn op de juiste werking van energiemeters. We lieten een contra-expertise uitvoeren door meetinstituut VSL. De uitkomsten onderschreven de bevindingen van Leferink: in uitzonderlijke omstandigheden kunnen bepaalde meters afwijkingen vertonen. Daar moesten we wat mee.

Het onderzoek van Leferink heeft ervoor gezorgd dat we met een andere bril hebben gekeken naar klachten van klanten over een in hun ogen te hoge energierekening, vaak na installatie van een slimme meter. We willen er zeker van kunnen zijn dat de meter klopt. Tientallen cases hebben we inmiddels onderzocht. In bijna alle gevallen was de uitkomst dat de meterstanden en dus de energierekening klopten. Klanten bleken apparaten te hebben die meer stroom verbruiken dan ze dachten. Of ze betaalden voorheen op basis van een te laag ingeschat verbruik en na de installatie van de slimme meter voor het daadwerkelijke, hogere verbruik.

Onze conclusie tot nu toe is dat het laboratoriumonderzoek onder uitzonderlijke omstandigheden heel weinig zegt over de werking en betrouwbaarheid van de meters in de praktijk. Een in de portemonnee van klanten pijnlijke realiteit is dat onze energiemeters betrouwbaarder zijn dan het beeld van klanten over hun eigen energieverbruik.

Is er dan helemaal niets aan de hand? Die conclusie kunnen we ook nog niet trekken. Van alle cases die in de praktijk zijn onderzocht, was er één waar daadwerkelijk iets aan de hand was. In een woning met een infraroodsauna week de meter af naar boven. Alle reden voor ons om verder te onderzoeken wat hier aan de hand is. Is de meter inderdaad fout? Of klopt er iets niet aan de installatie van de sauna? We hebben daar nog geen antwoord op en doen wat nodig is om daar duidelijkheid over te krijgen, zodat we zo nodig maatregelen kunnen nemen.

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van energiemeters is waardevol. Sterker nog, het is een noodzaak. Want meters moeten deugdelijk zijn en meterstanden moeten gewoon kloppen. Meters moeten bovendien bestand zijn tegen de toenemende hoeveelheid domotica en apparatuur in huishoudens. Daarom worden alle typen meters op aanwijzen van de autoriteiten regelmatig getest op betrouwbaarheid. Daarom worden normen voor meters aangescherpt. En daarom blijven leveranciers en netbeheerders klachten over onjuiste meterstanden met grote zorgvuldigheid behandelen. Een betrouwbaar net is waar netbeheerders dag en nacht aan werken in het belang van de klant. Daar hoort een betrouwbare meter bij. Netbeheerders zitten daar bovenop.

© 2017 Energeia. Alle rechten voorbehouden.