Nieuws Energeia

Liander mag 'diepe aansluitkosten' niet in rekening brengen als eenmalige aansluitkosten

Investeringen die netbeheerders in het openbare net moeten doen om een aansluiting mogelijk te maken, mogen zij niet in rekening brengen als aansluitkosten. Van zulke diepe aansluitkosten is ook sprake als een nieuw transformatorstation geplaatst moet worden om de lengte van de aansluitkabel binnen de perken te houden. Dat oordeelt de ACM in een geschil tussen netbeheerder Liander en melkveebedrijf Derifarm.

Parlementaire enquête Energeia

Enquêtecommissie van start, gedupeerden vertellen over strijd tegen NAM en overheid

Zijn verhoor is bijna afgelopen als Sijbrand Nijhoff een foto laat zien van de schade aan zijn boerderij in Zijldijk. “De scheuren in deze balken zitten ook in de Groningers”, zegt hij. Deze maandag is de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in de door aardbevingen geplaagde provincie van start gegaan. De eerste gesprekken met gedupeerden leveren geen nieuwe inzichten op, maar laten wel zien waarom dit onderzoek geen dag te vroeg komt.

Nieuws Energeia

Nieuw onderzoek moet potentieel van negatieve emissies in kaart brengen

Het kabinet gaat laten onderzoeken welke rol negatieve CO₂-emissies kunnen spelen in het klimaatbeleid, en wat de mogelijkheden zijn van verschillende negatieve emissietechnieken in Nederland. Uit een inventarisatie onder bedrijven, milieuorganisaties en onderzoeksinstellingen blijkt er “brede behoefte” te bestaan aan zo'n onderzoek. Minister Jetten komt in principe “later dit jaar” met een concreet voorstel.

Nieuws Energeia

Experts: klimaatbeleid kan effectiever door gedragskennis toe te passen

Klimaatbeleid is te weinig gestoeld op kennis over het doorgronden van gedrag. Als die kennis al wordt ingezet, is het vaak te laat of alleen op specifieke maatregelen. Het is belangrijk dit te veranderen, aangezien het halen van de klimaatdoelen breed draagvlak vergt en vergaande gedragsverandering. Die waarschuwing geven enkele gedragswetenschappers aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.