Nieuws Energeia

Kabinet houdt rekening met tegenvallende klimaattop

Het kabinet houdt er rekening mee dat de resultaten van de VN-klimaattop in Glasgow kunnen tegenvallen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer. Een aantal grote uitstoters is vooralsnog niet bereid de reductieambities aan te scherpen en de internationale financiering van maatregelen stokt. In de wandelgangen zal de bewindsvrouw het belang van kernenergie benadrukken.

Nieuws Energeia

EEW mag derde verbrandingslijn nog niet gebruiken, maar houdt zicht op nieuwe vergunning

De Raad van State vindt dat de vergunning van afvalverwerker EEW voor een derde verbrandingslijn in Delfzijl vorig jaar terecht is vernietigd door de rechtbank Noord-Nederland. De Raad van State komt echter op andere gronden tot die conclusie dan de rechtbank vorig jaar, waardoor EEW zicht houdt op de mogelijkheid dat de provincie alsnog een vergunning verleent die wel stand houdt.

Nieuws Energeia

Lagere inkomens maakten minder gebruik van isolatiesubsidies

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) zijn de afgelopen jaren relatief minder vaak gebruikt door mensen met lagere inkomens. In twee afzonderlijke evaluaties van deze regelingen concluderen onderzoekers van TNO en PWC dat de regelingen in de basis goed werken, maar op punten beter kunnen. Het bereiken van lagere inkomens is daar één van.

Nieuws Energeia

Energie-Nederland vangt bot bij rechter met klacht over nieuwe heffing voor GTS-klanten

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) ziet geen bezwaren tegen de neutraliteitsheffing die gebruikers van het landelijke gasnet vanaf dit jaar moeten betalen. Dat blijkt uit een uitspraak in een zaak die was aangespannen door Energie-Nederland. Met de heffing kan GTS onder meer wanbetaling door een individuele netgebruiker verrekenen met alle andere afnemers.