Nieuws Energeia

Nederland en Duitsland hervatten onderhandelingen over Duitse deelname Tennet

Duitsland heeft Financiën-minister Sigrid Kaag formeel laten weten dat het de gesprekken wil hervatten over een mogelijke deelname in het Duitse deel van Tennet. Duitsland wil door aandeelhouder te worden de uitbreiding van het Duitse elektriciteitsnet versnellen. Nederland ziet in de Duitse staat een betrouwbare investeerder voor de groeiende kapitaalbehoefte van Tennet Duitsland.

Nieuws Energeia

Regionale netwerkbedrijven en Rijk maken afspraken over voorwaarden staatsdeelname

Het kabinet heeft met Alliander, Enexis en Stedin een “afsprakenkader” opgesteld voor toetreding van het Rijk als aandeelhouder tot de regionale netwerkbedrijven. Hierin is vastgelegd onder welke voorwaarden een kapitaalstorting en daarmee staatsdeelname in de regionale netwerkbedrijven mogelijk is. Stedin heeft al een toetredingsverzoek gedaan om de Staat als aandeelhouder te verwelkomen.

Nieuws Energeia

Stedin hoopt binnen een jaar zijn drietrapsraket voor financiering te hebben afgerond

Netwerkbedrijf Stedin verwacht in het derde kwartaal van volgend jaar duidelijkheid te hebben over het toetreden van nieuwe provinciale en gemeentelijke aandeelhouders. Naast kapitaalstortingen van bestaande aandeelhouders en het Rijk als nieuwe aandeelhouder, is dit de derde noodzakelijke stap die volgens CFO Danny Benima gezet moet worden om extra eigen vermogen aan te trekken.