Nieuws Energeia

Westland Infra Netbeheer wil twee jaar langer doorgaan met flex-pilot onder tuinders

Netbeheerder Westland Infra mag van de ACM nog minimaal een half jaar doorgaan met de pilot Smart Grid Westland. Binnen deze pilot kunnen glastuinbouwbedrijven op specifieke momenten meer transportcapaciteit benutten dan zij gecontracteerd hebben zonder dat dit invloed heeft op hun tarieven. De ACM buigt zich nog over een verzoek van Westland Infra om de proef met twee jaar te verlengen.

Nieuws Energeia

Onderzoek: aanscherping ETS mogelijk niet genoeg om klimaatdoel te halen

De aanscherping van het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS gaat mogelijk niet ver genoeg om de doelen van Fit for 55 te halen. Dat schrijft het Belgische adviesbureau Climact na een analyse van het voorstel van de Europese Commissie. In het slechtste geval dalen de emissies voor de sectoren onder het ETS tot 2030 met 57%, in plaats van de voorziene 62% die nodig is om het overkoepelende 55%-doel te halen.

Nieuws Energeia

Rechter zet streep door ACM-boete voor hoge opzegvergoedingen

De rechtbank Rotterdam heeft een boetebesluit van de ACM vernietigd. In 2020 legde de toezichthouder een boete op aan energieleverancier Innova, omdat het bedrijf volgens de ACM “onredelijk hoge opzegvergoedingen” in rekening bracht bij ZZP'ers. De ACM had die boete niet mogen opleggen, omdat het onderscheid tussen consumenten en kleinzakelijke verbruikers niet in de wet is vastgelegd.

Nieuws Energeia

Provincies willen wettelijke regierol bij ontwikkeling regionale energie-infrastructuur

Provincies willen een regierol om de ontwikkeling van regionale energie-infrastructuur in goede banen te leiden, en vragen het rijk dit mogelijk te maken in wet- en regelgeving. “In tijden van krapte op het net zou een casino geen voorrang moeten krijgen op bijvoorbeeld een ziekenhuis”, zegt Edward Stigter, voorzitter van de energiewerkgroep binnen het IPO. Netbeheerders ondersteunen de oproep.