Direct naar inhoud

ACM: bijna een jaar wachten op een zwaardere aansluiting is op dit moment niet onredelijk — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 12 juni 2023

Een termijn van 45 weken voor het verzwaren van een aansluiting is in de huidige omstandigheden niet onredelijk, oordeelt de ACM in een geschil tussen netbeheerder Liander en een hotel-restaurant. Het geschilbesluit komt op een moment dat de wettelijke aansluittermijn van achttien weken niet meer van toepassing is, terwijl er voor grootverbruikers ook nog geen nieuwe maximale aansluittermijn is opgenomen in de Netcode Elektriciteit.

De Gasterij van Balveren, een hotel-restaurant in Echteld, vroeg in verband met een grootschalige verbouwing eind 2021 een zwaardere stroomaansluiting aan bij Liander, waarvoor de twee partijen in februari 2022 een overeenkomst sloten. Liander gaf het hotel-restaurant op dat moment al te kennen dat de uitvoering, met name door het tekort aan technisch personeel, lang op zich zou laten wachten en de verzwaring waarschijnlijk pas begin 2023 gerealiseerd zou worden.

De Gasterij van Balveren in Echteld. (Foto: Google Streetview)

De gasterij stelde echter recht te hebben op een aansluiting binnen een termijn van achttien weken, zoals opgenomen in de Elektriciteitswet, en diende een verzoek tot geschilbeslechting in bij de ACM. De wettelijke termijn in de Elektriciteitswet is echter niet meer van toepassing, stelt de ACM in het geschilbesluit. Het vaststellen van een redelijke termijn is namelijk een exclusieve bevoegdheid van de toezichthouder, bleek in 2021 uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Regulatoir vacuüm

Vanwege die uitspraak werkt de ACM momenteel aan een codewijzigingsbesluit om een maximale aansluittermijn op te nemen in de Netcode Elektriciteit in plaats van in de wet. Voor kleinverbruikersaansluitingen is dat vorige week gebeurd: de aansluittermijn blijft voor die doelgroep op achttien weken staan, mits er voldoende netcapaciteit is voor de aansluiting. Voor grootverbruikers heeft de ACM echter nog geen definitief besluit genomen. In een ontwerp-Codebesluit van juli vorig jaar stelde de ACM een termijn van veertig weken voor grootverbruikersaansluitingen voor, maar op dat voorstel kwam zowel van netbeheerders als netgebruikers kritiek en een .

Dat betekent dat de overeenkomst tussen Liander en Gasterij van Balveren begin 2022 getekend werd in een regulatoir vacuüm: de wettelijke aansluittermijn van achttien weken gold al niet meer, maar een vervangende termijn in de Netcode was er nog niet, en is er nog steeds niet. De ACM moet in deze tussenperiode per geval beoordelen wat als een redelijke termijn kan worden beschouwd.

Niet onredelijk

In dit geval heeft Liander, na toepassing van het first come first serve-principe, 45 weken gedaan over het verzwaren van de aansluiting. Dat is langer dan de gemiddelde termijn die Liander de afgelopen jaren nodig heeft gehad voor grootverbruikersaansluitingen, constateert de ACM. Ook begrijpt de ACM dat 45 weken voor het restaurant erg lang is.

Maar gezien de oplopende werkdruk en personeelsschaarste kon Liander niet anders dan de wachtrij voor aansluitingen in volgorde van binnenkomst afwerken, terwijl ook personeel ingezet moest worden voor broodnodige netuitbreidingen. “Onder de huidige omstandigheden” kan volgens de ACM daarom “niet worden gezegd dat Liander in strijd heeft gehandeld met zijn verplichting om de aansluiting binnen een redelijke termijn te realiseren”. De ACM wijst daarom de klacht van het hotel af.