Auteur

David Duijnmayer

Stedin-CEO Marc van der Linden vertrekt in 2021

Marc van der Linden, CEO van netwerkbedrijf Stedin, legt zijn functie halverwege volgend jaar neer. Dat maakte Stedin deze woensdag bekend tijdens een aandeelhoudersvergadering.

CBS stelt aandeel hernieuwbare energie iets naar boven bij

Het aandeel hernieuwbare energie was vorig jaar 8,7%, blijkt uit het jaarrapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een kleine bijstelling naar boven ten opzichte van voorlopige cijfers die afgelopen voorjaar werden gepubliceerd. Biomassa is nog altijd de belangrijkste bron van duurzame energie, maar zonne-energie groeit het snelst.

Aandeelhouders Stedin willen 'onder voorwaarden' financieel bijspringen

De aandeelhouderscommissie van Stedin is in beginsel positief over een kapitaalstorting, maar wil in ruil daarvoor wel meer invloed kunnen uitoefenen op het netwerkbedrijf. Ook wil de commissie alleen een besluit nemen over een kapitaalstorting voor de korte termijn, omdat zij de spelregels van de nieuwe reguleringsperiode, die in 2022 ingaat, wil afwachten.

Congestie is een blijvertje, maar hier en daar worden knelpunten ook weer opgelost

De ACM waarschuwde eerder deze week dat de congestieproblemen in de elektriciteitsnetten de komende jaren eerder zullen toe- dan afnemen. Lokaal kan het beeld er echter anders uit zien. Op verschillende plekken waar eerder het net 'vol' was, is weer capaciteit beschikbaar.

'Aansluittermijn van achttien weken is voor kleine aansluitingen absolute plicht'

Netbeheerder Liander heeft in hoger beroep twee zaken verloren over de wettelijke aansluittermijn van achttien weken. Volgens het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) mag voor aansluitingen tot 10 MVA nooit van deze termijn afgeweken worden.

Energiecoöperaties tevreden met hogere subsidie voor postcoderozen

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft in een definitief advies de subsidiebedragen voor postcoderoosprojecten naar boven bijgesteld, naar aanleiding van kritiek die energiecoöperaties hadden op een conceptadvies van afgelopen zomer. Koepelorganisatie Energie Samen is blij met de aanpassingen.

ACM: Congestieproblemen nemen komende jaren verder toe

Op basis van de investeringsplannen van de netbeheerders verwacht de ACM dat de capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnet de komende jaren verder zullen toenemen. Dat geldt vooral voor het hoogspanningsnet van Tennet en de regionale netten van Liander, Enexis en Enduris.

Alfen mag laadpalen leveren aan Vattenfall in Brabant en Limburg

De Nederlandse specialist in opslag- en laadtechnologie Alfen mag 2.000 laadpalen leveren voor plaatsing in Limburg en Noord-Brabant. Vattenfall won eerder deze maand een aanbesteding van de twee provincies en heeft nu Alfen geselecteerd als leverancier van de hardware.

Eneco stoot onderhoudsactiviteiten aan windturbines af

Eneco verkoopt per 1 oktober zijn dochterbedrijf WNW, dat zich bezighoudt met service en onderhoud aan windturbines. De koper is de F&B Group, die dankzij de acquisitie “een totaalpakket” kan aanbieden aan windparkeigenaren, van de installatie tot en met de uiteindelijke ontmanteling.

'Als netbeheerders het onderling niet eens zijn, moet ik eenheid creëren'

De energienetbeheerders -landelijk en regionaal, groot en klein- moeten meer met één stem gaan spreken. Dat is de expliciete opdracht waarmee de nieuwe directeur van Netbeheer Nederland, Dick Weiffenbach, op pad is gestuurd.

Kamer wil weten onder welke voorwaarden kernenergie een kans maakt

De tweede Kamer wil een onderzoek naar de marktkansen voor kernenergie. Daarbij moet ook onderzocht worden wat voor ondersteuning vanuit het rijk nodig is en waar een nieuwe kerncentrale eventueel zou kunnen komen. Dat volgt uit een aangenomen motie van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

Foutje in rijksinpassingsplan staat Windplan Groen niet in de weg

Het rijksinpassingsplan voor het Windplan Groen is volgens de Raad van State onzorgvuldig vastgesteld. Omdat de 90 turbines zijn verdeeld over meerdere deelparken, hadden in het plan regels moeten staan die bescherming bieden tegen cumulatieve geluidhinder en cumulatieve slagschaduw. De Raad van State repareert dit gebrek zelf, zodat het windplan wel doorgang kan vinden.

Nog twee jaar belastingvoordeel bij openbare laadpalen

Het verlaagde belastingtarief voor elektriciteit die wordt afgenomen bij openbare laadpalen, blijft nog twee jaar bestaan. Eigenlijk zou deze belastingkorting volgend jaar verdwijnen, maar volgens het kabinet is verlenging nodig voor de businesscase van openbare laadpalen.

Kabinet zet vraagtekens bij haalbaarheid Europees elektrolyse-doel

De Nederlandse regering kan zich in grote lijnen vinden in de strategieën voor waterstof en systeemintegratie, die de Europese Commissie eerder deze zomer presenteerde. Wel vraagt het kabinet zich af of het Europese doel om al in 2024 6 GW aan schone waterstof te produceren niet te optimistisch is.

NAM toont zich schuldbewust en betaalt boetes voor lekkages

Het Openbaar Ministerie heeft de NAM twee boetes opgelegd voor lekkages in Farmsum en Collendoornerveen. Het OM vindt dat de NAM onvoldoende heeft gedaan om de lekkages te voorkomen. De boetes, die opgeteld €125.000 bedragen, zijn inmiddels door de NAM betaald.

Groei bij- en meestook zorgt voor meer import houtige biomassa

Het gebruik van houtige biomassa voor energieproductie is vorig jaar fors toegenomen als gevolg van de groei van bij- en meestook in kolencentrales. Daardoor steeg ook het aandeel biomassa uit het buitenland: terwijl de biomassa voor lokale warmte- en stroomproductie vooral uit Nederland komt, worden de houtpellets voor bij- en meestook vooral geïmporteerd uit de Baltische staten, Wit-Rusland, Rusland en Noord-Amerika.

Nieuwe knelpunten in regionale netten steken van noord tot zuid de kop op

Van Den Helder tot Venlo en van de Eemshaven tot op de Zeeuwse eilanden; de inktvlek die congestie heet, breidt zich uit tot in alle hoeken van Nederland. De Zeeuwse netbeheerder Enduris maakte maandag melding van de eerste structurele congestie in haar werkgebied, en ook Enexis en Liander hebben weer nieuwe knelpunten in hun netten.

Energiecoöperaties worden nerveus nu einde postcoderoosregeling nadert

Per 1 januari 2021 krijgen deelnemers aan een nieuw postcoderoosproject niet langer een belastingkorting, maar subsidie. Energiecoöperaties Bergen Energie en Kennemer Energie vrezen dat dit voor coöperaties een financiële nekslag zal betekenen, en vragen minister Wiebes om twee jaar uitstel. Coöperatiekoepel Energie Samen wil geen uitstel, maar wel snel duidelijkheid over het subsidietarief.

Wiebes wil zekerheid over oorzaak methaanlekken bij verlaten olie- en gasputten

Onderzoeksinstituut TNO gaat nader onderzoek doen naar mogelijke methaanlekken bij verlaten olie- en gasputten op de Noordzee. Dat schrijft minister Wiebes in reactie op Kamervragen van Tom van der Lee (GroenLinks).

Tennet neemt nieuw hoogspanningsstation Eemshaven in gebruik

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft het nieuwe 110 kV-station Eemshaven-Midden in gebruik genomen. Het is het tiende hoogspanningsstation dat rond het Groningse haven- en industriegebied staat, en de volledige capaciteit van het station is bedoeld voor duurzame energie die in de Eemshaven wordt opgewekt.

Vattenfall wint aanbesteding voor laadpalen in Noord-Brabant en Limburg

Vattenfall heeft een opdracht in de wacht gesleept voor het plaatsen van achtduizend laadpunten in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het energiebedrijf zal bij de laadpalen onder meer zorgen voor een vrije keuze in energieleverancier.

Enexis onderzoekt congestiemanagement voor regio Uden

Netbeheerders Enexis en Tennet verwachten de komende vier tot zeven jaar structurele congestie rond het hoogspanningsstation Uden in Noord-Brabant. Alle teruglevercapaciteit van dit station is gecontracteerd, zodat er geen ruimte meer is voor nieuwe opwekinstallaties in de regio. Enexis gaat onderzoeken of congestiemanagement toegepast kan worden.

TU Eindhoven richt nieuw instituut op voor energieopslag- en conversie

De Technische Universiteit Eindhoven (TUE) start komende maandag het academische jaar met een nieuw energie-onderzoeksinstituut. Eires, zoals het instituut heet, zal zich vooral richten op kleinschalige oplossingen op het gebied van energieopslag en -conversie.

Liander plaatst weerstandsbank op Vlieland om overtollige zonnestroom 'op te vreten'

Netbeheerder Liander plaatst op Vlieland een tijdelijke weerstandsbank in het elektriciteitsnet, die er voor moet zorgen dat het net op momenten van piekproductie niet overbelast raakt. Ondertussen zoekt de netbeheerder naar structurele manieren om alle stroomproductie op het eiland te kunnen verwerken zonder een dure tweede kabel naar het vasteland te hoeven leggen.

Aandeel hernieuwbare warmte stijgt naar 7% van finaal verbruik

Vorig jaar was 7% van de warmte die in Nederland verbruikt werd, afkomstig van hernieuwbare bronnen. Dat is bijna een procentpunt meer dan in 2018. Bijna 76% van de verbruikte warmte is nog afkomstig uit verbranding van aardgas. Dat blijkt uit de Warmtemonitor 2019 van het CBS en TNO.

Gerechtshof bevestigt: Tennet handelde correct door in strijd met de wet te handelen

Tennet hoeft ruim €1,2 mln aan geïnde betalingen niet terug te betalen aan anodefabrikant Century. Tennet en Century sloten in 2012 een aansluit- en transportovereenkomst die niet aan de Elektriciteitswet voldeed, maar die wel nodig was om de anodefabriek van elektriciteit te blijven voorzien. Century wilde vervolgens van zijn betalingsplicht af, maar krijgt ook in hoger beroep de rechter niet aan zijn kant.

'Grote groei interconnectiecapaciteit nodig voor Europese Green Deal'

Om te kunnen voldoen aan de Europese CO₂-reductiedoelstellingen, moet Nederland de interconnectiecapaciteit met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk fors uitbreiden. In heel Europa zou tot 2030 zo'n 50 GW aan extra interconnectiecapaciteit nodig zijn, en tot 2040 nog eens 43 GW. Dat stelt netbeheerderskoepel Entso-E in een nieuwe studie.

Meerlanden ziet af van biomassacentrale en warmtenet bij Schiphol

Afvalbedrijf Meerlanden ziet af van de bouw van een biomassacentrale in Rijsenhout. Het bedrijf noemt “het nationale maatschappelijke debat over biomassa” en strengere emissienormen als redenen om het project stop te zetten. Potentiële leveranciers zouden hierdoor terughoudend zijn geworden of hogere prijzen vragen.

Hoe Tennet de eerste grensoverschrijdende TSO van Europa werd

Al twintig jaar is Energeia dé dagelijkse bron van energienieuws. Sinds 2000 verschijnt elke werkdag onze nieuwsbrief met daarin de belangrijkste ontwikkelingen in de sector. Deze zomer blikken we terug op enkele dossiers uit twee decennia berichtgeving. Wat speelde er de afgelopen jaren in energieland? En zijn er lessen te trekken uit het verleden? Deze donderdag: de Duitse avonturen van Tennet.

CBB kan geen uitsluitsel geven in geschil stroomvoorziening op treinstation

Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) kan geen inhoudelijk oordeel vellen over de vraag of de elektriciteitsinfrastructuur op het treinstation van Leiden gezien moet worden als een privaat net, of als een installatie. De ACM en de NS verschillen daarover van mening, maar een verlossend oordeel van de bestuursrechter zit er niet in.