Auteur

David Duijnmayer

Veenendaal mag geen precario heffen na foutieve publicatie van belastingverordening

De gemeente Veenendaal was in 2017 te laat met de publicatie van een belastingverordening voor het heffen van precariobelasting over kabels en leidingen van Stedin. Hierdoor miste Veenendaal de deadline van een overgangsregeling en dus mocht de gemeente geen precario heffen. Dat bevestigt de Hoge Raad in cassatie.

Gebruik van vluchtstrook mag sinds 1 januari, maar levert geen kant-en-klare oplossing

Met ingang van 1 januari 2021 is het voor netbeheerders toegestaan om de reserve-onderdelen van het hoogspanningsnet, die eerder achter de hand gehouden moesten worden als back-up voor storingen en onderhoud, in te zetten voor transport van groene stroom. Dat creëert in potentie veel extra ruimte op het net voor duurzame-opwekinstallaties, maar dat gaat niet met een druk op de knop.

Alliander schrijft wedstrijd uit om nieuwe manieren van vraagsturing te vinden

Netwerkbedrijf Alliander vraagt start-ups van buiten de energiesector om manieren te bedenken om de stroomvraag van grootzakelijke afnemers beter te laten aansluiten op de stroomproductie van zonnepanelen. Alliander heeft daarvoor een oproep geplaatst op het platform Starthubs en stelt een budget van €30.000 beschikbaar voor het beste idee.

Investeringen Enexis lopen op tot bijna €1 mrd in 2021

Netbeheerder Enexis investeert in 2021 bijna €1 mrd in zijn netten, blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarplan. Daarmee is het werkpakket van de netbeheerder, die actief is van Groningen tot Limburg, dit jaar groter dan ooit.

Tennet werkt aan bedrijfscultuur ter voorkoming van nieuwe stroomstoringen

De Autoriteit Consument & Markt heeft deze maandag zijn goedkeuring gegeven aan een set maatregelen die Tennet neemt ter voorkoming van stroomstoringen. Aanleiding was een stroomstoring in Eindhoven in 2018, die veroorzaakt werd door de gelijktijdige uitval van twee verschillende 150 kV-stations.

Nieuw platform moet rechten van grondeigenaren bewaken bij aanleg kabels en leidingen

Netbeheer Nederland heeft samen met Vewin, de branchevereniging van drinkwaterbedrijven, het Platform Leg- en Ligrechten opgericht. Via dat platform kunnen netbeheerders voortaan hun voorwaarden voor de aanleg van kabels en leidingen in particuliere grond laten toetsen door deskundigen.

Stedin vraagt €200 mln van aandeelhouders

Netbeheerder Stedin vraagt voor 2021 een kapitaalstorting van in totaal €200 mln van zijn gemeentelijke aandeelhouders. Of die ook over de brug komen, is nog niet zeker.

Gelderland investeert in samenbrengen innovatieve bedrijven en energie-opleidingen

De provincie Gelderland stelt €4,6 mln beschikbaar aan het energiecluster Connectr, een initiatief dat bedrijven die zich bezighouden met energie-innovaties koppelt aan leerwerkplaatsen en opleidingen.

EnergyStorageNL wil duidelijkheid over welke opslagtechnieken aan aansluiteisen moeten voldoen

Branchevereniging EnergyStorageNL wil dat de ACM een heldere definitie van energieopslag toevoegt aan een codebesluit voor energieopslagfaciliteiten. In het ontwerp-codebesluit staan aansluiteisen voor energieopslaginstallaties, maar volgens EnergyStorageNL is het niet geheel duidelijk welke technologieën wel en niet aan die eisen moeten gaan voldoen.

Computersimulatie kan netbeheerders helpen juiste investeringen te doen

Een consortium waar onder meer netbeheerders Tennet, Gasunie en Stedin deel van uitmaken, gaat de komende maanden een nieuwe methode ontwikkelen om investeringen in energieinfrastructuur te toetsen. Onder de noemer Gridmaster wordt het energiesysteem in de Rotterdamse haven in een computermodel gezet.

ACM: Liander mocht transportcapaciteit weigeren in Noordoostpolder

Liander stond in zijn recht door een transportbeperking op te leggen aan een ondernemer die elektriciteit wilde terugleveren in Emmeloord. Volgens de ACM heeft Liander voldoende aangetoond dat er geen transportcapaciteit beschikbaar is voor teruglevering. Wel had de netbeheerder de gedupeerde ondernemer beter moeten informeren over de oorzaken van het gebrek aan capaciteit.

All in power biedt kleine producent kans om eigen opwek direct aan consument te verkopen

De start-up All in power heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een vergunning gekregen voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers. All In Power presenteert zichzelf niet als energieleverancier, maar als platform waarop kleine duurzame energieproducenten hun elektriciteit zelf kunnen verkopen, direct aan afnemers of op de energiebeurs.

ACM weigert verzoek van Reeshofwarmte om tarieven Ennatuurlijk te onderzoeken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een handhavingsverzoek afgewezen van de stichting Reeshofwarmte, die wil dat de ACM optreedt tegen warmteleverancier Ennatuurlijk. Die zou in Tilburg te hoge tarieven hebben gerekend voor afleversets. Volgens de ACM is Reeshofwarmte echter geen belanghebbende.

Blijft het licht aan als het water komt?

Kan het laagspanningsnet blijven functioneren als het onder water staat? Welke hoogspanningsstations lopen risico op overstromingen? Met dit soort vragen houden netbeheerders zich bezig in de werkgroep klimaatadaptatie van Netbeheer Nederland.

Raad van State zet definitieve streep door bio-WKK bij paprikakweker Pijnacker

Een glastuinbedrijf in Pijnacker mag zijn gasgestookte WKK's niet laten vervangen door een houtgestookte WKK van een andere partij. De bio-WKK is dan namelijk niet onlosmakelijk verbonden met de paprikakweker en past daarom niet binnen het bestemmingsplan.

Netbeheerders moeten vaker nee verkopen aan projectontwikkelaars die SDE++ willen

Van alle transportindicaties die voor de najaarsronde van de SDE++ zijn aangevraagd, hebben netbeheerders 17% moeten afwijzen. Dat is beduidend meer dan in eerdere subsidierondes. Alleen Stedin, Westland Infra en Coteq konden alle aanvragen honoreren.

Warmtetarieven dalen in 2021, nieuwe warmteaansluiting wel fors duurder

De maximumtarieven voor warmtelevering dalen in 2021 opnieuw licht. Dat blijkt uit het tarievenbesluit voor warmteleveranciers dat de Autoriteit Consument & Markt deze woensdag heeft gepubliceerd.

Aansluittermijn en absolute aansluitplicht geschrapt in nieuwe Energiewet

Netbeheerders mogen grote aansluitingen op het elektriciteitsnet gaan weigeren als op die plek geen transportcapaciteit beschikbaar is. Ook vervalt de wettelijke aansluittermijn van achttien weken. Dit blijkt uit het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet waarvoor donderdag een internetconsultatie is gestart.

PBL: risicovol om vóór 2030 te stoppen met subsidies voor warmte uit biomassa

Het is niet verstandig om het gebruik van houtige biomassa voor warmteproductie vóór 2030 uit te faseren. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies aan het kabinet. Alternatieven als geothermie, industriële restwarmte en aquathermie zijn namelijk niet op korte termijn grootschalig beschikbaar om de plaats van biomassa in te nemen.

'Met batterij kan zonneparkaansluiting op 50% van productiecapaciteit'

Door een batterij in te zetten bij een zonnepark kan dat zonnepark toe met een aansluitcapaciteit die slechts de helft is van de productiecapaciteit. Dat concludeert Enexis-dochter Enpuls na een pilotproject in Limburg.

Gedoogplicht voor bouw 380 kV-verbinding Groningen doorstaat eerste toets Raad van State

De voorzieningenrechter van de Raad van State ziet geen problemen met de gedoogplicht die aan een aantal grondeigenaren in Groningen is opgelegd voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding Eemshaven - Vierverlaten. Een verzoek om een voorlopige voorziening heeft de raad daarom afgewezen.

Enexis mag geen kosten doorrekenen voor eigenmachtig gewijzigde aansluiting

Netbeheerder Enexis mag geen extra kosten in rekening brengen voor het wijzigen van een zakelijke aansluiting als de klant daarmee niet akkoord is gegaan. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald in een geschilbesluit tussen Enexis en chemiebedrijf Basell Benelux.

Nederland en Denemarken verkennen samen mogelijkheden voor offshore energiehub

Nederland en Denemarken hebben een intentieovereenkomst getekend waarin zij afspreken nader onderzoek te laten doen naar een gezamenlijke energiehub op de Noordzee. Volgend jaar willen de twee landen een knoop doorhakken over het voortzetten van de samenwerking.

Enpuls koopt Limburgs warmtenet van Mijnwater

Enpuls, het commerciële dochterbedrijf van netwerkbedrijf Enexis, heeft de infrastructuur van het Limburgse warmtebedrijf Mijnwater overgenomen. Enpuls wordt daarmee voor het eerst eigenaar en exploitant van een warmtenet. De warmtebronnen en de leveringsactiviteiten van Mijnwater blijven in handen van het Limburgs Energie Fonds.

In Uithoorn stroomt de komende weken waterstof door een oude gasleiding

Netbeheerder Stedin is deze vrijdag in Uithoorn gestart met het verwarmen van een leegstaand huizenblok op waterstof. Bij deze proef stroomt voor het eerst 100% waterstof door een bestaande aardgasleiding. De proef duurt slechts enkele weken; daarna worden de woningen gesloopt.

ACM geeft warmteleveranciers laatste waarschuwing om facturen op orde te brengen

De facturen van warmteleveranciers aan consumenten voldoen niet altijd aan wettelijke regels voor facturatie, blijkt uit een steekproef van de ACM. De toezichthouder geeft warmteleveranciers de komende drie maanden de tijd om hun facturen op orde te krijgen, en gaat daarna actief controleren en zo nodig ook boetes uitdelen.

Energiebesparingsplicht wordt vanaf 2023 CO₂-reductieplicht

Bedrijven worden vanaf 2023 verplicht om -naast energiebesparende maatregelen- ook andere CO₂-reducerende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De lijst met te nemen maatregelen zal daarvan niet direct veel langer worden: op dit moment hebben de meeste CO₂-reductiemaatregelen nog een langere terugverdientijd.

RWE en Vattenfall krijgen gelijk bij Raad van State in geschil over waterkrachtcentrales

De Raad van State heeft woensdag de watervergunningen vernietigd van drie waterkrachtcentrales in Nederlandse rivieren, twee van Vattenfall en één van RWE. De minister van Infrastructuur & Waterstaat had ten onrechte strenge eisen voor vissterfte opgenomen in de vergunning en moet de vergunningaanvragen nu opnieuw beoordelen. De centrales mogen ondertussen wel blijven draaien.

Productiebeperking kolencentrales duurt vier jaar, één kandidaat voor sluiting

Kolencentrales mogen de komende vier jaar -een jaar langer dan eerder voorzien- op maximaal 35% van hun vermogen draaien. Op de oproep van het kabinet aan de eigenaren van de drie nieuwste kolencentrales om hun installatie met subsidie helemaal te sluiten, is één reactie binnengekomen.

Eerste gecombineerde tender wind en waterstof mogelijk binnen tien jaar

Vrijdag gaf minister Wiebes een eerste aanzet tot een kabinetsvisie op de ontwikkeling van offshore windenergie na 2030. Een mogelijkheid die door Wiebes kort werd aangestipt, is het gecombineerd aanbesteden van offshore windparken en elektrolysers. Zo'n gecombineerde tender zou ook vóór 2030 al gehouden kunnen worden, stelt adviesbureau Guidehouse.