Auteur

David Duijnmayer

Enexis haalt €500 mln op met uitgifte groene obligatie

Netwerkbedrijf Enexis heeft voor de tweede keer in een jaar tijd groene obligaties uitgegeven ter waarde van €500 mln. Het opgehaalde kapitaal is nodig voor de grote investeringen die Enexis moet doen in de elektriciteitsnetten om meer duurzame energie te kunnen verwerken.

Staat mag als grondeigenaar winkel en wc's bij snellaadstation niet tegenhouden

Snellaadbedrijven Fastned en MisterGreen moeten ook de mogelijkheid krijgen om winkels en toiletgebouwen te plaatsen bij hun snellaadstations langs de snelweg. De staat mag dit als grondeigenaar niet categorisch weigeren, heeft de rechtbank in Den Haag deze week bepaald.

Netbeheerders doen nieuw voorstel voor aanpassing spelregels congestiemanagement

Netbeheer Nederland heeft, op verzoek van de ACM, een nieuw voorstel gedaan om de regels voor congestiemanagement zo aan te passen dat het systeem beter geschikt wordt voor de regionale stroomnetten. De belangrijkste wijziging is de methode om te bepalen of de kosten voor congestiemanagement nog maatschappelijk verantwoord zijn.

Netbeheerders luiden noodklok over financierbaarheid energietransitie

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet en de drie grote regionale netbeheerders - Liander, Enexis en Stedin - zullen tot 2050 meer dan €100 mrd moeten investeren in de elektriciteits- en gasnetten. Dat heeft adviesbureau PWC becijferd in een studie naar de financiering van de energietransitie. De netbeheerders vrezen dat de bestaande financieringsmogelijkheden tekortschieten.

ACM geeft Liander opnieuw gelijk in geschil over transportplicht

Liander heeft vorig jaar terecht geweigerd transportcapaciteit aan te bieden aan bedrijvenpark Park 15 Business ten noorden van Nijmegen. Volgens toezichthouder ACM heeft Liander voldoende onderbouwd dat in het gebied sprake is van congestie.

Utrechts aardwarmteproject maakt pas op de plaats

De gemeente Nieuwegein wil nog geen besluit nemen over de voorkeurslocatie van het aardwarmteproject Lean. Warmtebron Utrecht koos begin dit jaar een locatie in Nieuwegein als enige haalbare plek in de provincie Utrecht voor aardwarmtewinning, maar Nieuwegein wil pas over locaties spreken als een gemeentelijk afwegingskader voor geothermie is vastgesteld.

Kosten voor filebestrijding op het net blijven toenemen voor Tennet

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet was in 2020 opnieuw meer geld kwijt aan congestiemanagement. De totale kosten voor redispatch - het tegen betaling op- of afschakelen van centrales - en restrictiecontracten stegen met 27% ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de Market Update die Tennet jaarlijks publiceert.

Hoge Raad verwerpt beroep Liander over aansluittermijn

De Hoge Raad heeft een beroep in cassatie van Liander afgewezen in een rechtszaak over de wettelijke aansluittermijn van achttien weken. Netbeheerders overschrijden die termijn regelmatig en volgens Liander is daarbij sprake van overmacht, maar rechters zien dat anders.

Stedin akkoord met aandeelhouderscommissie over versterking eigen vermogen

Netwerkbedrijf Stedin heeft met zijn aandeelhouderscommissie overeenstemming bereikt over een versterking van het eigen vermogen met €200 mln door middel van een aandelenuitgifte. Alle aandeelhoudende gemeenten hebben nu tot eind juni de tijd om hier op in te tekenen.

Tennet kan vanaf 2023 rekenen op nieuwe kapitaalstortingen van het rijk

De Nederlandse staat is van plan om van 2023 tot 2028 het eigen vermogen van Tennet te versterken met in totaal €4,25 mrd door middel van jaarlijkse kapitaalstortingen. Dat maakt minister Hoekstra deze donderdag bekend. Het zwaartepunt van de stortingen ligt in de jaren 2024-2026.

Coöperatief zonnepark helpt Tennet bij balanshandhaving in het stroomnet

Energiecoöperatie Endona en coöperatiekoepel Energie Samen zijn deze week gestart met het leveren van regelvermogen aan Tennet vanuit een batterij die staat opgesteld bij een zonnepark. Dat betekent een dubbele primeur: het is het eerste zonnepark in Nederland dat helpt bij de balanshandhaving in het net, én de eerste coöperatie die dit doet.

Gasunie en Tennet werken aan waterstofhub in Noordwest-Duitsland

Een consortium met onder anderen Tennet en Gasunie werkt in Noordwest-Duitsland aan het opzetten van een waterstofketen. Op termijn kan een waterstofcluster in deze regio de verbinding vormen tussen Nederland en Denemarken als onderdeel van een Europese waterstofbackbone.

Stedin gaat vluchtstrook van stroomnet inzetten in havengebied Europoort

Stedin gaat in het industrie- en havengebied Europoort gebruikmaken van de storingsreserve van het elektriciteitsnet om wind- en zonneparken aan te kunnen sluiten. Dat blijkt uit het jaarplan 2021 dat de netbeheerder deze vrijdag heeft gepubliceerd. In totaal verwacht Stedin dit jaar €584 mln te investeren.

Advies: hanteer bij uitbreiding stroomnet minimale afstanden tot huizen en scholen

Netbeheerders zouden bij uitbreiding of aanpassing van het stroomnet standaard maatregelen moeten treffen om magneetveldzones zo klein mogelijk te maken. Ook zouden er standaard afstanden moeten komen tot scholen, woningen en kinderdagverblijven. Dat stelt adviesbureau Lysias in een advies aan de rijksoverheid over de mogelijke uitbreiding van het voorzorgbeleid rond elektromagnetische velden.

Stedin haalt €500 mln op met nieuwe hybride obligatie

Netwerkbedrijf Stedin heeft €500 mln opgehaald met de uitgifte van een zogeheten “eeuwigdurende hybride obligatie”. Daarnaast doet Stedin een terugkoopaanbod voor een obligatie die het bedrijf in 2014 uitgaf.

Energieopslag krijgt eigen plek in Netcode Elektriciteit

Energieopslagfaciliteiten die een aansluiting krijgen op het openbare net, moeten vanaf 1 september aan dezelfde aansluiteisen voldoen als productie-installaties. Dat volgt uit een codewijzigingsbesluit van de ACM, waarmee energieopslagfaciliteiten als categorie worden toegevoegd aan de Netcode Elektriciteit.

Aldel mag zonnepark van de buren aansluiten op eigen stroomnet

Aluminiumsmelter Aldel heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toestemming gekregen om nabijgelegen zonneparken aan te sluiten op zijn private elektriciteitsnet in Delfzijl. Op die manier wordt het openbare elektriciteitsnet ontlast en kunnen de PV-installaties jaren eerder worden aangesloten.

Air Liquide eerste stroomklant van windpark Hollandse Kust Zuid

Vattenfall heeft een stroomafnamecontract gesloten met Air Liquide voor het offshore windpark Hollandse Kust Zuid. Vanaf 2023 zal Air Liquide jaarlijks 100 GWh van Vattenfall afnemen. Air Liquide is daarmee de eerste afnemer van het eerste offshore windpark dat zal worden geëxploiteerd zonder subsidie.

Raad van State ziet geen bezwaren tegen winkel en wc bij Fastned-station

Fastned mag naast zijn snellaadstation langs de A2 bij Boxtel een winkel en toiletten plaatsen. De Raad van State heeft deze woensdag alle bezwaren tegen de vergunning voor deze aanvullende voorzieningen van tafel geveegd.

Minder hennepkwekerijen opgerold door corona

De regionale netbeheerders en de politie hebben in 2020 zo'n 1.800 illegale hennepkwekerijen ontdekt, die verantwoordelijk waren voor in totaal 110 GWh aan afgetapte stroom. Dat is minder dan in andere jaren, mede doordat er als gevolg van de corona-maatregelen minder gezamenlijke opsporingsacties ondernomen zijn.

Netbeheerders en overheden tekenen Green Deal voor verwarming op waterstof

De overheid, netbeheerders en de NVDE hebben afgelopen vrijdag een Green Deal gesloten over het gebruik van waterstof voor verwarming in woonwijken. Doel van het convenant is om via pilots kennis op te doen over de “voordelen en voorwaarden” van toepassing van waterstof als warmtebron voor woningen.

'Kunnen we ook leren om te genieten van genoeg?'

Met de verkiezingen in aantocht blikt Energeia terug op de afgelopen parlementaire periode met een aantal klimaat- en energiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Wat is er bereikt? En wat ging er niet goed? Uiteraard komen ook de plannen voor Nederland ná 17 maart aan bod. Deze vrijdag: Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. “Wij Nederlanders willen alles, en we willen het hier en nu. Maar kunnen we ook leren om te genieten van genoeg?”

Laadpaalexploitanten experimenteren met batterijen om net te ontlasten

Een batterij bij een laadplein of laadstation kan dienen als buffer om vraagpieken te voorkomen. Zowel Shell als het Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur (NKL) experimenteren de komende tijd met een batterij die bij kan springen als de elektriciteitsvraag van ladende auto's groot is.

Tennet: investeringen blijven stijgen, maar geen haast met versterken eigen vermogen

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet verwacht dat de investeringen in de komende drie tot vijf jaar oplopen tot €5 à 6 mrd per jaar. Vorig jaar ging Tennet bij de publicatie van het jaarverslag nog uit van een investeringsniveau van 4 à 5 mrd per jaar in de periode 2020-2029. Ondanks het almaar groeiende investeringsniveau is de behoefte aan extra eigen vermogen op dit moment niet urgent, stelt het bedrijf.

Rijk verdeelt €65 mln subsidie om energie-innovaties marktrijp te maken

De rijksoverheid heeft aan negentien consortia subsidie toegekend voor innovatieve energieprojecten. Het gaat om energie-innovaties in de gebouwde omgeving of op het gebied van elektriciteitsproductie op land. In totaal krijgen de projecten €65 mln subsidie vanuit de Mooi-regeling.

Netbeheerders handhaven betrouwbaarheid stroom- en gasnetten

Consumenten en bedrijven zaten in 2020 gemiddeld 21 minuten zonder elektriciteit en 62 seconden zonder gas. Daarmee was de betrouwbaarheid van de energienetten op een vergelijkbaar niveau als de afgelopen jaren. Graafschade blijft de belangrijkste oorzaak van storingen.

Transportindicatie ook verplicht voor grotere postcoderoosprojecten

Energiecoöperaties die subsidie willen voor een postcoderoosproject van meer dan 100 kW hebben vanaf 1 april een positieve transportindicatie nodig van de netbeheerder, net als nu al gebruikelijk is voor SDE++-projecten. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), de opvolger van de postcoderoosregeling.

Miljoenensubsidie voor matchen van vraag en aanbod in energiegemeenschappen

Het consortium Troef, met onder meer netbeheerder Stedin en Bam Energy Systems in de gelederen, heeft een subsidie gekregen van €4,1 mln uit de Mooi-regeling. De komende jaren wil Troef met dat geld energiegemeenschappen gaan opzetten, waarbinnen energieopwek en -verbruik op kwartierbasis op elkaar afgestemd worden.

Enexis: werkpakket groeit zo hard dat we prioriteiten moeten gaan stellen

Enexis wil dat er een afwegingskader komt om te kunnen bepalen welke projecten voorrang moeten krijgen voor een aansluiting. Het huidige first come first served-principe, waarbij aanvragen op volgorde van binnenkomst worden afgewerkt, vindt Enexis niet langer houdbaar.

Arnhem krijgt internationaal testcentrum voor EV en laadinfra

Kennis- en innovatieplatform ElaadNL gaat in Arnhem een internationaal testcentrum bouwen voor elektrische voertuigen en laadpalen. Het laboratorium krijgt financiering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Gelderland, en zal naar verwachting na de zomer in gebruik genomen worden.