Auteur

David Duijnmayer

Jetten onderzoekt opnemen non-firm ATO als voorwaarde voor SDE-subsidie

Minister Rob Jetten onderzoekt de mogelijkheid om een zogenoemde 'non-firm ATO' als voorwaarde te stellen voor het kunnen aanvragen van SDE++-subsidie. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen over de congestieproblemen op het elektriciteitsnet in Noord-Brabant en Limburg. Een non-firm ATO is een aansluit- en transportovereenkomst waarbij de gecontracteerde transportcapaciteit niet te allen tijde te gebruiken is.

TNO: stroomvraag van elektrisch vervoer moet gespreid worden in ruimte en tijd

Er is een “gerede kans” dat de capaciteit van het elektriciteitsnet en de uitrol van laadinfrastructuur de groei van het aantal elektrische auto's niet zal kunnen bijbenen. Dat schrijven TNO en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport over de impact van elektrisch rijden op het elektriciteitssysteem tot 2030. “Laadspreiding”, zowel in tijd als ruimte, is daarom noodzakelijk.

Stedin mag rekenen op rijksbijdrage van €500 mln, maar hoe en wanneer nog onduidelijk

De rijksoverheid reserveert €500 mln voor het versterken van de kapitaalpositie van netwerkbedrijf Stedin. Wanneer en onder welke voorwaarden Stedin dit geld tegemoet kan zien is nog onduidelijk, maar volgens het netwerkbedrijf “helpt het al enorm” dat er vanuit het rijk zekerheid wordt gegeven door middel van een reservering.

Netbeheerders kunnen rekenen op voorschot voor in 2022 én 2023 gemaakte inkoopkosten

De regionale netbeheerders krijgen in de tarieven van 2023 niet alleen een voorschot op de inkoopkosten die zij in 2022 maken voor netverliezen, maar ook voor de inkoopkosten in 2023 zelf. Dat maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag bekend. Met het voorschot wil de ACM voorkomen dat de netbeheerders door de hoge energieprijzen in de knel komen met hun investeringen.

Warmteleverancier Deened verliest ook bij rechter zaak over periodieke aansluitkosten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft warmteleverancier Deened in 2020 terecht opgedragen te stoppen met het in rekening brengen van periodieke aansluitkosten. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald.

'Geen verhoogd risico op blackout bij gastekort, mogelijk wel meer congestie'

Wat zijn de gevolgen van de gascrisis voor het elektriciteitssysteem? De kans op een blackout wordt er volgens Tennet niet groter op, ook niet bij een fysiek gastekort. Maar hoge gasprijzen kunnen wel de congestieproblemen op het elektriciteitsnet versterken, doordat bedrijven sneller willen inzetten op elektrificatie en batterijopslag.

Liander past congestiemanagement 'nieuwe stijl' toe in Leeuwarden

Netbeheerder Liander kan dankzij de nieuwe spelregels voor congestiemanagement per direct extra netcapaciteit vrijspelen op een bedrijventerrein in Leeuwarden. Een nog te bouwen bio-LNG-fabriek is bereid tijdens piekuren minder capaciteit te gebruiken, waardoor er ruimte op het net ontstaat voor acht andere bedrijven die in de wachtrij staan voor een nieuwe of zwaardere aansluiting.

ACM geeft goedkeuring aan aangepast investeringsplan Tennet

De ACM heeft het aangepaste investeringsplan van Tennet voor de hoogspanningsnetten op land goedgekeurd. Tennet moest dit plan op last van de ACM herschrijven, omdat in een eerdere versie niet genoeg inzicht werd gegeven in de keuzes die Tennet maakt bij de prioritering van netinvesteringen.

Tennet zet congestiemanagement in Brabant en Limburg in voor 1.700 MW extra capaciteit

Tennet gaat vanaf december congestiemanagement toepassen in Noord-Brabant en Limburg. Daarmee kan de hoogspanningsnetbeheerder naar eigen zeggen 1.700 MW aan extra transportcapaciteit vrij spelen, zodat er weer ruimte op het net is voor grootverbruikers die een nieuwe of grotere aansluiting willen. Ook is er weer ruimte voor een aantal, maar zeker niet alle wind- en zonneparken die in de provincies gepland staan.

Budget Thuis krijgt boete van €1,8 mln voor misleiding bij telefonische werving

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft energieleverancier Budget Thuis een boete van €1,8 mln opgelegd voor het misleiden van consumenten bij de telefonische verkoop van energiecontracten. Die misleiding heeft plaatsgevonden in 2019 en 2020 en werd vorig jaar door de ACM vastgesteld na onderzoek.

Energiebedrijven roepen kabinet op tot 'snelle concrete acties' voor toekomstig energiesysteem

Het kabinet moet sneller werk maken van de opschaling van flexibel elektrisch vermogen. Gebeurt dat niet, dan komt de voortgang van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen in gevaar, betoogt een coalitie van energiebedrijven en Natuur&Milieu in een 'Flex Manifest' dat zij dinsdag hebben aangeboden aan de Tweede Kamer.

Tennet onderzoekt oorzaak van haperend veiligheidssysteem bij stroomstoring Dronten

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet laat een extern onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de stroomstoring die afgelopen vrijdagmiddag het weg- en treinverkeer in Flevoland lam legde. De resultaten van het onderzoek worden over ongeveer twee maanden verwacht. De storing ontstond bij het aansluiten van een nieuw onderstation dat gebouwd is voor het aansluiten van de windparken van Windplan Groen.

Liander krijgt weer slimme meters, maar het blijft lang wachten op zwaardere aansluiting

Netbeheerder Liander is weer begonnen met het verzwaren van elektriciteitsaansluitingen voor consumenten, nadat dit maanden heeft stilgelegen doordat de benodigde slimme meters niet geleverd werden. Liander hoopt de komende tijd de bestaande wachtrij weg te werken, maar waarschuwt dat wachttijden voor nieuwe aanvragen nog steeds erg lang zullen zijn.

'We leefden in een wereld waarin we door bleven produceren'

De NAM ging er ook na de aardbeving in Huizinge in 2012 nog van uit dat de gaswinning in Groningen door zou gaan tot het veld uitgeproduceerd zou zijn. De veiligheidsrisico's werden gezien als een “maakbaar” probleem, dat opgelost kon worden door de schadeafhandeling en versterking van woningen op orde te krijgen. Dat zei oud NAM-directeur Bart van de Leemput deze woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie.

ACM corrigeert zichzelf: Tennet hoeft privaat net Chemelot toch niet over te nemen

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet hoeft een privaat 150 kV-net op het terrein van chemiecluster Chemelot toch niet over te nemen. Dat heeft de ACM bepaald in een geschilbesluit, waarmee de toezichthouder een eerder besluit over hetzelfde geschil intrekt.

Zakelijke afnemer op illegaal net moet wel gewoon betalen voor afgenomen energie

De private netbeheerder Infra-Netwerk heeft jarenlang opgetreden als netbeheerder én energieleverancier op een bedrijventerrein in Zwijndrecht zonder dat het bedrijf hiervoor de vereiste ontheffing of vergunning had. Toch moet Polynetics, een van de afnemers op het bedrijventerrein, wel gewoon betalen voor de energie die het heeft afgenomen, oordeelt de rechtbank Rotterdam in een tussenvonnis.

Robothond Spot kan zelf zijn weg vinden op een elektriciteitsstation

Automatisering en robotica zouden een deel van de oplossing kunnen zijn voor het personeelstekort bij netbeheerders. Liander onderzocht afgelopen voorjaar of een robothond ingezet kan worden voor inspecties en dataverzameling op elektriciteitsstations.

Noord-Hollandse subsidie voor ontlasting van het net binnen tien dagen overtekend

De subsidieregeling van de provincie Noord-Holland, bedoeld voor bedrijven die iets kunnen bijdragen aan het oplossen van netcongestie, is nu al overtekend. Voor de subsidieregeling, die op 1 augustus van start ging, was een budget van €1,5 mln beschikbaar. Na tien dagen was al voor €2 mln aan aanvragen ingediend, maakt de provincie deze donderdag bekend.

Enexis mag na reparatie bestemmingsplan door met stationsuitbreiding Steenwijk

Netbeheerder Enexis kan de uitbreiding van een transformatorstation in de gemeente Steenwijkerland doorzetten, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Daar was wel een reparatie van het gemeentelijke bestemmingsplan voor nodig, omdat in dit plan niet goed was vastgelegd dat de landschappelijke inpassing van het station ook echt zal moeten plaatsvinden.

Dynamische energieleveranciers richten belangenvereniging op

Energieleveranciers EnergyZero, Frank Energie, NieuweStroom, Easy Energy en Tibber hebben een eigen belangenvereniging opgericht: de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VVDE). De nieuwe club gaat zich specifiek inzetten voor de belangen van aanbieders van contracten met dynamische energietarieven, die volgens hen niet goed behartigd worden door Energie-Nederland.

'Private en publieke netten kunnen elkaar versterken'

Private netten kunnen bijdragen aan een efficiëntere energietransitie, stelt Michiel Roelofs van projectontwikkelaar en adviesbureau Emmett Green. Samen met twee zonneparkontwikkelaars bouwt het bedrijf in Groningen een gesloten distributiesysteem waarop 500 MWp aan zonneparken kan worden aangesloten. “Ik denk dat wij anders kunnen omgaan met onze middelen en techniek dan een publieke netbeheerder.”

STEMMING Grote krapte op de gasmarkt, maar vullen van bergingen gaat door

Terwijl de gasprijs tot grote hoogten stijgt, moet het vullen van de gasbergingen doorgaan. Beter nu tegen hoge kosten de bergingen vullen dan in de winter met een gastekort zitten, vinden experts en overheden.

ACM: salderen mag niet per maand of kwartaal

Energieleveranciers moeten bij het toepassen van de salderingsregeling het elektriciteitsverbruik en de teruggeleverde zonnestroom van hun klanten op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dat stelt toezichthouder ACM. Sommige energieleveranciers salderen op maand- of kwartaalbasis, wat eind juni leidde tot Kamervragen.

RWE schroeft investeringen op na goed eerste halfjaar

Het Duitse energiebedrijf RWE stelt zijn verwachtingen voor 2022 naar boven bij, nadat in het eerste halfjaar de inkomsten “significant” zijn toegenomen, meldt het bedrijf deze donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Door de hogere omzet kan het bedrijf naar eigen zeggen meer investeren in de energietransitie. De halfjaarcijfers van het Deense Ørsted vielen juist tegen, maar ook dit bedrijf verwacht over het hele jaar meer winst te maken.

Limburgse mijnen tot wind op zee: de geschiedenis van het hoogspanningsnet

De energietransitie vereist dat we vooral vooruit kijken, naar de toekomst. Hoe kan het anders, beter? Soms kan het helpen juist een blik te werpen op de geschiedenis. Deze zomer duikt Energeia in de historie en diept enkele geschiedenissen op met een verrassend actueel tintje. Vandaag: het Nederlandse hoogspanningsnet, van 50 kV tot 525 kV.

TSO's starten onderzoek naar opsplitsen van Nederlandse elektriciteitsmarkt

De Europese transmissienetbeheerders (TSO's) gaan onderzoeken of de Nederlandse elektriciteitsmarkt kan worden opgeknipt in twee verschillende biedzones. Mocht zo'n knip daadwerkelijk gezet worden, dan zullen Noord- en Zuid-Nederland in de toekomst hun eigen elektriciteitsprijs hebben. Ook voor Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden worden alternatieve indelingen onderzocht.

USG mag privaat net Chemelot zelf beheren

De Utility Support Group (USG), beheerder van het industriecomplex Chemelot, heeft van de ACM een ontheffing gekregen voor het beheer van het private 10 kV/30 kV-net op het bedrijventerrein. Over een overdracht van het 150 kV-net op hetzelfde terrein zijn USG en Tennet het nog altijd niet eens.

Rijk verkiest staatsdeelname in regionale netten boven lening of subsidie

De regionale netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin hebben tot 2027 zo'n €4,5 mrd aan extra eigen vermogen nodig. Het Rijk is bereid hieraan bij te dragen door middel van kapitaalstortingen en aandeelhouderschap in de netwerkbedrijven. Een definitief besluit kan in 2023 vallen.

Misleiding en slecht advies: Jetten zet mkb-subsidie stop vanwege misbruik

Het kabinet maakt voorlopig een einde aan de Subsidie Verduurzaming MKB, waarmee kleine en middelgrote bedrijven advies konden krijgen over het nemen van verduurzamingsmaatregelen. “Enkele adviseurs” hebben misbruik gemaakt van de regeling, schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer.

Rechter en gemeente steken stokje voor inkoopstation op 12 kilometer van zonnepark

Zonneparkontwikkelaar Powerfield mag het inkoopstation voor een zonnepark niet 12 kilometer verderop bouwen, vindt de gemeente Midden-Drenthe. De rechtbank Noord-Nederland geeft de gemeente daarin gelijk, blijkt uit een begin deze maand gepubliceerde uitspraak.