Auteur

David Duijnmayer

Warmtepotentieel Noord-Hollandse industrie voldoende voor alle woningen in provincie

De industrie in Noord-Holland kan op papier voldoende restwarmte leveren om twee miljoen woningen van warmte te voorzien. Dat concludeert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die in opdracht van de provincie Noord-Holland onderzoek heeft gedaan naar de hoeveelheid beschikbare restwarmte bij 65 bedrijven.

Gaswinning Groningen kan sneller stoppen zonder extra winning voor Grijpskerk

De gaswinning uit het Groningse gasveld wordt in het komende gasjaar, dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022, definitief teruggebracht tot 3,9 miljard kuub bij gemiddelde temperaturen. Definitieve sluiting is vermoedelijk haalbaar eind 2023 of in 2024, zelfs zonder extra gaswinning om gasopslagen verder te vullen.

Gasunie en Zeeuwse havens starten onderzoek voor aanleg regionaal waterstofnet

Netwerkbedrijf Gasunie en havenbedrijf North Sea Port hebben een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een regionaal transportnetwerk voor waterstof in Zeeland. Het doel is om een open waterstofnet te creëren dat in 2025 gereed kan zijn en in 2027 aan de nog te bouwen landelijke waterstofbackbone wordt gekoppeld.

Extra subsidie voor elektrische auto's moet particuliere markt een boost geven

Het kabinet verhoogt de komende jaren het subsidiebudget voor particuliere elektrische auto's met in totaal €90 mln. Dat schrijft staatssecretaris Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast wordt het fiscale voordeel voor dure zakelijke e-auto's kleiner. Met de nieuwe maatregelen hoopt het kabinet de markt voor elektrische middenklassers een boost te geven.

RVS vernietigt bestemmingsplan uitbreiding 150 kV-station Boxmeer

De gemeente Boxmeer moet een bestemmingsplan dat uitbreiding en versterking van de 150 kV-verbinding tussen Haps en Boxmeer mogelijk maakt, opnieuw vaststellen. De Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd, omdat hierin niet goed is onderbouwd dat uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation voldoet aan de eisen voor landschappelijke inpassing.

Kabinet maakt einde aan dubbele heffing van energiebelasting bij opslaan elektriciteit

De dubbele heffing van energiebelasting bij batterijopslag verdwijnt. Dat staat in het Belastingplan 2022 dat dinsdag is gepubliceerd. Met de afschaffing van de dubbele energiebelasting voert het kabinet een motie uit van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en wordt een langgekoesterde wens van de energieopslagsector ingewilligd.

Amsterdam vreest vertraging woningbouw door capaciteitstekort op stroomnet

Het elektriciteitsnet in Noord-Holland heeft op drie nieuwe plekken de maximale capaciteit bereikt voor grootverbruikers, wat betekent dat de komende jaren geen transportcapaciteit beschikbaar is voor nieuwe horeca, winkels, scholen en kantoren. Het gaat om een verdeelstation dat “de wijde omgeving van Alkmaar” bedient en twee verdeelstations in Amsterdam.

'Maak nieuwe integrale analyse voor windparkaansluitingen boven de Wadden'

De aanleg van stroomkabels in het waddengebied kan volgens hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heide leiden tot langdurige schade aan de natuur op en rond Schiermonnikoog. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer pleitte hij er daarom voor nog eens alle aansluitmogelijkheden voor het windgebied Ten Noorden van de Waddeneilanden te bekijken in een integrale analyse waarin natuurwaarden een hoofdrol krijgen.

Gemeente hoeft niet met elke omwonende in gesprek over komst van zonnepark

De Raad van State heeft in een kort geding alle bezwaren tegen de komst van een zonnepark in Hardenberg van tafel geveegd. Het is de tweede keer in korte tijd dat direct aanwonenden een zonnepark proberen tegen te houden met een beroep op het ontbreken van draagvlak.

CDA, ChristenUnie en GroenLinks willen €300 mln extra per jaar voor isolatie

De politieke partijen CDA, ChristenUnie en GroenLinks hebben deze maandag, samen met een aantal maatschappelijke organisaties, een manifest voor een nationaal isolatieprogramma gepresenteerd. De hoofdboodschap van het manifest: het tempo waarmee woningen geïsoleerd worden moet omhoog, en daarvoor moet het huidige beleid op de schop.

Kamer verlangt actie, maar Yeşilgöz verwijst naar Prinsjesdag en demissionaire status

Schotten in de SDE++ voor duurzame warmte, financiering voor waterstofplannen, een oplossing voor de krapte op het stroomnet: genoeg onderwerpen waar de Tweede Kamer liever gisteren dan vandaag duidelijkheid over zou krijgen van het demissionaire kabinet. Maar in het eerste energie- en klimaatdebat na het zomerreces kon staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius die duidelijkheid nog niet bieden; geduldig wachten op Prinsjesdag is haar advies.

Gebrek aan draagvlak geen geldig argument om zonnepark tegen te houden

Omwonenden zijn er niet in geslaagd om de komst van drie zonneparken in Enschede tegen te houden met een beroep op een gebrek aan draagvlak. Het enkele feit dat direct aanwonenden niet blij zijn met een zonnepark is geen reden om een project niet toe te staan, oordeelt de Raad van State deze woensdag.

Ook in Stedin-gebied begint het steeds vaker te knellen op het stroomnet

Op het bedrijventerrein Dordtse Kil, bij Dordrecht, is geen transportcapaciteit meer beschikbaar voor het terugleveren van elektriciteit. Ook congestiemanagement kan geen soelaas bieden, blijkt uit onderzoek van netbeheerder Stedin. Bedrijven die plannen hebben om zonnepanelen op hun daken te leggen, zullen daardoor moeten wachten op een nieuw transformatorstation dat in 2025 klaar zal zijn.

'Vol stroomnet kan reden zijn om nieuwbouwwijk toch op gasnet aan te sluiten'

De transportproblemen op het elektriciteitsnet zouden er in sommige gevallen toe kunnen leiden dat nieuwbouwwijken alsnog op het gasnet worden aangesloten. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in antwoord op Kamervragen van Daniel Koerhuis en Silvio Erkens (beide VVD).

Tennet knipt 150 kV-net Flevoland en Gelderland op om congestie aan te pakken

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet verwacht de komende acht jaar een structureel tekort aan transportcapaciteit op het 150 kV-net in Flevoland en Gelderland. Door de snelle groei van wind- en zonne-energie is de maximale capaciteit voor teruglevering bereikt op zo ongeveer alle 150 kV-stations in de twee provincies. Tennet onderzoekt of congestiemanagement mogelijk is.

'SDE-voorwaarden omzeilen door project na subsidieverlening te wijzigen mag niet'

Een glastuinder die in 2019 SDE+-subsidie kreeg voor drie houtgestookte warmteketels mag die ketels niet alsnog plaatsen in ketelhuizen waarvoor hij op het moment van de subsidie-aanvraag geen vergunning had, oordeelt het CBB. Als de minister dat wel zou toestaan, zou daarmee de regel omzeild worden dat alleen volledig vergunde projecten voor subsidie in aanmerking komen.

Stedin overtrad regels door betaling te eisen van klant in schuldhulpverlening

Netbeheerder Stedin heeft in 2019 ten onrechte van een klant in een schuldhulpverleningstraject geëist dat deze eerst een vordering aan Stedin zou betalen voordat hij weer op stroom en gas kon worden aangesloten. Stedin handelde daarmee in strijd met de afsluitregels, oordeelt de ACM deze maandag in een geschilbesluit.

Eneco mag warmtenet aanleggen en beheren voor nieuwe woonwijken Amsterdam

Energiebedrijf Eneco heeft de aanbesteding gewonnen voor de aanleg en exploitatie van een nieuw warmte- en koudenet in Amsterdam. Het gaat om een duurzaam laagtemperatuurwarmtenet in het gebied Overamstel, waar bedrijventerreinen worden omgebouwd tot gemengde woon- en werkgebieden.

Essent richt nieuwe bedrijfstak op voor lokale energiesystemen

Energieleverancier Essent heeft een nieuwe bedrijfstak opgericht die zich gaat bezighouden met de realisatie van lokale energie-uitwisseling op bedrijventerreinen en in de gebouwde omgeving. Een nieuw logistiek centrum in Badhoevedorp dient als voorbeeldproject.

Tennet mag door met verzwaring en verkabeling van Brabantse 150 kV-verbinding

Verkabeling van de 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best kan vooralsnog doorgaan. Een grondeigenaar op wiens land een deel van de hoogspanningskabel ingegraven zal worden, had een kort geding aangespannen tegen de gemeente Tilburg om het plan tegen te houden, maar de Raad van State wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

Gemeenten nog terughoudend met verkabeling van hoogspanning in woonwijken

Gemeenten maken maar mondjesmaat gebruik van de ministeriële regeling die het mogelijk maakt om hoogspanningslijnen in woonwijken ondergronds te brengen. Sinds 2018 hoeven gemeenten niet meer zelf alle kosten te dragen voor zo'n verkabelingsoperatie, maar veel werk heeft Tennet er vooralsnog niet aan.

'Start-ups zijn onmisbare tandwieltjes voor de digitalisering van het energiesysteem'

Om de energietransitie te faciliteren, moeten netbeheerders hun netten niet alleen uitbreiden en verzwaren, maar vooral ook verslimmen. Netwerkbedrijven kunnen dat niet alleen, stelt het Digital Grid Initiative, een in Duitsland opgericht samenwerkingsverband van start-ups en scale-ups die zich bezighouden met digitalisering van de energienetten. Withthegrid is het eerste Nederlandse bedrijf dat zich heeft aangesloten.

ZOMERSERIE 'Vanaf dag één kreeg ik te horen dat we binnenkort opgeslokt zouden worden'

De energietransitie is de laatste jaren goed op stoom gekomen. De energieproductie wordt schoon en decentraal, de netten slim en het energieverbruik flexibel. Maar in elk bedrijf lopen nog mensen rond die hun werkzame leven begonnen toen zonnepanelen nog iets voor satellieten waren en productie, levering en transport allemaal in handen waren van het regionale energiebedrijf. Hoe kijken deze oudgedienden aan tegen alle veranderingen in hun sector en hun bedrijf? Deze donderdag: John Fransen, teamcoördinator Onderhoud en Storingen Elektra (OSE) bij netwerkbedrijf Rendo.

ZOMERSERIE 'Als je vragen hebt, kun je altijd met Leo bellen'

De energietransitie is de laatste jaren goed op stoom gekomen. De energieproductie wordt schoon en decentraal, de netten slim en het verbruik flexibel. Maar in elk bedrijf lopen nog mensen rond die hun werkzame leven begonnen toen zonnepanelen nog iets voor satellieten waren en productie, levering en transport allemaal in handen waren van het regionale energiebedrijf. Hoe kijken deze oudgedienden aan tegen alle veranderingen in hun sector en hun bedrijf? Deze maandag: Leo Bordewijk, commissioning engineer bij Tennet.

ACM: leg alleen waterstofleidingen aan als die ook echt gebruikt gaan worden

Overheid en bedrijfsleven moeten niet overhaast te werk gaan bij de aanleg van waterstofinfrastructuur, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Pas als de plannen voor productie en consumptie van groene waterstof concreet genoeg zijn, zou ook geïnvesteerd moeten worden in transportleidingen. Regulering van waterstoftransport is voorlopig niet nodig.

Poshydon haalt DEI+-subsidie binnen en kan offshore waterstofpilot starten

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie van €3,6 mln toegekend aan het waterstofproject Poshydon. Het geld is afkomstig uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Daarmee is de financiering rond en kan de pilot van start gaan.

Gaswinning uit Groningen hoeft in lopende gasjaar niet verder omlaag

Het gaswinningsbesluit voor het lopende gasjaar is zorgvuldig genomen, vindt de Raad van State. In het besluit is vastgelegd dat de NAM bij een gemiddeld koud jaar 8,1 mrd kubieke meter aardgas mag winnen uit het Groningenveld. De Groninger Bodem Beweging en een aantal Groningers had het besluit aangevochten, omdat zij vonden dat de gaswinning nog sneller omlaag zou moeten.

Enexis heeft nog dagen nodig om laatste waterschade in Limburg te herstellen

Het hoge water en de overstromingen hebben vorige week in verschillende Limburgse plaatsen gas- en stroomstoringen veroorzaakt. Bijna alle huishoudens in het overstromingsgebied hebben inmiddels weer elektriciteit en gas, maar het herstelwerk voor Enexis zit er nog niet op, want ook verschillende stations van de netbeheerder hebben schade opgelopen.

Stedin en Eaton testen langs N470 eerste distributienet op gelijkspanning

Energiemanagementbedrijf Eaton heeft langs de N470 in Zuid-Holland een zelfregulerend elektriciteitsnet opgeleverd op gelijkspanning. Het net is volgens Eaton het eerste stroomnet waar de volledige distributie plaatsvindt met gelijkspanning. Stedin beheert het net, maar het streven is dat er niet vanuit het DC-net wordt teruggeleverd aan, of afgenomen van, het openbare AC-net.

ACM waarschuwt: een illegaal net is zo gecreëerd

Wie met een recht van opstal zonnepanelen op het dak van een ander legt of voor een groepje tiny houses een gezamenlijke aansluiting op het openbare elektriciteitsnet aanvraagt, kan zomaar een illegaal net gecreëerd hebben. De ACM waarschuwt bedrijven daarom zich goed op de hoogte te stellen van de wet- en regelgeving voordat zij kabels of leidingen aanleggen.