Auteur

Hans van der Lugt

Nog een greep uit de kas en er is te weinig geld voor duurzame energie

Minister Wiebes trok donderdag het boetekleed aan over een bedrag van €680 mln dat dit jaar is overgeheveld uit de begrotingsreserve voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) naar de algemene middelen. Als dat nog eens gebeurt, blijft er niet genoeg geld over voor het werkelijke doel: stimulering van hernieuwbare energie, aldus Wiebes.

Geperste lucht als batterij onder de Groningse grond

Corre Energy heeft de financiering voor het opslaan van energie door middel van geperste lucht in zoutcavernes bij Zuidwending vrijwel rond. Het project, dat nog in de ontwikkelfase zit, zou €320 mln moeten gaan kosten, deels gefinancierd met Europese subsidie.

Noors staatsbedrijf meldt zich in Nederland voor ontwikkeling zon en wind

De Noorse duurzame energieproducent Statkraft koopt de Britse ontwikkelaar van zonneparken Solarcentury, waarmee een dozijn zonneweides in Nederland in Noorse handen komt. De overname is het begin van een actieve expansie in hernieuwbare elektriciteitsproductie van het Noorse staatsbedrijf Statkraft.

Wanneer bouwen we de gascentrales om naar waterstof?

De overheid moet voorsorteren op een scenario waarin waterstofcentrales in 2040 regelbaar vermogen leveren voor het in balans houden van het elektriciteitsnet. Daartoe moeten de huidige aardgasgestookte centrales worden 'vergroend' opdat zij waterstof kunnen branden, en moet de overheid sterker dan nu hernieuwbare elektriciteit en groene waterstof stimuleren, aldus Natuur & Milieu in een nieuwe studie.

Meer of minder kernenergie? Plannen CDA en PVDA lopen uiteen

Twee nieuwe kerncentrales of vervroegde sluiting van Borssele? Duurzaamheid is een belangrijk doel in de verkiezingsprogramma's voor komend voorjaar van respectievelijk CDA en PVDA. Maar de weg erheen verschilt op details aanmerkelijk.

Noord-Nederland vraagt overheidssteun voor waterstofagenda

Een brede coalitie in Noord-Nederland heeft een investeringsplan voor een regionale waterstofeconomie opgesteld en de voorwaarden waaraan zal moeten worden voldaan om het te realiseren. Overheidssteun qua financiering en regulering zijn onontbeerlijk voor de plannen die ruwweg €9 mrd zullen kosten.

Brander op ijzerpoeder voorziet brouwerij Bavaria van warmte

Voor het eerst is deze donderdag een brander op ijzerpoeder in gebruik genomen in een industrieel proces. Het demonstratiemodel is ontwikkeld door de TU Eindhoven en geplaatst bij de brouwerij van Bavaria. In vijf jaar tijd moet uit het onderzoek een commercieel inzetbare brander voortkomen.

In Utrecht laden auto's voortaan op goedkoopste elektriciteitstarief

In november start een nieuw, commercieel systeem voor slim laden in Utrecht dat het tijdstip van laden combineert met zowel de elektriciteitsprijs als de wensen van de netbeheerder. Smart Solar Charging laadt auto's voortaan als er een overvloed aan (hernieuwbare) elektriciteit is tegen een lage prijs.

Netbeheerders gematigd tevreden over wijzigingen afhandeling faillissement leverancier

De ACM heeft een belangrijke wens genegeerd van netbeheerders in de afhandeling van faillissementen van energieleveranciers. Daar staat tegenover de opname van een nieuw element in de tarievencode waar netbeheerders wel tevreden over zijn. Netbeheer Nederland zal het geheel bekijken alvorens een besluit te nemen over een mogelijk bezwaar.

Niet-vergund zonnepark houdt vergund zonnepark tegen

De vergunning voor een zonnepark van een lokale energiecoöperatie in het Brabantse dorp Terheijden is door de rechter vernietigd nadat een zonneparkexploitant uit Maastricht bezwaar had aangetekend. Terheijden is een van de eerste reeks dorpen en wijken die van het gas af gaat, en wil dit bereiken in 2025.

Onderzoek import groene waterstof uit IJsland naar Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam wil groene waterstof importeren uit IJsland om de positie van Rotterdam als internationale hub voor waterstof te versterken. Het Havenbedrijf heeft een memorandum getekend met het nationale energiebedrijf van IJsland, Landsvirkjun, om de haalbaarheid te onderzoeken. Landsvirkjun wil de waterstof produceren met stroom uit waterkracht.

Oldambt annuleert contract verwarming zwembaden met biomassaketels

De gemeente Oldambt in Groningen heeft deze week het contract geannuleerd met de exploitant van biomassaketels die twee zwembaden in de gemeente van verwarming voorzag. Reden is de aanwezigheid van schadelijke stoffen in het rookgas. De exploitant overweegt juridische stappen tegen de gemeente omdat hij fouten niet zou kunnen herstellen.

Tegenstanders verliezen kort geding tegen bouw windpark Drentse Monden

Platform Storm is niet-ontvankelijk verklaard in het kort geding dat de stichting had aangespannen tegen de bouw van windpark Drentse Monden en Oostermoer. Inhoudelijke bezwaren zijn daardoor niet behandeld. De stichting stelt niet in de situatie te zullen berusten. Binnenkort komt een besluit over hoger beroep of andere actie.

Zierikzee onderzoekt aquathermie voor wijkverwarming

In Zierikzee start een haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van aquathermie als warmtebron voor een warmtenet voor wijkverwarming. De keuze voor deze techniek ligt echter nog niet vast, want bewoners krijgen een belangrijke stem in het bepalen of dit inderdaad de beste keuze is voor verduurzaming van de wijk.

RWE onderzoekt proef met zwart rotorblad in Eemshaven

RWE wil in 2021 met windturbines in de Eemshaven een test uitvoeren om te zien of vogels windturbines beter ontwijken als één rotorblad per turbine zwart is geverfd. Aanleiding is een vergelijkbaar experiment met een windpark aan de Noorse kust waarbij onderzoekers een daling van de vogelsterfte met meer dan 70% constateerden.

Verkoop en subsidiëring EV's in grote lijnen op koers

Het aantal verkochte elektrische auto's ligt door de economische terugslag procentueel gezien in 2020 tot dusver iets lager dan in 2019, ondanks stimulering door de overheid. Een eindejaarsspurt als in 2019 kan dat verschil weer kleiner maken. Het kabinet ziet vooralsnog geen reden om subsidieregelingen aan te passen.

Kabinet kiest voor afbouw laagwaardige toepassingen biomassa

Voor het einde van dit jaar komt er duidelijkheid over de afbouw van het gebruik van houtige biomassa als grondstof voor warmtecentrales. Dat stelt het kabinet deze vrijdag bij de aankondiging van de instemming met het duurzaamheidskader biogrondstoffen. Terwijl laagwaardige toepassingen van biomassa worden afgebouwd, wil het kabinet hoogwaardige toepassingen juist stimuleren.

Drie gemeenten willen lokaal elektriciteitsnet met Duitse buren

Aan de Duitse grens willen drie gemeenten het elektriciteitsnet lokaal verbinden met Duitse buren om hernieuwbare elektriciteit uit te wisselen en zo de druk op het regionale net te verminderen. Aan minister Wiebes is gevraagd om deze gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied, aangezien grensoverschrijdende verbindingen nu zijn voorbehouden aan hoogspanningsnetbeheerder Tennet.

Financiële obstakels voor grootschalige elektrolyse voor waterstof

Ongesubsidieerde groenewaterstofproductie in het Zeeuwse industriecluster zal tot aanzienlijke jaarlijkse verliezen leiden, ook al wordt groot uitgepakt met opschaling van capaciteit tot 2030. Dat is een van de conclusies van een rapport opgesteld op verzoek van een achttal bedrijven aan de Schelde-monding.

Zeeuwse FVD wil eigendom Evides lostrekken uit handen PZEM

De Zeeuwse fractie van Forum voor Democratie (FVD) bepleit de snelle, directe ontvlechting van energiebedrijf PZEM en waterleidingbedrijf Evides, opdat de winsten van Evides voortaan doorstromen naar lokale overheden. De procedure is uitgewerkt in een memo aan Provinciale Staten van Zeeland, maar Gedeputeerde Staten reageren vooralsnog negatief.

Haagse Aardwarmte Leyweg hoopt in nieuwe jaar te leveren

Het ontwerpinstemmingsbesluit voor de winning van aardwarmte door Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) is deze donderdag ter inzage gelegd. Tot 19 november kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen, waarna de minister moet besluiten of hij het winningsplan definitief maakt en de centrale warmte kan gaan leveren aan omwonenden in Den Haag.

Wiebes ziet beperkte toepasbaarheid Enco-rapport kernenergie

Minister Wiebes bevestigt dat het recente rapport van adviesbureau Enco, over de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix, weinig oog heeft voor het Nederlandse energiesysteem. Dat blijkt uit antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Windpark Den Tol moet vogelsterfte monitoren

Windpark Den Tol in de Achterhoek mag worden gebouwd, maar de exploitant moet wel de eerste twee jaar de vogelsterfte als gevolg van de turbines monitoren. Dat heeft de Raad van State deze woensdag bepaald naar aanleiding van bezwaren van natuurbeschermingsorganisaties tegen de bouw van het park.

Parlement wil minder afhankelijkheid Russisch gas

De regering moet de afhankelijkheid van Russisch gas minimaliseren door investeringen in alternatieven als gas uit de Verenigde Staten en andere energiebronnen bevorderen. Dat stelde de Tweede Kamer deze dinsdag tijdens stemmingen over de Ruslandstrategie van het kabinet.

Warmtebron Utrecht verkleint aantal mogelijke boorlocaties aardwarmte

Warmtebron Utrecht, ontwikkelaar van het aardwarmteproject Lean in Nieuwegein, beperkt het aantal locaties voor een mogelijke eerste boring tot drie. Tot dusver had het project vijf locaties op het oog. De ontwikkelaar wil in gesprek met omwonenden bij de overgebleven drie locaties.

Ontwikkeling geothermie moet leren van eerdere mijnbouw

Betrokkenheid van burgers bij plannen voor boring naar aardwarmte, veiligheid van omwonenden, concurrentie met andere vormen van warmtevoorziening en de rol van de staat als risicodragend deelnemer: de Tweede Kamer heeft een qua omvang bescheiden, maar qua inhoud brede lijst vragen voorgelegd aan minister Wiebes over de geplande wijziging van de Mijnbouwwet.

Patstelling in geschil duurzame biomassa

Energiebedrijven hebben de duurzaamheid van de biomassa die zij tot dusver gebruiken, voldoende aangetoond. Dit stellen energiebedrijven op basis van een niet gepubliceerde uitspraak van de geschillencommissie biomassa. Milieuorganisaties zien de uitspraak echter in een negatief licht omdat hooguit niet is aan te tonen dat de energiebedrijven zich niet aan de afspraken houden.

Ørsted en Yara willen 100 MW elektrolyser bouwen voor groene waterstof

Energiebedrijf Ørsted en chemiebedrijf Yara willen gezamenlijk een 100 MW elektrolyser bouwen voor waterstof om daarmee groene ammoniak te produceren. Voorwaarde voor doorgang van het project is wel dat de overheid in 2021 over de brug komt met financieringsinstrumenten en de juiste regelgeving. In dat geval zou het project in 2024 of 2025 moeten draaien.

Gemeente Westerwolde stemt in met uitbreiding zonnepark naar 200 hectare

De gemeente Westerwolde heeft woensdagavond ingestemd met uitbreiding van zonnepark Vlagtwedde van de huidige 120 hectare tot een omvang van 200 hectare. Bezwaren van enkele omwonenden zijn niet gehonoreerd. De gemeenteraad was verdeeld: elf voor en acht tegen.

Rotterdamse Eneco-miljoenen naar fonds voor energietransitie

Rotterdam steekt €130 mln van de opbrengst van de verkoop van Eneco in een fonds om de energietransitie aan te jagen. Investeringen vanuit dit fonds moeten helpen om de stad uit de economische crisis te halen. Een meerderheid van de gemeenteraad zal naar verwachting donderdagavond instemmen met dit voorstel van burgemeester en wethouders.