Auteur

Hans van der Lugt

Midden-Groningen pauzeert dwangsommen windpark N33

De gemeente Midden-Groningen heeft een pauze ingelast voor het invorderen van dwangsommen die het heeft opgelegd aan de exploitanten van windpark N33. De gemeente claimt dat de verlichting van de windturbines niet overeenstemt met de voorschriften, terwijl de exploitanten spreken van een “onmogelijke eis”.

Perpetual Next neemt branchegenoot TorrCoal over

Perpetual Next, producent van biokoolstof door middel van torrefactie, heeft branchegenoot TorrCoal overgenomen. De technologie van TorrCoal is een welkome aanvulling op de kennis van Perpetual Next, aldus het bedrijf. De overname is woensdag bekendgemaakt, maar niet het bedrag dat er mee is gemoeid.

Warmteleverancier Eteck haalt nieuwe CEO van Eneco

Eteck heeft de voormalige directeur warmte van Eneco, Michiel van den Berg, binnengehaald als nieuwe CEO. Van den Berg heeft per 1 september de leiding van het bedrijf overgenomen van oprichter Jaap van Eck, die als non-executive director betrokken blijft bij de organisatie.

Edmij komt met nieuw merk voor levering met flexibele tarieven

Energie- en dataspecialist Edmij heeft een nieuw merk gelanceerd voor het kopen en verkopen van elektriciteit en gas tegen marktprijzen voor zakelijke klanten. Deels bestaande diensten heeft het bedrijf uitgebreid tot een nieuw product onder de merknaam Slimmer Stroom.

Transporttarieven voor opslag elektriciteit mogelijk op de schop

Voor de opslag van elektriciteit in bijvoorbeeld batterijen betalen marktpartijen nu nettarieven als verbruiker, terwijl een opslag slechts een tussenstation is en de stroom later terug het net opgaat. Deze kosten maken het onaantrekkelijk om in opslag te investeren, terwijl de energietransitie om opslagcapaciteit vraagt. De ACM onderzoekt aanpassingen in de transporttarieven om investeringen aantrekkelijker te maken.

Geen regeling voor gebruik groene waterstof in raffinaderijen

Het gebruik van groene waterstof in de raffinage van aardolie wordt vooralsnog niet in wetgeving opgenomen als vorm van verduurzaming van transportbrandstoffen. Oliemaatschappijen hadden hierop aangedrongen omdat de productie van groene waterstof door middel van elektrolyse langs deze weg een grote stimulans had kunnen krijgen.

Solarge heeft eerste investeerder binnen voor start productielocatie

Start-up Solarge, ontwikkelaar van lichtgewicht zonnepanelen, heeft een eerste investeerder binnen om een eigen, commerciële productielocatie op te zetten. De investeerder is het fonds Shape Capital van Daan van der Vorm, eigenaar van meerdere bedrijven in de vastgoedsector. De werkelijke start zal afhangen van de participatie van nog enkele financiers.

Ruim 60.000 warmtepompen geplaatst in 2020

In 2020 zijn in totaal 61.788 nieuwe warmtepompen aangesloten, de hoogste jaar-op-jaar groei sinds 2017, waarmee het totaal uitkwam op 260.458. Dit jaar zal de groei naar verwachting meer dan 70.000 nieuw geïnstalleerde systemen bedragen. Fabrikanten vrezen een afvlakking van de groei vanaf 2025, waardoor de doelstelling van het Klimaatakkoord (1,3 miljoen systemen in 2030) in gevaar komt.

Boer met spijt moet windturbinebouwers op zijn land laten

Het lukt een 'boer met spijt' in noordelijk Flevoland niet om de bouw tegen te houden van een nieuwe windturbine op zijn eigen land. Swifterwint krijgt van de rechter toegang tot zijn land om een oude turbine af te breken en een nieuwe te bouwen. De boer wilde zich onttrekken aan eerdere afspraken met een (vergeefs) beroep op nieuwe jurisprudentie van de Raad van State.

Siemens Gamesa introduceert recyclebare windturbinebladen

De Duits-Spaanse windturbinebouwer Siemens Gamesa heeft een recyclebaar windturbineblad ontwikkeld en inmiddels in productie genomen. Dat maakt het bedrijf deze dinsdag bekend. Windturbinebladen vormen een groot afvalprobleem want de mogelijkheden met de gebruikte kunststof zijn beperkt. Vuilstort is tot dusver de gebruikelijke eindbestemming.

Compensatie voor kolencentrales kan achteraf worden geannuleerd

De overheid wil een controlemechanisme invoeren in de compensatieregeling voor het beperken van de CO₂-uitstoot van kolencentrales de komende jaren. Doel is te voorkomen dat exploitanten in veranderende marktomstandigheden een te hoge nadeelcompensatie ontvangen.

Gemeentelijke tenders moeten lokaal eigendom energieprojecten bevorderen

De introductie van “maatschappelijke tenders” moet het lokale eigendom van projecten voor hernieuwbare energie gaan bevorderen. Lokale overheden kunnen via een dergelijke tender partijen uitnodigen om met een plan voor de opwek van hernieuwbare energie te komen en eisen stellen waar een plan aan moet voldoen om succesvol te zijn.

Cora van Nieuwenhuizen nieuwe voorzitter Energie-Nederland

Cora van Nieuwenhuizen is deze dinsdag verkozen tot nieuwe voorzitter van Energie-Nederland per 1 oktober. Zij is de opvolgster van Medy van der Laan. Met ingang van vandaag treedt Van Nieuwenhuizen (VVD) af als minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Europese Commissie stemt in met Belgisch capaciteitsmechanisme

De Europese Commissie heeft afgelopen vrijdag goedkeuring gegeven aan een Belgisch capaciteitsmechanisme voor het verzekeren van de elektriciteitslevering na het afschakelen van de Belgische kerncentrales in 2025. Energiebedrijven krijgen daarmee een vergoeding voor het beschikbaar houden van productiecapaciteit.

Omstreden vergunning voor gaswinning Ternaard ter inzage

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft deze vrijdag het ontwerp-instemmingsbesluit voor gaswinning door de NAM uit het veld Ternaard ter inzage gelegd. Dit veld strekt zich uit van het Friese dorp Ternaard tot ver onder de Waddenzee. Provincie, gemeente en Waddenvereniging verzetten zich.

Faillissement voor producent van koelend achterpaneel zonnepanelen

Het jonge bedrijf Coolback, dat een innovatieve backsheet voor zonnepanelen had ontworpen waardoor deze warmte kunnen afvoeren en een hoger rendement halen, is dinsdag failliet verklaard. Het bedrijf hoopt op een doorstart.

Windpark betaalt tonnen dwangsom om 'onmogelijke eis'

De twee eigenaren van windpark N33, RWE en Eurus Energy, hebben inmiddels €200.000 aan dwangsommen betaald aan de gemeente Midden-Groningen omdat de verlichting van de windturbines niet overeenkomt met het rijksinpassingsplan. Maar door een fout in dat plan is het onmogelijk aan die eisen te voldoen, stelt RWE. Intussen is een invorderingen van nog eens €800.000 onderweg.

Slow Mill installeert eerste testmodel golfenergie

Start-up Slow Mill begint na drie jaar voorbereiding met de plaatsing van een testmodel voor het winnen van golfenergie bij Texel. Als de testen goed verlopen zal over een jaar een volwaardige installatie worden geplaatst die stroom zal leveren aan het eiland.

Nederland telt ruim vijfhonderd zonneweides

Het aantal zonneweides op open land is deze maand de vijfhonderd gepasseerd. Het gezamenlijke geïnstalleerd vermogen op deze zonneweides passeerde tegelijkertijd de grens van 2,5 GWp. Dit blijkt uit cijfers van zonspecialist Peter Segaar.

Windpark gebouwd vanaf een drijvend 'voetbalveld'

Eind juli is na anderhalf jaar de bouw van Windpark Fryslân voltooid – 89 turbines (4,3 MW) in het IJsselmeer. Na testen en inspectie zal het windpark later dit jaar op vol vermogen gaan draaien. Verwachte jaarproductie van de turbines met een totaal vermogen van 382,7 MW schat het windpark op 1,5 TWh –ruim 1% van het huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik. Zaterdag was het windpark onderwerp van een algemeen protest van vissers tegen de komst van meer turbines in meer en zee.

Bollentelers kunnen aanleg nieuwe kabels niet tegenhouden

Een geplande uitbreiding van het elektriciteitsnet in de kop van Noord-Holland kan doorgaan nu de rechtbank in Haarlem donderdag bezwaren van bollentelers van tafel heeft geveegd. De bezwaarmakers wilden niet dat onder hun land wordt geboord voor de aanleg van nieuwe kabelverbindingen.

ZOMERSERIE ‘De oorsprong van democratie is: mensen regelen het zelf’

De energietransitie is de laatste jaren goed op stoom gekomen. De energieproductie wordt schoon en decentraal, de netten slim en het energieverbruik flexibel. Maar in elk bedrijf lopen nog mensen rond die hun werkzame leven begonnen toen zonnepanelen nog iets voor satellieten waren en productie, levering en transport allemaal in handen waren van het regionale energiebedrijf. Hoe kijken deze oudgedienden aan tegen alle veranderingen in hun sector en hun bedrijf? Deze vrijdag: Henk Vellinga, zesentwintig jaar lang voorzitter van de Stichting Dorpsmolen Reduzum.

MKB krijgt steun om klimaatmaatregelen te doorzien

Het midden- en kleinbedrijf krijgt steun bij het doorgronden van de effecten voor hun bedrijfsvoering van alle klimaatmaatregelen. De overheid stelt per 1 oktober subsidie beschikbaar aan het mkb voor het inschakelen van een energieadviseur voor verduurzaming van bedrijfspand of bedrijfsvoering.

ZOMERSERIE ‘Fysici zouden het energieprobleem oplossen’

De energietransitie is de laatste jaren goed op stoom gekomen. De energieproductie wordt schoon en decentraal, de netten slim en het energieverbruik flexibel. Maar in elk bedrijf lopen nog mensen rond die hun werkzame leven begonnen toen zonnepanelen nog iets voor satellieten waren en productie, levering en transport allemaal in handen waren van het regionale energiebedrijf. Hoe kijken deze oudgedienden aan tegen alle veranderingen in hun sector en hun bedrijf? Deze woensdag: natuurkundige Wim Sinke, hoofd van het onderzoek naar zonne-energie bij TNO en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam

Den Haag houdt prijswinnend bewonersinitiatief zon-op-parkeerdak tegen

Het was een simpel idee: zonnepanelen plaatsen op het dak van een parkeergarage in de binnenstad van Den Haag, en zo de stad verduurzamen. De gemeente was enthousiast en beloofde vorig jaar subsidie. Nu stelt het stadhuis plots dat het plaatsen van de zonnepanelen niet mogelijk is.

Eneco stapt uit windpark wegens hoge staalprijs

Eneco stapt uit een samenwerking met energiecoöperatie De Knotwilg voor de bouw van twee windturbines omdat het niet meer rendabel is wegens de hoge staalprijs. De coöperatie onderzoekt nu mogelijkheden het project alsnog doorgang te laten vinden, hetzij op eigen kracht, hetzij met een andere partner.

Dassenburchten houden bouw zonnepark tegen

De aanwezigheid van een dassenburcht op het terrein van een gepland zonnepark in Silvolde houdt de bouw tegen. De exploitant had een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming moeten aanvragen, stelt de rechtbank Gelderland in een zaak aangespannen door tegenstanders van het zonnepark. De rechtbank heeft een streep gezet door de gemeentelijke vergunning.

Dutch Wave Power start test golfenergie in Noordzee

Start-up Dutch Wave Power plaatst begin 2022 een testinstallatie die golfenergie omzet in elektriciteit voor de kust van Scheveningen. De test is mogelijk dankzij een subsidie uit de MKB-stimuleringsregeling en is onderdeel van het project Proeftuin op de Noordzee.

NVDE wil €2 mrd extra voor warmte in komende ronde SDE++

De verduurzaming van de warmtevraag gaat te langzaam om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, stelt de NVDE, en dus moet de regering €2 mrd extra begroten voor de komende ronde van de SDE++ dit najaar. Die begrotingsruimte is er doordat de werkelijke uitgaven aan de SDE al jaren achterlopen bij de begrote uitgaven, door bijvoorbeeld de snelle stijging van de CO₂-prijs, stelt de NVDE.

Lichtdoorlatende zonneparken nodig voor behoud bodemkwaliteit

Voor het behoud van de bodemkwaliteit kunnen zonneparken beter gebruik maken van panelen die gedeeltelijk licht doorlaten en dit vervolgens aan twee zijden vangen. Zo krijgt de bodem meer licht terwijl het niet ten koste gaat van de stroomopbrengst. Dit stelt TNO in een nieuw rapport.