Auteur

Hans van der Lugt

SDE++ ruimschoots overvraagd, vooral door CCS-projecten

Projecten voor afvang en opslag van CO2 vormen het leeuwedeel van de aanvragen in de laatste subsidieronde voor de SDE++. Elf aanvragen doen aanspraak op een maximaal subsidiebedrag van ruim €6 mrd, terwijl het volledige beschikbare bedrag €5 mrd is. Dit blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

'Netto CO₂-effect sluiting Centrale Rotterdam kan nul zijn'

Als de overheid de emissierechten van de kolengestookte Centrale Rotterdam niet annuleert, is het mogelijk dat de sluiting van de centrale geen enkele positieve bijdrage levert aan het terugbrengen van de Europese CO₂-uitstoot. Dat zeggen experts desgevraagd tegen Energeia.

Resi Becker (PostNL) wordt nieuwe CEO Essent

Essent heeft een nieuwe CEO gevonden in Resi Becker, momenteel directeur postbezorging bij PostNL. Becker is per 1 februari 2022 de definitieve opvolger van Patrick Lammers, die in mei van dit jaar overstapte naar het Duitse moederbedrijf Eon. Interim-CEO Suzan Schakenraad verlaat het bedrijf.

Centrale Rotterdam ontvangt ruim €200 mln voor sluiting

De kolengestookte Centrale Rotterdam van Onyx Power kan sluiten in ruil voor maximaal €212,5 mln subsidie, zodra het bedrijf aan door de overheid gestelde voorwaarden heeft voldaan. Daarmee zal de CO₂-uitstoot in Nederland jaarlijks 3 megaton dalen. Dit schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius deze dinsdag aan de Tweede Kamer.

Grootverbruikers elektriciteit betalen 9% tot 15% meer voor transportkosten

Grootverbruikers van elektriciteit met een aansluiting op het hoogspanningsnet van Tennet betalen volgend jaar 9% tot 15% meer voor transport van elektriciteit om de verzwaring van het hoogspanningsnet te bekostigen. Voor een gemiddeld huishouden stijgen de kosten met €7 per jaar. Dit blijkt uit de tarievenbesluiten die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) deze dinsdag heeft gepubliceerd.

Energyra zet in op nieuw zonnepaneel in samenwerking met EHT uit Canada

Zonnepanelenproducent Energyra gaat een samenwerking aan met de Canadese producent EHT om een semi-flexibel en lichtgewicht zonnepaneel op de markt te brengen. Dit hebben beide bedrijven deze maandag bekendgemaakt. Productie zal plaatshebben in zowel Canada als de fabriek van Energyra in Westknollendam.

Tweede Kamer wil energiedebat structureren

Tweede Kamerleden willen een einde maken aan ongestructureerde commissievergaderingen over energie- en klimaatbeleid waarin alle onderwerpen door elkaar aan bod komen. Een voorstel ligt op tafel om vergaderingen rond specifieke thema's te organiseren. “De huidige opzet werkt niet meer”, zegt Kamerlid Silvio Erkens (VVD).

Uitbouw hernieuwbare energie 'centraal project' nieuwe bondsregering

Duitsland gaat kolencentrales vervroegd sluiten, hernieuwbare energie sneller en op grotere schaal verder ontwikkelen, en wordt klimaatneutraal in 2045. Uitgangspunt is opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Het klimaat-, energie- en economisch beleid wordt daar volledig op ingericht en “alle mogelijkheden op elk overheidsterrein” daartoe geactiveerd.

RLI: energietransitie vraagt om terugkeer minister voor Ruimtelijke Ordening

Het rijk dient de regie op zich te nemen in de ruimtelijke ordening gezien de “grote verbouwing” waar Nederland voor staat in de transitie naar een duurzame energievoorziening, een circulaire economie en een duurzaam voedselsysteem. Dit stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) in een nieuw advies.

SDE-uitgaven pieken op ruim €3 mrd in 2025

Het afgelopen decennium heeft de overheid jaarlijks ruwweg €1 mrd uitgegeven aan subsidiëring van hernieuwbare energie. De uitgaven zullen naar verwachting de komende jaren fors groeien tot ruim €3 mrd in 2025, waarvan een begin was te zien in 2020: ruim €1,6 mrd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze week heeft gepubliceerd.

RIVM veegt kritiek op onderzoek naar gezondheidseffecten windturbines terzijde

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft geen goed woord over voor recente kritiek op zijn literatuurstudies naar de effecten van windturbines op de volksgezondheid. Het is de tweede keer in enkele weken tijd dat het instituut in de pen kruipt om kritiek van tegenstanders van windturbines te weerleggen.

Solarfields neemt branchegenoot Soleila over om hoge ambitie te bereiken

De Groningse zonneparkontwikkelaar Solarfields heeft streekgenoot Soleila overgenomen. Laatstgenoemde is gespecialiseerd in het ontwikkelen van grote zonnedaken voor zakelijke klanten. Met de overname wil Solarfields tot 2030 zonnedaken met een totaal vermogen van 1 GWp te ontwikkelen.

Defensie te laat met bezwaar tegen zonnepark bij Zeewolde

Ook een ministerie dient op tijd bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van een ander overheidsorgaan wil het een luisterend oor vinden bij de rechter. De Raad van State bevestigt deze woensdag een uitspraak van de rechtbank die het ministerie van Defensie niet-ontvankelijk verklaarde, omdat een bezwaar tegen een zonnepark te laat was ingediend.

Rechter: bedrijf moet te hoge pieken in stroomafname voorkomen

Een bedrijf in Noord-Holland dat meer stroom van het net afnam dan was gecontracteerd bij netbeheerder Liander, moet deze afname staken. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde uitspraak in kort geding.

Vattenfall vraagt geen subsidie aan voor nieuw zonnepark

Vattenfall is niet van plan subsidie aan te vragen voor een nieuw zonnepark bij Almere. Het is voor zover bekend de eerste keer dat dit gebeurt maar blijft vooralsnog een uitzondering, benadrukt Vattenfall. Uitzonderlijk is dat minder voorwerk nodig was omdat het gaat om een tender voor rijksgrond. Voor de bouw begint moet wel eerst ruimte beschikbaar zijn op het elektriciteitsnet.

RWE investeert tot 2030 jaarlijks €5 mrd in groene energie

Het Duitse energiebedrijf RWE zal tot 2030 jaarlijks zo'n €5 mrd investeren in groene energie om zijn opwekcapaciteit van hernieuwbare energie te verdubbelen tot 50 GW. Deze nieuwe strategie, luisterend naar de naam ‘Growing Green’, heeft het bedrijf deze maandag aangekondigd.

Gelderland wil plannen voor windenergie coördineren met gemeenten

De provincie Gelderland moet regie voeren op de energietransitie om netcongestie zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is een van de aanbevelingen in een rapport over de provinciale energie-infrastructuur tot 2050. Tegelijkertijd kondigt de provincie aan een coördinerende rol te gaan spelen in het windbeleid.

STEMMING Belgische kernuitstap weer op de tocht

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Zoekgebieden voor 10,7 GW extra wind op zee ter inzage gelegd

De zoekgebieden voor extra windparken in de Noordzee met een vermogen van 10,7 GW voor 2030 zijn deze dinsdag ter inzage gelegd. De overheid laat nog een keuze open want de aangewezen gebieden kunnen in totaal 16 GW herbergen. Tot 20 december kunnen zienswijzen worden ingediend.

Nederland ondertekent Glasgow-verklaring over energietransitie

Nederland maakt een einde aan overheidssteun voor fossiele energiewinning in het buitenland. Bedrijven kunnen eind 2022 geen exportkredietverzekering meer krijgen als ze een contract sluiten voor activiteiten gerelateerd aan de winning van olie of gas in het buitenland. Deze maandag heeft Nederland in Glasgow de handtekening gezet onder een verklaring van deze strekking.

10 GW extra wind op zee op z'n vroegst eind 2031 klaar

Volgende week dinsdag maakt de overheid bekend in welke gebieden het 10 GW extra offshore windvermogen wil plaatsen. In een realistisch scenario kan 6 GW extra vermogen eind 2030 zijn gerealiseerd, bovenop de bestaande planning van 11 GW. Nog eens 4 GW zou mogelijk eind 2031 kunnen draaien. Het zijn vooral procedures die de snelheid bepalen.

Oppositie daagt kabinet uit om Glasgow-verklaring te ondertekenen

De oppositie daagt het kabinet uit om zich aan te sluiten bij een initiatief van vijfentwintig landen en financiële instellingen om eind 2022 te stoppen met publieke steun voor de “internationale fossiele energiesector”. Tot de partijen die de verklaring op de klimaattop in Glasgow ondersteunen, behoren onder meer de VS, het VK en de Europese Investeringsbank (EIB).

Tweede Kamer bezorgd over sociale gevolgen Europese klimaatmaatregelen

Het kabinet moet de financiële gevolgen van nieuwe klimaatmaatregelen voor lagere inkomens, midden- en kleinbedrijf en regio's goed in de gaten houden. Een reeks aangenomen moties deze dinsdag toonde vooral koudwatervrees bij het parlement over de komende Europese onderhandelingen over het zogenoemde Fit for 55-pakket.

Direct inzicht in CO₂-uitstoot van elektriciteitsverbruik

Wordt de productie van de elektriciteit die Nederland verbruikt groener? De CO₂-uitstoot per kilowattuur geproduceerde elektriciteit is nu te volgen via een nieuw dashboard dat Tennet en Gasunie maandag hebben opengesteld.

Eneco valt buiten de boot bij Belgische veiling capaciteitsmechanisme

Het plan van Eneco voor een nieuwe Belgische gascentrale, die uiteindelijk zou moeten draaien op waterstof, is niet geselecteerd in de eerste veiling voor een capaciteitsmechanisme in België. Eneco beraadt zich op de toekomst van dit plan. Twee nieuw te bouwen gascentrales van Engie zijn wel geselecteerd.

Pas volgend jaar enig zicht op voortgang lokale participatie energieprojecten

Op z'n vroegst in 2022 zal er enig effect merkbaar zijn van het streven naar 50% lokaal eigendom van hernieuwbare energieprojecten, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van 2019. Dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de publicatie van de Participatiemonitor 2021.

Grootste zorg Tweede Kamer over Europese klimaatplannen: laagste inkomens

De financiële gevolgen van het toekomstige Europese klimaatpakket Fit for 55 voor lage inkomens blijkt de grootste zorg te zijn in de Tweede Kamer, zo blijkt bij het debat over de Europese plannen. “We houden de positie van de Nederlandse huishoudens scherp in de gaten”, beloofde staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius het parlement.

Brabant kan grenzen van natuurgebied niet aanpassen voor bouw windpark

De Raad van State heeft alle vergunningen vernietigd voor het geplande Windpark De Pals in Noord-Brabant, waarvoor de provincie de grenzen van het Natuur Netwerk Noord-Brabant had gewijzigd. Deze “herbegrenzing” kan niet door de beugel, stelt de Raad van State.

GroenLeven krijgt grootste subsidiebeschikking ooit voor één zonnepark

Ontwikkelaar GroenLeven heeft de grootste beschikking voor een zonnepark in de wacht gesleept in de laatste ronde SDE++. Het gaat om zonnepark Musselkanaal met een vermogen van 175 MW. Tweede park qua omvang is Vlagtwedde II (131 MW). Dat blijkt uit cijfers die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland deze dinsdag heeft gepubliceerd.

Vergunde windparken niet geraakt door Nevele-arrest

Pogingen om windparken in Houten en in de Achterhoek per direct stil te leggen met een beroep op het spraakmakende Nevele-arrest van het Europese Hof van Justitie, zijn bij de rechter gestrand. In beide zaken oordeelde een kortgedingrechter dat het arrest geen gevolgen heeft voor reeds vergunde windparken.