Auteur

Hans van der Lugt

Energiediplomatie moet van Nederland spil maken in waterstofeconomie

Nederland wil als eerste land in Europa de infrastructuur voor import en transport van groene waterstof op orde hebben en zodoende een internationale markt op gang brengen. Import zal in 2035 ruwweg de helft van de Nederlandse vraag naar waterstof voor zijn rekening moeten nemen in een duurzamere economie.

Criterium voor een gascrisis blijkt onduidelijk

Wanneer is er sprake van een fysiek tekort aan aardgas? Het was een simpele vraag in de Tweede Kamer deze donderdag, maar verantwoordelijk minister Jetten had er geen helder antwoord op. Terwijl een tekort aan gas de basis is waarop het kabinet besluit tot het uitroepen van een gascrisis, met als ultieme consequentie het afschakelen van bedrijven.

Groningen wil sluiting Groningenveld per 1 oktober

Een reeks lokale overheden in Groningen wil dat de gaswinning uit het Groningenveld per 1 oktober stopt en de NAM de putten volledig sluit. Dit schrijven zij in een advies aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66). “Alleen met dat besluit laat de staatssecretaris zien de veiligheid van de inwoners van Groningen voorop te stellen.”

GTS blijft bij advies om vijf putten in Groningen open te houden

Gasunie Transport Services handhaaft het advies aan het kabinet om dit jaar nog niet de laatste vijf putten van het Groningenveld definitief te sluiten. Zonder de beschikbaarheid van die locaties voorziet GTS een acuut probleem komende winter zodra de temperatuur zakt onder -10°C. GTS waarschuwde al eerder voor voortvarend sluiten van alle putten.

Schooldakrevolutie wil verder zonder subsidie

De Stichting Schooldakrevolutie verliest in 2025 de subsidie van de rijksoverheid, maar wil proberen op een andere manier scholen te blijven helpen bij het plaatsen van zonnepanelen. Schoolbesturen hebben tijd noch kennis om zich hiermee bezig te houden, zegt directeur Niels van der Sandt.

Waterstofsector verenigt zich in NLHydrogen

Bedrijven die actief (willen) zijn in productie of verbruik van waterstof hebben een nieuwe branchevereniging opgericht om met één stem richting Den Haag en elders voor hun belangen op te komen. NLHydrogen heet de nieuwe club die deze donderdag in aanwezigheid van minister Jetten in Den Haag is gelanceerd.

Rijk koopt alle stroom windpark Maasvlakte 2

Het rijk koopt alle stroom van windpark Maasvlakte 2 van Eneco. De productie komt overeen met ruwweg 40% van het stroomverbruik van de rijksoverheid. Dit maakten Eneco en minister Mark Harbers (IenW) maandag bekend bij de officiële opening van het windpark dat sinds vorige zomer draait.

Tsjechisch energiebedrijf EPH koopt derde en vierde gascentrale in Nederland

De Maasstroomcentrale en de helft van de centrale Enecogen zijn vanaf deze dinsdag in handen van het Tsjechische bedrijf EPH, dat begin dit jaar al de Sloecentrale en de Rijnmond Energiecentrale overnam. EPH neemt de nieuwe aanwinsten over van het Amerikaanse investeringsfonds Castleton Commodities.

Eerste marktindex voor prijs groene waterstof op komst

De European Energy Exchange (EEX) start woensdag met de wekelijkse publicatie van een marktprijsindex voor groene waterstof: Hydrix. Tot dusver is er weinig zicht op de marktprijs van groene waterstof omdat het een weinig verhandeld product is. Over twee weken komt er een Nederlandse index, Hyclicx, gebaseerd op productiekosten voor groene waterstof.

Burgerforum over energietransitie en klimaat nog niet in zicht

Concrete stappen voor het oprichten van een burgerforum laten op zich wachten. Minister Jetten wil burgers beter betrekken bij de energietransitie en het halen van klimaatdoelstellingen, zo schrijft hij aan de Kamer, maar doet geen nieuwe voorstellen voor een burgerforum.

Allseas en Heerema plaatsen veertien 2 GW-platforms in de Noordzee voor Tennet

Tennet heeft raamovereenkomsten gesloten voor transport en installatie van veertien 2 GW offshore transformatoren in de Nederlandse en Duitse delen van de Noordzee met Allseas en Heerema Marine Contractors. Met deze overeenkomsten reserveert Tennet vroegtijdig tijd en materieel voor transport en installatie van jackets en topsides.

Hoge elektriciteitsprijs leidt tot conflict over opbrengsten

Het agrarische bedrijf Agro Giethoorn Energy eiste voor de rechter compensatie van adviesbureau Ekwadraat. Het bureau had tijdens de hausse in energieprijzen van afgelopen jaar een veel te lage verkoopprijs gerealiseerd voor de hernieuwbare stroom die AGE produceert. AGE had Ekwadraat gemachtigd en de laatste valt dus niets te verwijten, stelt de rechtbank.

Windturbines op zee stilgezet voor trekvogels

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn windturbines op zee gedurende vier uur stilgezet omdat massale vogeltrek boven de Noordzee was voorspeld. Het is voor het eerst dat deze maatregel is toegepast om trekvogels een veilige doortocht te geven.

Omgekeerde gasstroom laat zich gelden in tarieven gastransport

Het was een opvallend kortingspercentage voor de boeking van afschakelbare transportcapaciteit in het gasnet dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) deze week publiceerde: 95,41%, terwijl dit vorig jaar slechts 0,43% bedroeg. De verandering van 'nihil' naar bijna 100% heeft alles te maken met de veranderde gasstromen sinds de Russische inval in Oekraïne.

Na kritiek nog geen besluit ACM ophogen afschakelspanning zonnepanelen

De ACM neemt voorlopig geen besluit over het verhogen van de limiet van de overspanningsbeveiliging van zonnepanelen. De toezichthouder is er nog niet van overtuigd dat deze codewijziging geen veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, vooral als het gaat om brandrisico's.

Belgische zon-installateur doet derde overname in Nederland

Zon-installateur Zonnemarkt uit Almere heeft een meerderheidsbelang genomen in branchegenoot AP Solar uit Hoogezand. Feitelijk is dit een overname door het Belgische bedrijf Green & Durable Group dat sinds februari van dit jaar het moederbedrijf van Zonnemarkt is. Green & Durable zei destijds een positie in de top drie van de Benelux na te streven.

Demonstratiemodel battolyser geplaatst bij Magnumcentrale

Het eerste demonstratiemodel van een waterstofproducerende batterij, of battolyser, is geplaatst bij de Magnumcentrale van RWE in de Eemshaven. Het model moet potentiële klanten warm maken voor grotere systemen. Battolyser Systems, een spin-off van de TU Delft, bereidt nu de commerciële productie daarvan al voor.

Extra klimaatmaatregelen: 'Verduurzamen loont, vervuiler betaalt, iedereen doet mee'

Het kabinet heeft deze woensdag een pakket aan extra maatregelen gepresenteerd dat moet leiden tot 22 megaton extra CO₂-reductie in 2030. Extra betekent: bovenop het huidige beleid. Met het pakket, dat bestaat uit 120 maatregelen, is €28 mrd gemoeid. Minister Jetten vat samen: “Verduurzamen loont, de vervuiler betaalt, en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.”

Grootverbruikers willen snellere uitrol wind op zee om prijs te drukken

Aanbieders van langetermijncontracten hernieuwbare elektriciteit vragen een te hoge prijs in de huidige markt. Om verduurzaming door elektrificatie mogelijk te maken willen grootverbruikers de “kostprijs plus een redelijke marge” betalen, maar daarvoor is sneller, meer grootschalig aanbod van hernieuwbare elektriciteit, lees: wind op zee, nodig.

Kabinet begroot €22 mrd voor herstel Groningen na gaswining

Voor de komende dertig jaar begroot het kabinet de uitgaven voor herstel van de schade van de gaswinning in Groningen op ruim €22 mrd. “Jullie hebben altijd gelijk gehad”, zei staatssecretaris Vijlbrief tegen de Groningers. SP-Kamerlid Beckerman kraakte al direct kritische noten.

Windconnector vereist nieuwe marktregels elektriciteit

Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen een directe elektriciteitsverbinding tussen beide landen combineren met de aansluiting van een windpark op de Noordzee. Om dit mogelijk te maken moet eerst de hervorming van de elektriciteitsmarkt rondkomen, want het windpark zal met twee elektriciteitsmarkten verbonden zijn. Tennet hoopt dat er rond 2025 duidelijkheid zal zijn.

Nederlandse import van houtpellets groeit weer fors

De netto-import van houtpellets voor energiedoeleinden is afgelopen jaar met krap 20% gegroeid tot krap 3.000 kiloton. De Verenigde Staten versterken hun positie als hofleverancier van deze geperste houtkorrels voor de opwek van warmte of elektriciteit met een aandeel van meer dan 50%. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse bureau Future Metrics.

Groeiende hoeveelheid groen gas dwingt Gasunie tot aanpassing gasnet Noordoost-Nederland

Gasunie maakt vanaf begin 2024 een aardgasleiding van zestig kilometer tussen Emmen en Ommen geschikt voor het transport van groen gas naar het landelijke transportnetwerk. De ombouw moet congestie voorkomen in regionale netten door de groeiende groengasproductie. Augustus 2025 moet de leiding klaar zijn.

Ook rechter staat kabel tussen Clauscentrale en Belgische net niet toe

De poging van RWE om de Nederlandse Clauscentrale direct aan te sluiten op het Belgische elektriciteitsnet is voor de rechtbank gestrand. De staat kan de benodigde vergunningen weigeren. RWE wilde met de gasgestookte Clauscentrale meebieden in het Belgische capaciteitsmechanisme. RWE overweegt hoger beroep.

Solarfields levert voortaan energiesystemen en heet nu Novar

Solarfields verandert deze woensdag de naam van het bedrijf in Novar, omdat het werkveld de afgelopen tijd sterk is uitgebreid. Terwijl de focus vroeger lag op zonneparken, ontwikkelt het bedrijf nu energiesystemen waarin opwek, opslag en conversie van energie bij elkaar komen. Daarbij paste een nieuwe naam.

Energie Samen wil coöperaties op de kaart zetten bij geothermie

Energiecoöperaties moeten actief worden betrokken bij geothermie om de moeizame ontwikkeling van deze warmtebron een nieuwe impuls te geven. Dat zegt Paul van Seters, voorzitter van de Werkgroep Geothermie van de koepel van energiecoöperaties, Energie Samen. De koepel start een drietal pilots als voorbeelden van samenwerking met gemeenten en geothermiebedrijven.

Onyx wil blauwe waterstof produceren op Maasvlakte

Onyx Power, eigenaar van de kolengestookte Centrale Rotterdam, wil op hetzelfde terrein op de Maasvlakte een fabriek bouwen voor de productie van blauwe waterstof - geproduceerd uit aardgas waarbij de vrijkomende CO2 onder de Noordzee moet worden opgeslagen. Het investeringsbesluit voor project Sapphire moet vallen in 2025.

EBN haalt recordwinst en stort €6,9 mrd in de staatskas

Door de hoge gasprijs is de omzet van Energie Beheer Nederland (EBN) verviervoudigd in 2022 tot €12 mrd. Aangezien de bedrijfslasten vrijwel gelijk bleven, was het bedrijfsresultaat hoog: €9,8 mrd. Hiervan vloeit €6,9 miljard direct naar de staatskas middels belastingen (€5,5 mrd) en dividend (€1,4 mrd).

Kabinet definieert beschermde sectoren bij afschakeling gas

Minister Jetten heeft een gedetailleerde prioritering gepubliceerd voor de afschakeling van bedrijven en instellingen bij een noodsituatie op de gasmarkt. Ook zijn nu meer details bekend over de zogeheten besparingstender om in een eerder stadium gas te besparen. De maatregelen zijn onderdeel van het Bescherm- en Herstelplan Gas. Grootverbruikers reageren tevreden op de plannen.

SODM: beheer van risico's putlekkage geothermie niet altijd op gewenst niveau

De maatregelen die bedrijven in de sector geothermie nemen om lekkende putten te voorkomen zijn de afgelopen jaren verbeterd, maar nog niet bij elk bedrijf op het gewenste niveau. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen naar aanleiding van onderzoek naar het veiligheidsbeleid bij de negentien operators in Nederland met actieve putten.