Auteur

Hans van der Lugt

Vier EU-landen willen 150 GW wind in de Noordzee

Nederland, Denemarken, Duitsland en België hebben afgesproken om voor 2050 windparken met een totaal vermogen van 150 GW in de Noordzee te bouwen, samen met vier energie-eilanden voor onderlinge verbindingen. Dit betekent een vertienvoudiging van het huidige areaal aan wind op zee. “Een enorme klus”, klinkt uit de industrie.

RWE mengt zich in tender HKW

De Duitse energiereus RWE heeft zich gemeld als zesde partij die een bod heeft uitgebracht in de tender voor offshore windpark Hollandse Kust (west). RWE wil het windpark combineren met een elektrolyser voor groene waterstof met een vermogen van 600 MW.

TotalEnergies biedt met Ørsted op windpark Hollandse Kust (west)

Het Franse olie- en gasbedrijf TotalEnergies heeft samen met de Deense windparkexploitant Ørsted een bod uitgebracht op de tender voor offshore windpark Hollandse Kust (west). Dat maken beide bedrijven deze vrijdag bekend. TotalEnergies is het derde olie- en gasbedrijf dat bekendmaakt mee te doen in deze tender, na Shell en BP.

Doelstelling wind op land uiterlijk 2023 gehaald

Uiterlijk in 2023 passeert het opgesteld vermogen windenergie de grens van 6.000 MW, met een verwachte productie van 18,5 TWh. Met drie jaar vertraging zal dan alsnog de doelstelling uit het Energieakkoord voor het jaar 2000 zijn gerealiseerd. Dat blijkt uit de Monitor Wind op Land die deze donderdag is gepubliceerd.

Woningcorporaties hebben betere energielabels dan particulieren

Woningcorporaties scoren beter dan eigenwoningbezitters als het gaat om het niveau van het energielabel, en het verbeteren daarvan. In de helft van alle gemeenten heeft meer dan 50% van de corporatiewoningen een energielabel A of B. Bij bezitters van eigen woningen wordt dit niveau bij lange na niet gehaald, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Kadaster.

Ook Shell en Eneco schrijven in op tender Hollandse Kust (west)

Shell en Eneco hebben een bod uitgebracht in de aanbesteding van offshore windparken Hollandse Kust (west) kavel VI en VII. Dat hebben beide bedrijven deze dinsdag bekend gemaakt. Het is de vierde partij die bekend maakt een bod te hebben uitgebracht, na SSE Renewables, Vattenfall en BP.

Engie breidt waterstofplannen Groningen uit

Engie heeft een samenwerking aangekondigd met methanolproducent OCI en afvalverwerker EEW voor de productie van hernieuwbaar methanol uit groene waterstof en biogeen CO₂. De groene waterstof zal afkomstig zijn uit een elektrolyser van 100 MW, waarvoor Engie al enkele jaren terug plannen aankondigde.

Inpassingsplan Zonneroute A37 ter inzage

Het provinciale inpassingsplan voor een zonnepark van ruwweg 140 MW langs de A37 in Drenthe ligt vanaf deze dinsdag ter inzage. Na goedkeuring kan het rijk op zoek naar marktpartijen die het zonnepark van Hoogeveen tot aan de Duitse grens willen uitvoeren.

Alleen een afstandsnorm voor windturbines niet voldoende

Om overlast te voorkomen kan een afstandsnorm voor windturbines het best worden toegepast in combinatie met normen voor geluid en slagschaduw. Dat is een van de conclusies van een rapport dat minister Jetten donderdag naar de Kamer heeft gestuurd. Het vaststellen van een afstandsnorm is opgenomen in het coalitieakkoord.

Vattenfall schrijft in op tender Hollandse Kust (west)

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall doet mee aan de tender voor beide kavels van offshore windpark Hollandse Kust (west), elk met een beoogde omvang van 700 MW. Bij een van de twee kavels treedt het Duitse chemieconcern BASF op als partner. Dat heeft Vattenfall deze vrijdag bekend gemaakt.

Eerste project uit koker Realisatiefonds van Energie Samen

In Ede is het eerste coöperatieve zonnepark gerealiseerd dat een beroep heeft gedaan op het Realisatiefonds van coöperatiekoepel Energie Samen. Dit fonds is vorig jaar door de koepel, drie banken en een stichting opgericht om zonprojecten van kleine, lokale energiecoöperaties te ondersteunen.

Tegenstanders windparken rekenen vergeefs op oude uitspraak Raad van State

Tegenstanders van windparken blijven hopen dat verzet tegen vergunde windparken wordt gehonoreerd dankzij een uitspraak van de Raad van State vorig jaar, ook al heeft de Raad onderstreept dat de uitspraak alleen toekomstige plannen aangaat. Nu willen inwoners van Dronten dat de gemeente vergunningen intrekt van drie windturbines van Windplan Groen.

Kabinet wil vooralsnog invloed parlement op waterstofmarkt weren

Minister Jetten heeft een reeks moties ontraden waarmee de Tweede Kamer alvast invloed wil uitoefenen op elementen van de toekomstige waterstofmarkt, zoals import en toepassing. Voor de zomer komt de minister met een brief over de plannen voor een marktordening, en het parlement zou daarop moeten wachten.

Surseance voor stroomproducerend 'vliegtuig' van Ampyx Power

Ampyx Power, start-up met een zogeheten 'airborne wind energy system', is sinds afgelopen vrijdag in surseance van betaling. Het bedrijf gaat op zoek naar nieuwe investeerders, zegt bewindvoerder Christiaan Mensink, om de technologie verder te kunnen ontwikkelen en commercieel levensvatbaar te maken.

Dit voorjaar besluit over honderden miljoenen voor groene waterstof

Dit voorjaar zal het kabinet een beslissing nemen over financiering uit het Klimaatfonds van plannen voor opschaling van de productie van groene waterstof. Dit zei minister Jetten woensdagavond in de Tweede Kamer. Coalitiepartners VVD en D66 publiceerden woensdag een actieplan voor een verdubbeling van de ambitie voor groene waterstof.

Einde aan plafond voor hernieuwbare elektriciteit

De Tweede Kamer heeft een einde gemaakt aan het plafond van 35 TWh voor subsidiabele hernieuwbare elektriciteit, waar het kabinet aan vasthield in de SDE++. Ook wil het parlement een soepelere behandeling van geothermieprojecten in de subsidiemolen.

Voorschriften verlichting Windpark N33 aan internationale regels aangepast

De overheid heeft het foutieve verlichtingsvoorschrift voor Windpark N33 aangepast. Vorig jaar moest het windpark gemeentelijke dwangsommen betalen omdat het zich niet hield aan het voorschrift in het inpassingsplan, terwijl juist dat voorschrift in strijd was met internationale regels voor een veilige luchtvaart. Midden-Groningen had de invordering van de dwangsommen daarom al gepauzeerd.

Omstreden plafond hernieuwbare elektriciteit lijkt te verdwijnen

Het plafond van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit in de SDE++ staat op wankelen door een motie van drie coalitiepartijen die dinsdag in stemming komt. Het kabinet zou geen bovengrens moeten stellen, maar uit moeten gaan van de toekomstige behoefte aan wind- en zonne-energie. Een reconstructie van een omstreden plafond.

Doorbraak in onderhandelingen cao kleinmetaal

Er is een doorbraak in de onderhandelingen over een nieuwe cao metaal & techniek, waar onder meer installatiebedrijven onder vallen. Dit melden bonden en werkgevers deze vrijdag. Niet alle betrokken werkgeversverenigingen zijn al akkoord: Metaalunie wil eerst met de leden in gesprek.

ING wordt aandeelhouder van ZonnepanelenDelen

ING Sustainable Investments steekt als nieuwe aandeelhouder €2,2 mln in crowdfundingsplatform ZonnepanelenDelen. Het bedrijf geeft daarvoor nieuwe aandelen uit, maar verdere details maakt men desgevraagd niet bekend. Daarnaast stelt ING €20 mln beschikbaar voor projectfinanciering. Dit maakten beide bedrijven deze donderdag bekend.

Pleidooi CDA voor kleine kernreactoren

Het kabinet moet inzetten op kleine, modulaire kernreactoren voor CO₂-vrije elektriciteitsproductie. Daarvoor pleit Tweede Kamerlid Henri Bontenbal van het CDA in een actieplan dat hij deze woensdag heeft gepresenteerd. Zogeheten SMR’s (small modular reactors) zijn in zekere zin opgezet als 'bouwpakket' en momenteel in ontwikkeling.

ReFerm wil snelle groei mestvergisting voor groen gas

Samenwerkingsverband ReFerm wil de productie van groen gas verdrievoudigen door kleine mestvergisters bij melkveehouderijen te plaatsen, waarmee tegelijkertijd de uitstoot van CO₂, methaan en stikstof naar beneden kan. Een overheidsinvestering van €1 mrd zou hiervoor nodig zijn, maar zichzelf snel terugbetalen.

Onderzoek naar zeeleven in windturbines

Zouden vissen en andere zeedieren in de funderingspaal van een windturbine op zee willen wonen of schuilen als de zee vrij in- en uitstroomt? Om een antwoord op deze vraag te vinden zijn Vattenfall en De Rijke Noordzee een onderzoek gestart met zogeheten monopiles met grotere openingen dan gebruikelijk. Het onderzoek vindt plaats in windpark Hollandse Kust (zuid).

Stakingen bij installatiebedrijven door loongeschil

Sinds de onderhandelingen over een nieuwe cao een half jaar geleden vastliepen, zijn er wekelijks stakingen bij installatiebedrijven. Werkgevers bieden een loonsverhoging van 1,4% en bonden willen 5%. Tegelijkertijd wil een coalitie van brancheverenigingen jongeren met een techniekdiploma uit het mbo een afstudeerbonus geven om het personeelstekort tegen te gaan.

Centrale Rotterdam toch niet dicht

De kolengestookte Centrale Rotterdam gaat toch niet sluiten. De eigenaar heeft besloten geen gebruik te maken van de subsidie die het bedrijf kon ontvangen in ruil voor vrijwillige sluiting. Daarmee verdwijnt een reductie van de CO₂-uitstoot met drie megaton per jaar, waar het kabinet op had gerekend.

'Windparken in Noord-Nederland: een falende overheid'

Planning en bouw van windparken N33 en Drentse Monden & Oostermoer zijn een schoolvoorbeeld van falend overheidsbeleid. Vertrouwen tussen overheid , burgers en bedrijfsleven is cruciaal voor goede besluitvorming, maar in Noord-Nederland walsten rijk en initiatiefnemers over lokale bevolking (en gemeenten) heen. Een nieuw rapport trekt conclusies uit de gang van zaken.

Bonnetjes doorschuiven in het Herstel- en Veerkrachtplan

Wind op zee, waterstof, hybride warmtepompen en zuinige motoren voor de binnenvaart - voor zover het de energietransitie betreft wil het kabinet deze vier sectoren stimuleren met ruim €1,7 mrd uit de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit. Het gaat echter nauwelijks om nieuwe uitgaven of initiatieven.

Onrust door snel veranderende prijzen bereikt SDE++

De hoge inflatie en andere snelle ontwikkelingen creëren onrust bij ontwikkelaars van wind- en zonne-energie die een aanvraag willen doen in de komende ronde SDE++. De berekeningen in de subsidieregeling reflecteren niet de actuele ontwikkelingen, luidt de klacht.

Onbegrip in parlement over plafond hernieuwbare elektriciteit

Er is veel onbegrip in de Tweede Kamer over het plafond van 33,5 TWh dat het kabinet eerder deze week heeft gezet op de productie van hernieuwbare elektriciteit op land in de komende subsidieronde SDE++ 2022. “De minister introduceert een ‘plafonnetje’ zonder goed argument”, stelde Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks.

Gemeente Someren moet vergunning zonnepark opnieuw beoordelen

De Raad van State heeft de vergunning voor een zonnepark in de gemeente Someren vernietigd en de gemeente opgedragen de aanvraag opnieuw te beoordelen. Er is dus kans dat het zonnepark alsnog doorgang vindt.