Auteur

Hans van der Lugt

Belgische zoninstallateur streeft met tweede overname naar top drie in de Benelux

Green & Durable Group uit Hasselt, België, neemt een meerderheidsbelang in Zonnemarkt uit Almere. Het is de tweede overname in Nederland in een jaar tijd. In februari vorig jaar nam Green & Durable de zonnepaneleninstallateur Agro-NRG uit Ootmarsum over. Green & Durable wil uitgroeien tot een speler in de top drie van zonnepaneleninstallateurs in de Benelux.

Particulieren zijn motor van groei zonne-energie

Een forse groei van het aantal particuliere zonnepanelen was afgelopen jaar de motor van de groei in zonne-energie en compenseerde de daling in zakelijke projecten. Het totale nieuw geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen kwam afgelopen jaar uit op 3,9 GW, waarmee het totaal nu staat op 18,8 GW geplaatst vermogen. Dat meldt het deze woensdag gepubliceerde Solar Trendrapport 2023.

GTS biedt omboekservice vanwege snelle afbouw laagcalorisch gas in België

De Belgische industrie versnelt de transitie van laagcalorisch gas uit Groningen naar hoogcalorisch gas, de standaard die door de meeste andere gasproducenten wordt geleverd. GTS biedt handelaren nu de mogelijkheid om gereserveerde transportcapaciteit voor laagcalorisch gas tussen Nederland en België om te zetten naar hoogcalorisch.

SODM: gebruik aardgasnet voor waterstof levert geen onoverkomelijke problemen op

Het gebruik van het bestaande aardgasnet voor waterstof om huizen te verwarmen bij een proefproject in Lochem levert “aandachtspunten” op maar geen onoverkomelijke problemen. Dat zegt de Debby van der Pluijm, coördinator waterstof bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), verantwoordelijk voor de controle op het project.

Enexis verdubbelt groei netcapaciteit tot 2 GW dit jaar

Enexis wil de totale netcapaciteit in 2023 uitbreiden met 2 GW, terwijl het tot dusver uitging van minimaal 1 GW groei per jaar. In 2022 groeide de capaciteit met 1,2 GW, en komend jaar moet het gaan van circa 13 GW naar 15 GW. Investeringen stijgen dit jaar met 20% tot ruim €1,3 mrd, terwijl zij vorig jaar uitkwamen op €1 mrd. Dit blijkt uit het Jaarplan 2023 dat de netbeheerder deze donderdag heeft gepubliceerd.

Verkoop Fudura levert Enexis €1 mrd op

Netwerkbedrijf Enexis houdt na afdracht van €100 mln speciaal dividend aan de publieke eigenaren netto €1 mrd over aan de vorig jaar overeengekomen verkoop van meet- en infrabedrijf Fudura. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten van Overijssel, een van de eigenaren van Enexis.

Vormgeving duurzame economie nog in nevelen gehuld

Hoort een duurzame chemiesector thuis in een grootschalig industriecluster als Chemelot of zal duurzame chemie decentraal zijn? Is er in duurzaam Nederland wel plaats voor staalindustrie of wordt staal een luxeproduct? Moet Nederland een blauwdruk van een groene toekomst hebben of is er een werkend marktmechanisme dat daarvoor kan zorgen?

Meerderheid Nederlanders wil dat overheid energiemarkt organiseert

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat de overheid de energievoorziening voor haar rekening moet nemen, en niet energiebedrijven. Driekwart van de bevolking steunt maatregelen om energie betaalbaar en beschikbaar te houden voor lage inkomens. Dit blijkt uit onderzoek van EBN.

Solarfields plaatst eerste batterij bij zonnepark voor spreiding levering elektriciteit

Producent van duurzame energie Solarfields heeft voor het eerst een batterij naast een zonnepark geplaatst om de levering van de elektriciteit die het zonnepark produceert te kunnen spreiden en zo hogere inkomsten te genereren. De batterij staat naast zonnepark Bontepolder in Terneuzen.

Varo Energy koopt meerderheid aandelen producent groen gas Coevorden

Het Zwitserse Varo Energy, handelaar in brandstoffen, koopt 80% van de aandelen in groengasproducent Bio Energy Coevorden (BEC). Met steun van de nieuwe, financieel sterke eigenaar wil BEC de productie van groen gas verviervoudigen van 25 mln kuub naar 100 mln kuub. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.

Niet alle contactgegevens energieleveranciers beschikbaar

Veel energieleveranciers publiceren of geen telefoonnummer of geen e-mailadres voor klantcontact, ook al zijn ze dit wettelijk verplicht. Dit meldt de Consumentenbond na een inventarisatie van 32 bedrijven. Een aantal kleine leveranciers hebben deze donderdag hun website aangepast. Grote energieleveranciers zeggen echter een voorkeur voor andere kanalen dan e-mail te hebben.

Strikt beleid voor datacentra cruciaal voor elektriciteitsnet Haarlemmermeer

Overheidsbeleid dat de komst van datacentra naar de Haarlemmermeer strikt reguleert, is cruciaal voor netbeheerders om in de nabije toekomst te kunnen voldoen aan de elektriciteitsvraag rond Schiphol. Dit stelt CE Delft in een scenariostudie naar de toekomst van het elektriciteitsnet in de Haarlemmermeer.

Dun akkoord over verlenging levensduur Belgische kerncentrales

De Belgische regering heeft een principeakkoord bereikt met het Franse energiebedrijf Engie over het openhouden tot 2035 van twee kernreactoren met een totaal vermogen van ruim 2 GW. Sluiting was voorzien voor 2025. Verdeling van financiële lasten en verantwoordelijkheid vergden lange onderhandelingsrondes.

Amerikanen investeren in Nederlandse vliegwieltechnologie

Het Amerikaanse handels- en energiebedrijf Castleton Commodities International neemt een meerderheidsbelang in het Nederlandse bedrijf S4 Energy, dat is gespecialiseerd in energieopslag middels vliegwieltechnologie. S4 Energy wil de portefeuille gerealiseerde projecten in drie jaar tijd vertwaalfvoudigen.

Zonnepark niet blikvervuilender dan een bedrijventerrein

De gemeente Bernheze heeft een vergunning verleend aan een zonnepark dat tevens als groene buffer moet gaan dienen voor een toekomstig naastgelegen bedrijventerrein. Drie omwonenden maakten vergeefs bezwaar bij de Raad van State tegen het zonnepark wegens aantasting van het woon- en leefklimaat.

HalloStroom wil klantenbestand vertienvoudigen

ASN Bank en Nationaal Groenfonds investeren gezamenlijk €35 mln in de verhuurder van zonnepanelen HalloStroom, waarmee het bedrijf in enkele jaren het klantenbestand wil vertienvoudigen. CEO Leslie Hogeveen denkt dat dit mogelijk is, ondanks het tekort aan technisch personeel in Nederland.

'Er komt een einde aan de verkoop van benzine'

Wat moet een grote exploitant van benzinestations met een bedrijf dat wind- en zonne-energie ontwikkelt? “De wereld is in beweging”, zegt Carlo Binken, financieel directeur van Enviem. “We gaan naar minder fossiele energie en meer hernieuwbaar.” Dus nam Enviem onlangs een meerderheidsbelang in de jonge ontwikkelaar van hernieuwbare energieprojecten en energieleverancier Hezelaer.

Windpark Den Bosch doet vergeefs beroep op rijk

De initiatiefnemer van een groot windpark tussen Den Bosch en Rosmalen heeft vergeefs via de rechter geprobeerd het rijk te dwingen om de rijkscoördinatieregeling toe te passen en zo de procedures voor het windpark te versnellen. De rechter ziet geen spoedeisend belang.

Oude windturbine in Flevoland waait om

Een 23-jaar oude windturbine van windpark Eemmeerdijk van Vattenfall in Flevoland is woensdag omgewaaid. Vattenfall onderzoekt de oorzaak. De overige windmolens van het park staan stil tot deze oorzaak duidelijk is. Ook in 2006 'knakte' al een keer een turbine van het windpark.

Houten geeft weer een vergunning aan windpark Goyerbrug

De gemeenteraad van Houten heeft vorige week voor de tweede keer een vergunning verleend aan windpark Goyerbrug. De gemeente riskeerde een dwangsom te moeten betalen aan de exploitant als er niet bijtijds een besluit werd genomen. De exploitant wacht op een nieuw besluit sinds 2021, toen de Raad van State een eerdere vergunning uit 2019 vernietigde.

Nieuwe financiering wind- en zonne-energie op komst

De overheid laat onderzoek doen naar nieuwe methoden om in de toekomst de uitrol van wind- en zonne-energie financieel te blijven ondersteunen. Dat schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer. In het Klimaatakkoord was afgesproken om subsidiëring van hernieuwbare elektriciteit na 2025 stop te zetten.

Mast windturbine belandt op snelweg

Knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn is afgelopen nacht geblokkeerd door een deel van de mast van een windturbine. Hoe de mast van de vrachtwagen is gegleden kon Rijkswaterstaat niet direct ophelderen. In de loop van de ochtend is RWS begonnnen met het verwijderen.

Gebrek aan regie op energieinfrastructuur wreekt zich

Een gebrek aan regie en toezicht op de infrastructuur voor energie leidt ertoe dat sommige locaties die hiervoor waren gereserveerd niet meer beschikbaar zijn. Dat schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer in een update over de plannen voor het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en het bijbehorende Programma Energiehoofdstructuur (PEH).

Energieraad versnelt vergunningstraject voor projecten hernieuwbare energie

Procedures voor vergunningen voor hernieuwbare-energieprojecten moeten in bepaalde gebieden sneller. De Energieraad heeft maandag overeenstemming bereikt over een richtlijn die landen voorschrijft gebieden aan te wijzen waar een vergunningstraject niet langer dan een jaar mag duren. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) reageert positief op het besluit.

Duitse staat, Fortum en Uniper tekenen overeenkomst formalisering nationalisatie Uniper

De Duitse staat, Fortum en Uniper hebben deze maandag de laatste handtekeningen gezet om de nationalisatie van Uniper definitief te maken. Fortum heeft tot dusver 78% van de aandelen van Uniper in handen en zal vandaag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Uniper instemmen met de nationalisatie.

Start ecologisch onderzoek zonneparken Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen start een groot, meerjarig onderzoek naar de ecologische effecten van zonneparken. In samenwerking met een aantal exploitanten van zonneparken zal de RUG kijken naar de effecten op flora en fauna van de bouw van zonneparken. Het onderzoek werd donderdag aangekondigd bij zonnepark Roodehaan van Solarfields.

Shell en Eneco slepen tender windpark Hollandse Kust (west) kavel VI binnen

De combinatie Shell en Eneco is winnaar van de tender voor kavel VI van windpark Hollandse Kust (west) met een gepland vermogen van 700 MW. De focus lag bij deze tender op de ecologische inbedding van het windpark. Shell en Eneco hebben plannen voor een meer diervriendelijk windpark, aldus het ministerie van EZK.

RWE zegt contract op voor warmtelevering van Amercentrale aan Ennatuurlijk

RWE heeft het contract opgezegd voor het leveren van warmte van de kolen- en biomassagestookte Amercentrale aan het warmtenet van Ennatuurlijk per 31 december 2026, als ook de subsidiëring van de biomassabijstook afloopt. Als de plannen van RWE met de centrale echter gaan als gehoopt, blijft warmtelevering op de lange termijn mogelijk.

ACM wil opzegtermijn energiecontract van veertien dagen

Consumenten moeten een opzegtermijn krijgen van veertien in plaats van dertig dagen voor hun energiecontract, meent toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Anders is het vrijwel onmogelijk een tariefswijziging te ontlopen, ook al houden energieleveranciers zich sinds kort aan de minimumtermijn van dertig dagen tussen bekendmaking en doorvoering van tariefswijzigingen.

Superdividend van mogelijk €500 mln in verschiet voor aandeelhouders PZEM

PZEM stelt zijn aandeelhouders -provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten- een superdividend van maximaal €500 mln in het vooruitzicht. Vrijdag vergaderen de Provinciale Staten over de voorgenomen verkoop van het grootste deel van het energiebedrijf, gevolgd door een gezamenlijke vergadering van alle aandeelhouders op 20 december.