Auteur

Hans van der Lugt

Liever zonneweide dan golfbaan? Raad van State zegt 'nee' tegen grondeigenaar

Plannen voor een zonnepark van veertig hectare in het Limburgse dorp Heythuysen zijn van tafel. De grondeigenaar zou eigenlijk een golfbaan aanleggen, maar wilde later toch liever een zonnepark. Dat strookt niet met de structuur van het gebied, zei de gemeente. De Raad van State geeft de gemeente gelijk.

Eneco wint rechtszaak tegen gemeente over beperkingen windmolens

De gemeente Houten moet opnieuw een besluit nemen over het bezwaar dat Eneco heeft aangetekend tegen de strenge beperkingen voor windpark Houten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht besloten.

VVD wil honderden miljoenen bezuinigen op stimulering duurzame energie

De VVD wil een korting van 25% op het budget voor de belangrijkste klimaatsubsidiepot, de SDE++. Dit komt neer op een structurele bezuiniging van €800 mln, aldus het Centraal Planbureau (CPB) in de doorrekening van de verkiezingsprogramma's die deze maandag is gepubliceerd.

Einde aan permanente verlichting op windturbines

Windturbines krijgen verlichting die reageert op de aanwezigheid van vliegtuigen, waardoor de permanente rode verlichting uit het landschap verdwijnt. De Tweede Kamer heeft donderdag een motie van deze strekking aangenomen en de windsector bereidt zich al voor op de invoering.

Tweede Kamer wil geen nieuwe subsidies biomassa tot publicatie afbouwpad

De Tweede Kamer wil dat het kabinet geen nieuwe subsidiebeschikkingen meer afgeeft voor het verstoken van houtige biomassa totdat de Kamer is geïnformeerd over het beloofde afbouwpad voor deze subsidies. Het kabinet beraadt zich op een reactie.

Nederland plaatste in 2020 meeste windturbines van Europa

Nederland heeft afgelopen jaar meer vermogen aan windturbines geplaatst dan enig ander Europees land, dankzij offshore windpark Borssele. Dat blijkt uit het jaarverslag van Wind Europe. De organisatie waarschuwt dat overheden meer aandacht moeten hebben voor vergunningen en het vervangen van oude windturbines.

Bedragen SDE++ 2021 aangepast aan wensen windsector

De windsector is tevreden dat de kostprijs voor windenergie in de SDE++ 2021 is verhoogd ten opzichte van het conceptadvies van afgelopen voorjaar, waardoor exploitanten eerder in aanmerking komen voor subsidie. De zonnesector maakt zich zorgen over de snelle daling van de kostprijs die de overheid heeft berekend, maar is tevreden over een verdere verfijning van het aantal categorieën.

Testinstallatie voor opslag van waterstof in 'olie'

Het bedrijf Voyex start dit voorjaar met een testinstallatie voor de opslag van waterstof in een substantie die het bedrijf omschrijft als olie. Dit moet het gebruik van waterstof in zwaar transport als de binnenscheepvaart vergemakkelijken.

Engie en Equinor onderzoeken blauwe waterstof in Nederland

De Noorse olie- en gasmaatschappij Equinor en het Franse energiebedrijf Engie beginnen onderzoek naar de mogelijkheden voor de productie van zogeheten blauwe waterstof in Nederland, België en Frankrijk. Tegelijkertijd start Engie in Antwerpen met een test om waterstof bij te mengen bij een industriële WKK.

Einde subsidies offshore wind 'creëert risico's'

De aantrekkelijkheid van offshore windparken voor investeerders neemt af nu de overheid zich terugtrekt en er geen prijsgaranties meer zijn. Daardoor ontstaan er risico's voor het rondkrijgen van financiering. Dat stelt Ruben Dijkstra, directeur offshore wind van Eneco, bij de officiële opening van windpark Borssele III & IV deze donderdag.

Netbeheerders en energiebedrijven zetten extra druk op politiek voor snellere verzwaring net

Netbeheerders en energiebedrijven zetten gezamenlijk extra druk op de politiek om snel over te gaan tot inkorting van procedures voor aanpassen van de ruimtelijke ordening en het aanvragen van vergunningen, opdat het elektriciteitsnet zo snel mogelijk kan worden verzwaard om de klimaatdoelen in 2030 te halen.

Gemeenten: Energiewet moet ook warmte regelen

De nieuwe Energiewet blijft in gebreke doordat de overheid de warmtevoorziening niet integreert in de volledige energievoorziening, terwijl warmtenetten in belang zullen toenemen. Dit stellen de twee grootste steden in hun reactie op de concept-Energiewet die afgelopen maanden ter consultatie heeft gelegen.

RWE verdedigt claim van €1,4 mrd tegen staat in Tweede Kamer

Door sluiting van kolencentrales af te dwingen zonder een redelijke vergoeding loopt Nederland het risico te worden gezien als een onbetrouwbare staat. Geen enkel ander land neemt namelijk zo'n stap. Dat stelde Roger Miesen, CEO van RWE Generation, deze donderdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Zeeland eist miljoenen subsidie terug voor centrum getijdenenergie

De provincie Zeeland eist €3,7 mln subsidie terug van het bedrijf BT Projects dat een testcentrum voor getijdenenergie in de Grevelingendam wilde bouwen. Door geldgebrek is de bouw van het centrum halverwege gestaakt. De overheid laat de mogelijkheid voor een doorstart van het project open. Voor 1 maart moet er duidelijkheid zijn.

Vestas lanceert 15 MW offshore windturbine

Windturbinefabrikant Vestas neemt een forse sprong in de wedstrijd om het produceren van de grootste offshore windturbine, met de aankondiging deze woensdag van een turbine met een vermogen van 15 MW. Volgend jaar moet een prototype klaar zijn en in 2024 de productie beginnen. Het bedrijf meldt tevens een fors gegroeide omzet.

Kamer stemt in met wijziging Wet wind op zee

De Tweede Kamer heeft deze dinsdag ingestemd met de gewijzigde Wet windenergie op zee om deze geschikt te maken voor tenders zonder subsidie. Aan zorgen uit het bedrijfsleven over rentabiliteit van investeringen kwam de Kamer beperkt tegemoet. Vanuit het bedrijfsleven klinkt al de roep voor een nieuwe wijziging.

Wespendief dwingt Gelderland om plannen voor windenergie te herzien

De bouw van windturbines rondom de Veluwe is zeker tot 2030 “niet realistisch”, met name vanwege de zomerse aanwezigheid van de beschermde wespendief. Dat blijkt uit een brede verkenning in opdracht van vier RES-regio’s rondom de Veluwe. De provincie wil de regie nemen om tot een oplossing te komen die de plannen van de individuele regio's overstijgt.

Vattenfall houdt winstgevendheid vast in coronajaar

Vattenfall heeft in coronajaar 2020 een lagere omzet geboekt, maar de winst uit reguliere activiteiten is ruwweg gelijk gebleven. De uiteindelijk lagere netto winst schrijft het bedrijf toe aan afschrijvingen voor onder meer de te sluiten Duitse kolencentrale Moorburg. Nederland is de belangrijkste bestemming voor investeringen, met name dankzij het investeringsbesluit voor windpark Hollandse Kust (zuid).

€4 mln subsidie voor stille heitechniek op zee

Het samenwerkingsverband Grow krijgt €4 mln subsidie vanuit de Mooi-regeling voor onderzoek naar stille heitechnieken voor windturbines op zee. Doel is het verminderen van geluidsoverlast en kosten. Fugro krijgt daarnaast €3,3 mln voor onderzoek naar het gebruik van drones.

Windpark Maasvlakte 2 maakt einde aan kitesurfen

Kitesurfen zal vanaf volgend jaar niet langer mogelijk zijn op het strand van de Maasvlakte als daar het windpark Maasvlakte 2 wordt gebouwd. Dat blijkt uit antwoorden op zienswijzen die zijn ingediend bij ter inzagelegging van de ontwerpvergunning eind vorig jaar.

Wet wind op zee lijkt instemming Kamer te krijgen

De gewijzigde Wet windenergie op zee lijkt, ondanks eerdere bezwaren vanuit de Tweede Kamer, eindelijk instemming van het parlement te krijgen. Wensen van de Tweede Kamer zijn omgezet in verzoeken om nadere studie, bijvoorbeeld naar andere subsidiemogelijkheden en gezamenlijke tenders voor windenergie en groene waterstofproductie.

Mega Windforce maakt nieuwe start met revolutionair idee voor windturbine

Een groep particuliere investeerders maakt een nieuwe start mogelijk van het Nederlandse bedrijf Mega Windforce dat een revolutionair type windturbine wil ontwikkelen. De stichting Wervelwind, een samenwerking van veertien particulieren, steekt €1,8 mln in de start-up en neemt de leiding van het bedrijf over.

Ook Defensie akkoord met bouw Windplan Groen

De windturbines van Windplan Groen zullen niet zorgen voor verstoring van de werking van het radarstation Nieuw-Milligen. Tot deze conclusie komt het ministerie van Defensie na onderzoek, dat derhalve een 'verklaring van geen bedenkingen' heeft afgegeven. Daarmee kan de bouw van het windpark in Flevoland eindelijk van start.

'Politiek, heb vertrouwen in burgers'

De politiek moet meer vertrouwen hebben in burgers en anders gaan denken over 'draagvlak' in de energietransitie. Deze boodschap bracht Eva Rovers van Bureau Burgerberaad tijdens een hoorzitting over de uitvoering van de regionale energiestrategieën in de Tweede Kamer.

Windsector gaat uit van hogere subsidie in volgende ronde SDE++

De windsector gaat ervan uit dat subsidie in de nieuwe ronde van de SDE++ dit jaar hoger uitvalt dan het conceptadvies van het PBL. Die cijfers waren volgens de sector te laag. Hetzelfde geldt voor de cijfers van de laatste ronde afgelopen winter, die daardoor een laag aantal inschrijvingen voor windenergie kende. Het PBL erkent slechts een deel van de kritiek.

'Coördinatie van het rijk essentieel bij vaststellen definitieve RES'en'

Nu de regio's van onderaf de eerste versie van hun regionale energiestrategieën hebben vastgesteld en ook de wensen van de industrie langzaam duidelijk worden, is coördinatie door het rijk nodig om de inrichting van de energievoorziening uitvoerbaar, beheersbaar en betaalbaar te houden. Dat stelt Netbeheer Nederland in een advies aan de Tweede Kamer.

In 2020 kreeg 86% van de nieuwbouw geen gasaansluiting meer

In 2020 werd 86% van de nieuwbouwwoningen in het werkgebied van de vier grootste netbeheerders gebouwd zonder een aardgasaansluiting. In de laatste kwartalen van 2020 liep het aandeel zelfs op tot boven de 90%. In 2019 lag het percentage aardgasvrije nieuwbouwwoningen nog rond 70%.

Zonne-energie doorbreekt grens 10 GW vermogen

Het totaal geïnstalleerde vermogen zonne-energie heeft afgelopen jaar de grens van 10 GW gepasseerd. In totaal werd afgelopen jaar krap 3 GW aan zonnepanelen toegevoegd aan het areaal, waarvan een derde voor rekening kwam van particulieren en twee derde van het bedrijfsleven. Dat blijkt uit het deze woensdag gepubliceerde Solar Trendrapport 2021 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research.

Tennet start dit voorjaar tender voor 2 GW-platform

Voor toekomstig windpark IJmuiden Ver opent netbeheerder Tennet in maart een aanbesteding voor twee nieuwe platformen met een capaciteit van 2 GW voor de 525 kV gelijkstroomverbinding met het vasteland. Een platform op zee met een transformator van dit formaat bestaat tot dusver niet.

Raad van State wikt en weegt invloed Europees arrest op windparken

Een recent arrest van het Europese Hof zou verreikende consequenties kunnen hebben voor de planologische vereisten voor de bouw van windparken. De Raad van Sate heeft de behandeling van een bezwaar tegen een windpark vooruit geschoven, omdat het daar eerst een oordeel over wil vellen. Dat bevestigt de Raad tegenover Energeia.