Auteur

Jeroen Savelkouls

Beursbedrijf ICE start nieuwe gashub in Londen om EU-prijsplafond te omzeilen

ICE Exchange lanceert op 20 februari een alternatieve marktplaats voor TTF-gascontracten op zijn beurs in Londen. Doel is om partijen de mogelijkheid te bieden te blijven handelen op het moment dat in de Europese Unie het marktcorrectiemechanisme van kracht wordt. De nieuwe marktplaats moet worden gezien als “een verzekeringsoptie”, zo zegt het bedrijf.

'Kabinet moet actie ondernemen om energieopslag beter te ondersteunen'

Energy Storage NL dringt er bij minister Jetten op aan om opslag een grotere rol in het energiesysteem toe te kennen. Hiertoe heeft de belangenorganisatie woensdag een plan met vijftien actiepunten overhandigd aan de minister voor Klimaat en Energie.

Stikstoffabriek is volgens nieuwe planning in oktober volledig operationeel

Gasunie verwacht dat de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek vanaf oktober volledig operationeel zal zijn. Dat meldt het bedrijf deze donderdag op basis van informatie van hoofdaannemer Air Products. Ruzie op de bouwplaats leidde al eerder tot uitstel.

Kistos krijgt opsporingsvergunningen voor gasvelden op Noordzee

Staatssecretaris Vijlbrief verleent de Britse investeringsmaatschappij Kistos twee opsporingsvergunningen voor in totaal drie gasvelden op de Noordzee. De velden zijn gelegen op enkele kilometers afstand van de Zuid-Hollandse kust. Kistos nam twee jaar geleden de portfolio van Tulip Oil Nederland over.

Geothermiesector hekelt voorstel om kosten in rekening te brengen voor vergunningen

Geothermie Nederland wil dat staatssecretaris Vijlbrief afziet van het in rekening brengen van kosten voor het beoordelen van vergunningen voor aardwarmteprojecten. De kosten voor deze zogeheten retributies kunnen oplopen tot zo’n €90.000 per project en dat vindt de branche-organisatie onredelijk, blijkt uit een reactie op de ter consultatie voorgelegde Mijnbouwregeling.

Fluxys en Gascade ontwikkelen waterstofnet op Noordzee, Gasunie haakt af

De gasinfrastructuurbedrijven Fluxys en Gascade hebben in Brussel een aanvraag ingediend voor de felbegeerde PCI-status voor hun AquaDuctus-project. De twee partijen willen een waterstofnetwerk aanleggen in het Duitse deel van de Noordzee. Eerder was ook Gasunie bij het project betrokken, maar dat bedrijf haakte vorig jaar af.

Toezichthouder deelt zorgen Nederland over effecten marktcorrectiemechanisme

Het prijsplafond voor de handel in gas kan grote nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van markten en uiteindelijk ook de financiële stabiliteit. Dat schrijft de Europese toezichthouder Esma in een nieuw rapport. Juist deze risico’s hebben Nederland doen besluiten niet met de invoering van het plafond in te stemmen.

Kortere looptijd voor nieuwe én bestaande winningsvergunningen olie en gas

Nieuwe vergunningen voor de winning of opslag van aardgas en aardolie op land krijgen een kortere geldigheidsduur dan tot nog toe gebruikelijk. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. Ook de looptijd van vergunningen die al zijn afgegeven, krijgen in bepaalde gevallen een korter looptijd.

Dubbele boodschap Vijlbrief over investeringsklimaat gas op Noordzee

Staatssecretaris Vijlbrief sluit niet uit dat het investeringsklimaat in Nederland voor de olie- en gasindustrie verslechtert door de extra belastingen die het kabinet deze jaren heft. Hij is daarom in gesprek met de sector over stimuleringsmaatregelen. Tegelijkertijd benadrukt de bewindspersoon dat gaswinning op de Noordzee “nog nooit eerder zo rendabel” was.

'Zonder gericht ingrijpen verliest Nederland positie als internationale energiehub'

De positie van Nederland als knooppunt voor de energie- en grondstoffenhandel in Europa staat onder druk. Alleen een sterk strategisch industriebeleid in combinatie met wet- en regelgeving en vraagsturing kunnen ervoor zorgen dat de grote Noordzee-havens een centrale rol blijven spelen.

Vijlbrief geeft Vermilion en NAM respijt voor verwijderingsplannen mijnbouwlocaties

Vermilion en de NAM hoeven voorlopig geen plannen in te leveren voor het opruimen van mijnbouwlocaties die de afgelopen tien jaar in onbruik zijn geraakt. Wettelijk gezien hadden die plannen twee weken geleden ingediend moeten zijn, maar staatssecretaris Vijlbrief heeft de gasproducenten drie jaar respijt gegeven.

Gasunie stapt in Duitse pilot voor grootschalige waterstofopslag

Gasunie stapt in het pilotproject H2Cast voor waterstofopslag in twee zoutcavernes in het Duitse Etzel. Dat heeft het gasinfrastructuurbedrijf deze dinsdag bekendgemaakt. Het project is een initiatief van Storag Etzel, specialist in de ondergrondse opslag van olie en gas. Beide partijen zien de proef als een eerste stap naar grootschalige waterstofslag in deze regio.

'Nieuw energiesysteem vraagt om juridische visie'

De energietransitie dendert voort met het tempo van een hogesnelheidstrein, maar de juridische rails is nodig aan vervanging toe. Volgens bijzonder hoogleraar klimaatverandering en energietransitie Marjolein Dieperink moeten er snel fundamentele keuzes worden gemaakt. En die kunnen best afwijken van wat in het fossiele verleden uitstekend werkte. “We zijn een heel nieuw systeem aan het opzetten, maar een overkoepelende juridische visie is er nog steeds niet.”

Als niemand zich zorgen maakt over vertraging, is de stikstoffabriek dan wel nodig?

Vertraging bij de uitbreiding van de stikstoffabriek in Zuidbroek heeft op dit moment geen grote gevolgen voor de gasvoorziening in Nederland. Ook de rest van het jaar komen we zonder deze fabriek moeiteloos door, stelt opdrachtgever GTS. Hoe komt dat? En wat is dan eigenlijk het nut van deze €500 mln kostende installatie?

Netbeheerder mag consument zonder contract afsluiten, ook deze winter

Enexis mag een inwoner van het Limburgse Beekdaelen zonder leveringscontract afsluiten van het elektriciteits- en gasnet. Dat blijkt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter. Dat het om een kwetsbare consument met betalingsproblemen gaat en het ook nog eens winter is, doet in dit geval niet ter zake.

Air Products zegt contract met Ballast voor bouw stikstoffabriek op

Air Products liet deze maandagochtend opnieuw zo’n 150 medewerkers van Ballast Nedam niet toe op het bouwterrein van de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek. De hoofdaannemer zegde dit weekend het contract tussen de twee partijen eenzijdig op. Het is nog onduidelijk hoeveel voor hoeveel extra vertraging dit gaat zorgen.

Liander niet aansprakelijk voor schade door spanningspieken bij bedrijf

Netbeheerder Liander is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur bij een aangesloten groothandel in bloemen en planten als gevolg van spanningspieken. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Er is geen sprake van nalatigheid of grove schuld.

Terminalexploitant VTTI wil drijvende LNG-installatie realiseren

VTTI onderzoekt de mogelijkheden voor de realisatie van een drijvende LNG-terminal in Nederland. Het in energieopslag gespecialiseerde bedrijf kondigt dat aan op zijn website. De beoogde installatie krijgt een capaciteit van zo’n 5 miljard kubieke meter.

Conflict tussen aannemers stikstoffabriek Zuidbroek escaleert

Het conflict tussen hoofdaannemer Air Products en onderaannemer Ballast Nedam over de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek is geëscaleerd. Air Products ontzegde maandag medewerkers van Ballast Nedam toegang tot het bouwterrein. Extra vertraging van het toch al geplaagde project van opdrachtgever GTS ligt op de loer.

Nijmeegse ondernemer wil mestvergisting voor alle boeren mogelijk maken

De belangstelling van boeren voor mestvergisting is nog altijd zeer beperkt. Van de ruim vijftienduizend melkveehouders in Nederland hebben er slechts een stuk of tweehonderd hebben hiervoor de benodigde installaties op het erf. De meeste bedrijven zijn simpelweg te klein om de investering te kunnen dragen. Ondernemer Paul Eijkman denkt een oplossing te hebben gevonden. “Met alle boeren samen kunnen we bijna 1 miljard kuub aardgas vervangen.”

Resterend budget van bijna €16 mln behouden voor energieadvies mkb

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf komend voorjaar aanspraak maken op in totaal minimaal €15,8 mln aan subsidie voor energie-advies. Afgelopen zomer zette het kabinet een steunregeling hiervoor tijdelijk stop, omdat een kleine groep adviseurs er misbruik van maakte. Door een aangenomen D66-amendement blijft het resterende bedrag voor de heropening van de regeling behouden.

Kennisprogramma Effecten Mijnbouw nog vijf jaar door, doelen wel aangescherpt

Staatssecretaris Vijlbrief verlengt de looptijd van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). Dat betekent dat er nog zeker tot december 2027 geld beschikbaar is voor onafhankelijk onderzoek naar risico’s bij mijnbouwactiviteiten. Wel worden naar aanleiding van een evaluatie de doelen van het KEM aangescherpt.

Meer budget voor fiscale aftrek energie- en milieumiddelen

Het kabinet trekt komend jaar €100 mln extra uit voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant. Tegelijkertijd is de lijst van technieken die in aanmerking komen voor fiscale ondersteuning opgeschud vanwege de hoge energieprijzen.

Rapport: gaswinning Noordzee blijft onder niveau binnenlandse consumptie

Het niveau van de aardgaswinning op de Noordzee zal naar verwachting tot in elk geval 2047 onder het binnenlandse verbruik liggen. Dat blijkt uit een scenariostudie van CE Delft en TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Wat er daarna gebeurt, is vooral afhankelijk van in hoeverre aardgas dan nog wordt gebruikt voor de productie van waterstof.

Nieuw streefdoel kabinet: 8 GW elektrolysecapaciteit in 2032

Kabinet en Tweede Kamer zijn het eens geworden over een nieuw doel voor elektrolysecapaciteit. Voortaan wordt er gestreefd naar een opgesteld vermogen van 8 GW in 2032. Dit is echter nadrukkelijk geen resultaatsverplichting. De realisatie ervan hangt namelijk sterk af van de mogelijkheden voor opschaling van wind-op-zeeprojecten.

Bijna €800 mln subsidie voor zeven waterstofprojecten, Uniper vist naast het net

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verdeelt €783,5 mln aan subsidie over de initiatiefnemers van zeven groenewaterstofprojecten. Een achtste aanvraag, die van Uniper voor een geplande 500 MW-elektrolyser op de Tweede Maasvlakte, is afgewezen. Alle projecten kregen eerder een goedkeuringsstempel van Brussel.

CertiQ en Vertogas fuseren, voortaan één loket voor GVO's

De certificeringsinstanties CertiQ en Vertogas fuseren per 1 januari tot het nieuwe VertiCer BV. Dat betekent dat de garanties van oorsprong voor alle hernieuwbare elektriciteit, warmte, gas en waterstof voortaan door hetzelfde loket worden uitgegeven.

Lidstaten bereiken compromis over gasplafond, Nederland onthoudt zich van stemming

De EU-ministers van energie hebben een compromis bereikt over de invoering van een tijdelijk prijsplafond voor gascontracten op Europese groothandelsmarkten. Er is gekozen voor een relatief laag plafond van €180 per MWh in combinatie met nieuwe waarborgen die risico’s moeten voorkomen. Nederland is ontevreden over het resultaat en onthield zich maandag van stemming.

Start boring vierde aardwarmtedoublet op Agriport A7

ECW is begonnen met het boren van een vierde aardwarmtedoublet op glastuinbouwterrein Agriport A7. Het energiebedrijf, dat onlangs werd aangekocht door Ennatuurlijk, verwacht dat de werkzaamheden tot uiterlijk half maart zullen duren. Daarna worden de bovengrondse installaties geplaatst.

Europese energieministers stemmen in met aanpak methaanemissies

De EU-lidstaten zijn het eens geworden over een aanpak om de methaanuitstoot uit vooral de olie- en gassector terug te dringen. Het gaat onder meer om de meting en rapportage van emissies, en het verder beperken van weglekrisico’s.