Auteur

Jeroen Savelkouls

Rutte wil miljarden extra reserveren voor 'derde grote verbouwing' van Nederland

Premier Rutte wil de komende maanden veel extra geld reserveren voor het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Dat zei hij deze donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De aanpak van klimaatverandering zal volgens de minister-president leiden tot “de derde grote verbouwing” van Nederland.

Blok in overleg met deskundigen over situatie op de gasmarkt

Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) gaat advies inwinnen bij GTS en andere partijen in de gassector over de huidige marktomstandigheden en de gevolgen daarvan voor de leveringszekerheid. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Vooralsnog neemt hij geen aanvullende maatregelen, wel houdt de bewindspersoon de situatie “scherp in de gaten”.

Krappe markt legt Nederlands gasbeleid op pijnbank

Met de winter voor de deur nemen de zorgen over de krappe gasmarkt toe. Nu al zijn de prijzen dusdanig hoog dat grote bedrijven hun productie terugschroeven, omdat marges zienderogen verdampen. Experts waarschuwen al langer voor de risico’s van een al te liberaal beleid, maar desondanks liggen er geen plannen klaar om torenhoge energierekeningen of gas- en stroomtekorten te voorkomen. “Wij werden uitgelachen.”

Kabinet reserveert ruim €1 mrd voor waterstof- en warmte-infrastructuur

Het kabinet reserveert €750 mln voor de totstandkoming van een waterstofbackbone. Met dit bedrag kan initiatiefnemer Gasunie de zogenoemde vollooprisico’s afdekken. Ook wordt er €427 mln ter beschikking gesteld voor warmtetransportnet Warmtelinq in Zuid-Holland.

Koning: klimaatverandering meest dringende internationale kwestie

Klimaatverandering is “zonder twijfel” de meest dringende internationale kwestie waar Nederland op dit moment mee te kampen heeft. Dat zei koning Willem-Alexander deze dinsdag tijdens zijn jaarlijkse Troonrede. De bescherming tegen hoog water heeft in dat verband “uiteraard de allerhoogste prioriteit”.

Kabinet plaatst vraagtekens bij financiering en opzet EU-klimaatfonds

Het kabinet heeft sterke bedenkingen bij de introductie van een EU-fonds bedoeld voor het opvangen van lastenstijgingen als gevolg van klimaatbeleid. Dat blijkt uit een brief van minister De Bruijn aan de Tweede Kamer. Nederland heeft op basis van dit fonds recht op een bedrag van zo’n €800 mln in de periode 2025-2032.

Vroegtijdig einde CCUS-project Athos door nieuwe koers Tata Steel

CCUS-project Athos wordt niet voortgezet. De initiatiefnemers trekken de stekker eruit nu partner Tata Steel zijn koers drastisch gaat verleggen. Met de keuze van de staalfabrikant voor een zogenoemde ‘waterstofroute’ valt het fundament onder het Athos weg.

Gasunie koerst op vier opslaglocaties voor waterstof in 2030

Gasunie bereidt zich voor op de investering van €500 mln in de ontwikkeling van vier grote opslagfaciliteiten voor waterstof. Het investeringsbesluit staat gepland voor halverwege volgend jaar. Maar eerst wordt de komende maanden een demonstratieproject uitgevoerd, zo zegt directeur strategie en business development Hans Coenen in gesprek met Energeia.

Zorgen over gaswinning ketsen af op onbuigzame minister en wet

Veel fracties in de Tweede Kamer zijn ervan overtuigd dat minister Blok de belangen van mijnbouwbedrijven boven die van burgers stelt. Dat bleek woensdag tijdens een debat over onder meer de geplande gaswinning bij Ternaard. Zij hekelen het verweer van de bewindspersoon dat hij slechts de wet uitvoert. “De rechtstaat werkt blijkbaar beter voor bedrijven dan voor mensen.”

Voormalig Enexis-CEO Vermaat secretaris-generaal van pan-Europese DSO-koepel

De nieuwe Europese organisatie EU DSO Entity voor stroomdistributienetbeheerders heeft Peter Vermaat benoemd tot secretaris-generaal. Dat is deze week bekendgemaakt. Vermaat, eerder werkzaam voor Enexis, gaat op 1 oktober aan de slag.

Adviescollege kritisch op verplichte deelname EBN aan aardwarmteprojecten

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) plaatst vraagtekens bij de manier waarop het kabinet de verplichte deelname van EBN aan aardwarmteprojecten wil vormgeven. Eerder uitten bedrijven in de sector soortgelijke kritiek. De rol van het staatsbedrijf wordt groter dan oorspronkelijke beoogd.

EP aan vooravond van taai onderhandelingsproces klimaatbeleid

Brussel maakt zich op voor een lange onderhandelingsstrijd over het omvangrijke klimaatpakket Fit for 55. In het Europees Parlement (EP) bestaat er veel steun voor de hoofdlijnen van het voorgestelde beleid, maar als het aankomt op concrete voorstellen is er ook veel verzet. Er bestaan vooral zorgen over de financiële gevolgen voor huishoudens.

Aardwarmteproject in gebouwde omgeving mislukt door onderschatting politiek proces

Geothermieproject Lean in Nieuwegein is voorlopig van de baan. Doordat de lokale politiek meer tijd nodig heeft om de wenselijkheid van aardwarmtewinning op de beoogde locatie in een woonwijk te beoordelen, dreigen de initiatiefnemers de benodigde subsidies mis te lopen.

IMG past bewijsvermoeden voor 300 schademelders alsnog toe

Het IMG keert gedeeltelijk terug op zijn besluit om in een aantal gebieden het wettelijke bewijsvermoeden rondom aardbevingsschade niet toe te passen. Zo’n driehonderd meldingen worden nu alsnog in behandeling genomen. De kans dat de betrokken gedupeerden een vergoeding krijgen uitgekeerd, is echter klein.

CDA pleit voor bindende klimaatafspraken met twaalf grootste uitstoters

Het CDA wil bindende klimaatafspraken maken met de twaalf grootste uitstoters van CO₂. Dat is één van de plannen in een woensdag gepubliceerd visiedocument van uittredend Tweede Kamerlid Henri Bontenbal. In ruil voor een stevig verduurzamingsprogramma ontvangen de bedrijven extra ondersteuning. Hiermee moet voorkomen worden dat ondernemingen uit Nederland vertrekken wegens te strenge maatregelen.

Vattenfall contracteert chloorfabrikant voor industriële vraagsturing stroom

Energiebedrijf Vattenfall heeft voor het eerst een afnemer van elektriciteit gecontracteerd voor vraagsturing. De in Rotterdam gevestigde chloorproducent Nobian voegt 40 MW aan flexibele capaciteit toe aan het net, is deze woensdag bekendgemaakt.

Bedrijven gaan verder met derde CCS-musketier

De initiatiefnemers van het CCS-project Aramis zijn deze dinsdag formeel de samenwerking met elkaar aangegaan. Dat betekent dat zij nu verder gaan onderzoeken wat er nodig is voor de ontwikkeling van grootschalige infrastructuur voor het transport van CO₂. Het investeringsbesluit wordt niet eerder dan in 2023 genomen, de ingebruikname staat gepland voor 2026.

Nederland steunt vergroening binnenvaart, maar vindt EU-plannen vaag

Nederland steunt op hoofdlijnen de plannen van de Europese Commissie voor de verduurzaming van de binnenvaart. Tegelijkertijd mist het kabinet concrete voorstellen voor onder meer de uitrol van emissieloze schepen. De aanpak van Brussel bestaat vooral uit de ondersteuning van demonstratieprojecten, de aanscherping van monitoringseisen en het versnellen van certificeringsprocedures.

Uniper en Havenbedrijf Rotterdam zetten groenewaterstofplannen voort

Uniper en Havenbedrijf Rotterdam zetten hun plannen voor de bouw van uiteindelijk 500 MW aan elektrolysecapaciteit op de Tweede Maasvlakte voort. Na de uitvoering van een haalbaarheidsstudie hebben de twee partijen nu een overeenkomst gesloten. Het investeringsbesluit wordt op zijn vroegst komend jaar genomen.

Expertpanel KEM verschuift aandacht van Groningen naar energietransitie

Het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) wil zijn werkterrein geleidelijk verleggen van aardgas naar onderwerpen zoals geothermie, waterstof en CO₂-opslag. Dat blijkt uit het deze maandag gepubliceerde jaarverslag van de organisatie. Maar dan is er wel duidelijkheid nodig van het kabinet over opzet en financiering van het KEM vanaf volgend jaar.

STEMMING Orkaan Ida belemmert aanbod en vraag olie

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

'Warmtelinq noodzakelijke voorwaarde voor kleine, duurzame projecten'

Zonder de komst van het grote warmtetransportnet van Gasunie in Zuid-Holland komen kleine, duurzame initiatieven niet van de grond. Dat stelt projectdirecteur Guido Custers van Warmtelinq. Hij reageert hiermee op de kritiek van lokale politici en bewonersinitiatieven. “Wij zijn de plas waar kleinschalige projecten op kunnen drijven.”

Stadsverwarming Purmerend verliest natuurvergunning voor nieuwe biowarmtecentrale

Stadsverwarming Purmerend (SVP) is zijn natuurvergunning voor een nieuwe biowarmtecentrale kwijt. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State. Volgens de bestuursrechter is de vergunning verleend op basis van eerder afgekeurde stikstofregels. In een afzonderlijke uitspraak is bepaald dat de eveneens aangevochten omgevingsvergunning wel in stand kan blijven.

NAM laat 28 gaswinlocaties opruimen door ingenieursbureau Arcadis

De NAM huurt Arcadis in voor de ontmanteling van 28 voormalige gaswinlocaties in Noord-Nederland. Bij de opdracht hoort ook een onderzoek naar de mogelijkheden voor hergebruik van installaties voor de energietransitie, zo is deze dinsdag bekendgemaakt.

Duitse EWE zint op verkoop gasnet tegen Nederlandse grens

Het Duitse energiebedrijf EWE overweegt de verkoop van transmissienetbeheerder Gastransport Nord (GTG). Het net van de volle dochter van EWE is gelegen in de regio Wesser Ems, tegen de Nederlandse grens. Dat maakt van Gasunie een voor de hand liggende koper, maar dat bedrijf doet daar vooralsnog geen mededelingen over.

Shell gaat stroom en gas leveren aan Nederlandse huishoudens

Shell gaat vanaf het najaar elektriciteit en gas leveren aan kleinverbruikers. Het energiebedrijf heeft hiervoor de benodigde vergunningen van de Autoriteit Consument & Markt ontvangen. De stroom is afkomstig van Nederlandse wind- en zonneparken.

Blok verleent vier opsporingsvergunningen voor aardwarmte in Zuid-Holland

Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) heeft vier opsporingsvergunningen voor aardwarmte in dezelfde regio verleend. Het betreft gebieden die elkaar eerder deels overlapten, maar waar de betrokken partijen uiteindelijk zelf een oplossing voor hebben gevonden. Dat blijkt uit vier afzonderlijke publicaties in de Staatscourant van deze donderdag.

EZK: Nederland voorbeeld in aanpak methaanuitstoot gassector

De Europese Commissie zou onder meer Nederland als voorbeeld moeten nemen bij het terugdringen van de methaanuitstoot in de olie- en gassector. Dat blijkt uit antwoorden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op vragen van Brussel. Het monitorings- en rapporteringssysteem dat nu wordt voorgesteld, werkt onvoldoende.

Eneco steekt €3,2 mln in Duits bemiddelingsplatform voor installatieklussen

Eneco investeert €3,2 mln in het Duitse zakelijke installatieplatform Installion. Het geld zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de software en een uitbreiding van het aantal installatiehubs.

Blok: meer eigen kennis productiewaterinjectie niet nodig

Minister Blok vindt het niet nodig dat zijn ministerie en het SODM meer kennis vergaren over de waterinjectie in Twente door de NAM. Volgens de bewindspersoon is dat de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Wel zal er tijdelijk “aan de voorkant” meegekeken worden bij de inwinning en verwerking van informatie.