Auteur

Jeroen Savelkouls

Samsom: nationaal EU-doel voor CO₂-uitstoot gebouwde omgeving blijft nodig

De Europese Commissie houdt vast aan nationale doelen voor CO₂-uitstoot in de gebouwde omgeving, ook al valt deze sector straks onder het ETS. Volgens topambtenaar Diederik Samsom is dat nodig om er zeker van te zijn dat woningen ook daadwerkelijk worden verduurzaamd. CDA-Tweede Kamerlid Henri Bontenbal vreest een ineffectieve stapeling van regels.

Toezichthouder SODM speurt naar verborgen risico's

Wat niet weet, deert wel degelijk. Staatstoezicht op de Mijnen vroeg en kreeg vorige week extra geld voor beter toezicht op de naleving van milieuregels. Geen overbodige luxe, want er is een flinke inhaalslag te maken. Op sommige terreinen is zelfs niet duidelijk welke gevaren er precies zijn. Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren vertelt waar het knelt. “De samenleving moet weten welke restrisico’s we lopen.”

Kamer geeft Blok standje om ‘ongrondwettelijk’ handelen rondom versterkingswet

De Tweede Kamer heeft grote moeite met het voorstel van het kabinet om een wet over de versterkingsopgave in Groningen slechts voor deel in werking te laten treden. Dat zou zelfs ongrondwettelijk zijn. Verantwoordelijk minister Blok vindt dat de regering niets te verwijten valt en kaatst de bal terug, zo bleek woensdagavond tijdens een debat.

SODM vraagt en krijgt middelen om afdoende toezicht te organiseren

Het SODM heeft door het ministerie van EZK meer middelen toegezegd gekregen om adequaat milieutoezicht in de energiesector te kunnen organiseren. Als gevolg van de tot nog toe beperkte capaciteit heeft de organisatie te kampen met achterstanden op het gebied van advies, regulering en toezicht, met daardoor kans op onherstelbare milieu- en zelfs gezondheidsschade. De toegezegde middelen brengen de capaciteit van de toezichthouder weer naar een geloofwaardig niveau.

Kabinet vindt eisen aan waterstof en brandstof voor scheepvaart in taxonomie te hoog

Het kabinet had graag gezien dat waterstof eerder als duurzaam zou kunnen worden aangemerkt dan de Europese Commissie nu heeft bepaald. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Dilan Yesilgoz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD) aan de Tweede Kamer. Voor de scheepvaart zijn de eisen zeker te streng.

Limburg vreest voor vertraging transitie door afwijzing geothermieplannen

Limburg roept het kabinet op om zo snel mogelijk onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor geothermie in de provincie. Nu de plannen van aardwarmtebedrijf CLG in Grubbenvorst zijn afgewezen vanwege de kans op bodemtrillingen bestaat het gevaar dat de regionale en landelijke energietransitie vertraging oploopt.

Investeringsaftrek offshore gaswinning nu formeel en met terugwerkende kracht geregeld

Drie jaar nadat toenmalig minister Wiebes aankondigde de investeringsaftrek voor mijnbouw op de Noordzee te verruimen, is nu eindelijk de laatste horde daartoe genomen. De regeling die dit mogelijk maakt, is donderdag in de Staatscourant verschenen.

Tweede Kamer: kernenergie is duurzaam

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet zich moet inspannen om kernenergie onderdeel te laten uitmaken van de zogenoemde taxonomie voor duurzame investeringen in de Europese Unie. Maar staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius wil eerst nader wetenschappelijk onderzoek afwachten.

Dreigend materialentekort voor elektrolysers gevaar voor behalen klimaatdoelen

De klimaatambities van de Europese Unie dreigen in de kiem te worden gesmoord indien er geen oplossing komt voor de toenemende materialenschaarste. Dat zeggen onderzoekers van TNO. Er dreigt vooral een groot tekort aan iridium, een materiaal dat gebruikt wordt in elektrolysers. “Als we niks doen hebben we echt een probleem.”

Kamerleden worstelen met betrekken burgers bij klimaatbeleid

De Tweede Kamer worstelt met de vraag op welke manier burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid. Links is bang dat inspraak en participatie leidt tot nog meer verzet tegen soms pijnlijke maatregelen, rechts hoopt daar juist op. Onafhankelijk adviseur Brenninkmeijer: “Gedoe heb je nodig”.

Kabinet houdt voet bij stuk, aangenomen amendementen Groningen niet van kracht

Het kabinet houdt vast aan het voornemen om twee ‘per ongeluk’ aangenomen amendementen bij de nieuwe versterkingswet voor Groningen niet in werking te laten treden. Dat blijkt uit een brief van de demissionaire ministers Blok en Ollongren aan de Tweede Kamer. Eerder uitten juristen kritiek op dit voornemen, maar de bewindslieden zien toch mogelijkheden voor deze onorthodoxe route.

Eerste pijp Nord Stream 2 gereed, omstreden gasproject nadert voltooiing

De eerste pijp van Nord Stream 2 is gereed. Dat tekende Reuters op uit de mond van president Poetin, die het nieuws vrijdag bekendmaakte. Nog deze week wordt begonnen met de voorbereidingen voor de eerste gaslevering aan Duitsland. Toch is het project nog niet uit de gevarenzone.

Havengebied Gent werkt aan waterstofnet voor verduurzaming ArcelorMittal

België werkt aan de ontwikkeling van infrastructuur voor het transport van waterstof, CO₂ en warmte in het havengebied van Gent. Hiertoe is woensdag een intentieverklaring ondertekend door de federale overheid, havenbedrijf North Sea Port, netwerkbedrijf Fluxys en staalproducent ArcelorMittal. Onlosmakelijk onderdeel van de plannen is een aansluiting van het waterstofnet op dat van Dow Chemical in Terneuzen.

Nederland wil geen EU-steun voor grensoverschrijdende aardgasnetten

Infrastructuur voor aardgas hoort niet thuis in het nieuwe Europese beleid voor grensoverschrijdende energienetwerken. Dat vindt staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD). Wat haar betreft moeten er vooral snel waterstofleidingen worden neergelegd.

ACM stelt voorwaarden aan experimenten met waterstof in woonwijken

De ACM stelt voorwaarden aan netbeheerders die willen experimenteren met waterstof in de gebouwde omgeving. Op die manier hoopt de toezichthouder de belangen van particuliere afnemers te waarborgen zolang daar nog geen specifieke regels voor bestaan. Ook op het gebied van veiligheid worden eisen gesteld.

Kabinet trekt ruim half miljard uit voor verduurzaming aardbevingsgebied

Eigenaren van woningen in het Groningse aardbevingsgebied kunnen aanspraak maken op een verduurzamingssubsidie. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld zonnepanelen, WKO’s of energiebesparende maatregelen financieren. Het kabinet trekt hiervoor de komende jaren €566 mln uit, blijkt uit een publicatie in de Staatscourant.

Kabinet trekt portemonnee voor Warmtelinq, investeringsbeslissing dit najaar

Het kabinet trekt de komende jaren €122,5 mln uit voor de financiering van de geplande warmtetransportleiding tussen Rotterdam en Den Haag. Hierin is ook een eventuele aftakking naar de regio Leiden opgenomen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota, de jaarlijkse bijstelling van de lopende begroting. Maar of het project daadwerkelijk van de grond komt, is nog onzeker.

Netwerkbedrijf Alliander wil €600 mln ophalen bij aandeelhouders

Alliander vraagt haar aandeelhouders om een financiële injectie van €600 mln. Dat heeft het netwerkbedrijf deze maandag bekendgemaakt. De kapitaalversterking is nodig om te kunnen blijven investeren in de uitbreiding en verzwaring van elektriciteitsnetten.

Oud-staatssecretaris Snel voorzitter van Nogepa

Voormalig staatssecretaris Menno Snel wordt voorzitter van Nogepa, de brancheorganisatie van dertien in Nederland actieve aardgasproducenten. De D66’er hoopt politiek en samenleving te overtuigen van het belang van ‘eigen’ gas en tegelijkertijd de leden bij de les van de energietransitie te houden. “We zouden wel gek zijn als we geen gebruikmaken van de kennis van deze sector.”

CEO van Vattenfall vraagt Nederland om heldere keuzes energietransitie

Nederland moet duidelijker zijn over welke bronnen en technieken het in de energietransitie gewenst vindt en welke niet. Dat zegt CEO Anna Borg van Vattenfall in gesprek met Energeia.

Kabinet neemt energieschulden van gedupeerden toeslagenaffaire over

Het kabinet neemt alle schulden op zich die gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben bij energieleveranciers. Hiertoe is dinsdag een bestuurlijk akkoord met Energie-Nederland gesloten. Dat geldt ook voor veel andere private schulden. Eerder hoopte het kabinet nog dat de betrokken bedrijven de betalingsachterstanden zouden kwijtschelden, maar dat bleek niet haalbaar.

Tielen ondervoorzitter van uitgedunde enquêtecommissie Groningen

VVD’er Judith Tielen is verkozen tot ondervoorzitter van de parlementaire enquêtecommissie van de Tweede Kamer die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen. Dat is vandaag besloten. De samenstelling van de commissie is als gevolg van de verkiezingen in maart stevig gewijzigd. Het aantal leden is teruggegaan van acht naar zes.

Kistos kijkt met belangstelling naar Terschelling

De Britse investeringsmaatschappij Kistos gaat onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de gasvelden M10a en M11 ten noorden Terschelling te exploiteren. Dat zegt CEO Andrew Austin in gesprek met Energeia. Plannen om op of vanaf het eiland te boren, zijn er niet. Deze vrijdag werd de overname van deze en andere licenties van Tulip Oil Nederland door Kistos definitief.

Leidse raad wil meer garanties van college over restwarmte uit Rotterdam

De gemeenteraad van Leiden lijkt te kunnen instemmen met de volgende stap op weg naar het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Niettemin ligt de kwestie gevoelig. Veel fracties vrezen dat er onomkeerbare stappen worden gezet zonder dat alle consequenties in beeld zijn. Zij eisen meer garanties.

IMG verdedigt omstreden besluit bewijsvermoeden

Het IMG ziet echt geen mogelijkheden om het wettelijk bewijsvermoeden te blijven toepassen in de regio rondom gasopslag Norg. Dat zei directeur Bas Kortmann deze woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De organisatie is naar eigen zeggen gewoon de randen van de regels op te zoeken, maar moet zich uiteindelijk wel aan de wet houden.

IEA: klimaatneutraliteit vereist stopzetten investeringen nieuwe olie- en gasvelden

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) pleit voor het stopzetten van investeringen in nieuwe olie- en gasvelden. Volgens de organisatie is dit een noodzakelijke stap richting een klimaatneutrale wereld in 2050. Maar er is meer nodig, veel meer.

Geothermieprojecten Luttelgeest moeten in overleg over wederzijdse beïnvloeding

Minister Van ’t Wout doet een dringend beroep op Aardwarmte Combinatie Luttelgeest (ACL) om in overleg te treden met de eigenaar van een nabijgelegen geothermiesysteem. Overeenstemming over hoe om te gaan met mogelijke interferentie tussen de twee installaties is een voorwaarde om de winning op langere termijn te mogen voorzetten.

Nijpels waarschuwt voor vertraging klimaatbeleid bij trage formatie

De formerende partijen, welke dat ook zijn, moeten het vertrekkende kabinet mandaat geven om belangrijke besluiten over het klimaatbeleid te nemen. Het zou namelijk “buitengewoon onhandig” zijn als Nederland de komende maand geen standpunt kan innemen als EU-lidstaten spreken over de ‘verdeling’ van het nieuwe CO₂-reductiedoel.

Den Helder wil komend jaar kleine elektrolyser operationeel hebben

Port of Den Helder en Engie werken aan de bouw van een elektrolyser voor de productie van groene waterstof. De installatie, die zal draaien op een nog aan te leggen zonnepark in de regio, moet over een jaar operationeel zijn. Op die manier hopen de bedrijven het vracht- en scheepvaartverkeer rondom de haven van Den Helder te verduurzamen.

Nog steeds veel mis bij gesloten bodemenergiesysteem, Van Veldhoven treft maatregelen

Er gaat nog steeds veel mis bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een rapport dat maandag naar de Tweede Kamer is verstuurd. In een groot aantal gevallen bestaat het gevaar op verontreiniging van het drinkwater. Staatssecretaris Van Veldhoven komt met een verbeterplan.