Auteur

Jeroen Savelkouls

Tankenpark NAM niet langer onder verscherpt toezicht

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft het verscherpt toezicht op het tankenpark van de NAM in Farmsum beëindigd. De NAM heeft voldoende maatregelen getroffen om een nieuwe lekkage van aardgascondensaat te voorkomen. Niettemin blijft de toezichthouder de locatie streng controleren.

Wiebes wil geen SDE++-steun voor projecten over de grens

Minister Wiebes geeft vooralsnog geen prioriteit aan het realiseren van hernieuwbare-energieprojecten in het buitenland met steun uit de SDE++. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Vraag naar biomassa door stroomproducenten helpt Rotterdamse haven uit dal

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven begint zich langzaam te herstellen van de coronadip in het eerste halfjaar. In veel segmenten, waaronder biomassa, veerden de volumes terug naar het oude niveau. Maar over drie kwartalen gemeten is er nog altijd sprake van een scherpe daling.

Bewoners Wageningse proeftuin nemen regie in eigen hand

Bewoners in de Benedenbuurt van Wageningen hebben zelf de regie genomen in het realiseren van een alternatief voor aardgas. Verenigd in een coöperatie zijn zij nu op zoek naar een ‘warmtepartner’ voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van een WKO-systeem met warmtepompen en een warmtenet. Een schoonheidswedstrijd, noemen zij het zelf.

Limburgs CLG geothermieproject failliet

CLG Geothermie heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf verwacht geen toestemming meer te krijgen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het opnieuw in gebruik nemen van zijn aardwarmtedoublet in Grubbenvorst. De productie ligt al ruim twee jaar stil vanwege de kans op aardbevingen.

Vermilion schrapt project wegens investeringsklimaat

Vermilion Energy ziet af van een nieuwe proefboring naar aardgas in Loon op Zand. De lage gasprijzen maken dat dit project geen prioriteit meer heeft, zo verklaart het bedrijf. Recent werd nog een zaak bij de Raad van State over deze gaslocatie gewonnen.

NAM schrapt banen wegens lage gasprijs

De NAM schrapt de komende maanden tweehonderd tot driehonderd arbeidsplaatsen. Daarnaast zal er voor zo’n driehonderd ingehuurde krachten evenmin nog werk zijn. Directe aanleiding is de lage gasprijs.

Wetsvoorstel versterking met flinke vertraging nu naar Kamer

De ministers Ollongren en Wiebes hebben woensdag eindelijk hun wetsvoorstel voor de aanpak van de versterking van gebouwen in Groningen naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van fundamentele kritiek van de Raad van State zijn de oorspronkelijke plannen op een aantal punten aangepast. Toch nemen de bewindslieden niet alle opmerkingen over.

SODM bracht te hoge kosten in rekening bij Neptune voor beoordeling rapporten

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft ten onrechte €43.000 in rekening gebracht bij offshoregasproducent Neptune Energy voor de beoordeling van een aantal veiligheidsrapporten. Dat heeft de Raad van State deze woensdag bepaald. De toezichthouder moet nu een nieuw besluit nemen.

Honderden miljarden nodig voor Europese renovatiegolf in gebouwde omgeving

De Europese Commissie wil een ‘renovatiegolf’ in de gebouwde omgeving op gang brengen. Doel is om het energieverbruik -en daarmee de CO₂-uitstoot- terug te dringen. Deze woensdag presenteerde Brussel zijn langverwachte strategie hiertoe. In totaal is er jaarlijks €275 mrd nodig om de plannen te verwezenlijken.

Seizoensopslag warmte voor verbinding duurzame initiatieven

In tuinbouwgebied Next Garden tussen Arnhem en Nijmegen wordt vanaf woensdag een proefboring uitgevoerd om de mogelijkheden voor de seizoensopslag van warmte te onderzoeken. De beoogde faciliteit is bedoeld om de verschillende duurzame initiatieven in deze regio met elkaar te verbinden. De stip op de horizon: energieneutraliteit in 2030 én de verduurzaming van de omgeving.

Eerste aardwarmtebron in stedelijk gebied voorbode van meer

Ruim acht jaar na de officiële opening door koning Willem-Alexander gaat het binnenkort dan toch echt gebeuren: het eerste aardwarmtedoublet van Den Haag voorziet vanaf eind dit jaar zo’n 1.300 woningen in het zuidwesten van de stad van duurzame warmte. Een gesprek met de initiatiefnemer en de wethouder.

Doek voor Gasterra valt over vier jaar en vier maanden

Gasterra sluit op 31 december 2024 zijn deuren. Dat hebben minister Wiebes en het gashandelsbedrijf zelf deze donderdag bekendgemaakt. Directe aanleiding is het kabinetsbesluit om de gaskraan in Groningen op korte termijn dicht te draaien.

Wiebes: Kernenergie wordt concurrerend

Kernenergie kan na 2030 een concurrerende optie zijn voor de levering van CO₂-vrij regelbaar vermogen in Nederland. Dat concludeert minister Wiebes op basis van een rapport van nucleair dienstverlener Enco. De VVD lanceert meteen een plan om de bouw van drie tot tien centrales te stimuleren.

Van der Lee leidt voorbereidingen parlementaire enquête Groningen

GroenLinkser Tom van der Lee is verkozen tot voorzitter van een tijdelijke Tweede Kamercommissie die voorbereidingen moet treffen voor de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen. Stieneke van der Graaf (CU) is de ondervoorzitter.

Gasproductie Groningen verder omlaag door inzet Norg

De aardgasproductie uit het Groningenveld komt in het gasjaar 2020-2021 bij gemiddelde temperaturen uit op 8,1 miljard kubieke meter. Dat volgt uit een maandag door minister Wiebes naar de Tweede Kamer verstuurd besluit. Daarmee daalt de winning sneller dan eerder voorzien.

Investeringsaftrek offshore gas met terugwerkende kracht al dit jaar omhoog

Minister Wiebes wil dat de verhoogde investeringsaftrek voor mijnbouwactiviteiten op zee met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar gaat gelden. Dat blijkt uit een voorstel dat hij vrijdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Hierdoor kunnen mijnbouwbedrijven eerder profiteren van dit fiscale voordeel dan aanvankelijk gedacht.

SDE-steun voor elektrolyse versoberd

Het aantal subsidiabele draaiuren van elektrolysers zal voorlopig onder de eerder aangenomen 2.000 per jaar uitkomen. Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat het om een “beperkte beperking”. Het bedrijfsleven reageert niettemin teleurgesteld.

Raad van State kritisch op CO₂-heffing, kabinet ziet geen aanleiding voor aanpassing

De Raad van State plaatst vraagtekens bij de uitgangspunten en effectiviteit van de voorgestelde CO₂-heffing voor de industrie. Volgens het adviescollege kan de ongelijke behandeling van verschillende sectoren het zicht op de voortgang van de emissiereductie vertroebelen. Bovendien is er een kans op weglek en dat ondergraaft de werking van het ETS.

PWC: CO₂-heffing industrie leidt tot minder winst en slechtere concurrentiepositie

De CO₂-heffing voor de industrie kan een flinke impact hebben op de financiële resultaten en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dat schetst PWC in een ‘nieuwe’ studie. Niettemin zet het kabinet, dat zich opmerkelijk genoeg gesteund weet door grote uitstoters als Shell en BP, zijn plannen door.

D66 wil regie op energieplannen, netbeheerders blij met oproep

Een nieuw in te stellen Rijksarchitect moet zorgen voor meer regie op de ontwikkeling van het stroomnet. Dat betoogt Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) in een initiatiefnota over de gevolgen van de energietransitie voor de elektriciteitsinfrastructuur. Netbeheer Nederland onderschrijft de voorstellen.

Voorbereidingen parlementaire enquête Groningen op punt van beginnen

Het is nagenoeg zeker dat de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen na de verkiezingen van maart zal plaatshebben. Dat blijkt uit een brief van het presidium van de Tweede Kamer. Nog deze maand start een tijdelijke commissie met het voorbereidende onderzoek.

Kabinet ziet in kritisch Groningen-rapport geen reden tot koerswijziging

Het kabinet ziet in het kritische rapport van het SODM over de versterkingsopgave in Groningen geen aanleiding om het roer om te gooien. Kamerleden die hadden gehoopt dat de bevindingen van de toezichthouder een breekijzer konden vormen om veranderingen te forceren, kwamen deze donderdag bedrogen uit.

Energie-Nederland: Gelijke toegang stroomnet onder druk door nieuwe wet

Het principe van gelijke toegang tot het elektriciteitsnet komt met de kabinetsplannen voor een nieuwe Energiewet mogelijk onder druk te staan. Dat betoogt Energie-Nederland. Volgens de sectororganisatie ontbreekt het aan een “fundamentele visie” op de omgang met transportschaarste.

SODM: versterkingsopgave Groningen dreigt nog decennialang te duren

Als het tempo niet flink wordt opgevoerd, duurt de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied nog twintig jaar. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage. Het kabinet heeft weliswaar versnellingsmaatregelen aangekondigd, maar de invoering ervan is vertraagd.

Elektrificatie offshore gasplatforms mogelijk in SDE++

Minister Wiebes overweegt om de elektrificatie van olie- en gasplatforms op de Noordzee vanaf komend jaar te ondersteunen met SDE++-subsidie. Het PBL heeft hierover een advies uitgebracht, dat nu ter consultatie voorligt. Neptune Energy, voorloper op dit gebied, reageert alvast positief.

‘Beperk gebruik groene waterstof om flinke prijsstijging te voorkomen’

Gebruik van groene waterstof in de gebouwde omgeving en de mobiliteitssector kan leiden tot een verdubbeling van de prijs. Dat komt doordat elektrolysers dan ook moeten draaien als elektriciteit duur is, zo stelt Aurora Energy Research in een nieuwe studie. Om de kosten laag te houden, is het daarom van belang goed na te denken over de vraag in welke sectoren waterstof echt nodig is.

Rechter wijst bezwaren Rotterdam tegen gaswinning met twee zinnen af

Minister Wiebes heeft de NAM terecht een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een nieuw boorgat in een bestaande put in het gasveld Pernis. De rechtbank had deze dinsdag weinig woorden nodig om een verzoek tot voorlopige voorziening van de gemeente Rotterdam af te wijzen.

GTS mag investeringen eerder in rekening brengen

GTS mag straks investeringen in het gastransportnet eerder in rekening brengen bij gebruikers dan nu het geval is. Dat heeft de ACM bepaald in een deze maandag gepubliceerd ontwerp-methodebesluit. Op die manier wil de toezichthouder voorkomen dat de tarieven op een later moment al te zeer moeten stijgen.

Wiebes niet akkoord met aangevraagd debiet voor geothermieproject

Aardwarmtecluster KKP moet genoegen nemen met een lagere productie van aardwarmte uit een nieuwe put dan gehoopt. Minister Wiebes geeft slechts toestemming voor een debiet van 180 kubieke meter per uur in plaats van de aangevraagde 260 kuub.