Auteur

Joep Westerveld

Geen toestemming voor windparken bij Houten en Oss

De Raad van State heeft in twee afzonderlijke uitspraken een streep gehaald door de toestemming voor de bouw van windturbines bij Houten en Oss. De landelijke normen die de gemeente Houten hanteerde voor de omgevingsvergunning, mogen sinds vorige maand niet meer worden gebruikt. In Oss hanteerde de gemeente eigen normen, maar die strookten niet met provinciale regels.

Gasunie en Shell werken aan offshore waterstofpark in Duitse Noordzee

Energiebedrijven Shell, RWE en Equinor en gasnetbeheerder Gasunie hebben een intentieovereenkomst getekend voor de bouw van een offshore park voor groenewaterstofproductie in de Duitse Noordzee. Het plan genaamd AquaSector voorziet in 300 MW aan offshore elektrolysecapaciteit in 2028.

Regio Rotterdam presenteert plannen voor €58,5 mln uit Just Transition Fund

De provincie Zuid-Holland heeft samen met enkele partners uit de regio Rotterdam plannen opgesteld om de energietransitie in het Rotterdamse havengebied te versnellen en tegelijkertijd de arbeidsmarkt veerkrachtig te houden en de economie te vernieuwen. Voor het Haven Industrieel Cluster (HIC) Rijnmond is €58,5 mln beschikbaar vanuit het Europese Just Transition Fund (JTF).

Glastuinbouw roept minister op: wijs geothermieplan CLG niet definitief af

Een definitieve afwijzing van het geothermieplan van aardwarmtebedrijf CLG in Grubbenvorst zou een klap betekenen voor de verduurzaming van de glastuinbouw in Limburg en de rest van Nederland, schrijft Glastuinbouw Nederland. Volgens de branchevereniging is aanvullend onderzoek nodig om een goed beeld te krijgen van de risico's van aardwarmtewinning in het gebied. Dat beeld is nu nog niet compleet.

Ook Vattenfall en Air Liquide willen elektrolyser bouwen op Tweede Maasvlakte

Energiebedrijf Vattenfall heeft samen met gasbedrijf Air Liquide een een optie genomen op een stuk grond op de Tweede Maasvlakte met het doel daar groene waterstof te produceren uit windenergie. Het plan is om in 2025 een elektrolyser met een capaciteit van 100 MW te hebben staan.

Vattenfall zet 32 van 82 windmolens te koop in windpark Prinses Ariane

Energiemaatschappij Vattenfall wil een deel van het windpark Prinses Ariane in de Wieringermeer verkopen. Het gaat om 32 van de 82 turbines. De verkoop moet geld opleveren om te investeren in nieuwe projecten voor het opwekken van energie uit wind en zon, en in de opslag daarvan.

Chemiebedrijf Fibrant vermindert jaarlijkse CO₂-uitstoot met 0,6 megaton

Chemiebedrijf Fibrant vermindert zijn jaarlijkse uitstoot met 0,6 megaton CO₂-equivalenten. Een deel van die besparing bestaat uit het optimaliseren van de energiestromen, een ander deel in de reductie van de lachgas-uitstoot. Fibrant claimt hiermee de grootste industriële CO₂-reductie van een bedrijf in Nederland sinds de invoering van het klimaatakkoord in 2019.

PBL: Industrie kent 'groot klimaatbeprijzingstekort'

De beprijzing van CO₂-uitstoot in de industrie is te laag om de schade hiervan aan het klimaat te compenseren. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) spreekt in een nieuw rapport van een klimaatbeprijzingstekort. In de gebouwde omgeving is juist sprake van een klimaatbeprijzingsoverschot: de effectieve prijs per ton CO₂ is hoger dan de klimaatschade.

Netbeheer Nederland wil optie tot annuleren transportcapaciteit gas

Brancheorganisatie Netbeheer Nederland stelt voor om de transportcode gas zodanig te wijzigen dat programmaverantwoordelijken de mogelijkheid krijgen om capaciteit uit gecontracteerde jaarproducten te annuleren.

'CO₂-prijs glastuinbouw heeft nul effect zonder juiste randvoorwaarden'

“Tuinders hebben warmte, elektra en CO₂ nodig voor hun planten. Als een van de drie niet beschikbaar is, kun je de CO₂-prijs nog zo hoog maken, dan is er nul effect op het gebied van verduurzaming”, zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van branchevereniging Glastuinbouw Nederland. “Maar je draait wel de sector de nek om.”

Onzekere beschikbaarheid CO₂ drijft tuinders terug naar WKK en gasketel

De overheidssteun voor het afvangen en opslaan van CO₂ onder de Noordzee (CCS) heeft een wrang bijeffect. CCS dreigt lucratiever te worden dan het leveren van CO₂ aan de glastuinbouw, en zonder CO₂ kunnen tuinders niet overstappen op aardwarmte. Glastuinders anticiperen daar nu al op. Ze stellen investeringsplannen voor geothermie uit en bedrijven die al aardwarmte gebruikten, zetten hun gasgestookte WKK weer aan.

Industrieplannen 'in theorie' genoeg voor halen klimaatdoelen, nog veel onzeker

De transitieplannen van de zes industrieclusters in Nederland hebben “theoretisch voldoende potentieel” om de CO₂-reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Dat schrijft de RVO, die de plannen beoordeelde. De kanttekening: “Dit is nadrukkelijk een theoretisch potentieel, omdat de realisatie afhangt van een groot aantal knelpunten, randvoorwaarden en investeringsbeslissingen van de individuele bedrijven.”

Yeager Energy neemt Warmtebedrijf Westland over

Aardwarmtebedrijf Yeager Energy wordt actief in het Westland. Het nog jonge bedrijf neemt voor een onbekend bedrag Warmtebedrijf Westland over. De aankoop past in de strategie om alle onderdelen van de aardwarmtesector, van boring tot levering, onder één dak te brengen. Voor Warmtebedrijf Westland moet de overname “een financiële en technische impuls” geven aan haar ambities in het Westland.

Kabinet werkt aan aanvullende regelingen voor vergroening industrie

Het kabinet werkt aan een nieuwe subsidie voor “grote en belangrijke klimaatprojecten”, naast de SDE++. De Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) moet een snellere uitrol mogelijk maken van “een breder palet aan technieken naast CCS, bijvoorbeeld elektrisch kraken en groene chemie”. Voor groene waterstof komt nog een aparte opschalingsregeling.

Sabic plant stoomketel op biomassa in Bergen op Zoom

Chemiebedrijf Sabic heeft plannen voor een stoomketel op biomassa van circa 85 MW op haar terrein in Bergen op Zoom, waar het bedrijf kunststoffen produceert. Volgens Sabic is het gebruik van biomassa de enige wijze om te voldoen aan de huidige richtlijnen voor 2030 uit het Klimaatakkoord: een reductie van de CO₂-uitstoot met minimaal 49%.

Grootverbruikers willen duidelijkheid over CO₂-opslag

VEMW, de belangenvereniging van zakelijke energie- en watergebruikers, pleit voor een nationaal plan voor afvang en opslag van CO₂ (CCS). Dit moet op de lange termijn duidelijkheid geven aan bedrijven die erin willen investeren. Het gaat dan vooral om de termijn, schaal en duur waarop CCS toegepast gaat worden, welke industrieën ervan gebruik mogen maken en hoe de infrastructuur eruit gaat zien.

Staatssecretaris: overstimulering groene energieprojecten niet uit te sluiten

Het is onmogelijk te voorkomen dat sommige hernieuwbare energieprojecten meer subsidie krijgen dan ze nodig hebben, mede door de brede maatschappelijke wens om deze projecten te steunen zolang ze nog niet kunnen concurreren met het fossiele alternatief. Dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius in een reactie op onderzoek naar overwinsten bij duurzaamheidsprojecten.

Klimaatexperts pleiten voor CO₂-budget voor alle bedrijven

Ook bedrijven die niet onder het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS vallen, moeten een CO₂-budget krijgen. Dat is nodig om hen te helpen over te schakelen op productiemethoden die “minder, en zo snel mogelijk geen” CO₂-emissies meer veroorzaken. Dat schrijft een groep klimaatexperts verenigd in het Klimaatcrisis Beleid Team.

Shell en Dow mikken op elektrische kraker in 2025

Energiebedrijf Shell en chemiebedrijf Dow werken aan een proefinstallatie om de techniek voor elektrische kraakfornuizen verder te brengen en marktgereed te maken. De “multi-megawatt” installatie moet in 2025 gaan draaien. De potentiële CO₂-besparing is enorm. “Er zijn 380 krakers op de wereld. Nog nergens is elektrisch kraken mogelijk.”

Bouw elektrische stoomketel op Chemelot stap dichterbij

De bouw van een elektrische boiler van ruim 20 MW op industrieterrein Chemelot is een stap dichterbij. USG Industrial Utilities, het nutsbedrijf van Chemelot, heeft een SDE++-beschikking gekregen voor de stoomketel.

Techniek Nederland: overgrote deel kantoren kan tijdig naar C-label

Volgens vastgoedadviseur Colliers beschikt 10% van het kantooroppervlak nog niet over het vanaf 2023 vereiste energielabel C, en heeft 38% überhaupt nog geen label. Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie van installatiebedrijven, maakt zich vooralsnog geen zorgen. “Naar ons inzicht is het haalbaar om het overgrote deel van de kantoren tijdig op label C te krijgen.”

Eneco verkoopt belang in GreenFlux

Eneco verkoopt zijn belang van 25% in Greenflux, een softwareplatform voor het opladen van elektrische voertuigen. Mobiliteitsaanbieder DKV neemt de aandelen over voor een onbekend bedrag. Greenflux hoopt zijn Europese groei te kunnen versnellen onder de vleugels van DKV.

Kamer maant 'missionair staatssecretaris' Yeşilgöz-Zegerius tot actie

In een ruim drie uur durende vergadering van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, kreeg nieuwbakken staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius (VVD) niet minder dan 84 vragen op zich afgevuurd over een hele waaier aan energiegerelateerde onderwerpen. De rode lijn: klimaatbeleid kan niet wachten op een nieuw kabinet.

Zeeuwind en Deltawind mogen drijvend zonnepark bouwen bij Krammersluizen

Energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind mogen een drijvend zonnepark bouwen bij de Krammersluizen in Zeeland. De locatie, op areaal van Rijkswaterstaat, werd deze dinsdag gegund door het Rijksvastgoedbedrijf. Het is het eerste project in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond dat naar de markt gaat.

Bedrijfsleven verdiende €30 mrd tot €50 mrd aan CO₂-uitstootrechten

Europese bedrijven hebben in de periode 2008-2019 forse extra winsten kunnen maken doordat zij onder het CO₂-emissiehandelssysteem EU-ETS vielen. Volgens onderzoeksbureau CE Delft verdienden zij gezamenlijk tussen de €30 mrd en de €50 mrd. Ook in het huidige decennium zullen extra winsten vermoedelijk een “dominant” kenmerk blijven van EU-ETS, stellen de onderzoekers.

'Effectieve CO₂-beprijzing nodig voor verduurzaming glastuinbouw'

Om de glastuinbouw te stimuleren in 2040 klimaatneutraal te zijn, een ambitie van de sector, is een effectieve beprijzing van de CO₂-emissies in de sector nodig. Op dit moment ontbreekt zo'n prijsprikkel. Dat schrijft onderzoeksbureau CE Delft in een advies aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

NAM legt stroomkabel naar gaswinplatform voor kust van Ameland

Het gasproductieplatform Ameland-Westgat zal vanaf eind dit jaar worden aangedreven door elektriciteit. De NAM gaat een kabel aanleggen van Ameland naar het platform, drie kilometer ten noorden van het eiland. Dat moet een CO₂-besparing opleveren van 62 kiloton per jaar.

RIVM: meer onderzoek nodig naar gezondheidsnadelen windenergie en biomassa

De nadelen van nieuwe energiebronnen voor de volksgezondheid zijn “vrij klein”, in verhouding tot die van fossiele energiebronnen, schrijft het RIVM. Toch kunnen ook nieuwe bronnen gezondheidsnadelen met zich mee brengen, met name biomassa, houtkachels en windturbines. Hoe groot die nadelen precies zijn is nog moeilijk vast te stellen.

Glastuinbouw gooit de handdoek: compensatieregeling ODE onhaalbaar

Het is niet gelukt om een compensatieregeling op te stellen voor glastuinbouwbedrijven die getroffen zijn door een onevenredige stijging van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland concludeert dat alle mogelijke varianten vastlopen op Europese staatssteunregels.

Verbazing om uitspraak in zaak Shell

In de energiesector is verbaasd gereageerd op de uitspraak van de rechtbank Den Haag in een zaak die onder meer Milieudefensie had aangespannen tegen Shell. “Shell krijgt als olie- en gasbedrijf een doelstelling opgelegd, die eigenlijk is bedoeld als gemiddelde voor alle sectoren wereldwijd.”