Auteur

Joep Westerveld

Ook Hoom sluit zich aan bij coöperatiekoepel Energie Samen

Belangenorganisaties Hoom en Energie Samen gaan verder als één organisatie. Hoom helpt bewoners en gemeenten samen woningen te verduurzamen. Energie Samen is de landelijke belangenorganisatie voor energiecoöperaties. Hoewel het persbericht spreekt van een fusie, sluit Hoom zich de facto aan bij Energie Samen, want onder die naam gaan de organisaties verder.

Europarlement: strengere regels en boetes als landen doelen niet halen

De Europese Unie heeft strengere doelen en boetes nodig om zeker te stellen dat elke lidstaat zijn nationale reductiedoelen haalt. Dat schrijft de milieucommissie (Envi) van het Europees Parlement in een reactie op het Fit for 55-pakket van de Europese Commissie. Rapporteur Jessica Polfjärd vindt het goed dat het pakket de nationale doelstellingen aanscherpt, maar vindt dat er meer nodig is om de Europese klimaatdoelen te halen.

Nederlands consortium toont blauwdruk elektrolyser van 1 GW

Een Nederlands consortium heeft een blauwdruk gepresenteerd van een elektrolysefabriek van 1 GW. Ter vergelijking: het afgelopen jaar werd wereldwijd voor 200 MW aan elektrolysers in gebruik genomen. Het model moet in 2030 in productie gaan in “een Nederlands havengebied” en draaien op windenergie uit de Noordzee. De fabriek kan flexibel produceren afhankelijk van de beschikbare windenergie.

Kabinet ziet wel wat in 'oranje' categorie voor aardgas in Europese taxonomie

Het kabinet is voorstander van een Europese taxonomie met meerdere categorieën. Een stoplichtmodel -zoals de Spaanse regering voorstelt- zou een 'oranje' tussencategorie toevoegen voor niet-hernieuwbare technologieën die een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie. Daarmee zouden bijvoorbeeld investeringen in aardgas kunnen worden opgenomen in de taxonomie, zonder het label groen te krijgen.

Effect EU-financiering op energie-efficiëntie bedrijven onduidelijk

De Europese Commissie moet uitzoeken welke bijdrage EU-middelen leveren aan energie-efficiëntie bij bedrijven, stelt de Europese Rekenkamer. Hoewel het effect van EU-financiering onduidelijk is, vermoedt de Rekenkamer dat de toegevoegde waarde ervan “bescheiden” is. Onder meer omdat projecten ook zonder Europees geld worden gerealiseerd.

Den Haag mag waterstoftaxi's bij voorbaat uitsluiten van aanbesteding

De gemeente Den Haag mag in een aanbesteding voor doelgroepenvervoer waterstofvoertuigen bij voorbaat uitsluiten. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in een kort geding aangespannen door de eigenares van het enige waterstofpompstation in de regio. Volgens de rechter is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat waterstofvoertuigen gelijkwaardig zijn aan batterij-elektrische auto's.

STEMMING Voorspellingen voor zacht restant januari halen 'angstpremie' uit de markt

Waar Noordwest-Europa leek aan te koersen op een koude tweede helft van januari, wijzen de laatste voorspellingen erop dat de temperaturen mild blijven én dat de wind blijft waaien. Daarmee verdwijnt de angst voor gastekorten naar de achtergrond, want als het niet koud wordt, zullen de lage gasreserves niet tot problemen leiden.

Van Oord verkoopt belang in Blauwwind aan Luxcara

Van Oord heeft zijn belang van 10% in het offshore windpark Blauwwind op de kavels Borssele III en IV verkocht. Het offshorebedrijf wil geld vrijmaken voor “eventuele toekomstige projecten”. De koper is Luxcara, een Duitse vermogensbeheerder gespecialiseerd groene-energieprojecten. Hoeveel de investeerder heeft betaald, hebben de partijen niet bekendgemaakt.

Trinomics: stel zachte doelen voor CO₂-reductie industrie op basis van audits

EU-lidstaten zouden verplicht moeten worden om doelen te stellen voor CO₂-reductie van hun industrie. Dit zouden bij voorkeur zachte doelen moeten zijn, die industriebedrijven kunnen motiveren, in plaats van harde doelen die bedrijven straffen als ze opgelegde doelen niet halen. Dat is een van de aanbevelingen van een onderzoek naar het EU-beleid omtrent energie-efficiëntie in de industrie.

Kabinet vindt het te vroeg voor interdepartementale taskforce Tata

Staalbedrijf Tata Steel Nederland vraagt nadrukkelijk om steun van de overheid bij zijn transitie naar de productie van groen staal in IJmuiden. Het demissionaire kabinet erkent dat de beoogde transitie coördinatie vergt van lokale, regionale en nationale overheden om tempo te kunnen maken. Het instellen van een interdepartementale taskforce vindt het kabinet op dit moment nog te vroeg.

Rapporteur Europarlement wil sneller einde gratis ETS-rechten onder CBAM

De Europese CO₂-grensheffing (CBAM) moet een jaar eerder in werking treden dan in het voorstel van de Europese Commissie. Na de invoering ervan moet al in 2028 een einde komen aan gratis CO₂-rechten voor de betrokken bedrijven, in plaats van in 2036. Dat schrijft Europarlementariër Mohammed Chahim (PVDA) in een voorstel.

Rechter: industrieterrein moet ruimte vrijhouden voor windmolenonderhoud

Industriepark Kleefse Waard in Arnhem moet ruimte vrijhouden om binnen 72 uur een hijskraan en bijbehorende giek te kunnen opbouwen voor noodreparaties aan een te plaatsen windmolen. Dat heeft de rechtbank Gelderland bepaald in een kort geding aangespannen door ontwikkelaar Pure Energie.

'Ik denk dat advocaten vooroplopen in de energietransitie'

Vier jonge advocaten van Allen & Overy zien kansen in de energietransitie en zijn per 1 januari een nieuw kantoor begonnen dat zich specialiseert in hernieuwbare energie. Energeia sprak twee van de oprichters, Soufjan el Baroudi en Seppe Stax, over hun ambities en de rol die advocaten spelen in de energietransitie.

Investeringen in kernenergie en aardgas worden 'groen', maar wel onder strenge voorwaarden

De Europese Commissie heeft kernenergie en aardgas opgenomen in een voorstel voor een vernieuwde taxonomie. Dat betekent dat investeringen in deze sectoren gaan gelden als 'groen', wat de financieringskosten substantieel omlaag zou moeten brengen. Vooral voor aardgas zitten daar strenge voorwaarden aan verbonden.

RWE krijgt milieuvergunning voor 50 MW-elektrolyser Eemshaven

RWE heeft een milieuvergunning gekregen van de provincie Groningen voor een elektrolyser van 50 MW in de Eemshaven. De bouwvergunning laat vooralsnog op zich wachten. Ondertussen voert RWE gesprekken met potentiële afnemers van groene waterstof in het industriegebied van Delfzijl.

Quickscan Rotterdam: uitvoering plannen belangrijker dan aanscherpen reductiedoelen

Als het Rotterdamse industriecluster wil voldoen aan het Fit for 55-programma van de Europese Commissie, doet het er goed aan zich te richten op een succesvolle uitvoering van de bestaande projectplannen, met name de zes zogenoemde sleutelprojecten. Dit is relevanter dan het aanscherpen van het huidige reductiedoel, schrijft Ciep in een Quickscan.

'Verduurzamingsbeleid voor industrie mist fundament'

Nederland ligt op koers voor het halen van de reductiedoelen. Maar fundamentele vragen over de richting van de energietransitie worden met de huidige aanpak niet beantwoord, zegt Sanne Akerboom, directeur van het Sustainable Industry Lab. “Waar verdienen we in 2050 ons geld mee? Wat moeten we in Nederland kunnen produceren? Hoeveel willen we exporteren? Die vragen moeten we onszelf nu stellen.”

CCS-project Porthos sluit contracten met bedrijven in Rotterdamse haven

Het Rotterdamse CCS-project Porthos is weer een stap dichter bij een definitief investeringsbesluit. Het bedrijf heeft contracten getekend voor het transport en de opslag van CO₂ met vier bedrijven in de haven: Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Nu is alleen nog het wachten op de benodigde vergunningen.

Tata gaat eigen elektriciteitsnet in IJmuiden flink uitbreiden

Tata Steel Nederland bereidt zich voor op de aanleg van een nieuw elektriciteitsnet op zijn terrein in IJmuiden. Het bedrijf verwacht uiteindelijk vier keer zo veel elektrisch vermogen nodig te hebben voor de productie van groen staal op basis van groene waterstof. Onderdeel van de netuitbreiding is een nieuwe aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet van Tennet.

PBL-econoom: klimaatbeprijzing ligt onvoldoende op koers

Door nationaal beleid en het Europese Fit for 55-pakket wordt een toenemend deel van de CO₂-uitstoot beprijsd, tegen een hogere prijs. Toch blijft kleinverbruik in Nederland relatief hoog beprijsd, terwijl grootgebruikers minder betalen dan de klimaatschade die ze veroorzaken. Dat schrijft PBL-econoom Herman Vollebergh in ESB. Hij concludeert dat klimaatbeprijzing in Nederland “onvoldoende op koers” ligt.

Vergunning voor oliewinning Rotterdam ter inzage, ondanks weerstand gemeente

De NAM wil langer dan eerder verwacht olie produceren uit velden in de regio Rotterdam. Het Rotterdamse gemeentebestuur ziet hier niks in en gaf afgelopen zomer een negatief advies hierover aan het ministerie van EZK. Desondanks is minister Blok van zins de oliewinning toe te staan, zij het onder bepaalde voorwaarden. Het ontwerp-instemmingsbesluit dat dit mogelijk moet maken, ligt tot 19 januari ter inzage.

Industrie zet vraagtekens bij aanscherping CO₂-heffing

Industriële bedrijven hebben vraagtekens bij het nut van een verdere aanscherping van de CO₂-heffing voor de industrie, zoals opgenomen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Ze waarschuwen bovendien dat een aanscherping alleen effectief is als daar voldoende stimuleringsmaatregelen tegenover staan.

Nieuwe coalitie: hogere CO₂-reductie, kernenergie en groen industriebeleid

De nieuwe regeringscoalitie wil een wettelijk vastgelegd CO₂-reductiedoel van 55% in 2030 ten opzichte van 1990. “Om dit doel ook zeker te halen”, zal het beleid gericht zijn op een daling met 60%. Een Klimaatfonds van €35 mrd moet helpen dit te realiseren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering komt op een hoger plan, met de aanstelling van een minister voor Klimaat en Energie.

VanHelder neemt klanten Anode over

Energiemaatschappij VanHelder neemt de klanten over van Kleinverbruik Energie der Nederlanden (KEN), dat tot het faillissement opereerde onder de naam Anode Energie. Het gaat om circa 14.000 klanten, die VanHelder zal onderbrengen bij wederverkoper Gezinsenergie. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt. De toezichthouder trekt per 15 december de leveringsvergunning in van KEN.

Kabinet ontraadt motie over waterstof uit restgas, steunt achterliggend doel

Een motie van onder meer Kamerlid Henri Bontenbal (CDA) vraagt het kabinet zich in Brussel in te spannen voor een uitzondering op het Europese 50%-groenewaterstofdoel voor waterstof geproduceerd uit restgassen. Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius ontraadt de motie. “Het kabinet deelt hetgeen de initiatiefnemers beogen, maar denkt dat deze formulering niet het beoogde doel ondersteunt.”

'Maar weinig mensen kunnen zich voorstellen hoe groot de markt voor groene waterstof zal worden'

Nederland is met de Hydrogen Chemistry Company (HyCC) een ambitieus groenewaterstofbedrijf rijker. Kersvers directeur Marcel Galjee wil “een leider” worden in de markt die cruciaal zal zijn in de verduurzamingsplannen van menig industriesector. “Wat wij nu doen is zorgen dat we ons goed organiseren, zodat we klaar zijn om op te schalen zodra het kan.”

Planologische procedure CCS-project Aramis start in januari

De Rijkscoördinatieregeling voor CO₂-opslagproject Aramis gaat in januari 2022 van start. Dat schrijft staatssecretaris Yesilgoz-Zegerius aan de Tweede Kamer. Volgens haar kan deze stap niet wachten tot het aantreden van een nieuw kabinet, omdat veel CO₂-afvangprojecten afhankelijk zijn van een tijdige start van Aramis. Vertraging zou voor hen betekenen dat zij toegezegde SDE++-subsidie alsnog kunnen mislopen.

Edmij wil proef rond flexibiliteit oude wijken commercieel vervolg geven

Het project Blauflex van TKI Urban Energy had als doel de flexibiliteit van het elektriciteitsnet in oudere woonwijken te optimaliseren. Energiebedrijf Edmij ziet na afronding van de proef kansen voor een voortzetting op commerciële basis, dus zonder de DEI+-subsidie die Blauflex ontving.

Nieuw kabinet neemt besluit over continuering SDE++ voor wind en zon op land

Het automatisme dat de subsidiëring stopt met het bereiken van het plafond van 35 TWh aan beschikkingen voor wind en zon op land, gaat eraf. Een besluit over verlengde stimulering voor deze hernieuwbare opwek is aan een nieuw kabinet, schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius in een brief aan de Tweede Kamer.

EU-lidstaten akkoord met schrappen btw op zonnepanelen

De Europese ministers van Economische Zaken en Financiën hebben dinsdag een akkoord bereikt dat lidstaten in staat stelt de btw te schrappen op zonnepanelen. Nederland heeft zich hier in Brussel hard voor gemaakt, omdat een nultarief veel administratieve rompslomp zou wegnemen bij eigenaren van zonnepanelen en de Belastingdienst.