Auteur

Joep Westerveld

Miek uitgebreid met vijf projecten, 'goede voortgang' bestaande plannen

Vijf nieuwe infrastructuurprojecten van nationaal belang zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (Miek). Het gaat om de aanlandingen van windparken op zee, importterminals voor waterstof in Rotterdam en het Noordzeekanaalgebied, CO₂-opslagproject Aramis en blauwewaterstofproject H-Vision. Minister Jetten ziet daarnaast “goede voortgang” bij de bestaande negen plannen.

Update industrieplannen biedt netbeheerders onvoldoende inzicht

De verduurzamingsplannen van de industrie (CES'en) bieden netbeheerders ook na een recente update niet de gehoopte duidelijkheid over de toekomstige behoefte aan energie-infrastructuur. Het is de vraag of bedrijven die duidelijkheid kunnen geven, schrijven PBL, TNO en RVO. Ze noemen het “onvermijdelijk” om meer onzekerheid te accepteren bij de investeringsplannen van netbeheerders.

Glastuinbouw ondertekent convenant energietransitie met kabinet

Ministers Jetten en Adema en staatssecretaris Van Rij hebben deze woensdag het langverwachte Convenant Energietransitie Glastuinbouw ondertekend met vertegenwoordigers van de sector. Het vormt de opvolger van twee eerdere convenanten die in 2020 afliepen, en bevat een uitwerking van plannen uit het Klimaat- en coalitieakkoord. Nog niet alle plannen zijn uitgewerkt.

N+P Group richt zich met subcoal op Franse markt

Het Nederlandse N+P Group heeft de vergunningen binnen om in Noord-Frankrijk een fabriek te bouwen voor de productie van subcoal, een steenkoolvervanger op basis van afvalmateriaal. Het moet de derde productielocatie worden van N+P, naast de fabrieken in Farmsum en het Engelse Stockton-on-Tees.

Adriaansens licht tipje van de sluier op over industrievisie voor 2050

Het kabinet heeft vijf trends geïdentificeerd die de toekomst van de industrie in Nederland zullen bepalen: verduurzaming, digitalisering, economische veiligheid, vergrijzing en dalende arbeidsproductiviteit. Industriebeleid zou gericht moeten zijn op het stimuleren van bedrijvigheid die past bij dit beeld.

SDE++ ook na flinke verhoging budget overtekend, CCS dominant

De openstelling van de SDE++ heeft dit jaar 2.296 subsidieaanvragen opgeleverd met een totale budgetclaim van €13,9 mrd. Het subsidiebudget -dit jaar opgehoogd van €5 mrd naar €13 mrd- is daarmee opnieuw overtekend. Ruim de helft van het aangevraagde budget komt voor rekening van projecten voor afvang en opslag van CO₂ (CCS).

Kamer vraagt kabinet 'sociaal tarief voor energie' te onderzoeken

Kamerleden Henk Nijboer (PVDA) en Inge van Dijk (CDA) vrezen “een koopkrachtravijn” na 2023, waarin de energierekening de grootste kostenpost voor veel mensen zal zijn. In een aangenomen motie vragen zij het kabinet onderzoek te doen naar een sociaal tarief voor energie. Staatssecretaris Van Rij staat hiervoor open, maar waarschuwt voor al te hoge verwachtingen.

CCU-Aliantie en NVDE starten Taskforce Negatieve Emissies

De CCU-Alliantie en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) hebben de Taskforce Negatieve Emissies opgericht. Het doel is om het onderwerp negatieve emissies hoger op de (politieke) agenda te krijgen, kennis en ervaring uit te wisselen en beleidsmaatregelen te versnellen.

Emissieautoriteit: CO₂-efficiëntie grote industrie nauwelijks verbeterd

Nederlandse ETS-bedrijven produceren qua CO₂-uitstoot gemiddeld 13,8% minder efficiënt dan de Europese benchmark in hun sector. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) deze dinsdag. De benchmark is een maatstaf gebaseerd op de 10% schoonste bedrijven in een sector. In 2018 was het verschil 14,9%. De NEA concludeert dat de grote industrie sindsdien nauwelijks duurzamer is gaan produceren.

Rotterdam opent datasafehouse om energietransitie in goede banen te leiden

Het industriecluster Rotterdam opent een datasafehouse, een initiatief om de verduurzamingsplannen van bedrijven en netbeheerders beter op elkaar aan te laten sluiten. Doordat bedrijven hun plannen anoniem en veilig kunnen delen, moet er een beter beeld ontstaan van wat er nodig is op het gebied van energie-infrastructuur. Andere industrieclusters volgen het project met interesse.

Slechts kleine groep bedrijven voldoet aan besparingsplicht

Circa 15% van de bedrijven die onder de energiebesparingsplicht valt, voldoet aan de eisen die deze plicht stelt. Althans, dat is van de groep bedrijven die überhaupt melding heeft gemaakt bij RVO van de doorgevoerde besparingsmaatregelen. Naar schatting voldoet ongeveer een derde niet aan de informatieplicht die voor deze bedrijven geldt.

Proces maatwerkafspraken gaat moeizamer dan gedacht

Minister Adriaansens verwacht dit jaar met “vier à vijf” grote industriebedrijven een intentieverklaring te tekenen in het kader van de maatwerkafspraken, aanzienlijk minder dan de ambitie die ze deze zomer uitsprak. Sommige bedrijven blijken meer tijd nodig te hebben om goede afspraken te maken, anderen zijn pessimistisch of het überhaupt zal lukken om maatwerkafspraken te maken.

Nationaal programma moet overheid grip geven op verduurzaming industrie

Met een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie wil het kabinet “veel strakker” sturing geven aan de energietransitie in de industrie. Vanaf begin volgend jaar moet het programma onder meer infrastructuurplannen van netbeheerders en verduurzamingsplannen van bedrijven beter op elkaar laten aansluiten.

Jetten: opzegvergoeding vast contract met variabel tarief onwenselijk

Het is onwenselijk dat kleinverbruikers met een vast contract en variabel tarief te maken krijgen met een opzegvergoeding. Dat schrijft minister Jetten in antwoorden op Kamervragen. Volgens hem leidt dat tot een “scheve risicoverdeling en beperkte voordelen voor de consument”. Jetten zegt zijn zorg onder de aandacht te zullen brengen bij toezichthouder ACM.

Kabinet heeft twijfels bij meldplicht grootschalige gasinkoop

Het kabinet is voorstander van het plan voor gezamenlijke Europese gasinkoop, maar heeft bedenkingen bij de uitwerking daarvan door de Europese Commissie. Vooral de meldplicht voor bedrijven die 5 TWh of meer aan aardgas willen inkopen, ziet Den Haag liever verdwijnen. Die gaat volgens het kabinet ten koste van hun slagkracht.

'Europese lappendeken van steunmaatregelen industrie dreigt'

Europese lidstaten tuigen zelf steunmaatregelen op om hun industrie te helpen in tijden van hoge energieprijzen. Daardoor dreigt een lappendeken te ontstaan van steunmaatregelen die het gelijke speelveld op de EU-markt ondermijnt. Vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen pleiten voor meer coördinatie.

'Wrang dat wegvallen bouwvrijstelling verduurzaming vertraagt'

Netbeheerders waarschuwen dat het schrappen van de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot leidt tot vergunningsprocedures die “mogelijk twee jaar langer” duren. In een reactie op de Porthos-uitspraak van de Raad van State noemen zij het “wrang” dat infrastructuurprojecten die de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie mogelijk moeten maken, hierdoor vertraging oplopen.

Streep door bouwvrijstelling, nog geen definitief einde CCS-project Porthos

De Raad van State haalt in een tussenuitspraak een streep door de zogenoemde bouwvrijstelling voor de stikstofuitstoot, waarop de omgevingsvergunning van CO₂-opslagproject Porthos is gebaseerd. Dit betekent een forse tegenvaller voor het project, maar nog geen definitief einde. Het project moet nu voldoen aan de stikstofregels zoals die golden voor de bouwvrijstelling.

DNB: Energiesteun industrie moet gericht zijn op verduurzaming

Bij blijvende hoge gasprijzen zal een deel van de energie-intensieve industrie niet langer winstgevend kunnen produceren, zonder aanpassing van de productieprocessen. Overheidssteun voor niet-levensvatbare bedrijven is niet doelmatig, dus moet het beleid gericht zijn op het versnellen van de verduurzaming, schrijft De Nederlandsche Bank.

Kabinet wil solidariteitsheffing fossiele bedrijven over 2022

Het kabinet wil over 2022 overwinsten afromen van gas-, olie en steenkoolbedrijven door een solidariteitsheffing in te voeren. EU-lidstaten moeten zo'n heffing invoeren om de energierekening voor hun inwoners te verlagen. De solidariteitsheffing geldt in Nederland alleen over 2022, zodat hij niet overlapt met de al aangekondigde verhoging van de cijns, waarmee het kabinet €2,8 mrd wil ophalen bij gasbedrijven.

Energy21 richt pijlen na overname op Europese energiemarkt

Het management van energiedienstverlener Energy21 neemt samen met investeerder Vortex Capital Partners het bedrijf over van de oprichters. De investering die daarmee gemoeid is wil het bedrijf gebruiken om de eigen software verder te ontwikkelen en nieuwe energie-experts aan te nemen, om zo sneller te kunnen groeien in Europa.

Noord-Holland mikt op minstens acht waterstoftankstations in 2025

Bedrijven en overheden in Noord-Holland hebben een convenant gesloten om de ontwikkeling van zwaar transport op waterstof een duwtje te geven. Het doel is een provinciaal dekkend netwerk van minstens acht waterstofpompstations in 2025, en het stimuleren van de vraag naar waterstof.

Haven Amsterdam sorteert voor op grootschalige groenewaterstofimport

Tankopslagbedrijf Evos, waterstofbedrijf Hydrogenious en havenbedrijf Port of Amsterdam werken aan import- en opslagfaciliteiten voor groene waterstof. Na een succesvolle haalbaarheidsstudie tekenden de drie een intentieverklaring. Het doel is om vanaf 2028 een miljoen ton waterstof per jaar te kunnen importeren.

Analyse: isolatie rendeert al jaren zo goed dat subsidie vrijwel overbodig is

Woningisolatie rendeert zo goed dat subsidies over het algemeen overbodig zijn om deze vorm van verduurzaming te stimuleren. Die conclusie trekken drie Maastrichtse economen uit onderzoek over de periode 2010-2019, dus ruim voordat de huidige energiecrisis losbarstte. In een aantal gevallen raden zij wél overheidssteun aan.

Veiligheidsbeleid voor geothermie bouwt voort op bestaande regels

Het veiligheidsrisico van geothermieprojecten is acceptabel als het overlijdensrisico voor omwonenden kleiner is dan eens in de honderdduizend jaar. Om een vergunning te krijgen voor een project moeten initiatiefnemers “voldoende aannemelijk” maken dat zij “volgens een realistische schatting” zullen voldoen aan deze norm, schrijft staatssecretaris Vijlbrief.

HVC geeft pilot vervolg en werkt aan grotere CO₂-afvanginstallatie Alkmaar

Afval- en energiebedrijf HVC bereidt de bouw voor van een CO₂-afvanginstallatie bij zijn afvalenergiecentrale in Alkmaar. Het doel is jaarlijks 50 kiloton CO₂ af te vangen, vloeibaar te maken en te leveren aan glastuinders. Het plan is een vervolg op een succesvol verlopen pilot, waarmee HVC 4 kiloton CO₂ per jaar kon afvangen.

Gedwongen afschakeling leidt hoe dan ook tot maatschappelijke ontwrichting

Er is geen enkele gasintensieve sector in de Nederlandse economie waar gedwongen afschakeling van het aardgas kan plaatsvinden zonder dat dit leidt tot “maatschappelijke ontwrichting”. Zo'n maatregel heeft altijd negatieve gevolgen, of dat nu is voor de veiligheid, de volksgezondheid, de werkloosheid, de beschikbaarheid van levensmiddelen en transport, of het elektriciteitssysteem, stelt bureau Berenschot. “Wij zien geen laaghangend fruit.”

Kamer kritisch op snelle invoering minimum CO₂-prijs industrie

Een groot deel van de Tweede Kamer vraagt zich af waarom het kabinet de minimum CO₂-prijs voor de industrie per januari 2023 wil invoeren. Zowel oppositie- als coalitiepartijen verwijzen naar kritiek van de Raad van State en toezichthouder NEA op de snelle invoering. Daarnaast vinden veel partijen de minimumprijs te laag.

VEH: versoepel regels voor verduurzaming VVE-woningen

Woningeigenaren moeten desnoods zonder toestemming van hun vereniging van eigenaars (VVE) hun woning kunnen verduurzamen met zonnepanelen en isolatieglas. Volgens de Vereniging Eigen Huis lopen nu te veel verduurzamingsinitiatieven op niks uit, omdat zij niet kunnen rekenen op voldoende steun vanuit de VVE.

Van Beurden: besluit gaswinning af te bouwen naar nul kwam als verlossing

Het kabinetsbesluit op 29 maart 2018 om de gaswinning uit het Groningenveld terug te brengen naar nul, ervoer Shell-CEO Ben van Beurden als “een verlossing”. Hij zei blij te zijn met de duidelijkheid die dat besluit met zich meebracht, nadat in de jaren daarvoor het plafond voor de gaswinning steeds (naar beneden) werd aangepast.