Auteur

Joep Westerveld

RWE en Nederland beloven deuren open te houden in arbitragezaak

RWE en de Nederlandse staat hebben afgesproken om de spreekwoordelijke deuren zo veel mogelijk open te houden in hun zaak bij ICSID, het arbitrage-instituut van de Wereldbank. RWE claimt €1,4 mrd van Nederland vanwege de vervroegde sluiting van de Eemshavencentrale. Arbitragezaken hebben de naam dat partijen achter gesloten deuren hun geschillen oplossen, maar het kabinet wil “zo veel mogelijk transparantie”.

NAM weigert gehele factuur te betalen voor versterking Groningse woningen

NAM vindt de facturen die het krijgt doorberekend voor de versterkingsoperatie in Groningen onvoldoende onderbouwd. De externe accountant van het bedrijf zou de jaarrekening om deze reden zelfs niet willen goedkeuren. NAM heeft daarom besloten om drie recente facturen voor 60% te voldoen. Het kabinet eist volledige betaling en bereidt zich voor op een juridische strijd.

Uniper zet zinnen op aquathermie in Den Haag en Leiden

Uniper wil warmtenetten in Den Haag en Leiden verduurzamen door grootschalige inzet van aquathermie uit oppervlaktewater. In elke stad moet een warmtepomp komen met een thermisch vermogen van 10 tot 15 MW. Wanneer het project kan beginnen, hangt af van gesprekken die het bedrijf voert met gemeenten, het Rijk en lokale warmtebedrijven. “Het zou mooi zijn als we in 2023 up and running zijn”.

Stedin door stof om klantbrief over slimme meter met dreiging dwangsom

Netbeheerder Stedin heeft in juni en september een brief gestuurd aan in totaal duizend klanten, waarin het hen opriep over te stappen op een slimme meter. “Als u dat niet doet, bent u in overtreding van de wet”, las de brief. “U krijgt dan een een last onder dwangsom van €500”. Stedin erkent dat dit niet klopt en zegt dat de brief niet verstuurd had mogen worden. Het biedt de klanten excuses aan.

Kabinet: toch geen vergunningsplicht kleinere biomassacentrales

Het kabinet leek opnieuw milieuvergunningen verplicht te gaan stellen voor biomassacentrales kleiner dan 15 MW nadat de Tweede Kamer daar in een motie om had gevraagd. Maar staatssecretaris Van Weyenberg komt nu terug op dat besluit. Volgens de bewindspersoon leidt herinvoering tot meer administratieve rompslomp, terwijl de milieuwinst beperkt is.

Lagere inkomens maakten minder gebruik van isolatiesubsidies

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) zijn de afgelopen jaren relatief minder vaak gebruikt door mensen met lagere inkomens. In twee afzonderlijke evaluaties van deze regelingen concluderen onderzoekers van TNO en PWC dat de regelingen in de basis goed werken, maar op punten beter kunnen. Het bereiken van lagere inkomens is daar één van.

Provincie Utrecht naar rechter om opsporingsvergunning te stoppen

De provincie Utrecht start met tien gemeenten een beroepsprocedure bij de rechter tegen een vergunning die Vermilion tot 2025 in staat stelt te zoeken naar aardgas in grote delen van Utrecht. Een bezwaar tegen de verlenging van de opsporingsvergunning bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) leverde niks op. EZK verklaarde alle bezwaarmakers niet-ontvankelijk.

Coronacrisis lijkt mee te vallen, maar kabinet past CO₂-heffing niet aan

Tijdens de eerste coronalockdown besloot het kabinet tot een voorzichtige invoering van de CO₂-heffing voor de industrie, waardoor bedrijven in de eerste jaren minder betalen dan in eerste instantie het plan was. Nu de coronacrisis lijkt mee te vallen, pleiten sommige partijen in de Tweede Kamer voor een herinvoering van het oorspronkelijke plan. Daar gaat het kabinet niet in mee.

'Integrale bril ontbreekt nog te vaak in de energietransitie'

Wie de energietransitie verder wil brengen, moet “een integrale bril” opzetten. “Als je één puzzelstukje verandert, heeft dat gevolgen voor de hele puzzel.” Die boodschap hield Marten van der Laan deze woensdag zijn gehoor voor tijdens zijn installatie als lector Systeemintegratie in de energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen.

Periode tot 2030 cruciaal voor verantwoorde ontwikkeling waterstofopslag

Om ondergrondse opslag van waterstof op een maatschappelijk verantwoorde manier te ontwikkelen, moet het kabinet voor 2030 antwoorden hebben op een aantal cruciale vragen en onzekerheden. Dat schrijven TNO en EBN in een onderzoek over het onderwerp. Staatssecretaris Yesilgöz schrijft dat het kabinet de aanbevelingen opvolgt en onderzoek opstart.

'Slimme transformatoren' moeten ruimte maken op vol hoogspanningsnet Utrecht

Het hoogspanningsnet in de provincie Utrecht loopt tegen de grenzen aan voor teruglevering van elektriciteit, constateert Tennet. De hoogspanningsnetbeheerder investeert tot 2030 zo'n €180 mln om ruimte te maken op het net. Dat geld gaat onder meer naar “slimme transformatoren” die de stroom beter verdelen over het net. Ook onderzoekt Tennet de mogelijkheden van congestiemanagement.

Review: biomassaproductie in Estland voldoet wél aan duurzaamheidseisen

De productie van biomassa voor Nederlandse energiecentrales in Estland voldoet wel degelijk aan de duurzaamheidscriteria, zowel de Nederlandse als de Estse. Het komt wel voor dat er in de bosbouwpraktijk dingen misgaan, waardoor er toch schade aan de natuur ontstaat. Dat zegt onderzoeksbureau Indufor in een recensie van een kritisch rapport van SOMO. SOMO is niet overtuigd.

Gasunie: Warmtelinq gaat ook zonder Warmtebedrijf Rotterdam door

Gasunie verwacht dat het eind deze maand nog altijd een positief investeringsbesluit kan nemen voor het warmte-infrastructuurproject Warmtelinq. Dat schrijft het bedrijf in een reactie op het advies van het Rotterdamse gemeentebestuur om zich als aandeelhouder terug te trekken uit de plannen voor een aftakking van de warmtetransportleiding naar Leiden.

HCSS: vertrouwen in marktwerking grootste risico voor leveringszekerheid gas

De Nederlandse overheid moet maatregelen nemen om de leveringszekerheid van gas op lange termijn veilig te stellen. Het vertrouwen dat marktwerking vanzelf zorgt voor leveringszekerheid lijkt misplaatst, stellen analisten van HCSS. Voor de aankomende winter zullen eventuele overheidsmaatregelen te laat komen, en rest “weinig meer dan damage control”.

Metaalsector: compenseer CO₂-kosten onmiddellijk en ruimhartig

Werkgevers en werknemers in de metaalsector hebben vandaag een petitie aangeboden aan demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat (VVD), waarin zij het kabinet vragen de zogenoemde indirecte kostencompensatie “onmiddellijk en ruimhartig” weer open te stellen voor de lange termijn.

Hoge gas- en stroomprijzen beginnen grootverbruikers nu echt pijn te doen

De marges van aluminiumsmelter Aldel en zinkproducent Nyrstar staan zo onder druk dat ze nauwelijks nog kunnen concurreren. Dat er nog altijd geen duidelijkheid is over de compensatie van indirecte CO₂-kosten, hakt er nu extra hard in. Ondertussen vreest de glastuinbouw deze winter voor lege kassen en dito schappen, en heeft kunstmestmaker Yara in Sluiskil de ammoniakproductie in drie fabrieken teruggeschroefd.

Wintershall wil gasleidingen Noordzee hergebruiken voor CO₂-transport

Het Duitse olie- en gasbedrijf Wintershall DEA laat onderzoeken hoe gastransportleidingen in de Noordzee gebruikt kunnen worden voor het transporteren van vloeibare CO₂. Het ziet “groot potentieel” voor CO₂-opslag in het Nederlandse deel van de Noordzee, waar dochterbedrijf Wintershall Noordzee 1.200 kilometer aan gasleidingen exploiteert.

Cracker of the Future acht commercieel elektrisch kraken mogelijk in 2026

Een consortium geleid door Brightland Chemelot Campus, gaat het onderzoek naar de ontwikkeling van een elektrische stoomkraker versnellen. Cracker of the Future krijgt hulp van twee nieuwe partners: het Spaanse olie- en gasbedrijf Repsol en het Italiaanse Eni. In het beoogde scenario kan er in 2023 een demonstratie van de techniek plaatsvinden. In 2026 kan deze commercieel beschikbaar zijn.

Ørsted krijgt lening van €500 mln van EIB voor Borssele 1&2

De windparken Borssele 1&2 zijn al klaar en leveren stroom aan het net. Toch krijgt het Deense energiebedrijf Ørsted alsnog een lening van €500 mln van de Europese Investeringsbank (EIB), bestemd voor de bouw van de windparken. Door de coronapandemie duurde het goedkeuren van de lening langer dan normaal. Ørsted schoot het bedrag voor uit eigen middelen.

Kabinet wil zich niet vastleggen op einddatum olie- en gasproductie

Nederland gaat zich niet aansluiten bij de Beyond Oil & Gas Alliance. Denemarken en Costa Rica proberen deze alliantie uit te breiden met landen die bereid zijn een einddatum vast te stellen om de olie- en gasproductie geleidelijk af te bouwen, onder meer door geen nieuwe exploratievergunningen af te geven. Dit strookt niet met het Nederlandse kleineveldenbeleid, aldus het kabinet.

Rechter decimeert opzegvergoeding voor vertrokken klant BudgetEnergie

Energiemaatschappij BudgetEnergie eiste €363,83 van een klant die vroegtijdig een energiecontract beëindigde. De rechter acht dat bedrag onevenredig hoog en vindt dat BudgetEnergie niet duidelijk heeft gemaakt dat de klant bij voortijdige beëindiging van het contract liefst drie verschillende vergoedingen moest betalen. Uiteindelijk blijft een bedrag van €13,83 over.

Powerfield tracht Groningse scepsis weg te nemen over steun aan ziekenhuis

Powerfield heeft plannen voor een zonnepark van 250 hectare in de Oost-Groningse Ulsderpolder. Het bericht dat de ontwikkelaar het noodlijdende Ommelander Ziekenhuis €20 mln in het vooruitzicht stelt als het park er komt, leidde tot scepsis. Zo veel dat Powerfield-CEO Jean-Louis Bertholet zich afgelopen week gedwongen zag met een verklaring te komen. “Wij zijn niet het probleem. We zijn de oplossing.”

Kabinet positief over pilot CO₂-levering glastuinbouw, maar wijst op technische obstakels

Een pilot om voldoende CO₂-levering aan de glastuinbouw zeker te stellen heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. CO₂-toedeling kan “tijdelijk hogere uitstoot bij de glastuinbouw en/of haperingen in de transitie voorkomen”. Voor het zo ver is, moeten er nog wel een aantal technische obstakels uit de weg geruimd worden. Het is niet zeker of dat zal lukken.

Grenstaks leidt tot beperkte stijging inkoopkosten Nederlandse bedrijven

De invoering van een Europese CO₂-grenstaks leidt tot een beperkte stijging van de inkoopkosten voor Nederlandse bedrijven. Ook het daaraan gerelateerde risico op CO₂-weglek is “beperkt”, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een grenstaks gepaard met een snelle uitfasering van gratis emissierechten kan wél leiden tot een verhoogd CO₂-weglekrisico, vooral in de raffinage, de basismetalen en delen van de chemie.

Kabinet onderzoekt steunopties voor snelle overstap op waterstof Tata Steel

Het kabinet gaat onderzoeken welke opties er zijn om Tata Steel in IJmuiden financieel te ondersteunen bij een versnelde overstap op waterstof. Dat zegde minister Blok deze donderdag toe in de Tweede Kamer. De zogenoemde waterstofroute is een alternatief voor de optie waarbij Tata Steel zijn uitstoot in de eerste plaats vooral reduceert door CO₂-opslag.

Kabinet: geen €2 mrd extra voor warmte in komende ronde SDE++

Het kabinet gaat niet in op de oproep van de NVDE om €2 mrd extra uit te trekken voor de komende ronde van de SDE++. Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius schrijft dat er te weinig tijd is om dat nog te regelen, aangezien de regeling over minder dan een maand wordt opengesteld. Daarnaast deelt ze niet de analyse dat daarvoor genoeg begrotingsruimte beschikbaar is.

Effect besparingsplicht ETS-bedrijven lastig te kwantificeren, potentie 'fors'

Door alle maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, kunnen industriële bedrijven hun CO₂-uitstoot flink reduceren. Maar volgens staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius is het lastig te bepalen in hoeverre een verplichting hiertoe daadwerkelijk helpt dit potentieel te realiseren.

Gazprom mag gas factureren waarvan onzeker is dat zij het leverde

Evenementenbureau Adas Groep uit Deventer moet €25.000 betalen aan Gazprom voor gas dat mogelijk deels door een vorige leverancier is geleverd en door een voorganger van Adas is verbruikt. Doordat het bedrijf zelf geen meterstanden heeft doorgegeven, staat Gazprom in zijn recht het geld in rekening te brengen., stelt de rechtbank Overijssel.

Arrest EU-Hof goed nieuws voor Nederlandse staat in kolencentrale-claims

Volgens het Europees Hof is het Verdrag inzake het Energiehandvest niet van toepassing bij geschillen binnen de EU. Dat is een opsteker voor de Nederlandse staat, want op basis van dit verdrag claimt RWE €1,4 mrd aan compensatie vanwege de vervroegde sluiting van de Eemshavencentrale. Uniper is een vergelijkbare claim gestart voor zijn kolencentrale op de Maasvlakte.

VVD en D66 willen groene industriepolitiek voeren

Als het aan de winnaars van de verkiezingen ligt, gaat het volgende kabinet een groene industriepolitiek voeren. De industrie kan daarbij rekenen op steun van het kabinet bij het verduurzamen, in ruil voor een ambitieuzere reductiedoelstelling. Dat staat in het 'document op hoofdlijnen', geschreven door partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66).