Auteur

Joep Westerveld

Kabinet presenteert opties voor versnelling procedures vergunningen

Het kabinet ziet vijf concrete opties om vergunningsprocedures voor energieprojecten te versnellen, zoals invoering van een maximale vergunningstermijn en vrijstelling voor kleinere bouwwerken zoals transformatoren. Volgens het kabinet is ook tijdswinst te halen door mogelijkheden in de huidige wet- en regelgeving beter te benutten.

'Climate Urgency Office maakt geen plannen, maar lost verstoppingen op'

Het verduurzamen van de zware industrie is zo complex dat sturing op alleen plannen en afspraken niet voldoet. Om tempo te maken is aandacht nodig voor het oplossen van knelpunten, stelt bureau Kalavasta. Het voorstel voor een 'Climate Urgency Office' werd opgenomen in het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) klimaat.

Voorzichtig optimisme over maatwerk bij experts in Tweede Kamerbriefing

Maatwerkafspraken kunnen de verduurzaming van de industrie versnellen, mits het kabinet knelpunten wegneemt, stellen experts in de Tweede Kamer. Waar bedrijven vooral praktische obstakels zien zoals het stikstofprobleem, vragen maatschappelijke organisaties om voorwaarden die blanco cheques aan “oude industrie” voorkomen.

TEK-regeling opengesteld, voorschotpercentage omlaag naar 35%

Energie-intensieve MKB-bedrijven kunnen sinds deze dinsdag tegemoetkoming aanvragen voor hun energiekosten. Aanvankelijk was het idee dat zij na het verlenen van de subsidie direct een voorschot zouden krijgen van 60% van de kosten. Dat was eerder al verlaagd naar 50% en nu nog eens naar 35%.

Beprijzing uitstoot staat nog altijd niet in verhouding tot klimaatschade

De beprijzing van CO₂-uitstoot is nog altijd te laag om de klimaatschade van die uitstoot te compenseren. Dat blijkt uit een update van een PBL-rapport uit 2021. In de sectoren industrie en elektriciteit is het zogenoemde klimaatbeprijzingstekort wel kleiner geworden, voornamelijk door een hogere ETS-prijs.

Bedrijven hameren op uitvoerbaarheid aanvullende klimaatmaatregelen

De CO₂-besparende maatregelen uit het maandag gepubliceerde klimaatadvies, zijn alleen effectief als het kabinet werk maakt van snellere vergunningsprocedures en verzwaring van het stroomnet. Juist daar blijft het advies vaag over, waarschuwen vertegenwoordigers van de industrie.

Beprijzing en strengere normen moeten 2030-doel haalbaar maken

Een hogere energiebelasting op aardgas, strengere handhaving van de energiebesparingsplicht en een “opt-in” om alle fossiele brandstoffen onder emissiehandelssysteem ETS te laten vallen. Het is een greep uit een advies met maatregelen voor aanvullende CO₂-reductie, waarmee het kabinet het klimaatdoel voor 2030 moet kunnen halen.

Noord-Holland identificeert zeven 'energieknooppunten' in eerste PMIEK

De provincie Noord-Holland heeft zeven 'energieknooppunten' van regionaal belang geïdentificeerd, die voorrang moeten krijgen bij grootschalige investeringen in nieuwe energie-infrastructuur. Dat blijkt uit het provinciale infrastructuurprogramma (PMIEK) dat Noord-Holland deze maandag als eerste provincie heeft gepubliceerd.

Kabinet acht mogelijkheden voor negatieve emissies 'beperkt' voor 2030

Minister Jetten voorziet een beperkte rol voor negatieve emissies in het behalen van de doelen voor 2030. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. Tegelijkertijd noemt hij het van belang om de komende tien jaar stappen te maken om de verdere uitrol van negatieve emissies tot aan 2050 mogelijk te maken.

Sabic krijgt ook na bezwaar geen korting op stroomtransportkosten

USG, de terreinbeheerder van chemiecomplex Chemelot, hoeft geen volumekorting toe te passen op de stroomtransportkosten van Sabic. Dat concludeert de ACM in een bezwaarprocedure aangespannen door het chemiebedrijf. De toezichthouder beoordeelt de bezwaren van Sabic als ongegrond, en blijft bij haar oorspronkelijke oordeel.

Inkomstenplafond elektriciteitsproductie 'complex maar uitvoerbaar'

De regeling die het kabinet optuigt om onredelijk geachte winsten van stroomproducenten af te romen is “complex maar uitvoerbaar”. Dat oordeelt de ACM na een inspectie van het wetsvoorstel. De toezichthouder maant het kabinet vooral meer duidelijkheid te geven over het vaststellen van de belastbare marktinkomsten.

VoltH2 krijgt SDE++ toegezegd voor Zeeuwse elektrolysers

De twee groenewaterstoffabrieken die VoltH2 wil bouwen in Zeeland, kunnen rekenen op SDE++. Daarmee is de kans dat de elektrolysers er daadwerkelijk komen een stapje groter geworden. Een definitieve investeringsbeslissing volgt in het najaar. De verwachting is dat de fabrieken eind 2026 in productie gaan.

€270 mln voor verduurzaming industrie en energie-innovatie

Het kabinet stelt dit voorjaar ruim €270 mln beschikbaar voor enkele subsidieregelingen voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. €138 mln daarvan is bestemd voor de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (Veki), nog eens €74 mln voor de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Maatwerk Tata Steel kansrijker met bredere focus dan alleen CO₂-reductie

Eventuele maatwerkafspraken voor de verduurzaming van Tata Steel hebben meer kans op goedkeuring van de Europese Commissie als zij zich niet alleen richten op CO₂-reductie, maar bijvoorbeeld ook op een betere luchtkwaliteit. Dat schrijft Berenschot in een vergelijkend onderzoek naar steun van Europese landen aan hun staalbedrijven.

ACM wil volumekorting voor grootverbruikers elektriciteit schrappen

De ACM vindt het onwenselijk dat grootverbruikers van elektriciteit een volumekorting krijgen op hun transportfactuur. Vanuit kostenoverwegingen is er geen grondslag om de zogenoemde volumecorrectieregeling te handhaven, aldus de toezichthouder. Een definitief besluit over de regeling volgt na een consultatieronde.

Amsterdamse haven krijgt fabriek voor waterstofpoeder

Electriq en Zenith Energy zijn van plan een waterstofpoederfabriek te bouwen in de haven van Amsterdam. Waterstofpoeder heeft een grotere energiedichtheid en is veiliger dan gasvormige of vloeibare waterstof, en is bijvoorbeeld toepasbaar in back-upgeneratoren. De fabriek moet vanaf 2026 gaan produceren.

Rechter fluit Vattenfall terug om tussentijdse tariefsverhoging

De rechter draait een tariefsverhoging terug die Vattenfall in april 2022 doorvoerde bij een klant. Zij had op basis van de Vattenfall-website geconcludeerd dat het bedrijf de tarieven maximaal twee keer per jaar kon aanpassen. De rechter geeft haar gelijk en oordeelt dat Vattenfall zich heeft schuldig gemaakt aan “een oneerlijke handelspraktijk”.

Consortium klopt aan bij Groeifonds voor 'kickstart' elektrolyserproductie

Een consortium rond elektrolyser-producent Battolyser heeft een aanvraag gedaan van €80 mln bij het Nationaal Groeifonds. De twaalf partners hopen daarmee een “kickstart” te kunnen geven aan een Nederlandse maakindustrie voor elektrolysers. Maandag overhandigden zij hun plan aan Kamerleden van VVD, D66 en CDA.

Provincies en gemeenten krijgen miljard voor uitvoeren klimaatbeleid

Het kabinet trekt de komende drie jaar ruim €1 mrd uit voor het uitvoeren van klimaatbeleid door provincies en gemeenten. Hiervan kunnen zij nieuwe medewerkers aannemen en hun uitvoeringscapaciteit op peil brengen. Het bedrag geldt als “een eerste voorzet”. De bedoeling is om in de jaren erna structureel geld vrij te maken.

Eerste gezamenlijke EU-gastender in april

De Europese Commissie wil begin april de eerste tender organiseren voor gezamenlijke gasinkoop. In antwoorden op Kamervragen geeft minister Jetten meer details over de uitwerking van het gezamenlijke inkoopplatform. Nederland is ingedeeld in een Noordwest-Europees platform, met grofweg de EU-landen rond de Noordzee.

Noordkaap moet CCS toegankelijk maken voor clusters zonder CO₂-pijp

CapeOmega en Neptune Energy ontwikkelen een CO₂-transport en -opslagnetwerk voor industrieclusters rond de Noordzee. Het grensoverschrijdende project Noordkaap focust op maritiem transport van vloeibaar gemaakte CO₂ naar offshore opslaglocaties. De beoogde eerste klant is RWE's Eemshavencentrale.

Kabinet laat aanvullend onderzoek doen naar waterstofkwaliteit backbone

Minister Jetten wil meer informatie verzamelen voor hij besluit welke kwaliteitseisen hij stelt aan de nationale waterstofinfrastructuur. Hij laat daarom aanvullend onderzoek uitvoeren. Kiwa en DNV adviseerden eerder een minimale waterstofzuiverheid van 98%, maar veel bedrijven willen graag minimaal 99,5% of hoger.

Kamer wil aparte categorie in SDE++ voor meervoudige warmtepompen

De Tweede Kamer wil een aparte categorie voor meervoudige warmtepompen in de SDE++. Dat zijn geïntegreerde warmtesystemen voor onder meer de voedingsindustrie, die opgewekte warmte meervoudig gebruiken. Volgens het PBL, dat het kabinet hierover adviseert, is meer informatie nodig om een aparte categorie te kunnen optuigen.

VVD komt met initiatiefwet voor vergroten energieonafhankelijkheid

Nederland moet zelf meer energie gaan produceren. Ook als import net wat goedkoper is, heeft nationale productie de voorkeur. Dat is een van de punten uit de initiatiefwet energieonafhankelijkheid, waarmee de VVD-Kamerfractie wil borgen dat de energievoorziening onafhankelijker wordt van import uit onvrije landen.

Dit jaar €8 mrd naar SDE++

De subsidieregeling SDE++ krijgt dit jaar een budget van €8 mrd. Dat is €3 mrd meer dan het gebruikelijke budget, schrijft minister Jetten in een verklaring. Tegelijkertijd trok het kabinet vorig jaar nog meer uit (€13 mrd). De SDE krijgt dit jaar voor het eerst “hekjes”, waarmee delen van het budget zijn gereserveerd voor minder kostenefficiënte technieken.

Europees Parlement pleit voor soevereiniteitsfonds energietransitie

Het Europarlement wil een soevereiniteitsfonds ter ondersteuning van de groene transitie, de digitale transitie en de “strategische autonomie” van de EU. Dat moet versnippering tegengaan van gebrekkig gecoördineerde nationale steunregelingen. Het kabinet is niet overtuigd van de noodzaak van zo'n nieuw EU-fonds.

ACM: elektriciteitsproducenten moeten alerter zijn op voorkennis

Elektriciteitsproducenten moeten alerter zijn op het tijdig publiceren van voorwetenschap, bijvoorbeeld over het stilleggen van centrales. Tot 6,4% van de meldingen komt niet op tijd. De ACM komt bedrijven in eerste instantie tegemoet door hen extra informatie te geven, maar waarschuwt voor sancties als de situatie niet structureel verbetert.

Eerste waterstofprojecten ontvangen miljoenen uit innovatiefonds DEI+

Twee projecten krijgen gezamenlijk €18,4 mln subsidie uit de regeling DEI+ voor waterstof en groene chemie. H2Hollandia experimenteert met waterstofproductie bij een zonnepark in Drenthe. Hygro Energy richt zich op het opzetten van een keten voor de productie, opslag en distributie van waterstof naar tankstations.

Waterstofsector verwelkomt langverwachte EU-regels voor hernieuwbare waterstof

De Europese Commissie heeft deze maandag regels gepubliceerd die verhelderen wat volgens de EU hernieuwbare waterstof is. Dat moet investeerders de benodigde duidelijkheid geven om de Europese productie van groene waterstof op te schalen naar 10 miljoen ton per jaar in 2030. Brancheorganisatie Hydrogen Europe is vooral blij dat er na ruim drie jaar duidelijkheid is.

Kamer laat opening voor oprichting nieuw EU-fonds voor energietransitie

De Tweede Kamer laat het kabinet de mogelijkheid om eventueel in te stemmen met de oprichting van een nieuw Europees fonds om de energietransitie in de industrie te ondersteunen. Een motie van Kamerlid Omtzigt die het kabinet vroeg deze mogelijkheid uit te sluiten, kreeg geen meerderheid.