Auteur

Katrijn de Ronde

'Energiesysteem moet al in 2040 CO₂-neutraal zijn'

Om in 2050 een klimaatneutraal Nederland te hebben moet het energiesysteem waarschijnlijk al in 2040 CO₂-neutraal zijn, en het elektriciteitssysteem wellicht als in 2035. Dat is één van de boodschappen van het Expertteam Energiesysteem 2050. Een andere boodschap: we kijken vooruit met de huidige economie in ons hoofd, maar waarschijnlijk ziet de wereld er heel anders uit. “Wij willen inhoudelijk onderbouwd advies geven”, zegt voorzitter Bernard ter Haar.

Rekenkamer: veel misverstanden over verlening vergunning Amercentrale

De discussie over de natuurvergunning van de Amercentrale is complex en zit vol misverstanden, concludeert de Zuidelijke Rekenkamer in een onderzoek naar de gang van zaken rondom de vergunningverlening in 2019. Eén van die misverstanden is dat onder de nieuwe vergunning meer stikstof mocht worden uitgestoten dan onder de vergunning uit 2011. Het was juist minder, volgens de Rekenkamer.

Netbeheerders mogen al volgend jaar hoge energieprijzen verrekenen in tarieven

De regionale netbeheerders mogen de hogere kosten door de stijgende energieprijzen komend jaar al in de tarieven verwerken. ACM werkt aan een methodiek om in 2023 een voorschot te geven op de nacalculatie van 2024. Voor Tennet wordt naar een andere oplossing gezocht. Uit de halfjaarcijfers van de hoogspanningsnetbeheerder blijkt dat ook dit bedrijf de gevolgen van de stijgende energieprijzen voelt.

Hoge energieprijzen zorgen voor meer kosten en meer werk bij netwerkbedrijven

De hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne laten hun sporen na in de halfjaarcijfers van de regionale netbeheerders Enexis, Alliander en Stedin. Ondertussen lopen de gesprekken over de kapitaalstorting door het Rijk -en voor Stedin, ook met andere mogelijke aandeelhouders.

Aantal vacatures nog altijd op recordhoogte, groei vlakt af

De hausse aan vacatures houdt niet op, al is er een lichte afvlakking in de groei te zien. Directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor de monitor, ziet een lichte verschuiving van zonneprojecten naar warmte: “En er blijft veel vraag aan de infrakant.” Ministers Jetten en Adriaansens vinden dat bedrijven de eerste verantwoordelijkheid hebben voor het oplossen van de arbeidsmarktkrapte.

Gas nog altijd hofleverancier op warmte-etiketten

Aardgas heeft nog altijd de hoofdrol als het gaat om de warmtevoorziening in Nederlandse warmtenetten, naast biomassa, afvalverbranding en aftapwarmte. Dat blijkt uit een overzicht van vijf van de zes bedrijven met de meeste warmteklanten. Wel is er een aanzet tot verduurzaming te zien.

Duurzaam fonds Meewind investeert in snelladen voor binnenstedelijk bedrijfsverkeer

Het duurzame investeringsfonds Meewind investeert €15 mln in de startup Leap24. Dat bedrijf bouwt snellaadstations voor busjes en bedrijfswagens die in en om steden rijden. Na de verkoop van het aandeel in Greener was er ruimte om te investeren, laat commercieel directeur Jurjen Algra van Meewind weten.

Vattenfall ziet omzet stijgen maar bedrijfsresultaat niet

Het eerste half jaar van 2022 heeft Vattenfall is de netto-omzet van Vattenfall flink gestegen, maar uiteindelijk bleef daar onder de streep na correctie voor eenmalige effecten ongeveer net zoveel van over als in het eerste half jaar van 2021. Prijsverschillen in Zweden en hoge gaskosten voor de warmtetak speelden het bedrijf parten.

Het toverwoord in reclameland is 'doen'

Het tweede kwartaal van 2022 zag minder advertentie-uitgaven dan hetzelfde kwartaal in 2021 of in 2020. Daarmee wordt de neerwaartse trend voortgezet van het voorgaande kwartaal. Dat ligt niet aan de top 3 van Vattenfall, Essent en Energiedirect, die hun uitgaven jaar op jaar wel op peil houden. Eneco komt met een nieuwe campagne.

Aanwijsbevoegdheid afsluiten van aardgas geldt ook voor instellingen en bedrijven

Bedrijven moeten ook van het aardgas af als de gemeente besluit dat hun wijk van het gasnet wordt afgesloten. Dat blijkt uit het concept-Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie dat ter inzage is gelegd. Uitzonderingen gelden voor ETS-bedrijven en installaties die noodzakelijk zijn voor de gasleveringszekerheid.

STEMMING Opluchting op markt nu levering via Nord Stream is hervat, maar angst blijft

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor aardgas, olie, steenkool, CO₂-emissierechten en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

20% minder gasverbruik is bovengrens in analyse Gasunie

Afgelopen week voorspelde Gasunie Transport Services dat Nederland komende winter geen gastekort krijgt, zelfs als de Russische gaskraan alsnog helemaal dicht gaat. Hoge gasprijzen leiden tot zo veel vraaguitval, dat verplicht afschakelen niet nodig zal zijn, aldus de analyse. Gasunie gaat concreet uit van 20% vraaguitval “ten opzichte van de normale situatie”. Waar komt dat getal vandaan?

Directeur failliet energiebedrijf moet €1,5 mln betalen wegens onrechtmatig handelen

Eric van Teeffelen, voormalig bestuurder van Energie der Nederlanden, heeft onrechtmatig gehandeld door voor het faillissement contracten en werkzaamheden uit dat bedrijf over te hevelen naar een nieuw bedrijf. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald. Hij moet ten minste €1,5 mln terugbetalen. Van Teeffelen is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Rendementstoets voor warmtebedrijven kijkt vijf jaar terug

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt kiest voor de rendementstoets van warmtebedrijven om over een periode van vijf jaar terug te kijken. De volledige levensduur van netten meenemen is vrijwel onhaalbaar, stelt de ACM in de beleidsregel dat ter consultatie is gelegd.

Warmtewet wederom vertraagd, loskoppeling gas en warmte niet eruit getild

De nieuwe warmtewet loopt wederom vertraging op. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in mei 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd in plaats van eind 2022. Dat schrijft minister Jetten. Het zo gewenste loskoppelen van het gas- en warmtetarief wordt niet uit het wetsvoorstel geknipt. Jetten schetst publiek eigendom van de infrastructuur.

Toezichthouder wijst aanvraag warmtevergunning Mijnwater af

Warmteleverancier Mijnwater krijgt geen vergunning om warmte te mogen leveren. Dat besluit maakte toezichthouder Autoriteit Consument en Markt deze week bekend. Ria Doedel, directeur Mijnwater, laat weten dat een nieuwe aanvraag al in de maak is.

Eneco investeert in bemiddelaar voor woningverduurzaming

Na de overname van woningverduurzamingsbedrijf Suniverse neemt energiebedrijf Eneco nu ook een minderheidsbelang in Winst uit je woning. Dat bedrijf organiseert collectieve inkoopacties voor energiebesparende maatregelen als zonnepanelen en isolatie.

EEW start bouw vierde verbrandingslijn voor rioolslib

Afvalenergiebedrijf EEW is begonnen met de bouw van de geplande vierde verbrandingslijn in Delfzijl. Die lijn moet rioolslib gaan verwerken. Eind juni kreeg EEW eindelijk de vergunning voor de geplaagde derde verbrandingslijn.

Warmtelinq gaat definitief warmte leveren aan Leiden

Leiden krijgt een aftakking van de hoofdwarmtetransportleiding Warmtelinq. Transportnetbeheerder Gasunie heeft hiervoor de finale investeringsbeslissing genomen. Energiebedrijf Vattenfall is de eerste klant, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Zuid-Holland subsidiëren de aanleg.

CE Delft: Belang nettarieven voor sturen gebruik netten niet overschatten

Nettarieven kunnen maar een beperkte rol spelen bij het efficiënt gebruiken van de netten door eindgebruikers. Dat schrijven onderzoekers van CE Delft in een rapport voor de Algemene Rekenkamer. Wel is het zo dat de tarieven op dit moment lang niet altijd kostenreflectief zijn. Ook zouden de tarieven investeren moeten aanmoedigen.

Fonds Meewind investeert in duurzame-projectenontwikkelaar D4

Investeringsfonds Meewind steekt €3 mln in projectontwikkelaar D4, en verkrijgt daarmee een minderheidsaandeel in het bedrijf. D4 ontwikkelt projecten in duurzame energie, zoals geothermie, batterij-opslag en bio-LNG.

Weinig voortgang RES'en door netcongestie en gemeenteraadsverkiezingen

De regionale energiestrategieën hebben de afgelopen maanden weinig voortgang geboekt. De hobbels op de weg voorwaarts zijn ook aanzienljik, met netcongestie en onzekerheid door het Nevele-arrest. Maar directeur van het NP RES Kristel Lammers heeft een rotsvast geloof dat het doel van 35 TWh in 2030 gehaald gaat worden.

Maximum teruglevertarief om energieleveranciers te behoeden voor te grote prijsverschillen

Het teruglevertarief voor zonnestroom, dat in de plaats komt van de salderingsregeling, krijgt een maximum, schrijft minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66). Dat maximum moet energieleveranciers beschermen tegen een te grote mismatch tussen de teruglevergoeding en de op moment van levering geldende prijzen op de groothandelsmarkt.

Geen belasting op overwinsten, verhoging mijnbouwheffingen kan wel

Het belasten van overwinsten bij energiebedrijven via een solidariteitsheffing of profijtbelasting is moeizaam en kost veel tijd om te organiseren. Dat schrijven minister Jetten en staatssecretarissen Vijlbrief en Van Rij aan de Tweede Kamer. Wel kunnen de mijnbouwheffingen worden verhoogd.

Gedupeerde Groningen: 'Bij de overheid zijn de mensen kansloos'

De maatschappij is uit het oog verloren, zei hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes tegen de parlementaire enquêtecommissie. Gedupeerde Annemarie Heite haalde hard uit naar instanties: “Bij de overheid zijn de mensen kansloos.” Beide willen het vertrouwen herstellen, maar er is een lange weg te gaan.

Jetten wil publiek eigendom warmtenetten in nieuwe Warmtewet

“Minister Jetten heeft de knoop doorgehakt: het eigendom van de warmte-infrastructuur gaat van privaat naar publiek”, zegt Gelders gedeputeerde Jan van der Meer. Zijn woorden echoën een notitie uit april, die rondgaat in de warmtesector en in handen is van Energeia. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de koerswijziging niet bevestigen.

NextEnergy wil consumenten laten profiteren van schommelingen op de energiemarkt

NextEnergy wil consumenten laten profiteren van schommelingen op de energiemarkt. Die schommelingen worden allengs groter, maar consumenten betalen nog vaste tarieven. Dat kan slimmer, menen oprichters Gijs Wubbe en Frederick Op de Beeck, die van plan zijn dynamische prijzen te combineren met het aansturen van apparaten in huis.

Simpele maatregelen kunnen aansluitkosten warmtenetten flink verlagen

De aansluitkosten voor warmtenetten kunnen flink omlaag met maatregelen die binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk zijn, zonder dat er extra subsidie nodig is. Dat blijkt uit een document van adviesbureaus Atriensis Projecten, Fakton, VBTM Advocaten en warmtebedrijven Ennatuurlijk en Vattenfall.

ACM maant leveranciers helder te zijn over verrekening btw-verlaging

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt maant energieleveranciers duidelijk te zijn over het doorberekenen van de btw-verlaging op energie. Ook mogen energieleveranciers de btw-verlaging niet inzetten om “stuntaanbiedingen” te doen.

Invoedinstallatie voor levering van waterstof aan Lochemse woningen in aanbouw

In Lochem is begonnen met de bouw van de invoedinstallatie die waterstof in het gasnet injecteert. De bouw is onderdeel van het proefproject van netwerkbedrijf Alliander om de levering van waterstof via het bestaande aardgasnet te onderzoeken.