Auteur

Katrijn de Ronde

TKI Urban Energy wil van zaaien naar implementeren van opgedane kennis

Het TKI Urban Energy is gegroeid van een club die zich richtte op het ontwikkelen van nieuwe technologie naar een organisatie die het onderzoek stimuleert dat nodig is om het Klimaatakkoord uit te voeren. “De focus lag enkel op het ontwikkelen van technologie, en dat is verschoven naar ook het toepassen van technologie”, zegt directeur Kirch.

Lokale aanpak isolatie zit in een te strak jasje

De eis dat gemeenten 70% van subsidie daadwerkelijk aan isolatie en ventilatie te besteden, is te streng. Dat schrijven de marktpartijen, brancheorganisaties en gemeenten in hun reacties op een consultatie over de lokale pijler van het Nationaal Isolatieprogramma.

PBL: collectieve warmtetransitie heeft last van individuele oplossingen

De warmtetransitie zou collectief en wijkgericht moeten verlopen, maar de subsidie-instrumenten zijn vooral gericht op individuele oplossingen als zonnepanelen en warmtepompen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw rapport. Opvolging van het advies kan consequenties hebben voor de uitrol van warmtenetten.

Kosten twee keer €190 voor energiefactuur vallen €550 mln hoger uit

Een btw-misser maakt dat het kabinet €600 mln meer kwijt is aan de vergoeding voor de energierekening van huishoudens in november en december dan eerder gecommuniceerd. Ten onrechte was rekening gehouden met de btw.

Verbruiksdrempel compensatieregeling vervalt voor mkb

De verbruiksdrempel vervalt in de regeling Tegemoetkoming Energiekosten voor het midden- en kleinbedrijf (TEK). Dat zegde minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, VVD) toe tijdens een notaoverleg met de Tweede Kamer. Maar andere verruimingen wees zij van de hand.

Jetten werkt aan maximale marge voor leveranciers onder prijsplafond

Energieleveranciers krijgen vanaf maart het verschil vergoed tussen de inkoopkosten plus een marge voor gederfde inkomsten onder het prijsplafond. Minister Jetten werkt aan het vaststellen van een toegestane winstmarge voor elke individuele leverancier op basis van historische data. De energieleveranciers pleitten er voor om pas na afloop van de looptijd van de regeling te toetsen.

Flink meer interesse in bespaarlening Nationaal Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds heeft in 2022 met €184 mln flink meer geld uitgeleend dan voorgaande jaren, schrijft minister Hugo de Jonge (VRO, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Doe-het-zelvers krijgen subsidie via lokale programma's, daar komt geen nationale oplossing voor.

Voorlopig krijgen energieleveranciers het verschil tussen consumentenprijs en prijsplafond vergoed

Energieleveranciers krijgen het verschil vergoed tussen het tarief dat de consument betaalt en de prijs van het prijsplafond. Dat schrijft minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) in een Kamerbrief over het prijsplafond. De minister zoekt nog naar een manier om vanaf maart de vergoeding te berekenen op basis van gemaakte kosten.

Solarfields bouwt grootste zonthermiecentrale voor warmtecentrale Warmtestad

Solarfields en K3 bouwen het grootste zonthermieveld van Nederland in Groningen, met 48.000 vierkante meter aan collector-oppervlak en een vermogen van 37,4 MWth. De installatie gaat warmte leveren aan het Groningse warmtebedrijf Warmtestad, dat deze donderdag de nieuwe, duurzamere warmtecentrale opent.

ARBEIDSMONITOR Curve knikt neerwaarts, aantal openstaande vacatures neemt licht af

Na vijf kwartalen astronomische stijging knikt de curve van het aantal vacatures neerwaarts. Directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor de monitor, signaleert onzekerheid in de markt, als gevolg van inflatie, hoge energieprijzen en stijgende salariskosten. “Er wordt een pas op de plaats gemaakt.”

ACM: wijs noodleverancier aan na afloop afsluitverbod

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt adviseert het kabinet om een noodleverancier aan te wijzen voor de kleinverbruikers die na afloop van het afsluitverbod komende april nog schulden hebben. De ACM voorziet “grote problemen”.

Reclame-euro's rollen terwijl wisselen van contract nog altijd moeizaam is

Overstappen van de ene naar de andere leverancier is al maanden moeizaam, maar de reclame-uitgaven lijden er niet onder blijkt uit Energeia's reclamemonitor, in samenwerking met Nielsen Media Research. De campagnes richten zich op energiebesparing en duurzaamheid.

Vestia krijgt maand uitstel om alle filters warmtenet te controleren

Vestia krijgt een maand extra om de filters in het warmtenet van tweehonderd woningen de Haagse wijk Duinoord preventief te controleren en reinigen. Dat blijkt uit een besluit van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt op het door Vestia ingediende bezwaar. De ACM sluit aan bij een eerdere beslissing van de rechtbank.

ACM waarschuwt voor achterdeur om spijtoptanten alsnog aan te sluiten op warmtenet

Nieuwe regelgeving rond de warmtetransitie kan spijtoptanten ruimte geven om later alsnog op een warmtenet over te stappen. Dat strookt niet met de voorgestelde nieuwe warmtewet, en leidt mogelijk tot een afwachtende houding bij huishoudens, schrijft toezichthouder Autoriteit Consument en Markt in een advies.

Overname kaartenbak plus contracten na bankroet in huidige markt 'onwaarschijnlijk'

Het is onwaarschijnlijk dat in de huidige markt leveranciers uit een failliete boedel de klantportefeuille met behoud van contractvoorwaarden willen overnemen, aldus woordvoerder van toezichthouder ACM, in een reactie op gerechtelijke uitspraken van een dag eerder. Kamerlid Henri Bontenbal (CDA) stelde Kamervragen om de gevolgen van de uitspraak helder te krijgen.

Rechtbank: klanten van failliete leverancier met behoud van contract naar nieuwe leverancier

Twee klanten uit de failliete boedel van Energieflex zijn met behoud van contract overgegaan naar nieuwe leverancier Innova. Dat bepaalt de rechtbank Amsterdam in twee verschillende zaken. Energieflex betoogde dat de leverancier alleen het klantenbestand had overgenomen, niet de contractvoorwaarden. Die optie bestaat juridisch niet, volgens de rechtbank.

Bestuurders failliet Energieflex schikken voor €1,25 mln met curator

De bestuurders van de in 2018 omgevallen energieleverancier Energieflex schikken hun bestuudersaansprakelijkheid voor €1,25 mln, blijkt uit het laatste faillissementsverslag. De curator heeft eerder een vernietigend rapport geschreven over de gang van zaken bij de energieleverancier.

Jetten hakt knoop door: warmtenetten worden publiek

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, hakt de knoop door: warmtenetten moeten publiek eigendom worden. Hij wil daarmee een eind maken aan de bittere strijd die is ontstaan over de marktordening in de nieuwe Warmtewet, en verwacht vertraging in de warmtetransitie op te vangen met een ingroeiperiode van zeven jaar.

Warmtebedrijven 'verbijsterd' over voorgenomen besluit publieke infrastructuur warmte

“Wij zijn verbijsterd door dit besluit”, zegt Ennatuurlijk-directeur Ernst Japikse over het uitgelekte voornemen van het kabinet om de warmtenetten verplicht in publieke handen te brengen. Dat besluit wordt naar verluid vrijdag in de ministerraad besproken. Vattenfall en Eneco laten weten dat onder die voorwaarde de bedrijven niet willen investeren in nieuwe warmtenetprojecten.

Geef geen vergoeding voor omzetverlies, maar voor kosten van energiebedrijven bij prijsplafond

Compenseer energiebedrijven voor het verschil tussen de extra kosten die zij maken boven het prijsplafond en de inkomsten die zij daaronder ontvangen. Dat adviseren economen in een artikel in vakblad Economisch-Statistische Berichten. Het vergoeden van het verschil tussen het markttarief en het prijsplafond kan door de prijsopdrijvende prikkel leiden tot overcompensatie.

Titan wil in 2025 bio-LNG produceren in de Amsterdamse haven

LNG-leverancier Titan gaat een fabriek om bio-LNG te produceren bouwen in de Amsterdamse haven. Naast de fabriek zal een biogasfabriek van BioValue verrijzen, waarvan het gas in Titans fabriek verwerkt wordt. Dat moet jaarlijks 200.000 ton bio-LNG gaan opleveren.

Duurzaam Opgewekt wordt energiebedrijf met financiering van Meewind

WKO-bedrijf Duurzaam Opgewekt wil verder als warmtebedrijf in plaats van het uitvoeren van projecten in opdracht. Een investering van €6 mln van duurzaam investeringsfonds Meewind gaat zorgen voor kapitaal om eigen projecten uit te voeren en geschikte projecten over te nemen.

SVP-directeur hoopt op meer 'historisch besef' bij aanpak warmtetransitie

De huidige gasprijzen zorgen voor meer animo voor warmtenetten, en het loslaten van de koppeling tussen de gasprijs en het warmtetarief zou aansluiting nog aantrekkelijker kunnen maken. Maar Arno van Gestel, directeur Stadsverwarming Purmerend (SVP), zou graag wat meer historisch besef zien in de discussie over warmtetarieven.

Van Nieuwenhuizen: Energieleveranciers kunnen prijsplafond en korting niet voorschieten

Energieleveranciers kunnen de kosten voor de korting op de energiefactuur in november en december en het prijsplafond na 1 januari niet voorschieten, waarschuwt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van Energie-Nederland. “Als je het geld niet hebt, kun je het ook niet verwerken.”

CDA en VVD komen met voorstellen om energiemarkt open te breken voor huishoudens

Een einde aan welkomstbonussen en een verplichte terugkeer van vaste contracten; dat waren twee in het oog springende maatregelen uit een pamflet van Tweede Kamerleden Henri Bontenbal (CDA) en Silvio Erkens (VVD). De twee haken aan bij maatregelen die al op de rol staan.

Tweede Kamer wil kans op overwinsten energieleveranciers door prijsplafond indammen

Vier moties die moeten voorkomen dat energieleveranciers bakken met geld verdienen aan het aangekondigde prijsplafond nam de Tweede Kamer deze dinsdag aan. Maar de motie om de energievoorziening maar weer gewoon publiek te maken haalde geen meerderheid, en ook de vraag om overleg over een maatregel voor studenten haalde het niet.

60% woningen kan nu al over op lagetemperatuurverwarming

Nu al is 60% van de woningen geschikt voor verwarming met een temperatuur van 55°C, blijkt uit een onderzoek van het programma WarmingUp. Bepalend is niet ouderdom of type van de woning, maar de afmetingen van het afgiftesysteem.

Vattenfall en Greenchoice doneren €1,4 mln ter compensatie van misleidende duurzaamheidsclaims

De energieleveranciers Vattenfall en Greenchoice gaan respectievelijk €950.000 voor een zonneproject en €450.000 voor een bosproject doneren, als compensatie voor de misleidende duurzaamheidsclaims die op de websites van de bedrijven stonden. Dat heeft toezichthouder Autoriteit Consument en Markt deze maandag bekend gemaakt.

Eteck-bestuurders missen vertrouwen en willen anders samenwerken

“Het grote probleem is vertrouwen”, zei Eteck-CEO Michiel van den Berg op het Nationaal Warmtecongres over de stroperigheid waarmee de warmtetransitie vooruit gaat. Samen met COO Judith Koole hield hij een pleidooi voor andere manieren van contracten sluiten en samenwerken tussen gemeenten en warmtebedrijven.

Back-to-back inkopen van energie voor kleinverbruikers voortaan standaard

Energieleveranciers moeten voortaan net zoveel energie hebben gecontracteerd als zij verwachten te zullen moeten leveren in een bepaalde periode. Dat blijkt uit de nieuwe beleidsregel die deze week werd gepubliceerd. Energie-Nederland maakte in de consultatiefase bezwaar tegen de strenge inkoopeisen. Bij een hoorzitting in de Tweede Kamer kreeg de toezichthouder ondanks de aangescherpte regels nog veel vragen.