Auteur

Katrijn de Ronde

Geen nationaal isolatieprogramma door populariteit subsidie energiebesparing eigen huis

Er komt geen nationaal programma voor woningisolatie, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). De subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis soupeert al het bestaande budget op.

Groendus wil gelijktijdig zakelijk verbruik aan productie van energie koppelen

Vijf bedrijven uit de energiesector gaan op in één nieuw bedrijf: Groendus. Rooftop Energy, Solaris Industria, Greenspread, CT Energy en Het Meetbedrijf willen het zakelijk energieverbruik verduurzamen door productie en verbruik direct aan elkaar te koppelen.

Boren naar aardwarmte met water en stukjes staal

Een consortium van bedrijven test in het Rijswijkse geothermielab een nieuwe boortechniek voor aardwarmte. De techniek is goedkoper dan de bestaande variant uit de olie- en gaswereld en zou de opbrengst van geothermische putten kunnen verhogen, zegt senior business developer geo-energie Gert-Jan Heerens van TNO.

Rol afvalenergiecentrales in energietransitie onzeker door importheffing

De importheffing voor de afvalsector moet ervoor zorgen dat de Nederlandse afvalenergiecentrales geen buitenlands afval meer verstoken. Dat betekent ook dat de hoeveelheid duurzame energie -elektriciteit en warmte- af zal nemen.

PBL: Rijk moet besluitvaardiger zijn om aardgasvrij maken van wijken te versnellen

De aanpak in de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken komt neer op heel veel maatwerk, en dat is lastig op te schalen, blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Maar het Rijk kan een aantal knopen doorhakken en daarmee de transitie voor gemeenten vergemakkelijken.

AgroEnergy en Axpo bieden diensten aan bedrijven die noodvermogen willen leveren

Energiebedrijf AgroEnergy heeft een flexpool voor glastuinders om noodvermogen te leveren aan hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Het bedrijf ziet de markt voor flexibiliteit de komende jaren groeien. Ook energiebemiddelaar Axpo is sinds kort actief op die markt.

ARBEIDSMONITOR Herstel na coronadip

Het aantal vacatures stijgt weer na een flinke coronadip. Netbeheerders Tennet en Liander zoeken honderden mensen in Noord-Holland. “De energiemarkt gaat vol door”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor de monitor.

Grootverbruikers maken bezwaar tegen verdwijnen korting op transporttarieven

Industriële grootverbruikers maken zich in zienswijzen op de voorgestelde Energiewet ernstig zorgen over het verdwijnen van de volumecorrectiefactor. Dat is een regeling die grootverbruikers tot 90% korting kan geven op de transporttarieven voor elektriciteit.

Industrie in Groningen kan uitzien naar verduurzamingspot van €20,5 mln

De industrie in de provincie Groningen kan een subsidiepot van €20,5 mln tegemoet zien om hen bij te staan in verduurzaming. Dat maakt de provincie deze donderdag bekend. Het geld is afkomstig van het Nationaal Programma Groningen. De elektriciteitssector is uitgesloten van de regeling.

Fieldlab om industriële elektrificatie in Rotterdamse haven te versnellen

Het Fieldlab Industrial Electrification moet in Rotterdam de stap van technologie naar daadwerkelijke toepassing in de procesindustrie gaan ondersteunen. Deze woensdag gaat het initiatief van Havenbedrijf Rotterdam, TNO, Deltalinqs, Innovation Quarter en FME van start.

Minister houdt voet bij stuk: CO₂-heffing industrie telt niet mee in subsidieberekening

De CO₂-heffing voor de industrie moet worden gezien als een boete, stelt demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee maakt het geen onderdeel uit van de kostprijs voor CO₂ en hoeft het dus niet te worden meegenomen bij de berekening van subsidie uit de SDE++.

Eerste Kamer geeft klap op Bel-me-welregister

Het is officieel: vanaf 1 juli verandert “bel me niet” in “bel me wel”. De Eerste Kamer heeft deze dinsdag de wetswijziging van de Telecomwet aangenomen, die bepaalt dat mensen voortaan toestemming moeten geven voor zij gebeld mogen worden door commerciële aanbieders en goede doelen.

RECLAMEMONITOR Coronajaar laat zich niet voelen in reclamebudgetten

Het afgelopen jaar werd getekend door corona, maar het heeft geen zichtbaar effect gehad op de reclamebudgetten van energiebedrijven. Wel zijn de advertentie-uitgaven in de bioscoop flink gedaald.

'Ga bij de formatie niet lopen tornen aan het Klimaatakkoord'

Houd het Klimaatakkoord in stand. Dat was de boodschap die uit het rapport Van Geest spreekt volgens Niels Kastelein, directeur Klimaat bij het ministerie EZK. Andere sprekers op het webinar van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord wilden behalve een doel ook graag een pad uitgestippeld zien naar 2030.

RES West-Brabant wil Ontwikkelfonds voor lokale initiatieven hernieuwbare energie

Een Ontwikkelfonds moet bijdragen aan het van de grond krijgen van lokale initiatieven voor hernieuwbare opwek in West-Brabant. De regio wil daarvoor een 'RES-deal' sluiten met onder andere belangenorganisaties ZLTO en VNO-NCW.

Een nationaal CO₂-reductiedoel schud je niet zomaar uit je mouw

Diederik Samsom, kabinetschef van klimaatcommissaris Timmermans, schudde vorige week een nationaal CO₂-reductiedoel van 52% uit zijn mouw. Maar het rapport van de Commissie Van Geest stelt dat er helemaal geen overkoepelend doel vast te stellen is.

Aardgas domineert grijzestroomcertificaten

Certificatenbeheerder Certiq heeft in 2020 73 TWh aan grijzestroomcertificaten aangemaakt, waarvan bijna 56,9 TWh op basis van aardgas. Steenkoolstook was goed voor krap 6,9 TWh. Dat blijkt uit Certiq's maandoverzicht.

Norm voor zomerhitte noopt bouwsector tot anders bouwen

Staar je niet blind op de TOjuli, het cijfer dat in de nieuwe bouweisen het risico op oververhitting van de woning aangeeft, waarschuwt adviseur Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs. Dat kan leiden tot suboptimale oplossingen. “TOjuli is een heel grove indicator.”

Nog veel hobbels maar 2030-doel haalbaar voor RES-regio's

Het is geen gegeven dat de energieregio's erin slagen om 35 TWh aan hernieuwbare opwek te leveren in 2030. Maar het kan wel. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de monitor waarin alle dertig regionale energiestrategieën zijn verwerkt.

Samsom: Nederlands reductiedoel waarschijnlijk 52%

Het Nederlandse doel om CO₂ te reduceren komt waarschijnlijk uit rond 52%, nu het Europese doel omhoog gaat van 40% naar 55%. Dat zei Diederik Samsom in zijn keynote speech voor het verkiezingsdebat van de branchevereningen VNPI en VNCI.

ACM: netbeheerders te voorzichtig als het gaat om kosten voor congestiemanagement

Hoeveel mag congestiemanagement kosten? Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt vindt dat netbeheerders te voorzichtig zijn en geeft een wijzigingsopdracht voor het codewijzigingsvoorstel dat congestiemanagement mogelijk moet maken in regionale netten.

Kantoren moeten haast maken met energielabels

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarschuwt dat in het huidige tempo in 2023 lang niet alle kantoorgebouwen zullen voldoen aan de verplichting een minimaal een energielabel C te hebben. Kantoorgebouwen die niet aan de label-C-verplichting voldoen, mogen per 1 januari 2023 niet meer worden gebruikt.

Reclame Code Commissie: Verkoper DGB Energie moet klant met open vizier tegemoet treden

Een verkoper namens energieleverancier DGB Energie wekte tijdens het verkoopgesprek de indruk de eigen energieleverancier van de beoogde klant te zijn. Dat mag niet, aldus de Reclame Code Commissie. Recent heeft branchevereniging Energie-Nederland de gedragscode voor energieleveranciers vernieuwd.

Econic wil met Eforce grootste zonne-installateur van Nederland worden

Econic heeft de zonne-installatiedivisie van technischedienstverlener Guidion overgenomen. Dat bedrijfsonderdeel heet voortaan Eforce. De nieuwbakken Econic-dochter wil binnen drie jaar het grootste zonne-installatiebedrijf van Nederland worden.

Zon, wind en waterstof moeten zorgen voor zelfvoorzienende boerderijen in Zuid-Holland

Komende zomer valt de beslissing: gaan de agrarische ondernemingen Dogterom en Van den Hoek off-grid functioneren met zonne-energie en elektrolysers, of is het plan toch te duur en te risicovol?

Ollongren overweegt landelijke heffingskorting OZB voor huizen met zonnepanelen

Gemeenten kunnen korting geven op de onroerendezaakbelasting. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) gaat in gesprek over de mogelijkheid om die heffingskorting landelijk verplicht te stellen voor huizen met zonnepanelen of andere verduurzamingsmaatregelen.

Nederland bij eerste drie landen met officieel waterstofcertificatensysteem

Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Oostenrijk zijn de eerste vier regio's waar een officieel certificatensysteem voor groene en blauwe waterstof wordt ontwikkeld. Het bestaande CertifHy-project werkt hieraan mee, laat Wouter Vanhoudt, directeur Europa Hinicio, weten.

Meer financierders nodig voor energietransitie

De financiering voor innovaties op energiegebied moet beter, stelt Martin Weissman, drijvende kracht achter het Financieringsloket voor het midden- en kleinbedrijf van de Topsector Energie. “Het ecosysteem voor de financiering van de energietransitie moet vergelijkbaar worden met dat van de digitale sector.”

Noordzeekanaalgebied krijgt €58,8 uit Just Transition Fund voor energietransitie

Het Noordzeekanaalgebied heeft €58,5 mln subsidie gekregen uit het Europese Just Transition Fund, het fonds voor een rechtvaardige klimaattransitie. Een deel van het geld gaat naar de plannen voor CO₂-infrastructuur in het gebied en een elektrolysefabriek voor groene waterstof.

Cybercriminelen komen binnen in Mijn Eneco

Cybercriminelen hebben zich met gestolen e-mailadressen en wachtwoorden toegang verschaft tot zo'n 1.700 Mijn Eneco-accounts. Mijn Eneco is de omgeving waarin klanten van energiebedrijf Eneco hun energiezaken kunnen regelen. Het gaat zowel om huidige als voormalige klanten.