Auteur

Katrijn de Ronde

ACM ziet aantal meldingen marktmanipulatie en handel met voorkennis stijgen

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt ontvangt een toenemend aantal meldingen over marktmanipulatie of handel met voorkennis op de groothandelsmarkt voor energie. In het eerste kwartaal van 2021 kwamen er dertien meldingen binnen, terwijl het over heel 2020 ging om negen “suspicious transaction reports” (STR's) en in 2019 om dertien.

Greenchoice-dochter KiesZon wil €15 mln ophalen met obligatielening

Zonnestroomprojectontwikkelaar KiesZon zet via crowdfundingsplatform DuurzaamInvesteren een obligatielening uit van €15 mln om daarmee projecten te financieren. Binnen een werkdag is al ruim €7 mln opgehaald.

Twee derde proeftuingeld gaat naar gemeenten

Grofweg twee derde van het budget van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken wordt daadwerkelijk aan gemeenten uitgekeerd. De rest van de gereserveerde €435 mln gaat naar het kennis- en leerprogramma, Urgendamaatregelen, en vier speciale projecten. Dat blijkt uit een brief die demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) deze vrijdag naar de Kamer stuurde.

Pieter Schoen neemt belang in Isolatiespecialist.nl om Belgische energieklanten vast te houden

Pieter Schoen, mede-oprichter van energieleverancier NLE, neemt een flink minderheidsbelang in Isolatiespecialist.nl. Dat maken de partijen deze donderdag bekend. Schoen ziet kansen om isolatie aan te bieden aan klanten van zijn Belgische energieleverancier Mega.

Klimaatexperts: Normeer en beprijs CO₂-uitstoot in de gebouwde omgeving

Een CO₂-budget voor de gebouwde omgeving is nodig om de energietransitie daar vlot te trekken. Dat is het advies van een groep experts, die zich onder aanvoering van CE Delft hebben verenigd in het Klimaatcrisis Beleid Team. “Het is onzin om te zeggen dat de transitie voor hetzelfde geld kan”, zegt CE Delft-directeur Frans Rooijers.

ACM waarschuwt energieleveranciers op te passen met duurzaamheidsclaims

Pas op met duurzaamheidsclaims, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt alle energieleveranciers. De toezichthouder zag in de sectoren energie, zuivel en textiel veel mogelijk misleidende claims. Vanaf half juni gaat de ACM kijken of energieleveranciers hebben geluisterd. Bij misstappen dreigt handhaving.

RECLAMEMONITOR Vandebron mag andere leveranciers niet betichten van sjoemelstroom

Energieleverancier Vandebron mag andere energieleveranciers niet betichten van het leveren van “sjoemelstroom” als deze gebruik maken van groencertificaten uit het buitenland. En het reclamegeld rolt in het eerste kwartaal van 2021 beduidend harder dan een jaar eerder.

Sociaal en Cultureel Planbureau: Renoveer slechtste woningen eerst

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) adviseert de overheid om bij de grote renovatie van Nederland te beginnen met de woningen met de laagste energielabels en de mensen met de smalste beurzen. Nu zijn maatregelen veelal generiek en dreigt het gevaar van energiearmoede.

Geen SDE++ voor waterstof uit elektrolyser met kabel naar eigen opwek

Ook een directe lijn van wind- of zonnepark naar elektrolyser brengt de benodigde SDE++ niet genoeg naar beneden om het project subsidiabel te maken. Dat blijkt uit de concept-adviezen van het Planbureau voor de Leefomgeving voor de SDE++ in 2022.

Tweede Kamer kraakt harde noten over al dan niet gedwongen afsluiten van gasgebruikers

De rechterzijde van de Tweede Kamer roerde zich donderdag tegen de inmenging van de overheid op het gebied van aardgasvrij wonen. Met name de optie om mensen te dwingen van het gas af gaan kon op veel weerstand rekenen.

Grootverbruikers voelen pijn na afloop besparingsconvenanten

Industriële grootverbruikers van elektriciteit krijgen geen compensatie meer voor de CO₂-kosten die in hun energiefactuur zitten verwerkt, omdat de besparingsconvenanten MEE en MJA3 zijn afgelopen. Het overleg over voortzetting van de compensatie schiet niet op.

Consortium wil een miljoen hybride warmtepompen in 2030

De brancheverenigingen Techniek Nederland en Netbeheer Nederland, en milieuclub Natuur & Milieu willen dat er in 2030 minsten een miljoen hybride warmtepompen hangen in Nederlandse huizen. Daarvoor moet de ISDE tot 2026 jaarlijks met €120 mln worden opgehoogd.

VNCI: Groene chemie kost mogelijk meer energie dan fossiel

Groene chemie kost mogelijk meer energie dan fossiele chemie. Dat blijkt uit een deze dinsdag gepubliceerd rapport van de VNCI, waarin het te formeren kabinet wordt opgeroepen niet alleen naar de CO₂-uitstoot via de schoorsteen maar ook van de producten te kijken.

Isolatiesubsidie kan leiden tot prijspieken en cowboybedrijven aantrekken

Het subsidiëren van isolatiemaatregelen luistert nauw en kan leiden tot oversubsidiëring en prijspieken op de isolatiemarkt. Dat kan dan weer cowboybedrijven aantrekken, waarschuwt Berenschot in een onderzoek naar verschillende vormen van isolatiesubsidie.

Anode betaalt €1,25 mln aan failliete dochter E&E

Energiebedrijf Anode is overeengekomen om €1,25 mln te betalen van de uitstaande vorderingen die de failliete dochter E&E op verschillende zusters van de groep had. Het totaal aan vorderingen bedroeg ruim €9 mln, waarvan €1,7 mln bij bestaande dochters van Anode.

Gemeenten: Kabinet, kom randvoorwaarden Klimaatakkoord na

De gemeenten willen dat het kabinet voldoet aan de voorwaarden die gemeenten hadden gesteld bij het Klimaatakkoord. Dat gaat om woonlastenneutraliteit, wettelijke bevoegdheden, compensatie voor de uitvoeringslasten en ruggesteun bij het gesprek met bewoners. Op korte termijn moet er in ieder geval zekerheid over het geld komen, waarschuwt de VNG.

Postcoderoosperikelen bedreigen bestaan kleine energiecoöperaties

Een enkele bepaling in het overgangsrecht voor postcoderoosprojecten kan sommige energiecoöperaties de das om doen, blijkt uit antwoorden op Kamervragen. Nu de postcoderoosregeling wordt opgevolgd door een subsidieregeling, komen er geen nieuwe leden meer in de plaats van vertrekkende leden.

Orro betaalt krappe ton aan Trianel voor energie geleverd na faillissement

Orro Energy heeft €87.526 aan Trianel betaald voor energie die het bedrijf leverde aan klanten van Orro nadat Orro failliet was gegaan. Trianel viel zelf een week later om. Dit was het bedrag dat de curator nog op wist te halen bij toenmalige klanten van Orro.

Businesscase slimme meter blijft wankel, apps en displays ten spijt

Apps, websites en displays die huishoudens inzicht in energieverbruik geven hebben geresulteerd in zo'n 4 PJ energiebesparing, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd. Dat is fors minder dan de 10 PJ waarmee werd gerekend in de businesscase voor de uitrol van de slimme meter.

'Stop de vergelijking van een warmtenet met een cv-ketel'

Om warmtenetten aantrekkelijk te maken moet de vergelijking qua kosten met de cv-ketel stoppen. Dat zei Luc Brugman, strategist warmtetransitie bij HVC tijdens een webinar van het Warmtenetwerk.

Certiq onderzoekt mogelijkheid van stroomcertificaten met tijdklok

Certiq onderzoekt de mogelijkheden van stroomcertificaten met een tijdsregistratie, zodat productie en opwek op een meer directe wijze met elkaar worden gematcht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Tennet-dochter.

Eneco maakt meer winst in moeizaam jaar

Ondanks de coronapandemie en het warmste jaar ooit behaalde Eneco in 2020 een winst van €118 mln, bijna anderhalf keer meer dan een jaar eerder: €80 mln. De omzet daalde wel met circa 4%, van €4,33 mrd in 2019 naar €4,15 mrd in 2020. Dat blijkt uit de jaarcijfers die deze dinsdag werden gepresenteerd.

RES-regio's maken zich zorgen over voortbestaan

Provincies, gemeenten, waterschappen en RES-regio's maken zich grote zorgen of het programma na 1 juli wel blijft bestaan nu er geen geld is toegezegd. Zij hebben een brandbrief gestuurd naar de ministeries van BZK, EZK en Financiën. EZK laat weten dat er binnenkort een oplossing komt.

Focus op spijt vermijden kan juist tot meer renovatiekosten leiden

Pas op dat je geen spijt krijgt van de focus op no-regretmaatregelen, stelde Bert Krikke, bestuurslid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Een focus op denken in langjarige programma's, in plaats van telkens een project, kan daarbij helpen

HalloStroom keert terug naar de basis: zonnepanelenverhuur

HalloStroom kreeg anderhalf jaar geleden een leveringsvergunning, maar besloot dit jaar de focus terug te brengen naar waar het ooit begon: de verhuur van zonnepanelen. CEO Leslie Hogeveen: “Over drie jaar willen we op 100.000 daken panelen hebben liggen.”

Investeerders trekken portemonnee voor energie-inzicht en flexibiliteit

Investeerders zien brood in bedrijven die zich bezig houden met energie-inzicht en het sturen van energiestromen in bedrijven. Dexter Energy, Net2Grid en Sympower ontvingen afgelopen week nieuw kapitaal.

Inzet datawarmte niet doorslaggevend voor locatie datacenter

De mogelijke inzet van restwarmte is geen doorslaggevende reden bij het bepalen van de locatie voor een nieuw datacenter. Dat blijkt uit een brief die demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat, VVD) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. “De eventuele uitkoppeling van datawarmte wordt (...) meegewogen maar zal in de praktijk niet altijd in de directe omgeving benut kunnen worden.”

Ambitieniveau isolatiestandaard verdeelt de partijen

Samenwerkingsverband Stroomversnelling stelt dat de isolatiestandaard zoals voorgesteld door het kabinet het halen van de klimaatdoelen belemmert. Woningcorporatiekoepel Aedes daarentegen maakt zich juist zorgen over het te hoge ambitieniveau. Uit berekeningen van TNO blijkt dat de investeringen zich niet lang niet altijd terug verdienen.

Gemeenten willen kunnen sturen op rol publieke partij bij warmtebedrijf

Gemeente willen kunnen sturen op welk type warmtebedrijf in hun gemeente de warmtevoorziening op zich gaat nemen. Dat is in het voorstel Wet collectieve warmtevoorziening niet mogelijk. Gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lopen.

Verplichting tot installeren energieopwek bij bestaande bouw op komst

Bestaande woningen moeten worden voorzien van hernieuwbare opwek bij een ingrijpende renovatie. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) kondigde aan wetgeving van die strekking naar de Tweede Kamer te sturen in een brief waarin zij antwoordt op vragen van Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD).