Auteur

Katrijn de Ronde

'Eis minimaal 70% instemming van woningeigenaren voor plannen aardgasvrij maken van wijken'

Laat gemeenten pas aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van een wijk als 70% van de bewoners instemt. Dat is één van de voorstellen die Klimaatstichting Hier en Energiewerkplaats Fryslân doen in een publicatie over de financiering van lokale warmtenetten. Vouchers spelen daarin een belangrijke rol.

Belastingkorting postcoderoosregeling toch mogelijk voor nieuwe leden

Coöperaties van bestaande postcoderoosprojecten kunnen opgelucht adem halen. Een gat in de overgangsregeling is gedicht, blijkt uit een besluit in de Staatscourant dat afgelopen maandag is gepubliceerd. De belastingkorting van voormalige leden overgaan op nieuwkomers.

ACM wil meer regels om WKO-systemen in het gareel te houden

De Autoriteit Consument en Markt wil dat de wet wordt aangescherpt voor warmteleveranciers, zodat de toezichthouder beter kan handhaven bij warmtekoude-opslagsystemen. Aanleiding zijn de jarenlange problemen bij een aantal WKO-projectn. Dat schrijft de toezichthouder in een brief.

Onrendabele top warmtenetten verdwijnt voorlopig niet

Het gaat jaarlijks €615 mln kosten om te zorgen dat in 2030 700.000 woningen woonlastenneutraal overgaan van de huidige gasverwarming naar een collectief warmtenet. Dat heeft adviesbureau CE Delft berekend op verzoek van de vijf grote warmtebedrijven. Nota bene: de spreiding van de kosten is per project en per woning groot.

PZEM zet alle commerciële activiteiten in de verkoop en houdt alleen de kerncentrale

Energiebedrijf PZEM zet de commerciële activiteiten van het bedrijf in de verkoop, blijkt uit een memo die is gepubliceerd door de provincie Zeeland. Dat gaat dan om de aandelen in de Sloecentrale en de biomassacentrale, de grootzakelijke klanten, de handelsdesk en de afgesloten windcontracten. De kerncentrale blijft achter.

Innovatiesubsidies voor energieprojecten slaan vooral neer bij MKB

Het midden- en kleinbedrijf ontving de afgelopen twee jaar het meeste subsidie voor onderzoek, demonstraties en proefprojecten op energiegebied. Dat blijkt uit een monitoringsrapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Geen extra kookplaat-subsidie voor huurwoningen

Het subsidiebedrag voor inpandige kosten in de Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) gaat niet omhoog nu ook elektrische kookvoorzieningen daaruit kunnen worden betaald. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat ook zonder het bedrag te verhogen een deel van de woningen hier al voordeel van heeft.

STEMMING Vakantieperiode zonder hittegolf drukt prijzen

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Verwachting CO₂-uitstoot glastuinbouw in 2030 naar boven bijgesteld door huidige beleid

Het huidige beleid zit de reductie van de uitstoot in de glastuinbouw in de weg. Daarom moet de verwachting voor 2030 worden aangepast. Zelfs als het beleid wordt aangepast, leidt het gevoerde beleid tot vertraging bij de reductie, blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research.

Aanscherpen eis voor energieverbruik woningen heeft niet altijd gewenste effect

Het aanscherpen van de Beng 1-eis voor het energieverbruik van woningen heeft lang niet altijd het gewenste, CO₂-uitstootreducerende effect, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Lente-akkoord. Sturen op meer hernieuwbare opwek is mogelijk beter.

Gerechtshof: Gasservice gaf Eneco indirect toestemming voor aandelenbelang van 30,3%

Energiebedrijf Eneco mag het aandeel van 30,3% in installatiebedrijf Gasservice toch houden, ook al is het geen openbaar nutsbedrijf. Dat heeft het Gerechtshof Den Haag in een tussenarrest in hoger beroep geconcludeerd. Maar totdat meer duidelijkheid is over wie voor de kosten opdraait, houdt het gerechtshof een definitieve beslissing aan.

Huurders en woningcorporaties willen meters maken met energiedisplays in huurwoningen

Het is marktpartijen en ministeries niet gelukt om 10 PJ aan energiebesparing te realiseren bij huishoudens, concludeerden deze partijen recent. Ondertussen werken huurders en woningcorporaties elders aan het uitrollen van thuisdisplays voor energieverbruik, de maatregel waarvan onderzoek uitwijst dat die wel werkt.

Vertraging salderingsregeling heeft 'grote financiële gevolgen'

Vertraging bij het afbouwen van de salderingsregeling heeft “grote financiële gevolgen”, staat in een beslisnota die staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook staat daarin dat vertraging van het wetsvoorstel betekent dat een deel van de kleinverbruikers langer kan salderen.

Pieter Schoen wil anderhalf miljoen klanten in Europa voor zijn energieleverancier Mega

Met de komst van de Belgische energieleverancier Mega is ook Pieter Schoen terug in de Nederlandse energiesector. Twee jaar geleden verkochten hij en Harald Swinkels hun energieleverancier NLE aan de Nuts Groep. Net als toen heeft Schoen grootse plannen.

Zakelijke klanten Essent verhuizen naar Eneco

Energiebedrijf Eneco neemt de zakelijke klanten van energieleverancier Essent over. Dat maken de twee bedrijven deze vrijdag bekend. Het gaat om 4.700 klanten, en financiële gegevens worden niet bekend gemaakt.

CO₂-handel wordt aangescherpt, uitgebreid en gaat energie-armoede bestrijden

Het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS wordt op drie manieren aangepast: het wordt aangescherpt, het wordt uitgebreid en de inkomsten moeten voortaan worden besteed aan klimaatmaatregelen.

Drie nieuwkomers dit najaar in SDE++

Komend najaar zitten er drie nieuwkomers in subsidieregeling SDE++, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland weten. Het gaat om photovoltaïsche en thermische systemen met warmtepomp, CO₂-arme productie van hernieuwbare brandstoffen en hergebruik van CO₂ in de glastuinbouw. Ook wordt het plafond voor CCS in de industrie gewijzigd.

Provincie Noord-Holland geeft prioriteit aan handhaving energiebesparing bedrijven

De provincie Noord-Holland, de gemeenten en de vier omgevingsdiensten werken aan een energiebesparingsakkoord. Het doel is om meer energie te besparen, door bedrijven te helpen maar ook strenger te handhaven. Dat gaat al jaren moeizaam in Nederland.

Tweede Kamer stemt tegen verplichting hernieuwbare energie in bestaande bouw

Huiseigenaren moeten niet verplicht worden om bij een ingrijpende verbouwing ook hernieuwbare-energiemaatregelen te nemen. De Tweede Kamer heeft vorige week een motie van die strekking aangenomen.

Uitfasering cv-ketel terug op agenda

Het uitfaseren van de cv-ketel staat weer op de agenda gezet, nadat de Tweede Kamer voor een motie stemde die vraagt om normering voor warmte-installaties. Het doel van de motie is om de verkoop van hybride warmtepompen aan te zwengelen ten koste van puur gasgestookte ketels.

STEMMING Einde aan de opmars van gasprijzen

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Patstelling over Warmtewet 2.0 tussen gemeenten en rijk

Het demissionair kabinet en de gemeenten worden het niet eens over het wetsvoorstel voor de nieuwe warmtewet. Demissionair staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK, VVD) schrijft dat een “politieke heroverweging” nodig is, maar dat is aan het volgende kabinet.

'Geef regionaal warmtebeheerbedrijf wettelijke taak om warmtetransitie te begeleiden'

Een regionaal warmtebeheerbedrijf zou wettelijk de taak moeten krijgen om de uitrol van warmtenetten in Nederland in goede banen te leiden. Dat beargumenteren AKD Benelux Lawyers, InvestNL en BNG Bank in een discussiestuk. Marjolein Dieperink, AKD: “Wij denken dat je zo de warmtetransitie kunt vlottrekken.”

Gasunie wacht op handtekening Eneco onder afnamecontract Warmtelinq

Energiebedrijf Eneco heeft het afnamecontract voor warmtetransportleiding Warmtelinq nog niet getekend omdat “de onrendabele top onvoldoende is afgedekt”. Staatssecretaris Yeşilgöz schrijft in een Kamerbrief dat Gasunie en Eneco in 2019 al afspraken dat Eneco de eerste klant zou zijn. Maar de handtekening onder het contract is nog niet gezet.

Suzan Schakenraad volgt als interim-CEO Patrick Lammers op bij Essent

Commercieel directeur Suzan Schakenraad komt voorlopig op de plek van Essent-CEO Patrick Lammers. Die laatste zal vanaf augustus als operationeel directeur de scepter zwaaien over het Eon-onderdeel Customer Service, waar Essent onder valt. Het is een interim-oplossing en Schakenraad zal nadien Essent verlaten.

Bestuurders geven klap op regionale energiestrategie 1.0, nu bewoners overtuigen

In 26 van de 30 energieregio's is de regionale energiestrategie, de RES 1.0, door de overheden aangenomen, of gebeurt dat nog voor het zomerreces. Het bod is opgelopen tot 55 TWh in 2030, blijkt bij de deadline deze donderdag. Dat brengt het doel voor 2030 dichterbij. Maar voor de uitvoering houden partijen hun hart vast.

Eindresultaat convenant energiebesparing huishoudens: geen 10 PJ maar 2 PJ

Het doel om 10 PJ aan energie te besparen in de gebouwde omgeving is niet gehaald, ondanks dat alle partijen de afgesproken inspanningen hebben geleverd. Dat schrijft staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD) aan de Tweede Kamer. De eindstand blijft hangen op 2 PJ.

Bijna helft bewoners geeft programma aardgasvrije woningen onvoldoende

Bijna de helft van de bewoners geeft een onvoldoende aan het Programma Aardgasvrije Wijken, blijkt uit een bewonerstevredenheidsonderzoek in zeven van de 46 deelnemende wijken. Bewoners in een 'bottom up-wijk' zijn volgens het onderzoek beduidend positiever over het programma dan bewoners uit top-down-wijken, waar de transitie door de gemeente is ingezet.

SODM stelt injectie productiewater Twente onder verscherpt toezicht

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen stelt het injecteren van productiewater in Twente door de NAM onder verscherpt toezicht, nadat is gebleken dat er een scheur zat in de buis van één van de putten. De NAM had een eerdere onregelmatigheid niet gemeld, en SODM heeft het openbaar ministerie daarover ingelicht.

Rechter: boete Anode voor ongeoorloofde klantwissel terecht, maar te hoog

De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt heeft Anode terecht beboet voor het zonder toestemming switchen van klanten naar een andere leverancier. Dat heeft de rechter bepaald. Wel tilt de rechter minder zwaar aan het vergrijp dan de toezichthouder, en vermindert daarom de hoogte van de boetes.