Auteur

Katrijn de Ronde

Energiedienstverlener Groendus in handen van pensioenbelegger APG en Canadese collega

APG, de uitvoeringsorganisatie van pensioenfonds ABP, neemt samen met het Omers Infrastructure, belegger voor het Canadese pensioenfonds Omers, Groendus over van de investeringsfondsen NPM Capital en Meewind. Groendus is specialist in het verduurzamen van zakelijk energieverbruik en heeft 130 medewerkers.

B&W Den Haag gaat overeenkomsten Warmtelinq met Gasunie toch tekenen

Het Haagse college van B&W gaat de overeenkomsten met Gasunie tekenen, waarin afspraken worden gemaakt over de komst van de hoofdtransportleiding Warmtelinq naar de Hofstad. De gemeenteraad had het college met klem gevraagd niet te tekenen voor de Raad van State uitspraak had gedaan in een beroepszaak.

Einddatum mono-cv-ketel bekend, na 2026 alleen nog hybride of duurzamer

Per 2026 gaat een langgekoesterde wens van de verwarmingsmarkt in vervulling: er komen normen voor de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. Het doel is dat de hybride warmtepomp, een combinatie van warmtepomp met een gasgestookte ketel, de nieuwe standaard wordt, en dat volledige aardgasverwarming via cv- of hr-ketel verdwijnt.

Lidstaten verdeeld over CO₂-beprijzing voor gebouwde omgeving en wegtransport

De komst van een emissiehandelssysteem voor de gebouwde omgeving en het wegtransport is nog niet in kannen en kruiken. Dat schrijft minister Rob Jetten (Energie en Klimaat, D66) in zijn tweemaandelijkse update over de voortgang van de onderhandelingen tussen de lidstaten over het Europese Fit for 55-pakket.

Big Bang-concept voor warmtenet maakt van bestaande bouw weer nieuwbouwsituatie

Trek in één keer de hele straat open, vervang alle infrastructuur, laat bewoners tijdelijk elders wonen zodat met man en macht kan worden doorgewerkt. Dat is kort gezegd het concept van de 'Big Bang', dat voortkwam uit de Amsterdamse Warmtemotor.

Coalitie van marktpartijen vraagt Haagse gemeenteraad geen warmteopties uit te sluiten

De Haagse Warmtecoalitie, een bonte groep van bedrijven, woningcorporaties en netbeheerders, heeft een pleidooi overhandigd aan de gemeenteraad van Den Haag om haast te maken met de warmtetransitie en geen opties uit te sluiten. De levering van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied via transportleiding Warmtelinq kon voor de verkiezingen op veel weerstand rekenen.

Tweede Kamer sommeert kabinet per direct subsidie te verlenen voor één isolatiemaatregel

Vanaf komend jaar hoeven huishoudens nog maar één isolatiemaatregel te nemen om subsidie te ontvangen, maar dat duurt de Tweede Kamer te lang. Deze dinsdag stemde een grote meerderheid voor het per direct invoeren van die regel. Ook de moties voor een extra aardgasreductiedoelstelling en om allerhande tussentijdse ontwikkelingen te monitoren konden op steun rekenen.

Europese energiehandelaren willen gat in herstructureringswet dichten

De wet voor het herstructureren van bedrijven in financieel noodweer mist een clausule die een snelle afwikkeling van energie- en grondstofcontracten mogelijk maakt. Dat stelt de Europese federatie van energiehandelaren (Efet), die in een zienswijze de wetgever oproept dat gat te dichten.

Energiebedrijven geven ruim €10 mln uit aan reclame ondanks beperkt aanbod contracten

Ruim €10 mln aan reclame-uitgaven in de energiesector is geturfd in het eerste kwartaal van 2022 en een flink aantal nieuwe campagnes is ingezet. Dit ondanks een uiterst beperkt aanbod van nieuwe contracten om naartoe over te stappen.

Consumentenbond: teruglevertarieven voor zonnepanelen te laag bij sommige leveranciers

Klanten ontvangen bij een flink aantal leveranciers te lage tarieven voor de stroom die zij zelf opwekken met zonnepanelen en terugleveren aan het net. Dat stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Energieleveranciers als Essent, Vattenfall en de Nuts Groep zien dat anders.

Aantal vacatures breekt record na record

Wederom is het aantal vacatures hoger dan ooit eerder gemeten in Energeia's Arbeidsmonitor. “Het wordt een repeterende plaat”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor de monitor. Zonnebedrijven zoeken naarstig naar monteurs.

Regionaal warmtenet Zeewolde en Harderwijk mogelijk, maar niet zonder datacenter

De plannen voor een regionaal warmtenet voor Zeewolde en Harderwijk liggen stil totdat er meer duidelijkheid komt over de komst van het datacenter van Meta. Dat blijkt uit een raadsbrief die de gemeente Zeewolde deze dinsdag publiceerde. Zonder dat datacenter is er onvoldoende warmte om een collectief net te voeden.

Klimaatfonds financiert plannen ministeries, geen directe subsidie aan projecten

De ministeries kunnen geld uit het Klimaatfonds krijgen om plannen en maatregelen voor CO₂-reductie te financieren. Het is niet de bedoeling dat vanuit het Klimaatfonds geld wordt overgemaakt naar derden. Dat blijkt uit wetsvoorstel dat het Klimaatfonds mogelijk moet maken. Ook is daar een indicatieve verdeling van de miljarden in opgenomen.

Consumenten kunnen energiedata delen met energieleveranciers en prijsvergelijkers

Consumenten kunnen toestemming geven om hun energiedata te delen met energieleveranciers en prijsvergelijkers in een nieuwe dienst van de netbeheerders. Twee jaar geleden begon de eerste pilot, vlak nadat de netbeheerders de registers op last van de Autoriteit Persoonsgegevens sloten voor derden.

ACM moet tarieven afleversets warmte voor 2020 aanpassen

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt moet de maximumtarieven voor de huur van afleversets van warmte opnieuw berekenen. Dat heeft het College voor Beroep van het bedrijfsleven bepaald. Branchevereniging Energie-Nederland en acht warmtebedrijven hadden meer bezwaren, maar die werden niet gehonoreerd.

CO₂-reductiedoel voor glastuinbouw gaat omhoog en er komt een heffing

Het CO₂-reductiedoel voor de glastuinbouw gaat omhoog, om in lijn te komen met het doel in 2040 klimaatneutraal te zijn. De afgelopen jaren stagneerde de afname van CO₂-uitstoot. Daarom komen er maatregelen, waaronder een heffing op CO₂ en het afschaffen van belastingvrijstellingen voor aardgasverbruik.

ACM: geen acute risico's op faillissementen energieleveranciers

Er zijn op dit moment geen acute risico's op faillissementen van energieleveranciers, concludeert toezichthouder Autoriteit Consument en Markt op basis van gesprekken en het controleren van financiële gegevens van de leveranciers. Dat is ondanks de “instabiele” groothandelsmarkt.

Kabinet wil dit jaar einde aan afhankelijkheid Russische fossiele brandstoffen

Doel is om eind dit jaar onafhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstoffen, schrijft het kabinet deze vrijdag in een Kamerbrief. Een garantieregeling en EBN moeten zorgen voor het vullen van de gasopslag Bergermeer. Afnemers betalen via een heffing. De deadline voor steenkool ligt op 11 augustus. Een afbouwpad voor olie moet worden onderzocht.

Agentschap Telecom gaat strenger toezicht houden op graafschade

Agentschap Telecom gaat strenger toezicht houden op en handhaven bij graafschade aan kabels en leidingen. In het Jaarbericht schrijft de toezichthouder dat het de partijen zelf niet is gelukt om het aantal graafschades terug te brengen. Particuliere initiatieven met zonnepanelen en laadpalen zijn een complicerende factor.

Gasopslag Bergermeer moet worden gevuld door verleiding en verplichting

Het vullen van de hoogcalorische gasopslag Bergermeer zal gebeuren door het verleiden van de markt om ondanks ongunstige marktomstandigheden toch gas op te slaan, en de rest te laten inkopen door een partij die door de overheid wordt aangewezen. Dat zei Gijs Postma, verantwoordelijk voor de gastransitie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, deze dinsdag in een dialoogtafel georganiseerd door EBN.

Geschillencommissie wil dertig dagen tussen aankondiging en ingaan tariefwijziging

Tariefwijzigingen voor twee variabele contracten hadden dertig dagen van tevoren moeten worden aangekondigd. Dat heeft de Geschillencommissie Energie bepaald in twee zaken, waarin energieleveranciers hun klanten beduidend minder bedenktijd hadden gegeven. De ACM gaat onderzoeken wat een redelijke termijn is.

Quatt introduceert machine learning bij hybride warmtepomp aan huis

Zelflerende software moet ervoor zorgen dat de hybride warmtepompen van startup Quatt maximaal gas besparen. “De cv-ketel staat vaker aan dan daadwerkelijk nodig is”, zegt Bas Flipse, één van de twee oprichters. Quatt introduceert slimme algoritmes als vervanging voor het 'fingerspitzengefühl' van de installateur.

Maarten van Poelgeest: het slechtste besluit is geen besluit over de nieuwe Warmtewet

Vier jaar lang heeft Maarten van Poelgeest geijverd om de doelen voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord in de praktijk haalbaar te maken. Nu hij afscheid neemt, weet hij dat het werk nog niet gedaan is. Hoewel het coalitieakkoord het nodige aan geld, beleidsvoornemens en nog hogere ambities bevat, laat veel wet- en regelgeving nog op zich wachten, met als belangrijkste de nieuwe Warmtewet.

Geen nieuwe afspraken voor afloop huidige CAO productie- en leveringsbedrijven

Het zal niet lukken om voor het aflopen van de huidige CAO productie- en leveringsbedrijven nieuwe afspraken te maken, zegt ook werkgeversorganisatie WENB. Het loonbod van de werkgeverskant was dusdanig laag dat de vakbonden eerst met de leden willen overleggen.

Vakbonden teleurgesteld in loonbod werkgevers productie- en leveringsbedrijven

De vakbonden CNV en FNV zijn niet te spreken over het bod van de werkgevers in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de medewerkers van de productie- en leveringsbedrijven. FNV spreekt van een “koude douche”, CNV noemt het “een slag in het gezicht”.

Gemeentelijke plannen tellen op tot ruim 1,5 mln verduurzaamde gebouwen voor 2030

De gemeenten komen de belofte uit het Klimaatakkoord na om voor 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzamingsplannen te maken voor 2030. Dat blijkt uit een overzicht van alle tot nog toe gemaakt Transitievisies Warmte. Geld voor woningverduurzaming is toegezegd, maar hoe wordt het straks verdeeld?

Slimme meters van Alliander en Stedin mogen nog tien jaar extra gebruik maken van frequentie

Netbeheerders Alliander, Stedin en Westland Infra mogen nog tien jaar gebruik maken van de frequentie waarop hun slimme meters nu communiceren. Maar daarna is het in principe afgelopen. Dat staat in een ontwerpbesluit dat nu ter inzage ligt.

Minder grijzestroomcertificaten uitgegeven in 2021

Certificeringsinstantie Certiq heeft in 2021 13 TWh minder aan grijzestroomcertificaten uitgegeven dan een jaar eerder. Het aantal aardgascertificaten nam flink af, terwijl het aantal steenkoolcertificaten juist steeg. Ook het aantal uitgegeven groenestroomcertificaten steeg. Dat blijkt uit Certiq's jaarverslag over 2021.

Provincie legt natuurvergunning voor EEW's geplaagde derde verbrandingslijn ter inzage

De provincie Groningen is van plan de derde verbrandingslijn van EEW's afval- en energiecentrale in Delfzijl alsnog een natuurvergunning te verlenen. De lijn is al gebouwd, maar na jaren van touwtrekken werd de eerdere vergunning vernietigd door de Raad van State.

De Jonge wil normering voor energieprestatie bestaande koopwoningen

“We kunnen niet zonder normering de eindstreep halen”, zei minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) in een debat met de Tweede Kamer over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Voor huurwoningen ligt dat voorstel er al, voor koopwoningen wil de minister het gesprek daarover starten.