Auteur

Katrijn de Ronde

De Jonge onderzoekt 'tochtkorting' voor slecht geïsoleerde huurwoningen

Een 'tochtkorting' voor slecht geïsoleerde socialehuurwoningen kon minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) niet bekoren, tijdens het commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving afgelopen woensdag. Hij zegde desondanks toe onderzoek te doen naar de consequenties van zo'n korting.

Te midden van hoge energieprijzen halveert gemiddelde rendement warmtebedrijven

Het gemiddelde rendement van de warmtebedrijven halveerde bijna in het volatiele energiejaar 2022. Dat blijkt uit de rendementsmonitor van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM doet onderzoek naar de uitschieters.

Warmte-experts: wijkaanpak dreigt vast te lopen

De wijkgerichte aanpak om woningen te verduurzamen dreigt vast te lopen, stellen Laetitia Ouillet, warmteadviseur bij de gemeente Schiedam, en Hugo Biersma, adviseur bij de Warmteregisseurs. In twee tekeningen op een actiewebsite zetten zij de doelgroepen en risico's uiteen. Biersma: “We hebben juridisch puinruimen nodig.”

RWE ziet bedrijfsresultaat flink stijgen in chaotisch jaar

RWE heeft de eigen verwachtingen flink overtroffen met een bruto bedrijfsresultaat van €6,3 mrd. Bij de vorige jaarcijfers werd gesproken over een resultaat tussen de €3,6 mrd tot €4 mrd. Om vaart te houden in de energietransitie zou Europa een voorbeeld kunnen nemen aan het industriebeleid in de VS, zei topman Markus Krebber bij de presentatie.

Kabinet houdt deur open voor handel in emissieruimte met andere lidstaten

Het kabinet houdt de optie open om via het inkopen van negatieve emissieruimte bij andere EU-lidstaten in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Dat schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer. Dat lijkt op de Denemarken-deal waarmee Nederland in 2020 het doel voor hernieuwbare opwek haalde.

Keuzemenu voor klimaatbeleid vermindert toekomstige pijn energiebelasting

Deze week kwam het ambtelijke advies voor aanvullende klimaatmaatregelen naar buiten. Volgt het kabinet dit advies, dan kan de rekening voor energiebelasting in 2030 lager uitkomen dan als de huidige koers wordt gevolgd. Dat blijkt uit een doorrekening van CE Delft.

Honderden miljoenen extra voor energiefixteams en isolatie woningen

Het kabinet maakt €200 mln vrij om met energiefixteams in heel Nederland kwetsbare huishoudens te helpen met advies en energiebesparende maatregelen. Ook stelt het kabinet €100 mln extra beschikbaar voor de lokale aanpak uit het Nationaal Isolatieprogramma.

Europees Parlement stemt in met herziene richtlijn energieprestatie gebouwen

Het Europees Parlement stemde deze week in met de herziene richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen. Goedkeuring kreeg ook een amendement om vanaf 2028 alle nieuwe gebouwen en parkeerplaatsen te voorzien van “zonnetechnologie”.

Warmteopslag plus elektrificatie als alternatief voor piekgasketels in warmtenetten

Power-2-heat in combinatie met opslag kan een alternatief zijn voor gasgestookte piekvoorzieningen in warmtenetten, schrijft CE Delft in een rapport. Die technieken zijn naar verwachting sneller beschikbaar dan groen gas of waterstof. Opslag is in de meeste gevallen sowieso een goed idee.

Salderen en dynamische tarieven: vooralsnog een lastig huwelijk

Met de afbouw van de salderingsregeling wordt mogelijk ook een ander twistpunt opgelost: het salderen bij huishoudens met een contract met dynamische prijzen. Een aangenomen amendement van CDA-Kamerlid Bontenbal verheft die nu nog ter discussie staande praktijk tot standaard.

Essent-CEO Becker: 'De urgentie om te veranderen is groot'

Energiebedrijf Essent is onder de hoede van het Duitse moederbedrijf Eon na een aantal woelige jaren weer tot rust gekomen, en heeft het vizier op de toekomst. “Wij willen voorop lopen en nieuwe innovatieve oplossingen toepassen”, zegt CEO Resi Becker. Vaandeldrager is het vijfde-generatiewarmtenet Ectogrid, dat op de Clic-campus bij Schiphol en in de Utrechtse Merwedekanaalzone aangelegd gaat worden.

Effectieve maatregelen uit tijdelijk afsluitverbod gaan structureel gelden

Na 1 april is het zogenoemde 'afsluitverbod' voor kleinverbruikers voorbij, maar het kabinet wil de 'effectieve elementen' uit de tijdelijke regeling omzetten in structurele maatregelen. Dat schrijft klimaatminister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer.

Noodfonds Energie beter toegankelijk na klachten

Een aanvraag voor hulp bij het Noodfonds Energie kan sinds maandag ook via een computer, en niet meer enkel via een app. Ook kan nu een familielid of bewindvoerder via een machtiging de aanvraag doen. Dat zei klimaatminister Jetten tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Aardgasvrij wonen scoort hoge cijfers bij woningeigenaren proeftuinwijken

Eigenaren van een aardgasvrij-gemaakte woning geven hun huidige staat van wonen gemiddeld een 8,7, blijkt uit onderzoek van TNO. Daaraan gaat wel een moeizame periode vooraf. Een bewonersconsulent in de wijk zou kunnen helpen, aldus het onderzoek.

Ondernemer moet energiecontract nakomen ook al liep het spaak bij de tussenpersoon

Een energieleverancier moet een leveringsovereenkomst met een klant nakomen, ook al heeft het bedrijf de overeenkomst nooit gezien. De klant kon namelijk redelijkerwijs aannemen dat het contract wel degelijk was gesloten. Dat beslist de Geschillencommissie Energie.

Deened mag niet alle aangeslotenen op Nijmeegs systeem vastrecht koude in rekening brengen

Warmteleverancier Deened heeft ten onrechte een vastrecht voor koude op de rekening van Nijmeegse klanten gezet. Eerder rekende het bedrijf klanten die koude afnamen enkel een variabel tarief. Deened moet de verandering terugdraaien van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt.

Kabinet brengt opvolgers prijsplafond in kaart

Huurkorting voor energieslurpende woningen, sleutelen aan de energiebelasting en het oprichten van een noodleverancier voor kwetsbare groepen: het is een greep uit de opties die het kabinet onderzoekt als opvolger voor het prijsplafond op energie.

Vraagtekens bij geleidelijke overgang gasgekoppelde tarieven naar kostengebaseerde tarieven

Onderzoeksbureau Ecorys plaatst vraagtekens bij geleidelijke overgang van gasgekoppelde warmtetarieven naar kostengebaseerde warmtetarieven. Als de kosten toch al worden uitgezocht, kan ook zonder tussenstap worden doorgestoomd naar de fase met kostengebaseerde referentietarieven.

Warmtenetsubsidie dekt tot bijna helft van de aanlegkosten

De langverwachte warmtenetinvesteringssubsidie moet tot 45% van de kosten voor de aanleg van een warmtenet in de bestaande bouw gaan dekken. Dat blijkt uit een presentatie op het energie-event van het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK).

ACM geeft niet toe in zaak koudetarieven Econic

De Autoriteit Consument & Markt houdt voet bij stuk. De toezichthouder stelt ook na bezwaar op het eerdere besluit dat warmteleverancier Econic bewoners van de Alkmaarse Oranjehof te hoge koudetarieven berekent.

Administratieve en reële werkelijkheid komen nader tot elkaar in toewijzen elektriciteitsstromen

De netbeheerders mogen door met hun tussenoplossing, die ervoor moet zorgen dat de profielen van stroomverbruik die netbeheerders gebruiken en de werkelijke invoeding en afname zo veel mogelijk overeenkomen. Dat blijkt uit een codebesluit dat toezichthouder Autoriteit Consument & Markt deze vrijdag publiceert.

Ede, Wageningen en Barneveld willen lokale energie zoveel mogelijk zelf verbruiken

Het EnergieWEB van de gemeenten Ede, Wageningen en Barneveld moet zorgen dat lokale opwek ook zoveel mogelijk lokaal wordt verbruikt. Niet door op jaarbasis te salderen, maar door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. “We willen opbouwen totdat de aangesloten gemeenten energie-onafhankelijk worden”, zegt de Edese wethouder Arnold Versteeg.

Aanpassing groepsverbod voor netbeheerders in warmtebedrijven ligt op tafel

Aanpassing van het groepsverbod ligt op tafel, zei klimaatminister Jetten woensdagavond in debat met de Tweede Kamer. Dat groepsverbod kan onder de nieuwe warmtewet netbeheerders belemmeren deel te nemen in warmtebedrijven. Een meerderheid van de Kamer lijkt de nieuwe warmtewet te steunen.

Noodklok voor vertraging door discussie over warmtewet

Branchevereniging Bouwend Nederland ziet de aanwas van warmteprojecten vertragen en de pijplijn aan nieuwe projecten leeglopen. Stichting Warmtenetwerk luidt zelfs de noodklok. De discussie over de nieuwe warmtewet leidt tot grote vertraging. Energie-Nederland heeft drie punten om de investeringen vlot te trekken.

Netbeheerders lopen tegen groepsverbod aan onder nieuwe warmtewet

Het groepsverbod staat in de weg voor netwerkbedrijven om onder de nieuwe warmtewet warmtenetten aan te leggen en te beheren. Dat willen de netwerkbedrijven wel graag, blijkt uit een bericht van Netbeheer Nederland deze maandag in aanloop naar een debat aanstaande woensdag.

Curator besluit: geen welkomstbonus voor voormalige Welkom-klanten

De voormalige klanten van de failliete leverancier Welkom Energie kunnen definitief fluiten naar hun welkomstbonus en andere bedragen die zij nog tegoed meenden te hebben. Dat besluit de curator na het raadplegen van twee hoogleraren.

Enexis en Limburg steken €120 mln in warmtebedrijf Mijnwater

Netwerkbedrijf Enexis en de provincie Limburg investeren gezamenlijk €120 mln om warmtebedrijf Mijnwater fors uit te breiden in Heerlen. De uitbreiding is nodig om het verlieslatende bedrijf voldoende omvang te geven en “toekomstbestendig” te maken, aldus provincie en netwerkbedrijf deze vrijdag.

Industriecommissie EP wil meer haast met renovatiegolf

Het Europees Parlement koerst op scherpere duurzaamheidsdoelen voor de gebouwde omgeving dan waar de Europese Raad eerder toe besloot. Ook is de industriecommissie voorstander van herziening van de energielabels voor woningen. Het Nederlandse kabinet was tegen aanpassing van de labels.

Kamer stemt voor verbod op negatieve terugleververgoeding na afbouw salderingsregeling

Zonnepaneelhouders hoeven niet te betalen voor het terugleveren van zonnestroom aan het net als de elektriciteitsprijs negatief is. De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat daarvoor moet zorgen. Het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling is deze dinsdag aangenomen. De ogen zijn nu gericht op de Eerste Kamer.

ACM doet onderzoek bij Essent, Eneco en Vattenfall

Consumentenwaakhond Autoriteit Consument & Markt is deze dinsdag op bedrijfsbezoek bij zowel Eneco als Vattenfall, om onderzoek te doen naar de totstandkoming van de tarieven. Essent laat weten dat er woensdag een bezoek gepland staat. De bedrijfsbezoeken maken deel uit van het onderzoek naar de tarieven dat vorige week werd aangekondigd.