Auteur

Katrijn de Ronde

'Warmtetransitie: gebrek aan tolerantie van fouten groot probleem'

Politieke moed, daar snakten de aanwezigen op het Nationaal Warmte Congres afgelopen donderdag naar. Politieke moed zodat scherpe keuzes worden gemaakt over de toekomstige warmtevoorziening. Dat zorgt voor investeringszekerheid en versnelling in de transitie.

Curator Energieflex vernietigend over rol toezichthouder

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt had de voormalige energieleverancier Energieflex nooit een leveringsvergunning mogen geven, schrijft curator Willem Jan van Andel in het deze woensdag openbaar gemaakte onderzoeksrapport. Op geen enkel moment in het bestaan van de energieleverancier beschikte het bedrijf volgens de curator over de benodigde kwaliteiten voor een leveringsvergunning.

Tweede Kamer wil lagere huren voor woningen met een slecht energielabel

De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe het puntenstelsel voor huurwoningen kan worden aangescherpt. Doel is dat verhuurders voor woningen met een energielabel E, F en G een lagere huur moeten vragen. Deze dinsdag werd een motie van die strekking aangenomen.

Leveranciers met dynamische prijzen zien brood in huidige marktomstandigheden

Energieleveranciers Frank Energie en Zonneplan treden deze maand naar buiten met hun contracten voor dynamische tarieven. De twee leveranciers zien in de huidige, roerige markt kansen voor contracten die maandelijks op groothandelsprijzen afrekenen.

Gemeenteraad dwingt Den Haag bezwaar te maken tegen Warmtelinq

Den Haag stapt naar de rechter om bezwaar te maken tegen het provinciale inpassingsplan dat de weg plaveit voor warmtetransportleiding Warmtelinq. De gemeenteraad was vrijwel unaniem in de wens een politiek signaal af te geven.

Vattenfall neemt CO₂-warmtepomp voor hoge temperatuur in productie

Energiebedrijf Vattenfall en installatiedochter Feenstra hebben een warmtepomp ontwikkeld die op hoge temperatuur warmte levert in de woning. Afgelopen winter is het systeem getest in twintig woningen. Volgend jaar moet het in de verkoop gaan.

Na tien jaar plannen maken kan Twentse nederpelletfabriek van start

De plannen voor de Twentse biopelletfabriek Jalo kunnen doorgaan nu de Raad van State bezwaren van omwonenden van tafel heeft geveegd. De fabriek gaat snoei- en resthout verwerken tot houtpellets, CO₂ afvangen en hergebruiken en restwarmte leveren.

ACM tikt energieleveranciers op de vingers die geen modelcontract aanbieden

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft energieleveranciers die geen modelcontract aanboden daarop aangesproken. Inmiddels bieden alle leveranciers weer een modelcontract aan, meldt de toezichthouder deze vrijdag.

Anode heeft interesse in klanten Enstroga, ACM zet restverdeling door

Energieleverancier Anode bood aan om de klanten van Enstroga over te nemen nadat de toezichthouder aankondigde dat de leveringsvergunning van de Duitse energieleverancier ingetrokken wordt. Maar de toezichthouder zet door met de restverdeling.

Ruim duizend boetes in 2021 voor ontbrekende energielabels

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in 2021 tot nog toe 1.090 boetes opgelegd aan personen of bedrijven die woningen van de hand deden zonder geldig energielabel. Dat ligt lager dan het aantal ontbrekende energielabels, laat een woordvoerder weten.

Enstroga-saga eindigt voorlopig met intrekken leveringsvergunning

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) trekt de leveringsvergunning van energieleverancier Enstroga in, maakt de toezichthouder deze dinsdag bekend. De vierhonderdvijftig klanten worden verdeeld onder de andere energieleveranciers.

Brandstofreclames met CO₂-claims onder vuur bij Reclame Code Commissie

Shell's claims over CO₂-neutraal rijden zijn misleidend, heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld. Gesterkt door dit oordeel, dienden volgens tv-programma Kassa deze week zo'n tachtig mensen klachten in over vergelijkbare CO₂-claims van KLM. Ondertussen blijven de reclame-uitgaven van energiebedrijven achter bij vorig jaar.

Windpark Krammer schakelt rode nachtlichten uit

Windpark Krammer schakelt binnenkort de rode lichten uit die 's nachts op de windturbines knipperen. De lichten zullen voortaan alleen nog aanspringen als een detectiesysteem een vliegtuig in de buurt waarneemt. Dat maakt Krammer deze week bekend.

Eneco timmert aan de Duitse weg met overname energiebemiddelaar Nordgröön

Energiebedrijf Eneco neemt de Duitse energiebemiddelaar Nordgröön over van het Noorse energiebedrijf Agder Energi. Het is de derde grote stap die het energiebedrijf in Duitsland zet dit jaar, na de investering in installatiebedrijf Installion en het sluiten van groene afnamecontracten met 23 windparken en acht zonneparken.

Het faillissement van Welkom Energie was voorbereid

Eneco's snelle overname van het klantenbestand van de omgevallen leverancier Welkom Energie riep in de sector vragen op. Het blijkt om een pre-pack te gaan, een voorbereid faillissement, waarbij het plan voor na de omval al klaar ligt.

STEMMING Klimaattop laat zich niet gelden op grondstoffenmarkt

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Scherper toezicht op energieleveranciers in nieuwe Energiewet

Het toezicht op energieleveranciers wordt aangescherpt, schrijft demissionair staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer. Zo komt er een meldplicht voor wijzigingen in de bedrijfsvoering en kan de toezichthouder voortaan de integriteit van energieleveranciers en bestuurders toetsen.

Westpoort Warmte wil genoeg warmte leveren voor 155.000 aansluitingen in Amsterdam

Westpoort Warmte verdubbelt de capaciteit van de transportleiding die warmte van afvalenergiebedrijf AEB naar het bufferstation brengt. Het warmtebedrijf wil in 2041 155.000 stadswarmteaansluitingen kunnen beleveren. Nu zijn dat er 40.000.

Yeşilgöz-Zegerius: Normering belangrijk om van cv-ketel naar hybride warmtepomp te gaan

Normering is belangrijk om mensen te doen overstappen van gasgestookte ketels naar hybride warmtepompen. Dat stelt demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij kondigt ook een actieplan hybride warmtepomp aan.

Energiebedrijven in financieel noodweer hebben opties om zakelijke contracten open te breken

Bij een dreigend faillissement hebben bedrijven de mogelijkheid om contracten open te breken om zo het bankroet te voorkomen, zegt Omar Salah, hoogleraar global finance & restructuring law aan Tilburg University. Dat gaat dan om contracten met grootverbruikers en zakelijke partijen, niet om leveringsovereenkomsten met kleinverbruikers.

NAM bereidt zich voor op verkoop Nederlandse gas- en olieproductie

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) brengt alle kleine velden en offshore productie van olie en gas onder in aparte BV's. Die BV's staan in de etalage. De NAM houdt zelf alleen de gasopslagen in Norg en Grijpskerk, en het Groningenveld, waarvan de kraan wordt dichtgedraaid.

Last onder dwangsom voor energieleverancier wegens staken levering

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt heeft een energieleverancier een last onder dwangsom opgelegd. Dit omdat de leverancier de levering van gas en stroom heeft stopgezet aan klanten die niet akkoord gaan met hogere tarieven dan contractueel was afgesproken.

Verdwijnend precario en lage rente zorgen voor gematigde tariefvoorstellen netbeheerders

De tariefinkomsten van regionale netbeheerders voor elektriciteitsdistributie nemen gemiddeld bescheiden toe, terwijl de tariefinkomsten voor gas gemiddeld licht dalen, blijkt uit de tariefvoorstellen die donderdag zijn gepubliceerd. Dat komt door de verdwijnende precariokosten, volgens Netbeheer Nederland. Ook de lage rente speelt een rol.

Groencertificaten voor koeling op komst

Niet alleen hernieuwbare warmte, ook duurzame koeling zal in de toekomst een groencertificaat ontvangen. Dat blijkt uit een wetswijziging die demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Meer data nodig over vrouwen in de energiesector

De instroom van vrouwen in de energiesector is zeer laag, de doorstroom hapert en de uitstroom is “verontrustend” staat in een quickscan in opdracht van de Topsector Energie. Harde cijfers ontbreken vooralsnog. De eerste aanbeveling is dan ook om te zorgen voor meer data.

TKI Energie en Industrie: industrie kan spijtvrij 60% warmtebehoefte elektrificeren

Elektriciteit en groene waterstof kunnen in 2050 60% van de industriële warmtebehoefte voorzien. In de Routekaart Elektrificatie, die de werkgroep Power2Industry vandaag presenteert, wordt die 60% “een duidelijke no regret doelstelling” genoemd. Daarvoor moet wel beleid worden opgesteld, waaronder een elektrificatiedoel.

Warmteschappen moeten thuishaven krijgen in de nieuwe warmtewet

Buurtwarmte, de warmtetak van coöperatiekoepel Energie Samen, wil dat het “warmteschap” wordt opgenomen in de nieuwe warmtewet. Dat moet coöperatieve warmte-initiatieven een juridische basis geven, zodat wijken ook eigen warmtenetten kunnen aanleggen in de gang naar aardgasvrij, betoogt Kirsten Notten, projectleider Buurtwarmte.

Noodklok wegens krapte op arbeidsmarkt

De voortgang van de energietransitie komt in gevaar omdat er te weinig mensen zijn om het werk uit te voeren. Dat stelde onderzoeksbureau Arcadis begin oktober in een manifest. Ook technologiebrancheclub FME luidde na publicatie van de Miljoennota de noodklok. “De rek is er wel een beetje uit”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor de monitor

Warmtebedrijven ontlopen pijn hoge gasprijs niet

Warmtebedrijven verwachten dat hun klanten waarschijnlijk niet gevrijwaard blijven van de gevolgen van de hoge gasprijzen. Ook zij zien hun kosten stijgen. Ernst Japikse, voorzitter Stichting Warmtenetwerk, roept op om niet alleen huishoudens met een cv-ketel maar ook die met een aansluiting op een warmtenet te compenseren voor de hoge kosten.

ACM: energieleverancier mag contracten niet opzeggen wegens hoge grondstofprijzen

Energieleveranciers mogen de levering van energie niet beëindigen als de grondstofprijzen voor energie stijgen. Dat heeft de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt deze zaterdag bekend gemaakt. De uitspraak volgt op klachten dat energieleverancier DGB Energie brieven van die strekking aan klanten gestuurd had.