Auteur

Wouter Hylkema

Nederland kiest de 'eenvoudige benadering' bij de verplichte stroombesparing tijdens piekuren

Sinds donderdag moeten alle Europese lidstaten en dus ook Nederland verplicht 5% besparen op het elektriciteitsverbruik tijdens de drukste uren. Nederland kiest bij de invulling van deze verplichting voor een eenvoudige en algemene benadering, en bepaalt ook pas achteraf of er wel voldaan is aan de eis.

STEMMING Franse netbeheerder stelt stroomonderbrekingen in het vooruitzicht

Frankrijk kan deze winter “sommige dagen” tegemoet gaan waarop de elektriciteitsvoorziening onvoldoende is en stroomonderbrekingen noodzakelijk zijn, vertelde het hoofd van de Franse energienetbeheerder RTE Xavier Piechaczyk donderdag. Hoewel hij dit risico op de nationale radio wilde benoemen, moeten de Fransen niet denken “dat stroomonderbrekingen onvermijdelijk zijn”. De zorgen betreffen zoals steeds het nucleaire park.

Jetten legt 'inframarginale' inkomstenplafond vast op €130 per MWh

Het Europese inkomstenplafond wordt in Nederland op €130 per MWh gelegd, maar komt met de nodige uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kolencentrales. De belasting op de overwinsten van elektriciteitsproducenten die de Europese energieministers met elkaar overeenkwamen, treft zo'n 1.500 Nederlandse productie-installaties en moet €1,8 mrd in het laatje brengen. De heffing moet nog in een wet worden gevangen, en zal daarom met terugwerkende kracht per 1 december worden ingevoerd.

Nederland en Duitsland hervatten onderhandelingen over Duitse deelname Tennet

Duitsland heeft Financiën-minister Sigrid Kaag formeel laten weten dat het de gesprekken wil hervatten over een mogelijke deelname in het Duitse deel van Tennet. Duitsland wil door aandeelhouder te worden de uitbreiding van het Duitse elektriciteitsnet versnellen. Nederland ziet in de Duitse staat een betrouwbare investeerder voor de groeiende kapitaalbehoefte van Tennet Duitsland.

Tennet geeft potentiële flexaanbieders inzicht in de grootte van de wortel

Om bij meer bedrijven gebruik te kunnen maken van flexibiliteitsopties, heeft Tennet een applicatie ontwikkeld waarmee industriële grootverbruikers snel kunnen zien wat het aanbieden van flex oplevert in de portemonnee. Volgens Tennet wordt momenteel slechts 10% van het beschikbare flexibele vermogen daadwerkelijk benut.

STEMMING Lage temperaturen en aanvoer- en productiebeperkingen sturen de markten

Volgende week zullen de temperaturen naar verwachting weer onder de seizoensnormen dalen, terwijl de wind ook een stapje terug doet. Met aankondigingen van Gazprom de Russische gasleveringen aan Europa nog verder te knijpen, beperkte export uit belangrijke steenkoollanden en aanhoudende problemen voor het Franse nucleaire park staan op de energiemarkten de prijzen in de plus.

Energiewet moet duidelijkheid bieden over klantovername bij faillissement energieleverancier

Minister Jetten wil in de uitwerking van de aanstaande Energiewet duidelijk maken wat de procedure is bij een faillissement van een energieleverancier. Na een uitspraak van de rechtbank Amsterdam is namelijk onduidelijkheid ontstaan over de vraag of overname van de klanten van een failliete leverancier door een branchegenoot kort na het intrekken van de leveringsvergunning wel of niet met behoud van de oorspronkelijke contractvoorwaarden moet gebeuren.

Jetten wil aanbod van een vast contract wettelijk verplichten

Minister Jetten wil wettelijk vastleggen dat energieleveranciers vaste contracten aanbieden, om zo te zorgen dat kleinverbruikers “een bewuste keuze [kunnen] maken tussen een energiecontract met een variabele prijs en een energiecontract met een vast tarief, dat meer zekerheid biedt”. De stap moet in combinatie gezien worden met de mogelijkheid voor energieleveranciers om de opzegvergoeding te verhogen.

Gebouwgebonden financiering wordt mogelijk, maar pas over ruim twee jaar

Woonminister De Jonge wil per 2025 gebouwgebonden financiering mogelijk maken. Hij wil “een robuust juridisch kader” optuigen om deze belofte uit het Klimaatakkoord eindelijk in te lossen. Tot nu toe bleken juridische drempels steeds te hoog.

Jetten zoekt CCS-waarborgen rond snelheid en veiligheid buiten de staatsdeelnemingen

Voor CO₂-transport en -opslag vindt minister Jetten het “doeltreffender en doelmatiger” om enkele al dan niet publieke belangen op een andere manier te borgen dan door staatsdeelnemingen een rol te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om snelheid van aanleg, ruimtelijke inpassing en veiligheid.

STEMMING Cobra-kabel tot einde jaar buiten gebruik

De Cobra-kabel, die het Nederlandse stroomnet verbindt met dat van Denemarken, is uitgevallen. Er is een technische fout in de kabel ontstaan aan Deense kant, volgens Tennet bij een kabelverbinding. De 700 MW-verbinding is in elk geval tot het einde van dit jaar buiten gebruik. Een marktdeelnemer noemt de timing zeer ongelukkig, aangezien het momenteel erg hard waait in Denemarken.

ETS-bedrijven missen 9 PJ-besparingsdoel en krijgen sanctie van €10 mln

De besparingsresultaten van grote bedrijven in Nederland vallen tegen. Met een groep van ruim honderd energie-intensieve bedrijven was afgesproken dat er 9 PJ extra bespaard zou worden. Minister Jetten maakt nu de balans op, en constateert dat 8 PJ is bespaard. Onderpresterende bedrijven moeten daarom bijna €10 mln aan compensatie ophoesten.

Energiefonds Overijssel krijgt miljoenenlening van Europese Investeringsbank

Het Energiefonds Overijssel (EFO) leent €50 mln bij de Europese Investeringsbank (EIB). Na het Limburgs Energie Fonds is dit het tweede provinciale fonds dat leent bij de Europese investeringsinstelling. De leningen zijn bedoeld voor ondernemers die hun energieverbruik willen verduurzamen of duurzame energie willen opwekken.

Sabotage Nord Stream noopt kabinet tot onderzoek naar eigen offshore kwetsbaarheid

Het kabinet onderzoekt de kwetsbaarheden van data- en energie-infrastructuur in de Noordzee, en hoe die kwetsbaarheid kan worden verminderd. Dit naar aanleiding van de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen en andere waargenomen dreigingen in bijvoorbeeld de Noorse wateren. Er wordt gebroed op uitbreiding van de beveiligingstaken van de Kustwacht.

Nieuw model geeft inzicht in energiekeuzes industrie

Om meer inzicht te krijgen in de consequenties en effecten van keuzes van grote industriebedrijven voor de energiehuishouding van Nederland, is door Kalavasta een nieuw model ontwikkeld. Het stoelt op het bekende energietransitiemodel, maar zoomt daarbij gedetailleerd in op de veertien grote industriebedrijven. Op deze manier moeten uiteindelijk betere keuzes gemaakt worden.

IJmuiden Ver: 4 GW in één aanbestedingsronde, zonder veiling

De volgende tender voor windparken op zee bevat vier kavels van IJmuiden Ver, waarmee in één keer 4 GW wordt aanbesteed. Minister Jetten kiest er voor de kavels voor de bouw van de offshore windparken nog niet te veilen. De huidige wetgeving is nog niet geschikt om voorwaarden te verbinden aan een vergunningsprocedure met een veiling, en dat wil Jetten wel.

Vullen gasopslag Bergermeer blijkt geen subsidieput maar cash cow

De gesubsidieerde vulling van de gasberging Bergermeer pakt zeer voordelig uit voor de Nederlandse staat: er hoeft geen subsidie te worden uitgekeerd. Sterker nog: de staat verdient minimaal €150 mln aan het opgeslagen gas. Dat becijferde adviesbureau Kyos Energy Analytics.

STEMMING IEA kijkt twee winters vooruit: energiecrisis nog niet afgewend

Zacht weer en goed gevulde voorraden in Europa zorgen dat de energiecrisis al enkele weken minder manifest aanwezig is. Maar het Internationaal Energieagentschap IEA waarschuwt deze donderdag dat een crisis nog altijd in het verschiet ligt. De focus ligt daarbij niet op aanstaande winter, maar die erna.

Bakker terecht uithangbord van MKB-steunbepleiters

Vooral MKB-bedrijven uit de bouw, handel en vervoer komen in aanmerking voor de recent opgetuigde compensatieregeling voor hoge energiekosten. Bijna 16.000 bedrijven die op dit vlak actief zijn, voldoen aan de voorwaarden. Relatief gezien kan vooral de veelgenoemde bakker profiteren van de steun: 84% van de bakkers kwalificeert voor deze regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

STEMMING IEA: energiecrisis mogelijk historisch keerpunt richting schone toekomst

De wereldwijde energiecrisis kan een “historisch keerpunt zijn naar een schonere en veiligere toekomst”. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een bespiegeling op de wereld, die wordt gepubliceerd als de World Energy Outlook. Voor het eerst vertoont de wereldwijde vraag naar elk van de fossiele brandstoffen een piek in alle doorgerekende scenario's.

Europese energieministers eens over het pad naar emissieloze gebouwen in 2050

De Europese energieministers zijn het onderling eens geworden dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2030 emissievrij zijn en dat alle bestaande gebouwen in 2050 zijn omgevormd tot emissievrije gebouwen. Er komen minimum prestatiewaarden en labelplichten aan. Over deze afspraken moet nog onderhandeld worden met het Europees Parlement.

ACM verbetert regeling opzegvergoeding om het aanbod van vaste contracten te stimuleren

De Autoriteit Consument en Markt heeft een voorstel ter consultatie aangeboden voor een redelijke opzegvergoeding bij contractbreuk tussen consument en energieleverancier. De opzegvergoeding moet het economische verlies reflecteren dat een leverancier lijdt wanneer een consument voortijdig vertrekt. Dit moet ertoe leiden dat er weer vaste contracten worden aangeboden.

STEMMING Milde herfst geeft energiemarkten lucht in afwachting van Brusselse besluiten

Marktdeelnemers die handelen in aardgas kijken meer naar de weersverwachting dan naar de politieke top in Brussel. Mild weer en afdoende wind drukken de gasprijzen. De prijs voor het eerste kwartaal van 2023 ligt, net als dat voor het hele jaar, hoger doordat marktkenners nog verre van zeker zijn dat de gasmarkt ongeschonden de komende winter doorkomt, ondanks goed gevulde gasbergingen en de milde winterstart.

'Veiligheidscultuur zat bij Economische Zaken niet in het behang'

In de Nederlandse wet staan geen normen over wat veilig is bij mijnbouwactiviteiten. Er bestaat ook geen generiek ontwikkeld veiligheidsbeleid. Er is niet met de Tweede Kamer bediscussieerd wat een acceptabel risico of een acceptabele mate van schade is bij bepaalde activiteiten. Volgens Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal der mijnen, komt dat doordat veiligheid nooit als centraal publiek belang is ervaren op het ministerie van Economische Zaken. “Het zat niet echt in het behang daar.”

STEMMING NorNed keert na half jaar afwezigheid licht gemankeerd terug

Tennet en Statnett nemen de NorNed-kabel, die sinds begin mei niet meer beschikbaar was, na een reparatie- en testperiode op 17 oktober weer in bedrijf. Maar: “Omdat een deel van de kabel zich nog in slechte staat bevindt en niet op korte termijn kan worden hersteld, zullen er aanpassingen gelden voor de bedrijfsvoering van de interconnector.” De transmissiecapaciteit van de kabel is met 80 MW gereduceerd tot 620 MW.

Tot de Energiewet collectief uitlezen van slimme meters toestaat, kan het wel selectief

Het verschil tussen de werkelijkheid en de statische jaarprofielen op basis waarvan het netgebruik van kleingebruikers wordt bepaald, wordt alleen maar groter. Het liefst zouden netbeheerders voor deze zogenoemde allocatie de slimme meters collectief willen uitlezen, maar dat heeft nog geen wettelijke basis. Door de netbeheerders en de Nedu is een tussenoplossing bedacht, die de ACM nu overneemt.

STEMMING Opec+, mild weer en EU-top beheersen energiemarkten

Traditioneel gezien begint met het nieuwe gasjaar op 1 oktober ook het stookseizoen. Door het relatief milde weer, met veel zon en wind, zijn de gasbergingen juist verder gevuld. Ondertussen kijken handelaren uit naar de EU-top, donderdag en vrijdag in Praag, en wordt de oliemarkt beheerst door een forse productievermindering van de landen van Opec+.

Compensatieregeling voor grootverbruikers stroom blijft voorlopig lege huls

Er zijn op dit moment “geen middelen beschikbaar” voor verlenging van de compensatieregeling voor CO₂-kosten die grootverbruikers betalen via hun stroomfactuur. Volgens minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat wil dat niet zeggen dat de regeling in 2023 automatisch niet meer open gaat. Komend voorjaar is voor het kabinet een nieuw weegmoment om alsnog budget vrij te maken. Grootverbruikers reageren verbolgen.

STEMMING Alle ogen zijn gericht op de Europese energieministers

De Europese ministers van Energie vergaderen vrijdag opnieuw over het pakket aan maatregelen dat de Europese Commissie eerder deze maand presenteerde. De 'Spaanse route' ligt nog altijd op tafel, waarbij een van overheidswege vastgestelde maximumprijs wordt gehanteerd voor aardgas dat wordt verstookt in elektriciteitscentrales. Dat moet vervolgens de stroomprijs drukken.

STEMMING Russische mobilisatie brengt gasmarkt niet in paniek

De gasprijzen zijn deze donderdag volatiel vanwege zorgen over escalatie van het conflict met Rusland. De Russische president Vladimir Poetin gaf woensdag opdracht tot de eerste (gedeeltelijke) mobilisatie van Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog, en sloeg bovendien dreigende taal uit over het defensief gebruik van nucleaire wapens. Tot grote pieken leidt dit overigens niet. De markt lijkt een zekere kalmte te hebben herwonnen na een paniekerige zomer, en volgt al bijna een maand een dalende trend.