Auteur

Wouter Hylkema

AEB doet SDE++-aanvraag voor CO₂-afvang

Het Amsterdamse Afvalenergiebedrijf AEB doet een subsidieaanvraag in de lopende najaarsronde van de SDE++ voor het realiseren van CO₂-afvang van 450 kiloton per jaar. Het Amsterdamse gemeentebestuur, nog altijd aandeelhouder van het bedrijf, ondersteunt dit streven. De uitstootreductie die gerealiseerd kan worden met CO₂-afvang is “essentieel” om het klimaatdoel van de hoofdstad te kunnen halen.

Kabinet: inkomsten CO₂-veilingen niet besteden als compensatiegeld

Het kabinet is niet van zins inkomsten uit de staatsveilingen van CO₂-emissierechten te gebruiken voor compensatie van de hoge energierekening van huishoudens en bedrijven. Die compensatie betaalt het kabinet uit de algemene middelen. En hoewel het heel graag een maatregel had bedacht die alleen de kleinverbruikers helpt die daadwerkelijk steun nodig hebben, bleek een gerichtere oplossing “op korte termijn niet haalbaar”.

Energieraad: geen overhaaste maatregelen

De energieministers van de EU zijn niet tot nieuwe afspraken of maatregelen gekomen in relatie tot de hoge energieprijzen die in heel Europa gevoeld worden. Net als de regeringsleiders afgelopen donderdag stelden zij dat lidstaten beter gebruik moeten maken van de gereedschapskist die de Europese Commissie heeft samengesteld, en willen ze een onderzoek naar de werking van de Europese energiemarkten.

Tennet krijgt goedkeuring voor werkplan eerste strand-aanlanding

Tennet heeft van minister Visser goedkeuring ontvangen voor het werkplan dat ziet op de aansluiting van twee nieuwe offshore windgebieden: Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). De goedkeuring is nog een concept, dat openstaat voor zienswijzen. Als definitieve goedkeuring volgt, kan Tennet gaan graven op het strand van Wijk aan Zee. Het is de eerste strandklus van de offshore-netbeheerder.

Vermilion mag gaswinning 'Tietjerk' voortzetten, maar niet uitbreiden

Vermilion Energy Nederland mag in Tietjerksteradeel de gaswinning voortzetten zoals deze nu vergund is. Een uitbreiding van de gaswinning, waar het bedrijf om gevraagd had, wordt door minister Blok van EZK afgewezen. De gevolgen van bodemdaling voor onder meer de ondergrondse waterhuishouding zijn daarvoor te onzeker. Terug naar de tekentafel, reageert Vermilion.

Regeringsleiders gelasten onderzoek naar werking energiemarkten

De Europese Commissie moet onderzoek gaan doen “naar de werking van de gas- en elektriciteitsmarkt en de EU‑ETS-markt”, om vervolgens te beoordelen “of voor bepaalde handelspraktijken verdere regelgeving nodig is”. Die opdracht kreeg de Commissie donderdagavond van de Europese Raad van regeringsleiders, die met elkaar spraken over de gestegen energieprijzen.

STEMMING Basislastprijs in Nederland twee keer zo hoog als in Duitsland

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

STEMMING Warme start van de winter kan de nervositeit uit de gasmarkt halen

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

STEMMING Gasmarkt blijft nerveus en extreem, met stroomprijs als speelbal

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Streep door miljoenen-eis Tata: Tennet niet aansprakelijk voor schade Diemen-storing

De rechtbank Gelderland zet een streep door de schadevergoeding van ruim €15 mln die Tata Steel van Tennet eist vanwege geleden schade door de stroomstoring in Diemen in 2015. Hoewel Tennet onzorgvuldig heeft gehandeld, treft het verwijt van nalatigheid geen doel. De netbeheerder kan daarom op basis van de aansluitovereenkomst niet aansprakelijk worden gehouden voor de geleden schade.

Yeşilgöz noemt beperkingen voor extra SDE++-miljarden 'niet uitvoerbaar'

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius kan geen onderscheid maken tussen de regulier beschikbare middelen voor de SDE++ 2022 en de extra €3 mrd die door het kabinet in de Miljoenennota beschikbaar is gesteld. De wensen van de Tweede Kamer om het extra geld niet beschikbaar te maken voor houtige biomassa en mestvergisters is daarmee niet uitvoerbaar, stelt de staatssecretaris.

Powerpeers biedt klanten 100% groen gas

Energieleverancier Powerpeers biedt haar klanten de mogelijkheid om in plaats van aardgas 100% groen gas af te nemen. De Vattenfall-dochter noemt dit “een belangrijke en logische stap naar het vergroenen van het Nederlandse gasverbruik”. Powerpeers koopt het groene gas niet direct bij producenten, maar via het certificatensysteem van Vertogas.

STEMMING Gasmarkt in de houdgreep van angst

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

STEMMING Aantrekkende wind blaast Nederlandse en Duitse stroomprijs ver uit elkaar

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Compensatie CO₂-kosten op stroomfactuur grootverbruikers met een jaar verlengd

Elektriciteitsgrootverbruikers die zich op de internationale markt begeven, krijgen ook over 2021 een compensatie voor de CO₂-kosten die in hun stroomrekening verwerkt zitten. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2022. Of de regeling na volgend jaar nog blijft bestaan, is aan een nieuw kabinet.

SDE++ aangepast: €3 mrd extra, hoger CCS-plafond en er komen schotten

Er komt volgend jaar €3 mrd extra beschikbaar voor de SDE++. Daarmee gaat het grootste deel van de €6,8 mrd die het kabinet in de Miljoenennota reserveert voor klimaat op aan deze post. Het plafond voor CCS binnen de SDE++ wordt verhoogd. Bovendien kondigt het kabinet aan dat er zo snel mogelijk schotten worden geplaatst tussen de subsidiabele technologieën.

Klimaatdoelen Europese lidstaten moeten volgens kabinet meer naar elkaar toegroeien

Het demissionaire kabinet wil “meer convergentie” tussen de klimaatdoelen van de verschillende Europese lidstaten. Het gaat dan om de sectoren die buiten het emissiehandelssysteem ETS vallen, zoals de gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit en kleine industrie. Als Europa in 2050 klimaatneutraal wil zijn, moeten alle landen nu hard aan de bak, zo luidt de boodschap.

Goedkeuring voor CO₂-grenstaks, maar kabinet wil aandacht voor ontbreken indirecte emissies

Het kabinet is positief over het voorstel van de Europese Commissie om een Europese grensbelasting op CO₂ in te voeren. Wel vraagt demissionair Rutte III aandacht voor het ontbreken van “indirecte emissies” in de grenstaks. Dat zou industriële sectoren die de komende jaren vergaand zullen elektrificeren internationaal op achterstand kunnen zetten.

STEMMING Hectische gasmarkt stuwt stroomprijs naar ongekende hoogte

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Verenigd Koninkrijk vreest winterse blackouts nadat zeekabel door brand is uitgevallen

Stroomuitval gedurende de wintermaanden in het Verenigd Koninkrijk is een reële mogelijkheid nadat een brand een belangrijke kabel heeft uitgeschakeld die elektriciteit vanuit Frankrijk importeert. Elektriciteit is nu zo schaars dat nog meer netstoringen of onverwachte uitval van productie-installaties erin kan resulteren dat huishoudens en bedrijven zonder stroom komen te zitten.

Groei aardgasgebruik in industrie en huishoudens stuwt de broeikasgasuitstoot opwaarts

Hoger aardgasverbruik in de industrie en de gebouwde omgeving maakt dat de broeikasgasuitstoot in het tweede kwartaal van 2021 11% hoger lag dan in 2020. De elektriciteitssector toont dit jaar een bescheiden plus in uitstoot ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, ondanks de verdringing van gascentrales door kolencentrales.

Blok: gaswinning Ternaard is nou eenmaal wettelijk toegestaan (en goed voor het klimaat)

Er zijn volgens minister Blok geen wettelijke gronden om een streep te zetten door het winningsplan van de NAM voor het Friese gasveld Ternaard, dat zich tot ver onder de Waddenzee uitstrekt. De instemming leidde nationaal en internationaal tot boze reacties, maar Blok zegt dat hij zich nu eenmaal aan de wet heeft te houden.

In weerwil van Tweede Kamer zet Ollongren verplichte woningverduurzaming door

Demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken legt een aangenomen motie van de hand van VVD'er Daniel Koerhuis naast zich neer. Koerhuis wil voorkomen dat huiseigenaren verplicht worden tot het nemen van hernieuwbare energiemaatregelen. Die verplichting volgt echter uit Europese regelgeving, en kan volgens de minister daarom niet van tafel.

STEMMING Gasmarkt in de ban van Nord Stream 2

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Een algemene importheffing in plaats van CO₂-grenstaks voorkomt bureaucratisch monster

De Europese grenstaks voor bepaalde producten op basis van CO₂-uitstoot dreigt erg bureaucratisch te worden. Dit kan worden tegengegaan door te kiezen voor een algemene importheffing op alle goederen, stelt econoom Steven Poelhekke in een artikel in vakblad ESB. Hij constateert tegelijkertijd dat Europa daar niks voor lijkt te voelen.

Twaalf jaar lang niet doorgeven van vijfde cijfertje levert klant een nota op van €10.000

Een klant van Greenchoice heeft twaalf jaar lang slechts ongeveer 10% van haar stroomverbruik betaald, door bij het doorgeven van de meterstanden alleen de eerste vier cijfers op het telraam in te vullen, en niet het vijfde. De fout -onduidelijk is of er sprake is van opzet- kwam aan het licht bij de wissel naar een slimme meter. De klant moet Greenchoice ruim €10.000 plus rente betalen, stelt het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

STEMMING Piek op de aardgasmarkt lijkt voorbij, maar de bodem is dik en hoog

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Kabinet: te vroeg voor verplichting windturbines om vliegtuigen te detecteren

Het kabinet is vooralsnog niet van plan om windparken te verplichten om een systeem van naderingsdetectie in werking te hebben. Zo'n systeem checkt of er vliegtuigen naderen, zodat alleen in dat geval de hinderlijke verlichting op de windturbines aan hoeft te springen. De Tweede Kamer had gevraagd om een wettelijke verplichting van zo'n systeem.

Met windturbinebladen wiebelen als een albatros

Een albatros wiebelt vlak voor de landing met zijn vleugels om een opwaartse kracht te genereren die hem helpt zacht neer te komen. Het bedrijf Albatrozz probeert dit fenomeen toe te passen op windturbinewieken, die daardoor bij lagere windsnelheden een hogere opbrengst kunnen realiseren.

Na uitspraak Raad van State kan Tennet in Zeeuws-Vlaanderen schop in de grond steken

Tennet kan dit najaar volgens planning door met het versterken van het 150 kV-net in Zeeuws-Vlaanderen. Op een kleine aanpassing na zijn twee bestemmingsplannen in de gemeente Borsele door de Raad van State in stand gehouden. Een aantal grondeigenaren voelde zich gedupeerd, maar hun betoog faalde bij de bestuursrechter.