Auteur

Wouter Hylkema

Compensatieregeling voor grootverbruikers stroom blijft voorlopig lege huls

Er zijn op dit moment “geen middelen beschikbaar” voor verlenging van de compensatieregeling voor CO₂-kosten die grootverbruikers betalen via hun stroomfactuur. Volgens minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat wil dat niet zeggen dat de regeling in 2023 automatisch niet meer open gaat. Komend voorjaar is voor het kabinet een nieuw weegmoment om alsnog budget vrij te maken. Grootverbruikers reageren verbolgen.

STEMMING Alle ogen zijn gericht op de Europese energieministers

De Europese ministers van Energie vergaderen vrijdag opnieuw over het pakket aan maatregelen dat de Europese Commissie eerder deze maand presenteerde. De 'Spaanse route' ligt nog altijd op tafel, waarbij een van overheidswege vastgestelde maximumprijs wordt gehanteerd voor aardgas dat wordt verstookt in elektriciteitscentrales. Dat moet vervolgens de stroomprijs drukken.

STEMMING Russische mobilisatie brengt gasmarkt niet in paniek

De gasprijzen zijn deze donderdag volatiel vanwege zorgen over escalatie van het conflict met Rusland. De Russische president Vladimir Poetin gaf woensdag opdracht tot de eerste (gedeeltelijke) mobilisatie van Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog, en sloeg bovendien dreigende taal uit over het defensief gebruik van nucleaire wapens. Tot grote pieken leidt dit overigens niet. De markt lijkt een zekere kalmte te hebben herwonnen na een paniekerige zomer, en volgt al bijna een maand een dalende trend.

Kees Vendrik wordt belangrijke aanjager van klimaatbeleid

Kees Vendrik is door het kabinet geselecteerd als voorzitter van het Platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie over het klimaatbeleid. Met de komst van dit platform komt een einde aan het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, en daarmee aan de betrokkenheid van Sociaal Economische Raad (SER). Die overgang leidt dan ook het einde in van de formele betrokkenheid van Ed Nijpels bij het klimaatbeleid.

STEMMING Markt vooralsnog niet onder de indruk van Europese voorstellen

De prijs voor aardgas heeft zich weer ruim boven de €200 genesteld, in reactie op de woensdag gepresenteerde Europese plannen om de energiecrisis in te dammen. Het pakket raakt de markt nauwelijks, is het oordeel. Alleen de stroombesparingsmaatregel zorgt voor een beetje prijsdruk op de elektriciteitsmarkt.

Oud-gedeputeerde Groningen: 'De NAM heeft zijn eigen glazen ingegooid'

Oud-gedeputeerde van de provincie Groningen William Moorlag (PVDA) snapt niet dat de NAM niet veel harder heeft gewerkt aan draagvlak voor de gaswinning in Groningen. “Als mijnbouwer doe je het al snel slecht, maar om het nou zó slecht te doen, daar kan ik met mijn verstand niet bij”, zei Moorlag deze woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie. Ook EZK en de Tweede Kamer kregen van de oud-gedeputeerde een veeg uit de pan.

EU-ministers eens over crisisaanpak, alleen verdeeldheid over gasprijscap

Over vier van de vijf voorstellen die de Europese Commissie (EC) bij monde van voorzitter Ursula von der Leyen woensdag deed, bestaat onder de energieministers van de 27 lidstaten overeenstemming. Alleen over het prijsplafond op (al dan niet Russisch) aardgas zijn de Europese bewindspersonen zonder concrete afspraken uiteen gegaan. De ministers hebben de EC de opdracht gegeven de voorstellen “binnen enkele dagen” verder uit te werken.

Olieproductie Schoonebeek blijft op verzoek van Vijlbrief nog maanden stilliggen

De injectie van productiewater uit Schoonebeek in de Twentse ondergrond wordt de komende maanden niet meer hervat. Daarmee komt waarschijnlijk helemaal een einde aan Twente als opslaglocatie voor het productiewater, dat een restproduct is van de oliewinning in Drenthe. De bedoeling is dat als de oliewinning weer wordt hervat, het restwater in Schoonebeek zelf zal worden opgeslagen.

STEMMING Politieke daadkracht kalmeert de markt een beetje, maar veel is nog onzeker

Sinds de prijssprong maandagochtend op de gasmarkt zijn de prijzen weer wat gedaald. De aankondiging woensdag van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen van een pakket maatregelen voor aanpak van de energiecrisis, zorgde voor de nodige prijsdruk. De markten kijken uit naar de bespreking door de Europese energieminister komende vrijdag.

CBS-cijfers elektriciteitsproductie laten duidelijke verschuiving van bronnen zien

In de elektriciteitsproductiecijfers van het tweede kwartaal van dit jaar is een duidelijke verschuiving van bronnen zichtbaar. Steenkool en hernieuwbaar groeien fors, ten koste van aardgas. Niet eerder werd in een kwartaal meer stroom met hernieuwbare bronnen opgewekt dan met aardgas. Netto exporteerde Nederland elektriciteit. Het elektriciteitsverbruik is in het tweede kwartaal slechts licht gedaald.

Gasmarkt reageert op dichte Nord Stream met forse sprong omhoog

De gasprijs is deze maandagochtend meteen bij de opening van de handel fors omhooggeschoten. Dat was niet geheel onverwacht, aangezien vrijdag na de handelsdag duidelijk werd dat Gazprom de Nord Stream 1-pijpleiding voorlopig dicht houdt, verwijzend naar een vermeend defect. De prijs voor het oktobercontract op de TTF ligt deze ochtend 30% hoger dan het slot van vrijdag.

Waardemaximalisatie van Groningengas bleef de strategie, ook na Huizinge

De uitspraak van de Raad van State in 2015 over de gaswinning in Groningen heeft gezorgd voor een trendbreuk bij Gasterra, dat tot dan toe de opdracht had om de waarde van het Nederlandse aardgas te maximaliseren. Ook na de grote aardbeving bij Huizinge in 2012 bleef die missie van waardemaximalisatie overeind.

STEMMING Vooruitzicht van prijsregulering zorgt voor dalende prijzen

De regulering van de elektriciteitsmarkt die de Europese Commissie eerder deze week in het vooruitzicht stelde, zorgt op de energiemarkten voor dalende prijzen. Dat er een vorm van regulering komt, lijkt zeker, maar hoe deze eruit ziet en wanneer deze aanstaande is, is nog ongewis. De Europese Commissie laat deze donderdag weten niet over één nacht ijs te willen gaan.

Jetten onderzoekt marktrisico's van private netten die bedoeld zijn om congestie te omzeilen

Minister Jetten gaat onderzoeken of het de markt schaadt, als partijen via een privaat net een hernieuwbare energie-installatie aansluiten om op die manier de congestieproblematiek te omzeilen. Indien nodig wil de minister “meer regie” voeren op de ontwikkeling van deze gesloten distributiesystemen.

Aantal huishoudens met variabel energiecontract laat onvermijdelijke stijging zien

Het aantal huishoudens met een variabel contract voor de levering van elektriciteit en/of gas is het afgelopen half jaar gestegen van 50% naar 56%. Dit blijkt uit een analyse van de Autoriteit Consument & Markt. De stijging is onvermijdelijk, aangezien leveranciers nauwelijks vaste contracten in de markt zetten. Na afloop van een contractperiode rest voor vrijwel elke klant enkel een variabel contract.

STEMMING Terwijl de markten in paniek blijven, groeit het prijsplafond op de dagvooruitmarkt

De gas- en stroomprijzen op de lange termijn zijn geëxplodeerd. Een marktkenner zegt dat er deze week sprake is van paniek op beide markten. Er wordt een flinke krapte ingeprijsd. Relevant daarbij is dat het Europese prijsplafond voor elektriciteit op de dagvooruitmarkt vanwege marktregels per half september stijgt van €4.000 per MWh naar €5.000 per MWh.

Paniek slaat over van gasmarkt naar de elektriciteitsmarkt

De paniek die al langer voelbaar is op de gasmarkt, is deze maandag overgeslagen naar de elektriciteitsmarkt. De oorzaak ligt gedeeltelijk op de gasmarkt, waar nieuwe zorgen bestaan over de levering vanuit Rusland. Maar het besef dat Europa zonder gas ook geen elektriciteit ter beschikking heeft, lijkt deze maandag pas echt in te dalen.

De regeling die vanaf het begin tijdelijk bedoeld was, blijft maar verlengen

De energietransitie vereist dat we vooral vooruit kijken, naar de toekomst. Hoe kan het anders, beter? Soms kan het helpen juist een blik te werpen op de geschiedenis. Deze zomer duikt Energeia in de historie en diept enkele geschiedenissen op met een verrassend actueel tintje. Vandaag: de salderingsregeling.

Rechtbank: ook studenten kunnen recht hebben op eenmalige energietoeslag

De gemeente Nijmegen heeft onterecht studenten als groep uitgesloten van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeente volgde hiermee een advies van minister Schouten (Armoedebeleid, CU). De rechtbank Gelderland vindt dat met de generieke uitsluiting “een niet te rechtvaardigen onderscheid” wordt gemaakt.

STEMMING Droogte en hitte problematisch voor Duitse en Franse stroomproductie

Het energiebedrijf Uniper heeft gewaarschuwd dat het mogelijk de productie van twee belangrijke kolengestookte elektriciteitscentrales in Duitsland moet verminderen, omdat het bedrijf worstelt om brandstofvoorraden langs de Rijn te krijgen. Lage rivierstanden en hoge watertemperaturen hebben ook gevolgen voor kerncentrales in Frankrijk. EDF heeft sommige reactoren moeten uitzetten bij gebrek aan koelmogelijkheden.

Tijd begint te dringen: ondanks nakende verplichting veel kantoren nog altijd labelloos

Nog altijd heeft ruim de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C of beter, terwijl dit wel verplicht is per 1 januari 2023. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hoewel RVO een kleine versnelling waarneemt in de groei van het aandeel groene labels, komen kantooreigenaren en vastgoedbeheerders onvoldoende in actie.

Alle capaciteit van drijvende LNG-terminals in Eemshaven gecontracteerd

Ook de resterende 1 miljard kubieke meter capaciteit van de twee drijvende LNG-terminals in de Eemshaven is verkocht door Gasunie-dochter EemsEnergyTerminal. Met Engie als derde klant is nu de totale 8 miljard kubieke meter die beschikbaar was gecontracteerd. Eerdere klanten waren het Tsjechische ČEZ en Shell Western LNG B.V.

Nederlander blijkt grote waarde te hechten aan ononderbroken stroomlevering

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de maximale waarde bepaald die afnemers in Nederland bereid zouden zijn te betalen om een mogelijke leveringsonderbreking van elektriciteit te voorkomen. Dit bedrag is uitgekomen op €68.887 per MWh, een bijzonder hoog bedrag waarmee Nederland sterk afwijkt van andere landen. Het getal heeft vooral een theoretische waarde, en zegt wat over het niveau van leveringszekerheid dat nagestreefd moet worden.

STEMMING Torenhoge gasprijs neemt andere markten op sleeptouw

De prijzen voor aardgas zijn een speelbal van de geopolitieke krachten op het wereldtoneel. Met het verder afknijpen van de Nord Stream 1-verbinding door het Russische staatsbedrijf Gazprom is de aanvoer van gas uit Rusland verder verminderd. Rusland voert hiervoor technische oorzaken op, maar in Europa twijfelt niemand erover dat het louter politieke motieven zijn die Vladimir Poetin tot deze actie aanzet.

Prijs aardgas blijft stuiteren terwijl Poetin met de leveringsvolumes speelt

De prijs voor aardgas blijft hard stijgen, terwijl de fysieke volumes Russische gas die via de Nord Stream 1-pijpleiding naar Europa komen worden afgeknepen. De aankondiging hiervan door Gazprom zorgde dinsdag al voor een prijsrally, maar nu de geleverde volumes daadwerkelijk dalen, intensiveren de prijsbewegingen.

Europese energieministers benadrukken solidariteit bij bereiken gasbesparingsakkoord

De energieministers van de Europese lidstaten hebben een akkoord bereikt over de vrijwillige vermindering van de vraag naar aardgas deze winter met 15%. In geval van nood kan vraagvermindering verplicht worden, maar op die verplichting zijn ook weer diverse uitzonderingen afgesproken.

NRG onderzoekt materiaal waarmee Franse kerncentrales flexibeler kunnen produceren

Nucleair onderzoeksinstelling NRG is in de Hoge Flux Reactor in Petten in samenwerking met het Franse energiebedrijf EDF gestart met het onderzoek naar het materiaal van de splijtstofbekledingsbuizen. Doel van het onderzoek is de bestaande Franse kerncentrales van EDF meer flexibel te maken.

Bouw Windpark Blauw mag na rechterlijke belangenweging doorgaan

De bouw van Windpark Blauw in de Flevopolder mag worden voortgezet. Een omwonende die probeert voor elkaar te krijgen dat de omgevingsvergunning voor het 61 turbines tellende windpark wordt vernietigd, eiste daarbij een onmiddellijke bouwstop. Volgens de voorzieningenrechter weegt het belang van de vergunninghouder echter zwaarder.

STEMMING Tien dagen billenknijpen: komt Nord Stream 1 terug uit onderhoud?

De Europese aardgasprijzen zijn onverminderd hoog, aangezien handelaren op scherp staan over wat ze kunnen verwachten rond de gaslevering via de Russische Nord Stream-pijpleiding. De pijpleiding is sinds maandag voor tien dagen afgesloten voor gepland onderhoud. Duitsland, Nederland en diverse marktdeelnemers zijn bezorgd dat Rusland de verbinding na de werkzaamheden niet volledig in gebruik neemt.

Groeifonds kent definitief €200 mln toe aan twaalf collectieve warmteprojecten

Het consortium van NieuweWarmteNu! heeft uit het Groeifonds een definitieve toezegging gekregen om twaalf concrete collectieve warmteprojecten te starten. Deze projecten zijn geselecteerd op basis van de grootste leer- en vliegwieleffecten.