Auteur

Wouter Hylkema

Nieuw provinciebestuur zet streep door nucleair Brabant

“Voor de periode tot 2030 speelt kernenergie in de energiemix van Brabant geen rol.” Met die zin maakte het nieuwe college van Gedeputeerde Staten een einde aan de nucleaire plannen van het vorige provinciebestuur, waarin Forum voor Democratie zitting had. De nieuwe gedeputeerde voor energie is een oude bekende: Annemarie Spierings (D66).

Kabinet moet bindende maatwerkafspraken maken met industrie over CO₂-uitstoot

De Tweede Kamer draagt de regering op om door middel van “ambitieuze, bindende maatwerkafspraken” de CO₂-emissie te reduceren bij de twaalf grootste uitstoters. Ook stimuleringsmaatregelen moeten beter aansluiten op de industriële mogelijkheden. En voor de CO₂-uitstoot van Nederlandse gascentrales die buitenlandse kolencentrales uit de markt drukken moet bij voorkeur de Klimaatwet worden aangepast.

Stedin heeft zijn eerste officiële congestiegeval: Middelharnis

Stedin heeft officieel zijn eerste congestiegeval: Middelharnis op Goeree-Overflakkee. In april liet de netbeheerder al weten dat er “groeipijn” bestond op het eiland, en donderdag werd na onafhankelijk onderzoek duidelijk dat congestiemanagement geen soelaas kan bieden. Dat is deels een technische kwestie, en er zijn daarnaast te weinig potentiële deelnemers.

Verduurzaming gebouwde omgeving kent vele routes, en allemaal kosten ze extra geld

Om in 2030 aan de doelstellingen voor de gebouwde omgeving te voldoen, zijn honderden miljoenen extra nodig. Dat blijkt uit een nieuw rapport van onderzoeksbureau Ecorys. De studie maakt duidelijk dat de focus op aardgasloos en de focus op CO₂-reductie niet per se met elkaar in lijn zijn, en verschillende prijskaartjes hebben. En dat hybride warmtepompen een belangrijke rol kunnen spelen, ook wanneer ze niet gesubsidieerd worden.

Raad van State vindt volledige schadeloosstelling door Tennet redelijk

De schaderegeling die Tennet hanteert bij de aanleg van de extra-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland is redelijk, stelt deze woensdag de Raad van State in een uitspraak. De transmissienetbeheerder heeft “volledige schadeloosstelling” als uitgangspunt, zoals beschreven in de wet.

Een windturbine is geen gascentrale, en meer lessen uit twee jaar decentraal regelvermogen

Om de bijdrage van windturbines aan het bewaken van de netstabiliteit te verifiëren, kan je beter naar actuele windsnelheden kijken dan naar de voorspelling van het geproduceerde vermogen 1 minuut vooruit. Het is één van de lessen die Tennet leerde in een langdurige pilot, waarbij decentrale bronnen bijdragen aan de stabiliteit van het net, in plaats van die te verstoren.

Eindhoven maakt deel binnenstad bouwrijp, Enexis moet betalen voor verplaatsen kabels

Enexis moet opdraaien voor de kosten van het verleggen van kabels en leidingen in de Eindhovense binnenstad. De gemeente Eindhoven had de openbare grond waarin ze lagen verkocht aan winkeliers met de belofte de grond bouwrijp op te leveren. Omdat de kabels en leidingen al veertig jaar in de grond liggen, zijn de kosten voor de netbeheerder, stelde de rechtbank Oost-Brabant.

'Maakindustrie positioneren als hoogwaardige toeleverancier elektrolysetechnologie'

Het kabinet ondersteunt de Nederlandse maakindustrie in haar streven een belangrijke rol te gaan spelen in de waterstoftoekomst. Niet met een grote zak met geld, maar met “flankerend beleid”. Aandacht gaat vooral uit naar samenwerking in nationaal en internationaal verband en versterking van onze de Nederlandse kennis- en concurrentiepositie.

STEMMING Het is de vraag of de gasbergingen nog wel gevuld raken deze zomer

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Kabinet kiest toch voor novelle bij versterkingswet Groningen

Het kabinet ziet af van de gefaseerde inwerkingtreding van de nieuwe versterkingswet voor Groningen en gaat een zogenoemde novelle schrijven, een soort wetswijziging voor een wet die wel door de Tweede maar nog niet door de Eerste Kamer is aangenomen. De novelle dient ter reparatie van twee 'per ongeluk' aangenomen amendementen.

Vergunning geschorst tot duidelijk is of Zonnepark Agger cultuurhistorische waarde aantast

De Raad van State wil meer onderzoek doen naar de vraag of een zonnepark in Woensdrecht de cultuurhistorische waarden van zijn beoogde locatie aantast. Bij wijze van voorlopige voorziening wordt daarom de omgevingsvergunning geschorst, in afwachting van een bodemprocedure, waarin de provincie Noord-Brabant en de gemeente Woensdrecht tegenover elkaar staan.

STEMMING Europees Parlement zegt formeel ja tegen Klimaatwet en 55% CO₂-reductie

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Kolenstookplafond krijgt geen vaart door lange procedure

Het lukt het kabinet niet om vaart te maken met de wettelijke begrenzing van de kolenstook. Het oorspronkelijke doel om per 1 januari de Nederlandse kolencentrales gedurende vier jaar op 35% van hun capaciteit te laten draaien, is niet gehaald. De procedure die nog in het verschiet ligt voordat de regel van kracht wordt, zal waarschijnlijk nog maanden vergen. Dat kan uitvoering van het Urgenda-vonnis in de wielen rijden.

Nieuwe energieleverancier uit België ziet kansen in Nederland

Nederland telt weer een nieuwe leverancier van elektriciteit en gas: Mega Energy. Deze leverancier, die al actief is op de Belgische en Franse markt, ziet voldoende kansen om een gooi te doen naar de Nederlandse kleinverbruikers. Bij de Autoriteit Consument & Markt zijn nu 63 vergunninghouders bekend die aan kleinverbruikers mogen leveren.

STEMMING 'Inefficiënte BritNed-handel tilt de spotprijs extra hoog'

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

SODM vraagt en krijgt middelen om afdoende toezicht te organiseren

Het SODM heeft door het ministerie van EZK meer middelen toegezegd gekregen om adequaat milieutoezicht in de energiesector te kunnen organiseren. Als gevolg van de tot nog toe beperkte capaciteit heeft de organisatie te kampen met achterstanden op het gebied van advies, regulering en toezicht, met daardoor kans op onherstelbare milieu- en zelfs gezondheidsschade. De toegezegde middelen brengen de capaciteit van de toezichthouder weer naar een geloofwaardig niveau.

In 2020 werd flink ingeteerd op de pot met veilinginkomsten

De inkomsten van de veiling van transportcapaciteit op de grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen met België, Duitsland, Noorwegen en Denemarken kwamen in 2020, na aftrek van kosten, uit op €37 mln. Dit geld komt in een grote pot. Doordat Tennet in samenspraak met de ACM €184 mln aan diezelfde pot heeft onttrokken om de hoogte van de tarieven te dempen, werd vorig jaar flink ingeteerd op de congestie-ontvangsten.

Fris en zakelijk: Energeia-website krijgt nieuwe kleur

Beste lezer, vanaf vandaag verschijnt Energeia in een nieuwe kleur. Onze pagina’s gaan van zalmroze, dat wij sinds 2015 hanteerden, naar ijsblauw. Fris is een woord waarmee de nieuwe kleur te omschrijven is, en zakelijk is een ander woord dat in veel mensen opkomt. U mag er uw eigen label op plakken, maar ik hoop vooral dat u het prettig vindt ogen en rustig vindt lezen. Onze vormgever heeft daar erg zijn best op gedaan.

STEMMING Prijs voor een ton steenkool voor het eerst sinds jaren boven $100

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

STEMMING Veel centrales in onderhoud: 'Het wordt een krap weekje'

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Netbeheerders: juten draadisolatie vanaf 2030 verleden tijd

De ACM heeft netbeheerders aangespoord om te komen met een aanpak voor het vervangen van mogelijk onveilige juten isolatie in woningen in hun verzorgingsgebied. De oproep volgt op “een elektrocutie-incident” in juli 2019. De netbeheerders zeggen hier al mee in de weer te zijn en willen deze verouderde draadisolatie vervangen hebben vóór 2030 op de 150.000 resterende adressen.

CBS: aandeel hernieuwbaar kwam in 2020 op 11,1% van het eindverbruik

Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland sprong in 2020 naar 11,1% van het totale energieverbruik, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ondanks de forse toename, blijft het aandeel ruim onder de 14% die in Europees verband aan Nederland was opgelegd. Daarom moet maximaal gebruik worden gemaakt van de overeenkomst die met Denemarken is gesloten.

STEMMING Elektriciteitsnet Duitsland en Noorwegen vanaf vandaag direct verbonden

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

NAM moet duidelijker omschrijven hoe ze wil fracken in Pieterzijl-Oost

De Nederlandse Aardolie Maatschappij moet in het winningsplan duidelijker omschrijven op welke manier het zogenoemde fracken een rol kan gaan spelen bij de gaswinning in het kleine veld Pieterzijl-Oost. Op basis van die verduidelijking moet de minister van Economische Zaken en Klimaat een nieuw besluit nemen over de fracking-paragraaf in het winningsplan. Dat heeft de Raad van State deze woensdag bepaald.

Yesilgöz staatssecretaris EZK, Bontenbal vervangt Omtzigt in de Kamer

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) wordt demissionair staatssecretaris op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen met partijgenoot en demissionair minister Stef Blok vervangt zij de zieke Bas van 't Wout. Ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt laat zich vanwege ziekte vervangen, voor hem in de plaats komt Stedin-strateeg Henri Bontenbal in de Tweede Kamer.

Onderzoek Aurora: behoud van subsidie op wind en zon is op langere termijn goedkoper

Om in 2050 een CO₂-neutrale elektriciteitsvoorziening te bewerkstelligen, is het goedkoper om na 2025 subsidies op wind- en zonne-energieprojecten te handhaven. Het is echter niet noodzakelijk: ook zonder subsidies is het gestelde doel haalbaar. Dat blijkt uit modellering van onderzoeksbureau Aurora Energy Research. “De energy-only-markt en hernieuwbare energie zijn een ongelukkig huwelijk.”

STEMMING Forse correctie CO₂-prijs, maar herstel tekent zich alweer af

De prijs voor CO₂-emissierechten heeft de laatste dagen een flinke correctie doorgemaakt, die het slot op woensdag weer onder de €50 per ton bracht, waar het slot van vrijdag nog €56,65 bedroeg -de hoogste prijs ooit.

Van 't Wout: Nederland laat geen Europees geld liggen

Nederland loopt geen Europees geld mis uit het corona-herstelfonds, ook al is tot nog toe geen herstelplan ingediend. Dat antwoordt minister Van 't Wout op Kamervragen. Die vragen werden gevoed door geluiden dat de late indiening van het herstelplan zou betekenen dat Nederland de financiële boot zou missen.

Patrick Lammers verruilt Essent voor moederbedrijf EON

Patrick Lammers, huidig CEO van Essent, vertrekt naar de raad van bestuur van het Duitse moederbedrijf EON, waar hij operationeel directeur (COO) wordt, verantwoordelijk voor het onderdeel Customer Service. Het nieuws over de overstap is nog te vers voor Essent om duidelijkheid te geven over zijn opvolging.

Kabinet trekt €150 mln uit voor onderzoek naar schone mobiliteit

Het kabinet heeft €150 mln uitgetrokken om onderzoek naar en innovatie in “schonere en slimmere mobiliteit” te stimuleren. De regeling wordt nadrukkelijk in verband gebracht met de coronacrisis. Bedrijven en kennisinstellingen in de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector kampen met teruglopende omzetten, en dat leidt tot druk op investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.