Auteur

Wouter Hylkema

Nederlands kennisconsortium moet thoriumcentrales dichterbij brengen

Een Nederlands kennisconsortium gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling van gesmoltenzoutreactoren, ook wel thoriumcentrales genoemd. Consortiumpartner Thorizon streeft naar een draaiende reactor in 2035, waarmee de haalbaarheid van de nucleaire technologie gedemonstreerd kan worden.

Tennet scoort voor derde jaar op rij onvoldoende voor beschikbare capaciteit NorNed

Voor het derde jaar op rij is Tennet er niet in geslaagd een voldoende te halen voor de beschikbaarheid van de NorNed-kabel. De landelijk netbeheerder moet daarom een malus betalen van bijna €1,6 mln. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaald. In 2020 zorgde een storing in een hoogspanningsstation voor opvallend veel beperking op de NorNed-kabel.

Kolencentrale dicht? Dan ook CO₂-rechten annuleren

Europese lidstaten die steenkoolcentrales sluiten of andere nationale maatregelen nemen die de vraag naar emissierechten aanzienlijk verminderen, moeten verplicht de bijbehorende emissierechten annuleren. Dat vinden de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en Eneco, blijkt uit een Europees consultatiedocument.

STEMMING Spectaculaire stijging olieprijs voedt speculatie over supercyclus

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Stedin haalt nieuwe bestuurders van buiten

Koen Bogers wordt de nieuwe CEO van netwerkbedrijf Stedin; Trudy Onland wordt COO. Dat heeft de raad van commissarissen van het bedrijf bekendgemaakt. Beide nieuwe leden van de raad van bestuur komen van buiten Stedin.

CBS: minder inzet steenkool heeft duidelijk effect op rendement en CO₂-emissiefactor

Het rendement op fossiele brandstoffen bij elektriciteitsproductie neemt steeds verder toe, terwijl de CO₂-uitstoot per geproduceerde kilowattuur afneemt. Dat blijkt uit bijgewerkte gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het verminderde aandeel steenkool draagt bij aan de ontwikkeling.

Tennet moet steeds vaker afschakelen in Zeeland

Tennet moest de afgelopen weken meerdere keren een zogenoemde Alert afkondigen op het hoogspanningsnet in Zeeland. In die situatie kan Tennet aangeslotenen direct afschakelen om zo overbelasting van het net te voorkomen. Vanaf 2022 start Tennet gedurende twee jaar met congestiemanagement in Zeeland, in afwachting van de definitieve oplossing van netverzwaring.

STEMMING Amerikaans winterweer raakt Europese gasmarkt

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

CBS: begin 2019 was een op de achttien woningen aardgasvrij

Begin 2019 was 5,7% van de woningen in Nederland aardgasvrij. Twee jaar eerder was dit nog 5,0%. Negen van de tien gasloze woningen is op een warmtenet aangesloten. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

'Energiewet heeft te veel focus op elektriciteit'

Een aantal organisaties uit de gasbranche vindt dat de nieuwe Energiewet een te sterke focus op elektriciteit heeft. De delen die wél over gas gaan, behandelen vooral aardgas en gaan voorbij aan andere gassen zoals waterstof of groen gas.

'Energiewet moet netbeheerders dwingender tot investeringen bewegen'

Marktpartijen vinden dat de nieuwe Energiewet “meer dwingende bepalingen” moet krijgen zodat netbeheerders voldoende investeren om schaarste en congestie te voorkomen. Dat staat in een zienswijze van Energie-Nederland. Holland Solar en NWEA vinden dat de investeringsplannen van netbeheerders niet-vrijblijvend moeten zijn.

STEMMING CO₂-prijs kortstondig boven de €40 per ton

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Als de stikstoffabriek op tijd afkomt, halveert de winning in Groningen volgend jaar

Het volgende gasjaar kan, mits de temperatuur een gemiddeld verloop kent, de gaswinning in Groningen terug naar 3,9 miljard kubieke meter. Definitieve sluiting van het veld kan halverwege 2028 plaatshebben, denkt minister Van 't Wout. Gasopslagen spelen daarin een belangrijke rol, net als de afbouw van export van laagcalorisch gas.

Eneco stopt met colportage

Eneco stopt met deur-tot-deurverkoop. Het bedrijf zegt het gewenste kwaliteitsniveau niet te kunnen halen, en dat de methode niet meer past “bij de wijze waarop Eneco energiecontracten wil verkopen”.

RWE sluit groenestroomovereenkomst met ASML

RWE heeft een zogenoemde power purchase agreement (PPA) gesloten met chipmachinemaker ASML. De overeenkomst heeft een looptijd van tien jaar en ziet op de levering van ruim 250 GWh per jaar. De groene stroom is afkomstig van twee Nederlandse windparken op land, een Nederlands zonnepark en van een Belgisch offshore windpark.

Ondergrond biedt volop kansen voor energieopslag

De Nederlandse ondergrond is geschikt en biedt voldoende mogelijkheden en kansen voor de ontwikkeling van grootschalige energieopslag in de vorm van waterstof en perslucht. Dat concludeert TNO op basis van onderzoek.

STEMMING CO₂-prijs naar recordhoogte, markt wijst naar financiële spelers

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Maatregelen lijken effectief: koperprijs terug op recordhoogte, koperdiefstal niet

De koperprijs zit in de lift, en bereikt dezelfde hoge niveaus als in 2013. Toentertijd leidde dat tot een stijging in het aantal (pogingen tot) koperdiefstal bij elektriciteitsnetbeheerders. Vooralsnog blijft zo'n stijging uit, maar netbeheerders “blijven alert”.

Tweede Kamer: marktonderzoek kernenergie toch niet controversieel

De Tweede Kamer heeft op voorstel van de VVD het onderwerp kernenergie laten afvoeren van de lijst met controversiële onderwerpen. Dat betekent dat het demissionaire kabinet door kan met het doen van een marktconsultatie om te zien onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zouden zijn om te investeren in kerncentrales in Nederland.

SODM bouwt extra toezicht op gasmeterplaatsing af

Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft het extra toezicht op de veiligheid van (slimme) gasmeters bij huishoudens afgebouwd. In 2018 werd dat toezicht verscherpt, nadat bleek dat netbeheerders in de ogen van de toezichthouder onvoldoende aandacht hadden voor de veiligheid bij de uitrol van slimme (gas)meters. Inmiddels zijn de netbeheerders tegemoetgekomen aan alle zorgpunten, constateert SODM nu.

STEMMING Onzekere weersverwachting zorgt voor nerveuze markten

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Oud-ombudsman gaat op zoek naar manieren om burgers bij klimaatbeleid te betrekken

Voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer wordt voorzitter van een expertcommissie die moet gaan onderzoeken hoe de betrokkenheid van burgers bij (de besluitvorming over) het klimaatbeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau vergroot kan worden. De uitkomst wordt nog voor de verkiezingen verwacht.

Verouderde normering houdt geothermiesector op

Er bestaat in de geothermiesector onduidelijkheid over de normen bij de injectie van afgekoeld water. De normen zijn verouderd, en dat betekent dat de sector niet de versnelling van projecten kan realiseren die mogelijk is, en die gezien de ambities ook gewenst is. Het probleem heeft de aandacht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen.

STEMMING Drie offshore interconnectoren tegelijkertijd defect

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Topambtenaar EZK: Rekening klimaatinvesteringen mag gedeeltelijk naar volgende generaties

Omdat de baten van investeringen in de aanpak van de klimaatcrisis bij de volgende generaties liggen, is het logisch om via schulduitgifte een bijdrage te vragen van toekomstige belastingbetalers, meent topambtenaar Lidewijde Ongering in het traditionele nieuwjaarsartikel, gepubliceerd bij economenvakblad ESB.

Kabinet treedt af, Wiebes stapt helemaal op

Het kabinet is afgetreden vanwege de zogenoemde toeslagenaffaire. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat heeft “de persoonlijke afweging gemaakt” om helemaal op te stappen. Partijgenoot Cora van Nieuwenhuizen, nu ook minister van Infrastructuur en Waterstaat, wordt tijdelijk de demissionaire minister van EZK. Een vacature staat open.

Gaswinning Groningen onder de 9 mrd kuub, hoofdrol voor pseudo-Groningengas

De gaswinning in Groningen is in het gasjaar 2019/2020 uitgekomen op 8,7 miljard kubieke meter. Dat is -gegeven dat het een warm jaar was- precies de hoeveelheid die gewonnen mocht worden. Om in de behoefte van laagcalorisch gas te voorzien, speelt het zogenoemde pseudo-Groningengas een hoofdrol.

STEMMING Frequentiedip, extreem weer, gasmarkt op hol, stroomprijsrecord: het was een roerig weekje

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Aardgasmarkt slaat op hol

De Nederlandse gasmarkt kampt deze week met een opmerkelijke prijsrally. Met name het contract voor levering van gas in februari voelt een enorme opwaartse druk, wat deze dinsdag prijssprongen van bijna 30% opleverde. “Een gekkenhuis”, aldus een marktdeelnemer.

Besparingstempo in de gebouwde omgeving in 2019 naar beneden

De gerealiseerde energiebesparing in gebouwen van de Nederlandse dienstensector -bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen en zorginstellingen- lag in 2019 maar liefst 30% lager dan in 2018. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Voor de woningbouw wordt een kleine verbetering gemeld, maar er is iets vreemds aan de hand met die cijfers.