Auteur

Wouter Hylkema

ACM doet bij twee energieleveranciers vervolgonderzoek naar misleidende duurzaamheidsclaims

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat vervolgonderzoek doen bij twee energieleveranciers die mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims hebben gedaan. Als er daadwerkelijk sprake blijkt van misleiding, kan dat tot een boete of een last onder dwangsom leiden. Onduidelijk blijft om welke twee bedrijven het gaat.

Provincies willen wettelijke regierol bij ontwikkeling regionale energie-infrastructuur

Provincies willen een regierol om de ontwikkeling van regionale energie-infrastructuur in goede banen te leiden, en vragen het rijk dit mogelijk te maken in wet- en regelgeving. “In tijden van krapte op het net zou een casino geen voorrang moeten krijgen op bijvoorbeeld een ziekenhuis”, zegt Edward Stigter, voorzitter van de energiewerkgroep binnen het IPO. Netbeheerders ondersteunen de oproep.

STEMMING Zacht weer en LNG houden de markten stabiel

De meeste energiemarkten bewegen stabiel binnen een bandbreedte. Dat is vooral vanwege de weermodellen, die een zachte voortzetting van de maand januari voorspellen. De wind is in die voorspellingen niet afwezig, maar ook niet krachtig. In de afgelopen weken is de LNG-levering aan Europa aanzienlijk toegenomen.

Topambtenaar EZK: 'Met alleen extra miljarden zijn we er nog niet'

Het nieuwe kabinet toont veel ambitie en koppelt daar forse bedragen aan. Maar met alleen extra miljarden zijn we er nog niet, meent topambtenaar Lidewijde Ongering in het traditionele nieuwjaarsartikel, gepubliceerd bij economenvakblad ESB. In een wereld in transitie, met soms negatieve gevolgen en de noodzaak tot pijnlijke keuzes, wordt er om regie van de overheid gevraagd.

Verdubbeling gaswinning Groningen nodig om zicht te houden op snelle sluiting

De toegestane gaswinning in Groningen moet dit jaar verhoogd worden van 3,9 miljard kubieke meter naar 7,6 miljard kuub, door een technische vertraging en contractuele verplichtingen jegens Duitsland. Met deze verdubbeling kiest het kabinet voor snelheid. Door nu de pijn te nemen, kan volgens minister Blok de gaswinning nog altijd in 2023 stoppen.

STEMMING Zachte feestdagen boden kans tot injectie in de Nederlandse gasbergingen

De Europese gasbergingen zijn momenteel voor 56% gevuld, de Nederlandse voor 36%. Sinds kerst is de vullingsgraad niet meer gedaald. Opmerkelijk is dat de afgelopen zachtere dagen er zelfs injectie heeft plaatsgehad. Dit betreft met name de berging EnergyStock in Zuidwending, die volledig in handen is van Gasunie.

Rob Jetten: 'klimaatdrammer' wordt excellentie

Rob Jetten (D66) wordt minister voor Klimaat en Energie. Dat bleek zondag uit de volledige lijst kandidaten van D66 voor het nieuwe kabinet. Jetten, die de geuzentitel 'klimaatdrammer' voert, is de eerste persoon die deze nieuw gecreëerde ministerspost bezet.

STEMMING Gas- en stroomprijs fors lager door LNG en warm, winderig en nat weer

Het is warm, winderig en nat. Dat zijn ideale omstandigheden voor de elektriciteitsprijs om te dalen. Dat gebeurt dan ook: op de Europese spotmarkten prijken voor het eerst sinds lange tijd weer negatieve prijzen voor levering op oudjaarsdag. Ook de gasprijs is in ruim een week tijd gehalveerd.

Algemene milieuregels voor windturbines laten nog anderhalf jaar op zich wachten

Het duurt tot halverwege 2023 voordat er nieuwe algemene milieuregels voor windturbines gaan gelden. Die zijn nodig nadat afgelopen zomer de Raad van State een streep zette door de huidige normen voor milieuoverlast door windparken. Er komt een tijdelijke overbruggingsregeling die bestaande windparken meer rechtszekerheid moet geven.

Vattenfall verkoopt deel Prinses Ariane windpark (Wieringermeer) aan ASR

Vattenfall verkoopt 32 van de 82 windturbines van het Prinses Ariane windpark in de Wieringermeer, goed voor 118 MW, aan verzekeraar ASR. Vattenfall blijft het onderhoud van de turbines doen en de elektriciteit van de windmolens afnemen.

STEMMING Franse stroommarkt in 'pure paniek', Amerikaans LNG verlicht de gasmarkt

De ogen van de Europese elektriciteitswereld zijn vooral op Frankrijk gericht. Het Franse elektriciteitscontract voor februari sloot zowel dinsdag als woensdag boven de €1.000 per MWh. Er heerst “pure paniek” over een mogelijke leveringscrisis als gevolg van mogelijk koud weer begin volgend jaar.

Camping vreest minder gasten door zonnepark, maar algemeen belang mag zwaarder wegen

Camping Het Polderbos vreest minder gasten te ontvangen omdat een nabij gepland zonnepark afbreuk doet aan “de belevingswaarde van de omgeving als geheel”, maar de Raad van State vindt dit onvoldoende om een streep te zetten door het plan. De gemeente Zeewolde mocht een groter gewicht toekennen aan het algemeen belang van het zonnepark.

Blok over stop op waterinjectie Twente: Kamer vraagt mij wet te breken

Minister Blok is niet van plan om per direct de vergunning in te trekken voor het injecteren van productiewater in de Twentse bodem door de NAM. De Tweede Kamer schaarde zich donderdagavond in meerderheid achter een motie die daarom vroeg. Volgens Blok wordt hem gevraagd de wet te overtreden.

STEMMING Franse nucleaire beperkingen jagen stroomprijzen NW-Europa de hoogte in

In Frankrijk zijn er problemen met het nucleaire park. Woensdag legde energiebedrijf EDF twee reactoren stil, terwijl een andere reactor die op korte termijn zou terugkeren op het net ook werd stilgelegd. Prijzen in Noordwest-Europa schoten deze donderdag omhoog.

Leveranciers van dynamische-prijscontracten maken voordelen en risico's inzichtelijk

Leveranciers die contracten met zogenoemde dynamische prijzen aanbieden aan consumenten, hebben een aanvullende verklaring bij de Gedragscode consument en energieleverancier opgesteld. Ook is een speciale website actief, met daarop “objectieve, niet-commerciële informatie” over dynamische energieprijzen.

Kinderboek voor volwassenen pleit voor apart beleid voor flexibiliteit

Een kinderboek waarin een stroomontwerper op hoge hakken op zoek gaat naar de ontbrekende puzzelstukjes van het toekomstige elektriciteitssysteem. Niet in 'Jip en Janneke'-taal, maar in de stijl van kinderboekenschrijver Paul Biegel. In deze vorm heeft John Kerkhoven van Kalavasta een beleidsaanbeveling geschreven.

€200 mln extra compensatie voor hoge energierekening speciaal voor lage inkomens

Huishoudens die rond moeten komen van een laag inkomen krijgen nog eens eenmalig €200 als tegemoetkoming voor de gestegen energierekening. Het kabinet maakte deze vrijdag bekend daar €200 mln voor te hebben vrijgemaakt. Het geld komt bovenop de €3,2 mrd die eerder al werd toegezegd.

Nieuwe postcoderoosregeling gaat na succesvolle start met meer geld op naar 2022

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, die in april van dit jaar van start ging ter vervanging van de postcoderoosregeling, is een succes. Dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius in een eerste evaluatie. Daarin kondigt zij ook aan het budget voor 2022 te verhogen naar €150 mln, zoals afgedwongen door D66-Kamerlid Raoul Boucke.

STEMMING Prijzen voor volgend jaar de hoogte in nu gasbergingen rap leeg raken

De vullingsgraad van de Europese gasopslagen is onder de 65% gekomen, Nederland zit op 50,46%. De bergingen raken met het huidige weerbeeld dus rap leeg. Om deze komend voorjaar en zomer te kunnen vullen, zal de vraag naar aardgas het hele komende jaar hoog blijven, en de termijnprijs voor zowel gas als stroom dus ook.

CBS: elektriciteitsproductie uit aardgas gehalveerd, uit steenkool verdubbeld

De elektriciteitsproductie met aardgas als brandstof lag in het derde kwartaal van dit jaar 49% lager dan in datzelfde kwartaal in 2020. De stroomproductie uit steenkool verdubbelde juist. Ook de hernieuwbare elektriciteitsproductie steeg fors (31%) in het derde kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Uitstel noordelijke offshore-windontwikkeling tegen zere been Groningse industrie

Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta spreken in een brandbrief aan de Tweede Kamer hun zorg uit over de ontwikkeling van wind op zee boven de Wadden. Ze reageren daarmee op de aankondiging van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius dat de komst van het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden met onbekende duur is vertraagd, omdat de kabelroutes opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Waterstoftransport per buis is wenselijk, maar markt vraagt wellicht andere opties

Zowel vanuit het oogpunt van de omgevingsveiligheid als om potentiële knelpunten bij het weg-, spoor- of watertransport te beperken, lijkt de inzet op transport van “duurzame waterstofdragers” via buisleidingen momenteel een wenselijke stap. Maar internationale marktontwikkelingen kunnen ook andere opties dicteren.

STEMMING Bij weinig wind is Nederland grote exporteur, vooral kolencentrales spekkoper

Op dagen dat er minder wind is en de temperaturen laag zijn, is Nederland een enorme exporteur van elektriciteit naar alle buurlanden. De elektriciteitsstromen kiezen daarbij ook ongebruikelijke wegen.

ACM trekt boete voor Liander in: aansluittermijn hoort niet in de wet

De Autoriteit Consument en Markt trekt de boete in die aan netbeheerder Liander was opgelegd voor het overschrijden van de wettelijke aansluittermijn van 18 weken. Uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt namelijk dat die termijn helemaal niet in de wet mag worden vastgelegd. Volgens de toezichthouder onderstreept de uitspraak het belang van onafhankelijke regelgevende instanties zoals de ACM.

ACM: keuzeruimte consument in de warmtetransitie onafhankelijk toetsen

De Autoriteit Consument en Markt pleit voor keuzeruimte voor de consument in de warmtetransitie. Onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke toetsingsmogelijkheid bestaat voor consumenten die niet op een warmtenet willen worden aangesloten en daarvoor een gelijkwaardig alternatief aandragen. In een uitgebreide notitie, gericht aan beleidsmakers en uitvoerders, vraagt de ACM brede aandacht voor de zorgen van consumenten die van het gas af moeten.

STEMMING CO₂-prijs ontketend na Duits regeerakkoord

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Als vogels er baat bij hebben en er geen grote nadelen zijn, wordt zwart rotorblad verplicht

Als het zwart verven van een van de drie rotorbladen van een windturbine vanuit de luchtvaartveiligheid geen bezwaren kent, vanuit technisch- en kostenperspectief verantwoord is, en voldoende effectief blijkt, dan is staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius bereid deze voor te schrijven in de kavelbesluiten voor toekomstige windparken op zee. Het duurt nog tot 2024 voordat duidelijkheid bestaat over al deze voorwaarden.

STEMMING Angst voor gastekort houdt aan bij onzekerheid rond Nord Stream 2

Op de gasmarkt overheerste deze week het nieuws dat de Duitse toezichthouder een besluit over de certificering van Nord Stream 2 heeft uitgesteld. De zorgen over de mogelijk beperkte beschikbaarheid van gas komende winter werden hierdoor weer aangejaagd, aangezien de ingebruikname van Nord Stream 2 als één van de voornaamste oplossingen voor de krapte wordt gezien.

Acer: hoge energieprijzen geen gevolg van marktmanipulatie

Er is geen reden aan te nemen dat de enorme prijspieken op de Europese gas- en elektriciteitsmarkten het gevolg zijn van marktmanipulatie. Dat blijkt uit de eerste analyse van de Europese toezichthouderskoepel Acer. De oorzaak van de hoge prijzen is volgens Acer vooral te vinden in mondiale gasprijshausse, aangejaagd door de LNG-markt. De enorme prijsniveaus zijn volgens de organisatie van voorbijgaande aard.

Installateurs mogen na digitale herkenning zonnepanelen registeren namens klant

Installateurs kunnen sinds deze maand de zonnepanelen die ze bij hun klanten opleveren zelf aanmelden op de website van energieleveren.nl. Vanwege privacyrichtlijnen konden installateurs (of andere ondernemers) tot nu toe niet, of alleen via een omweg, bij dit register.