Auteur

Wouter Hylkema

Expertcommissie moet de weg naar burgerpanels in kaart brengen

Minister Wiebes gaat een onafhankelijke expertcommissie formeren, die moet adviseren over hoe de betrokkenheid van burgers bij (de besluitvorming over) het klimaatbeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau vergroot kan worden. Deze commissie moet haar advies vóór de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 af hebben.

Tennet: Cobra-kabel mogelijk pas in 2021 weer operationeel

Het is niet zeker dat de Cobra-kabel tussen Nederland en Denemarken dit jaar nog terug in gebruik wordt genomen. Het defect dat eind september optrad is “in beeld”, maar nog niet exact gelokaliseerd. “Als alles meezit, is de Cobrakabel aan het einde van het jaar operationeel maar de vraag is of het weer dit toe laat.”

12 MW-batterij van Giga Storage in Lelystad in gebruik genomen

Energieopslagbedrijf Giga Storage heeft de Rhino batterij (12 MW) bij Lelystad deze donderdag in gebruik genomen. Doel van de batterij is om te zorgen dat de elektriciteit van het naastgelegen windpark beter wordt benut. Daarnaast helpt de batterij om de balans op het net te handhaven.

STEMMING Industrie krijgt gratis CO₂-rechten pas in tweede kwartaal 2021

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Vervangingsoperatie Noord-Beveland kan door, nieuwe turbines stiller dan de oude

Op Noord-Beveland kunnen drie bestaande windturbines vervangen worden door drie nieuwere. De nieuwe turbines hebben een groter vermogen, en ook een grotere tiphoogte. De eigenaren van nabij gelegen vakantiewoningen vreesden onder meer voor geluidoverlast, maar blijken bij de Raad van State er op dat vlak juist op vooruit te gaan.

Met kennis van nu: Liander weigerde terecht aanvraag grootverbruikersaansluiting

Liander heeft toch terecht geweigerd om bij visverwerkingsbedrijf Klaas Puul in Edam een grootverbruikersaansluiting te realiseren. Tot dat besluit komt de Autoriteit Consument & Markt, nadat de toezichthouder in 2017 Liander juist op de vingers tikte. Reden dat de ACM nu tot een ander oordeel komt, is een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB).

'Bouw elektrolysers nog in de kinderschoenen, dus kansen voor NL'se maakindustrie'

Groene waterstof krijgt belangrijke kansen toegedicht in de toekomstige energie- en grondstoffenmix. Dit schept kansen voor de Nederlandse maakindustrie. Want als de vraag naar groene waterstof een vlucht neemt, stijgt de vraag naar elektrolyse-apparaten. Tijd voor actie, vindt de branchevereniging voor technologiebedrijven FME.

Vijlbrief: kopgroep vormen om exportkredieten te vergroenen

Nederland wil een internationale kopgroep vormen om afspraken te maken over het terugdringen van exportkredieten aan fossiele projecten. Ondertussen wordt een scenariostudie uitgevoerd hoe dit soort steunmaatregelen in lijn gebracht kan worden met het Klimaatakkoord van Parijs.

STEMMING Zacht, winderig weer drukt gas en stroom omlaag

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Ben Voorhorst vertrekt als COO van Tennet

Ben Voorhorst verlaat transmissienetbeheerder Tennet. De chief operations officer (COO) krijgt een interne opvolger: Maarten Abbenhuis. Voorhorst stelt in een schriftelijke toelichting zelf initiator te zijn van deze stap, die op 1 juni 2021 geëffectueerd wordt: “Dit jaar vier ik mijn 25-jarig jubileum bij Tennet en dit leek mij een mooi moment om het stokje over te dragen.”

STEMMING Vaccinkoorts zorgt voor opleving

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

€1,5 mrd extra voor 'versterking en perspectief' in Groningen

Het kabinet trekt €1,4 mrd extra geld uit om huiseigenaren in het aardbevingsgebied Groningen te compenseren, en de regionale overheden doen daar €100 mln bij. Dat staat in een akkoord op hoofdlijnen dat het kabinet en de regio Groningen deze vrijdag hebben gepresenteerd. Doel is dat iedereen uiteindelijk in een veilig huis woont, en zeker keuzevrijheid krijgt in de manier waarop dit wordt gerealiseerd.

STEMMING Biden vs Trump verslaat corona-angst, voor nu

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

STEMMING Tweede golf zorgt voor nieuwe dip

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Tennet mag Limburgse 150 kV-verbinding ondergronds brengen

De ondergrondse 150 kV-verbinding die in de buurt van industriecomplex Chemelot in Limburg is gepland, kan op het voorgenomen tracé gerealiseerd worden. Bezwaren die een melkveehouderij te berde bracht, sneuvelden deze woensdag bij de Raad van State.

Zonne-atol houdt in eerste verkenning balans tussen ecologie en energie

Zijn natuurversterkingsdoelen verenigbaar met doelen op het gebied van hernieuwbare energie? Die vraag liet de provincie Noord-Holland beantwoorden voor het gebied Wieringerhoek, een stuk IJsselmeerkust in het noorden van de provincie. Een positief antwoord werd gevonden bij de toepassing van zogenoemde zonne-atollen.

STEMMING Duurder gas, goedkoper CO₂: kolencentrales halen gascentrales in

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

STEMMING 'De tweede golf regeert'

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

RWE doet niet mee aan tender voor sluiting kolencentrale

Als er door middel van een overheidsveiling op korte termijn een kolencentrale gesloten wordt, zal deze niet van RWE zijn. Het bedrijf laat weten “geen bieding uit te brengen op de tender voor de sluiting van een kolencentrale per eind 2020”.

Vergunning windpark op zee naar veertig jaar, andere heikele punten vragen meer tijd

De vergunningsperiode voor een offshore windpark wordt verlengd van dertig naar veertig jaar voor nieuwe vergunningen. Dat staat in een wetswijziging die minister Wiebes deze woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. De wijziging stemt tot tevredenheid, maar is volgens de sector verre van voldoende om de grote zorgen die bestaan over de verdere uitrol van wind op zee weg te nemen.

STEMMING Poolse miljardenboete voor Gazprom vanwege Nord Stream 2

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Socialiseren kosten gasafsluiting bij Wiebes op tafel

Minister Wiebes overweegt om tijdelijk de afsluitkosten van een particulier die van zijn gasaansluiting af wil, volledig te verwerken in het algemene aansluittarief. Aanleiding voor deze overweging is een recente uitspraak van de rechter over de afsluitkosten. Maar de minister ziet nog geen goede eindoplossing: “Geen enkele oplossing is ideaal.”

Enexis mocht gemeente Breda niet vragen om voorfinanciering netaanleg

Enexis stond in haar recht bij de afwijzing van het verzoek van de gemeente Breda om voor een nieuw bedrijventerrein een net aan te leggen, terwijl er nog geen concrete aansluitverzoeken waren van bedrijven die zich daar wilden vestigen. Maar het compromis dat Enexis met de gemeente uitwerkte, waarbij de gemeente een deel van de aanlegkosten voorschoot, is niet toegestaan.

STEMMING Eerste tien Groningse gasputten definitief geabandonneerd

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Cobra-kabel defect: Nederland krijgt geen goedkope Deense windstroom dit najaar

De elektriciteitskabel die Nederland met Denemarken verbindt is dit weekeinde uitgevallen. Tennet heeft het “sterke vermoeden” dat deze Cobra-kabel een defect op zee vertoont. Het verhelpen van de storing neemt naar schatting drie maanden in beslag. Gedurende deze tijd ligt de directe elektriciteitshandel met Denemarken dus stil.

Visie, informatie en spelregels moeten besluitvorming over industrietransitie helpen

Een heldere visie op systeemintegratie. Besluitvorming op basis van betrouwbare informatie. Heldere spelregels voor de verdeling van kosten, opbrengsten en risico’s. En een duidelijke rol van de rijksoverheid. Dat is volgens TNO het recept voor goede besluitvorming tijdens de verduurzamingstransitie in de industrie.

TNO gaat met €18 mln van het rijk vijf energietransitielabs realiseren

Het kabinet steekt €18,3 mln in vijf nieuwe onderzoekslaboratoria die TNO samen met partners moet gaan realiseren. De onderzoeksfaciliteiten moeten een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, verbetering van de kennispositie van het Nederlands bedrijfsleven en aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid.

STEMMING Corona-angst keert terug in de energiemarkten

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Europese Commissie start diepgaand onderzoek naar staatssteun gascentrales in België

De Europese Commissie is een uitgebreid onderzoek gestart naar het capaciteitsmechanisme dat België in wil voeren. Met dit mechanisme, dat voorziet in een betaling aan stroomproductie-installaties als achtervang, wil België de bouw van met name gascentrales bevorderen. De Europese Commissie wil onderzoeken of de Belgische plannen geen vorm van ongeoorloofde staatssteun betreffen.

Onderzoek om Nederland en Groot-Brittannië via twee windparken te verbinden

Transmissienetbeheerder Tennet en zijn Britse evenknie National Grid gaan in een samenwerking onderzoek doen naar een combinatie van een interconnector en een windparkaansluiting. De netbeheerders hebben een zogenoemde multi-purpose interconnector op het oog van 2 GW. Vooral regulatorisch is dit volgens Tennet een uitdaging.