Auteur

Wouter Hylkema

Tennet sluit miljoenencontract voor nieuwbouw en modernisering onderstations

Tennet heeft een overeenkomst getekend ter waarde van €730 mln voor de nieuwbouw en modernisering van onderstations in Nederland. Vier partijen gaan er met de buit vandoor: Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Grid en Royal Smit.

Per direct €210 mln extra voor begeerde warmtepompen en isolatiemaatregelen

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is voor dit lopende jaar opgehoogd met €210 mln. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de subsidie uitkeert, is er dit jaar sprake van een record aantal aanvragen.

STEMMING Wegvallen wind en uitvallen kolencentrales zorgt voor dure donderdag

De elektriciteitsmarkt beleefde een opmerkelijke week, en deze donderdag bovendien een opmerkelijke dag. Hoewel op de dagvooruitmarkt deze donderdag weinig vuurwerk te zien is, gaven de intraday- en onbalansmarkt deze ochtend een heel ander beeld.

Geen financiële bijsluiter bij dynamische contracten

Er komt geen financiële bijsluiter bij dynamische contracten. Volgens minister Jetten voegt zo'n bijsluiter weinig toe aan de bestaande en reeds verplichte eisen om de consument goed te informeren over een nieuw energiecontract.

STEMMING De uitstoot van broeikasgassen in Nederland blijft dalen

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland blijft dalen, ondanks fors lagere energieprijzen. In het tweede kwartaal namen de emissies van CO₂ en andere broeikasgassen af met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Rijk komt in herfst met regeling provincies om rode windturbinelampen te doven

Demissionair minister Jetten verwacht komende herfst een regeling open te stellen die provincies kunnen gebruiken om windparkexploitanten financieel te ondersteunen bij het neerzetten van een naderingsdetectiesysteem. Dan kunnen de knipperende rode lampen veel vaker uit. Voortgang op dit dossier verschilt per provincie.

Fastned breidt uit naar Italië

Italië wordt het achtste land waarin Fastned actief is, maakt de laadstationexploitant deze dinsdag bekend. Tegelijk werd de inschrijving op een nieuwe obligatie-uitgifte aangekondigd. De opbrengst daarvan zal volgens Fastned worden gebruikt “om het netwerk verder te laten groeien in bestaande en nieuwe markten”.

Raad van State hekelt de terugwerkende kracht van de inframarginale heffing

De Raad van State is kritisch op de tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing -de Nederlandse vertaling van het Europese inkomstenplafond voor bepaalde elektriciteitsproducenten. De raad vindt vooral de timing verkeerd.

'Hoe het optimale energiesysteem eruit ziet? Dat weten we nog niet'

De markt werkt, het marktontwerp heeft bijstelling nodig. Er is ontegenzeggelijk veel meer netwerkcapaciteit nodig, maar alle congestie voorkomen is zonde. Flexibiliteit is te ontsluiten via een capaciteitsabonnement. En onzekerheden blijven, maar dat is geen excuus om niets te doen. Een interview met hoogleraar complexe energietransities Laurens de Vries.

STEMMING Typisch september-fenomeen zorgt voor dure avonduren op stroommarkt

De maand september zorgt meestal voor een uitdaging op de elektriciteitsmarkt, zeker bij het huidige weerbeeld. Gedurende de dag is er nog een heel forse piek in zonnestroomproductie, maar deze komt steeds vroeger op de dag ten einde. Omdat aan het begin van de avond de vraag naar elektriciteit wel hoog is, zorgt dit voor een grote uitdaging.

Boete op ongewenst balanceergedrag gasmarkt pas na hoor en wederhoor

De Autoriteit Consument & Markt past het codevoorstel om zogenoemd ongewenst balanceringsgedrag tegen te gaan op de gasmarkt op drie punten aan. Dit naar aanleiding van zienswijzen van onder meer Energie-Nederland.

STEMMING Australische stakingsdreiging uit de lucht: gasprijs daalt

De aardgasprijzen gingen de laatste dagen omhoog vanwege een dreigend stakingsconflict bij een LNG-exportterminal in Australië. Woensdag leek de kou echter uit de lucht, waarna de prijs voor aardgas hard naar beneden kwam.

Gasunie en Vopak besluiten definitief tot vierde tank voor LNG-terminal Gate

Gasunie en Vopak kondigen deze woensdag de definitieve investeringsbeslissing aan voor de vierde opslagtank van Gate Terminal. In 2026 moet de uitbreiding in gebruik zijn. De nieuwe capaciteit is al verhuurd.

'Ik wil impact maken met modellen om écht te versnellen'

Gedurende de zomer laat Energeia promovendi van verschillende universiteiten aan het woord over hun onderzoek. Welke nieuwe inzichten of praktische toepassingen hebben zij de energiesector te bieden? Vandaag: Naud Loomans, die aan de Technische Universiteit Eindhoven onderzoekt hoe zogenoemde agent-based energie-transitiemodellen ingezet kunnen worden om de energietransitie op lokaal niveau te versnellen.

'De chaotische stromingen bij windturbines, die complexiteit: fascinerend'

Gedurende de zomer laat Energeia promovendi van verschillende universiteiten aan het woord over hun onderzoek. Welke nieuwe inzichten of praktische toepassingen hebben zij de energiesector te bieden? Vandaag: Jens Kasper, die aan de Universiteit Twente onderzoekt hoe het atmosferische condities invloed hebben op de prestatie van offshore windturbines.

Wetenschappelijk onderzoek naar het gewenste marktontwerp van de toekomst

De NWO gaat wetenschappelijke antwoorden verzamelen op de vraag wat een gewenst marktontwerp voor het CO₂-vrije energiesysteem in het klimaatneutrale Nederland van 2050. Voor uitwerking van de nieuwe marktordening is ruim €3,6 mln beschikbaar.

STEMMING Forse daling CO₂-prijs kent meerdere oorzaken

De prijs voor CO₂-emissierechten is de afgelopen week met 11% gedaald. Verslechterende economische verwachtingen en een lager verbruik van fossiele brandstoffen speelden mee, net als de wijkende kans op een serieuze hittegolf in Noordwest-Europa. Plus de groeiende productiecijfers van hernieuwbare installaties en een stijgende Franse nucleaire beschikbaarheid.

Voorbereiding hoogspanningsstation Emmen neemt juridische horde en kan door

De bezwaren van omwonenden van een toekomstig hoogspanningsstation in Emmen leiden bij de Raad van State niet tot verhindering van de plannen. Het station is volgens netbeheerders Tennet en Enexis noodzakelijk om de congestieproblematiek te lijf te gaan.

Provincie moet zich opnieuw buigen over stikstofuitstoot Amsterdamse houtvergasser

De Amsterdamse houtvergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands (BEN) zorgt voor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Een verzoek van Verenging Leefmilieu om daarop te handhaven, legde de provincie Noord-Holland naast zich neer. Maar dat besluit is nu door de rechter vernietigd.

Een op de drie energieleveranciers te laat met jaar- of eindafrekening

Een derde van de energieleveranciers verstuurt de jaar- of eindafrekening niet op tijd. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt, die de bedrijven daarop heeft aangesproken. Zij moeten met een verbeterplan komen om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.

Verschillende rechters komen tot verschillend oordeel in WKO-zaken, onzekerheid troef

De onduidelijkheid voor de WKO-sector is compleet nu twee rechters in twee zaken tot twee verschillende oordelen komen over welke kosten bij huurders in rekening gebracht mogen worden. De situatie leidt onherroepelijk tot verdere vertraging van de toch al moeizaam verlopende warmtetransitie.

Tennets investeringen lopen op, afgelopen half jaar vooral voor net op zee

De investeringen van Tennet in de eerste helft van dit jaar komen uit op €3,5 mrd en bedragen daarmee bijna het dubbele van wat in 2022 werd geïnvesteerd. De groei hangt vooral samen met het offshore programma. Investeringen zullen zich blijven opstapelen, aangezien de investeringsagenda voor de komende tien jaar optelt tot €111 mrd.

STEMMING EDF stelt markt gerust met nucleaire vooruitzichten

EDF stelde deze donderdag bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers dat de nucleaire productie dit jaar en ook de komende jaren duidelijk verbetert ten opzichte van de neergang vorig jaar door corrosieproblematiek bij sommige centrales. Die bevestiging maakt dat er wat minder druk komt te liggen op de Europese langetermijncontracten.

Waterstofopslag bij Zuidwending blijkt gewild

Meer dan tien marktpartijen hebben “niet vrijblijvend” capaciteit gereserveerd in de toekomstige waterstofopslag van Gasunie-dochter Hystock in Zuidwending. De interesse is meer dan het dubbele van wat aan opslagcapaciteit beschikbaar is. Gasunie noemt de zogenoemde 'open season' waarmee deze interesse kenbaar is geworden “een succes”.

Op zoek naar efficiënte, op investeringen gerichte regelgeving

De Autoriteit Consument & Markt oriënteert zich alvast op aanpassingen aan de reguleringsmethodiek die beter passen bij de energietransitie, hoewel het nog drieëneenhalf jaar duurt voordat een aangepaste methodiek kan worden ingevoerd. In zijn algemeenheid lijkt de huidige focus op doelmatigheid niet meer houdbaar.

STEMMING IEA: Stroomvraag op het niveau van 2002

Het Internationaal Energieagentschap stelde deze week vast dat de stroomvraag in de EU is gedaald naar een niveau dat in 2002 voor het laatst werd gezien, door aanhoudende effecten van de wereldwijde energiecrisis en economische vertraging. Uitgaande van goede economische vooruitzichten, zal de vraag naar verwachting in 2024 weer aantrekken.

Structurele congestie van minimaal tien jaar op hoogspanningsnet Zeeland

Het hoogspanningsnet in Zeeland kampt met structurele congestie die minimaal tien jaar duurt. Die boodschap bracht Tennet deze woensdag naar buiten. Het Zeeuwse bedrijfsleven reageert verbolgen.

Hart van Brabant stapt met Publiek Ontwikkelbedrijf op commercieel speelveld

Een aantal Brabantse gemeentes slaat de handen ineen en richt een energiebedrijf op dat de ontwikkeling van grote wind- en zonneparken ter hand moet nemen. Dit Publiek Ontwikkelbedrijf betreedt dus het commerciële speelveld. Er zitten risico's aan, erkennen de initiatiefnemers, maar zij zien ook een publieke opdracht.

CO₂-reductie wordt sturend voor de verplichte bijmenging groen gas

De bijmengverplichting groen gas die in 2025 van start gaat, gaat gestuurd worden op CO₂-reductie in plaats van op een absolute hoeveelheid kubieke meters hernieuwbare moleculen. Dat heeft demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) vrijdag laten weten in een Kamerbrief. De sector reageert tevreden.

Consumentenbond en ACM: vast contract betekent óók een vast teruglevertarief

Niet elke leverancier hanteert een vast teruglevertarief in de contractvoorwaarden van vaste leveringsovereenkomsten. Dat moet wel, stellen de Consumentenbond en de ACM. Essent en Energie-Nederland zijn niet op voorhand overtuigd.