Auteur

Wouter Hylkema

STEMMING Harde wind blaast spotprijs vrijdagmiddag onder nul

De kortetermijnprijs voor elektriciteit is erg laag door de harde wind, de zachte temperaturen en de aanwezige zonneschijn. Op de dagvooruitmarkt kwamen voor levering vrijdag drie negatieve uren uit de bus voor de Nederlandse biedzone. Negatieve prijzen zijn geen zeldzaamheid meer, maar negatieve uren op een gewone doordeweekse werkdag nog wel.

Energiebeleid langs de lat van het 'gezonde boerenverstand'

De BoerBurgerBeweging (BBB) geldt als de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen met een overmacht die vooraf niet was voorzien. De partij, die zich laat voorstaan op het gezonde boerenverstand, won woensdag de kiezersgunst ten koste van de regeringspartijen en Forum voor Democratie. BBB ageerde vooral tegen het stikstofbeleid. Het is de vraag wat deze politieke aardverschuiving doet met het klimaat- en energiebeleid.

Broeikasgasuitstoot vorig jaar 32% onder het niveau van 1990

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland lag vorig jaar 31,65% onder het niveau van 1990. Jaar op jaar werd een daling van 9% ingeboekt, het grootste jaarverschil sinds 1990. Dat blijkt uit een eerste raming van het CBS en het RIVM. De daling komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, de gebouwde omgeving en de glastuinbouw.

Uniper kiest Amerikaanse bouwer voor waterstoffabriek Maasvlakte

Uniper heeft in het Amerikaanse bedrijf Plug Power een bouwer gevonden voor de waterstoffabriek die het Duitse bedrijf wil neerzetten op de Maasvlakte. In 2026 moet daar een waterstoffabriek staan van 100 MW, vier jaar later moet dat vermogen zelfs vervijfvoudigd zijn. Uniper is nog op zoek naar financiële ondersteuning.

STEMMING Nieuwe zorgen over corrosie Franse kerncentrales

Het Franse energieconcern EDF heeft gemeld dat het een significante nieuwe scheur heeft ontdekt in een koelleiding bij kernreactor Penly 1, en sprak van een een ernstig corrosieprobleem. De prijs voor het Franse jaarcontract voor 2024 steeg met bijna 8% op basis van dit nieuws. De nucleaire toezichthouder heeft EDF opgedragen het programma van controles te herzien.

Aandeel hernieuwbare elektriciteit stijgt tot 40%, geen groei kolenstroom

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is vorig jaar boven de 40% uitgekomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat betekende een stijging van ruim 20% jaar-op-jaar. De groei vlakte iets af in vergelijking met de jaargroei die 2021 liet zien, en is zeker lager dan in 2020 toen er offshore veel extra windcapaciteit werd bijgebouwd.

Rechter bevestigt: salderen moet op jaarbasis

Na de toezichthouder en de verantwoordelijk minister heeft nu ook de rechter uitgesproken dat het salderen van zonnestroom van een kleinverbruiker op jaarbasis moet gebeuren. Dat gebeurde woensdag in een vonnis in een zaak tussen Nieuw-Hollands Energiebedrijf (NHE) en een klant.

STEMMING 'Gasprijsplafond leidt tot nog toe niet tot marktverstoring'

Het marktcorrectiemechanisme (MCM) -kortweg het Europese prijsplafond dat geldt op de gasmarkt- lijkt tot op heden geen merkbare impact op de gasmarkt te hebben. Toezichthouders Acer en Esma hebben geen significante effecten (positief of negatief) geïdentificeerd “die ondubbelzinnig en rechtstreeks kunnen worden toegeschreven aan de goedkeuring van het MCM”.

Fastned verliest juridische strijd: laadpunten Shell zijn aanvullende voorziening

Shell mag langs de snelweg A4 nabij Leiderdorp vier elektrische laadpunten plaatsen bij het eigen benzinestation. Dat stelde de Raad van State deze woensdag, nadat snellaadpaalexploitant Fastned de verleende vergunning had aangevochten. Volgens de bestuursrechter heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de aanvraag van Shell terecht gekwalificeerd als “aanvullende voorziening”.

STEMMING 'CO₂-prijs van €100 is begin van langdurige opwaartse trend'

Volgens marktkenners is het doorbreken van de €100-grens door het belangrijkste CO₂-uitstootcontract niet het einde van de opmars. De doorbraak kan het begin zijn van een langdurige opwaartse trend. Het recept voor stijgende prijzen wordt gevormd door het voorzichtige economische herstel met groeiende CO₂-uitstoot en het aanscherpen van klimaatmaatregelen binnen Europa.

Jetten verhoogt inkomstenplafond biogas-WKK's

Minister Jetten verhoogt het 'inkomstenplafond' voor warmtekrachtkoppelinginstallaties die draaien op biogas. Het plafond stijgt van €240 naar €285 per MWh. Als producenten hun stroom voor een prijs boven dit plafond verkopen, wordt hun winst afgeroomd. De verhoging komt na Kamervragen van Henri Bontenbal (CDA).

Milieubelasting warmtepomp blijkt groter dan de sommetjes tot nu toe uitwezen

De milieubelasting van een warmtepomp is hoger dan waar tot nu toe mee gerekend is bij de bepaling van milieuprestatieberekeningen van gebouwen. Dat blijkt na actualisatie van de milieudata van installaties. Vooral de elektronica en het gebruikte koudemiddel zijn de boosdoeners. De energieprestatie van warmtepompen is geen onderdeel van de bepaling van de milieubelasting.

Gasterra sluit 'bizar' 2022 af met hoogste omzet ooit

In het “bizarre” jaar 2022 draaide Gasterra met €35,5 mrd de grootste omzet ooit. In een extreme energiemarkt door de oorlog in Oekraïne slaagde Gasterra erin aan alle leveringsverplichtingen te voldoen en de gasbergingen Norg, Grijpskerk en Alkmaar af te toppen.

STEMMING Concurrentiestrijd met Azië om LNG houdt gasprijs komende jaren hoog

Gasprijzen kunnen de komende jaren structureel hoger blijven voor de Russische invasie. Handelaren richten zich op de LNG-markt ter vervanging van de aanvoer uit Rusland. Shell waarschuwt in zijn LNG Outlook 2023 voor een concurrentiestrijd tussen Europa en Azië om het vloeibaar gemaakte aardgas.

Prijsplafondregeling voor blokaansluitingen à €1 mrd verder vertraagd

Minister Jetten publiceert pas volgende maand de tijdelijke tegemoetkomingsregeling in de energiekosten van huishoudens met een blokaansluiting. Na het doen van “botsproeven” bleek dat meer tijd nodig is voor de uitwerking van de complexe regeling, waarvan het benodigde budget wordt geraamd op €1 mrd.

SIF gaat grote fabriek in Rotterdam bouwen met haastige lening Invest-NL

SIF Holding heeft een investeringsbesluit genomen om op de Tweede Maasvlakte een fabriek van €328 mln te bouwen voor funderingspilaren voor windturbines. Onderdeel van de financiering is een lastminutelening van Invest-NL, nodig toen eerdere financiers zich plots terugtrokken. De lening van €65 mln kwam er pas na ingrijpen van het ministerie van EZK.

CBS: aardgasverbruik in 2022 kwart lager, vooral industriële daling

Met een totaal verbruik van 31 miljard kubieke meter is er in Nederland in 2022 een kwart minder aardgas verbruikt dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle groepen gasverbruikers lieten een daling zien, maar met name de grote industriële bedrijven verbruikten fors minder in 2022.

Nieuwkomer Mega biedt kleinverbruikers weer een jaarcontract

Vooruitlopend op de aanpassing van de opzegvergoeding, komt energieleverancier Mega nu al met een vast jaarcontract voor kleinverbruikers. Mega is het eerste bedrijf dat deze stap neemt, bij de andere energieleveranciers is het direct opzegbare variabele contract nog favoriet.

STEMMING IEA: groene productie groeit even hard als de stroomvraag

In een jaarlijkse analyse stelt het Internationaal Energieagentschap dat hernieuwbare energiebronnen “de komende drie jaar de groei van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening domineren”. De verwachting is dat de groei van deze bronnen en andere CO₂-vrije productiebronnen zoals kernenergie gelijke tred zal houden met de groei van de elektriciteitsvraag.

Groei groengasproductie vertraagt, maar ambities vragen om versnelling

De cijfers van Netbeheer Nederland laten zien dat de productie van groen gas in Nederland in 2022 is gestegen naar 230 miljoen kubieke meter (2,25 TWh). Dit betekent een groei van 4% in vergelijking met 2021. Maar om de ambitie van 2 miljard kubieke meter groen gas in 2030 waar te maken, is een jaarlijkse groei van 31% nodig, stelt het Platform Groen Gas.

Kabinet bevestigt te onderhandelen over volledige verkoop Tennet Duitsland

Het kabinet heeft per brief aan de Tweede Kamer bevestigd dat de volledige verkoop van Tennet Duitsland één van de scenario's is die momenteel op tafel liggen. Ministers Sigrid Kaag en Rob Jetten willen de Tweede en Eerste Kamer alleen vertrouwelijk informeren over de voortgang van de onderhandelingen, die zich “nog in een beginfase” bevinden.

Jetten stelt aparte energiebesparingsdoelen in het vooruitzicht

Zodra de Europese besluitvorming over een energiebesparingsdoel is afgerond, naar verwachting halverwege dit jaar, zal minister Jetten nationale doelen voor energiebesparing vaststellen. Dat is nodig, omdat nu al duidelijk is dat uitsluitend koersen op het klimaatdoel van 55% CO₂-reductie in 2030 onvoldoende is om aan de Europese besparingsdoelen te voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO.

STEMMING Zonne-energie komend voorjaar echt een factor van betekenis op de spotmarkt

Uit het Solar Trend Rapport dat woensdag is gepresenteerd, blijkt dat in Nederland zonnestroomopwekkingsinstallaties staan opgesteld met een opgeteld piekvermogen van ruim 18 GW, bijna 4 GW meer dan vorig jaar. Als in de loop van het voorjaar de dagen lengen en de zonnekracht toeneemt, wordt dat gedurende de daguren een factor van betekenis.

Nieuwe code moet ongewenst balanceringsgedrag op gasmarkt uitbannen

Netbeheer Nederland heeft een voorstel gedaan om ongewenst balanceringsgedrag door gebruikers van het gasnet te kunnen bestraffen. Het ongewenste gedrag leidt tot “onnodige dynamiek in het netwerk” en bovendien tot onnodig ingrijpen door netbeheerder GTS, wat de kosten voor alle netgebruikers opjaagt. Toezichthouder ACM moet een besluit nemen over het voorstel.

STEMMING Twee Nederlandse gascentrales in Tsjechische handen

Het Tsjechische energieconcern EPH heeft met zijn dochteronderneming EP Netherlands de aankoop afgerond van twee Nederlandse gasgestookte elektriciteitscentrales. De koop van de Sloecentrale (870 MW) in Zeeland was al bekend. Begin januari heeft EP Netherlands ook de Rijnmond Energiecentrale (800 MW) bij Rotterdam Pernis gekocht.

Brancheclubs sturen wensenlijstje in ruil voor steun afbouw salderen

Vijf brancheverenigingen hebben voorafgaand aan het vervolg van het Kamerdebat over de salderingsregeling laten weten welke voorwaarden zij stellen aan de afbouw van deze regeling. Op het lijstje staan onder meer een investeringssubsidie en garanties voor de terugverdientijd. Het standpunt van de brancheclubs is relevant, omdat tegemoetkoming aan de eisen de linkse oppositie achter de afbouw zou kunnen doen scharen.

Enexis start op bedrijventerrein Groningen met 'energieplanologie'

Netbeheerder Enexis start een pilot bij bedrijventerrein Westpoort in Groningen om duidelijk te krijgen wat de elektriciteitsbehoefte is van de daar gevestigde bedrijven. Door gebruik te maken van “energieplanologie” moet duidelijker worden wat voor bedrijventerreinen nu én in de toekomst mogelijk is op het elektriciteitsnet, en hoe dit netgebruik geoptimaliseerd kan worden.

ElaadNL maakt vermogensvraag elektrische autovloot inzichtelijk in dashboard

Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL heeft een open en interactief dashboard ontwikkeld waarmee netbeheerders, lokale overheden en marktpartijen per laadpunt in kaart kunnen brengen wat de elektriciteits- en vermogensvraag is. Dat is bijvoorbeeld handig om beter grip te krijgen op de gevolgen van een overstap naar een elektrische vloot, of voor inzicht in een goede laadpaalverdeling in een bepaalde wijk.

STEMMING Vertrouwen keert terug op de Europese gasmarkt

Europa lijkt met steeds meer vertrouwen te acteren op de gasmarkt. De Duitse EZ-minister Habeck gaat ervan uit dat de gasbergingen komend seizoen tegen gunstige prijzen gevuld kunnen worden, terwijl de vice-voorzitter van de Europese Commissie hard werkt aan de gezamenlijke gasinkoop die de lidstaten onderling hebben afgesproken. Ondertussen zijn de bergingen nog goed gevuld. Het zelfvertrouwen sijpelt door naar de gasmarkt, waar bijvoorbeeld de zomer/winter-spread een bewijs van is.

Jetten geeft indicatie tegemoetkoming blokaansluiting zodat voorschot vast kan dalen

Jetten heeft alvast enkele indicatiebedragen afgegeven voor de tegemoetkomingsregeling voor blokaansluitingen die niet van het huidige prijsplafond kunnen profiteren. Woningbouwcorporaties en VVE's kunnen zo een beeld krijgen waar hun huurders of leden aan toe zijn, en de voorschotbedragen voor energie vast verlagen.