Auteur

Wouter Hylkema

Belastinginspecteur zat fout: aardgasverbruik bij sproeidrogen keramische tegels is belastingvrij

Een bedrijf dat keramische tegels produceert, mag vrijstelling aanvragen voor de energiebelasting en de opslag duurzame energie voor het zogenoemde sproeidrogen -een onderdeel van het productieproces. De belastinginspecteur meende dat sproeidrogen niet aan de voorwaarde voor vrijstelling voldeed, maar volgens de rechter is de wettekst verkeerd geïnterpreteerd.

NAM-baas Atema: versterkingsoperatie in Groningen is niet meer nodig

Niet 26.000 huizen in Groningen hebben versterking nodig vanwege de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen, maar minder dan 50. Met die stelling in een interview in NRC Handelsblad gooit NAM-baas Johan Atema de knuppel in het hoenderhok. Diverse Kamerleden staan op hun achterste benen.

STEMMING Stijgende CO₂-prijs neemt andere markten op sleeptouw

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Verruimde toegang tot bestuursrechter biedt omwonenden in Hoogeveen geen soelaas

In een uitspraak over de omgevingsvergunning voor de bouw van een zonnepark door ontwikkelaar Powerfield, paste de Raad van State dinsdag meteen de verruimde mogelijkheden toe voor niet-belanghebbenden om een beroep in te stellen. Het mocht de zogenoemde appellanten niet baten: hun beroep werd ongegrond verklaard. Toch wordt de zaak heropend.

Raad van State: ook niet-belanghebbende krijgt soms recht op beroep

Een niet-belanghebbende die eerder een zienswijze indiende tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, kan vanaf nu een beroep instellen bij de Raad van State. Het gevolg hiervan kan zijn dat meer mensen een beroep op de bestuursrechter doen, aldus de Raad. Deze wijziging volgt uit een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Kabinet schiet uitgeputte regeling waardevermeerdering te hulp met €40 mln

Het kabinet maakt €40 mln vrij om de zogenoemde waardevermeerderingsregeling voor huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied in elk geval tot oktober voort te kunnen zetten. Volgens demissionair minister Van 't Wout is het ongebruikelijk voor een demissionair kabinet om zo'n besluit te nemen, maar vraagt de situatie in Groningen daarom.

Omruiloperatie warmtemeters naar slimmere variant van start

Warmteleverancier Ennatuurlijk gaat de komende drie jaar 70.000 warmtemeters vervangen voor een op afstand uitleesbare variant. In 2024 hebben dan alle klanten een slimme warmtemeter, drie jaar eerder dan wettelijk vereist. Ook andere warmteleveranciers zijn bezig met deze vervangingsoperatie onder kleinverbruikers.

STEMMING Shell boekt in eerste kwartaal een miljardenwinst

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Rechter: EZK moet mate van oversubsidiëring Westermeerwind opnieuw berekenen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet opnieuw berekenen met welk bedrag de subsidie voor windpark Westermeerwind gekort wordt in verband met oversubsidiëring. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. De maximale korting van bijna €40 mln die EZK het windpark in 2018 had opgelegd, is voor een deel “onzorgvuldig voorbereid en gebrekkig gemotiveerd”, aldus de rechter.

ONE-Dyas ontvangt ontwerpvergunning voor gaswinning Noordzee

ONE-Dyas is een stap dichter bij het in productie nemen van het gasveld N05-A in de Noordzee, pakweg twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de ontwerpbesluiten deze vrijdag ter inzage gelegd. Het bedrijf rekent op een productie van maximaal 13,5 miljard kubieke meter aardgas.

STEMMING Plotseling gebrek aan 'flex' zorgt voor prijspieken in België

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

HVC stelt 'stevige groei' warmtenetten in vooruitzicht

Afvalenergiebedrijf HVC verwacht dit jaar een “stevige groei” door uitbreiding van bestaande en de aanleg van nieuwe warmtenetten. Ruim tienduizend woningen in acht gemeenten moeten via een collectief warmtenet aardgasvrij worden gemaakt. HVC roemt daarbij de nieuwe stimuleringsregeling voor huurwoningen.

CO₂-uitstoot binnen ETS in 2020 met ruim 13% gedaald

De totale Europese CO₂-uitstoot binnen het Europese emissiehandelssysteem is in 2020 met 13,3% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Wordt alleen gekeken naar 'vaste installaties' (dus exclusief luchtvaart), dan bedraagt de daling jaar op jaar 11,2%. Dat maakte de Europese Commissie donderdagavond bekend. De uitstoot in Nederland daalde met 11,5%.

STEMMING 'Aprilletje zoet' bepaalt de richting op de energiemarkten

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Knelpunt op Goeree-Overflakkee betekent eerste congestieprobleem voor Stedin

Stedin heeft voor het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee een knelpunt gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt. De regionale netbeheerder onderzoekt of congestiemanagement een oplossing kan bieden. Zo niet, dan betekent dat voor Stedin officieel het eerste congestiegeval.

Miljoeneninvestering voor waterstofplan uit groeifonds, onder voorwaarden

Het groenewaterstofplan van drie topsectoren kan putten uit de investeringspot die het Nationaal Groeifonds heet. Maar de voorwaardelijke toekenning van €73 mln tekent wel schril af bij de aanvraag, die het tienvoudige bedroeg. De beoordelingscommissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem is van mening dat het project te veel leunt op opschaling en kostenreductie in plaats van innovatie en kennisontwikkeling.

STEMMING Groenrecord op Tweede Paasdag zorgt voor negatieve uren

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

CBS: energieverbruik fors gedaald in coronajaar

Het energieverbruik in Nederland is vorig jaar met 3% gedaald. Dat betekent een versnelling van een trend die in 2017 is ingezet. Dat blijkt uit cijfers die het CBS deze woensdag heeft gepubliceerd. Of die versnelling structureel is, valt te betwijfelen, aangezien de daling sterk gekleurd wordt door de coronamaatregelen.

STEMMING Zon-PV drukt pieklastprijs structureel onder basislastprijs

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Centrale Rotterdam: gaat 'ie draaien of gaat 'ie dicht?

De herstart van de stroomproductie door de Centrale Rotterdam is door exploitant Onyx Power uitgesteld tot 6 april. Ondertussen studeert EZK nog altijd op de aanvraag om de kolencentrale gesubsidieerd te sluiten. Het blijft onzeker of het überhaupt tot sluiting komt.

VEMW: afschakelplicht pakt nadelig uit voor grootverbruikers met eigen opwek

Grootverbruikersvereniging VEMW wil bezien of de aanstaande afschakelplicht anders over de aangeslotenen op het hoogspanningsnet verdeeld kan worden. De huidige verdeelsleutel, die recent door Tennet aan zijn klanten is gecommuniceerd, pakt nadelig uit voor gebruikers die slechts incidenteel een groot verbruik kennen.

OM: Groningse aardbevingen niet levensgevaarlijk, dus NAM niet vervolgen

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland komt “na intensief onderzoek” tot de conclusie dat in zijn optiek de strafrechtelijke vervolging van de NAM moet worden gestaakt. Advocaat Gerard Spong meent dat het OM miskent dat iedere aardbeving een substantieel levensgevaar met zich meebrengt. “Wie dat niet onderkent, is ziende blind.”

STEMMING CO₂ duikt kortstondig onder de €40 per ton

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Geen zonneweide waar paddenstoelenteelt moet floreren

Nedcool mag geen zonnepanelen plaatsen op een perceel tegenover het koelbedrijf. De Raad van State geeft deze woensdag de provincie Gelderland gelijk, die op basis van het geldende inpassingsplan alleen maar glastuinbouw en paddenstoelenteelt duldt.

Enpuls vraagt aandacht voor maatschappelijke effecten van wind en zon op land

Windprojecten zijn wenselijker dan zonneprojecten, zeker wanneer verder gekeken wordt dan uitsluitend de businesscase. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls. De Enexis-dochter vraagt de regio's hier aandacht voor te hebben bij het uitvoeren van de regionale energiestrategieën.

'Laat burgers meepraten over klimaatbeleid, maar doe dit niet voor meer draagvlak'

Burgerfora hebben de potentie om burgers beter te betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van klimaatbeleid in Nederland en kunnen bovendien een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse democratie. Maar stel geen burgerfora in louter om voor draagvlak te zorgen. Dat stelt een commissie onder voorzitterschap van oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer in een advies aan de Tweede Kamer.

Noord-Hollandse energiecoöperaties kunnen voor €1 mln experts inhuren

De provincie Noord-Holland heeft de komende twee jaar €1 miljoen subsidie beschikbaar voor energiecoöperaties. Zij kunnen hiermee deskundigen inhuren of de zaalhuur van een informatieavond betalen. De subsidieregeling bestaat sinds 2018, maar wordt nu na een evaluatie verlengd.

STEMMING BritNed-kabel opnieuw voor twee maanden defect

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

Eneco gaat laadpalen plaatsen in samenwerking met de ANWB

Eneco eMobility gaat samenwerken met de ANWB. Leden van de wielrijdersbond die een laadpunt voor hun elektrische auto aanvragen, krijgen deze door Eneco geleverd. Ook neemt het energiebedrijven de stroomlevering via de ANWB-laadpassen voor zijn rekening. Over de grootte van deze samenwerking worden geen mededelingen gedaan.

Brexit maakt dat de stroom soms de verkeerde kant op gaat

De elektriciteitshandel tussen het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa is in het post-Brexit-tijdperk minder efficiënt. Die verwachting bestond vooraf al, en analyse van de handelsdata van februari laat zien dat de praktijk zich naar de verwachting voegt. De pijn wordt vooral aan de andere kant van Het Kanaal gevoeld, en loopt in de miljoenen euro's per jaar.