Direct naar inhoud

Fiscaal voordeel EIA trekt €3,5 mrd aan investeringen los in energiebesparing — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 7 juni 2023

Ondernemers hebben vorig jaar €3,5 mrd geïnvesteerd in energiezuinige technieken en duurzame energie met belastingvoordeel van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Dat is 61% meer dan in 2021, en is goed voor een broeikasgasreductie van grofweg 1,8 megaton CO₂.

Zonnepanelen waren in 2022 een belangrijke categorie in de EIA, zowel in aantal aanvragen als in totaal geïnvesteerd bedrag. Op de foto het hoofdkantoor van Zeeman in Alphen aan den Rijn, dat bedekt is met zonnepanelen. Het is niet duidelijk of het bedrijf hier EIA voor heeft aangevraagd. (Foto: Tobias Kleuver/ANP)

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert. De EIA bestaat al 25 jaar. Ondernemers kunnen met de regeling tot 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Daarmee verlagen ze dus de fiscale winst waarover ze belasting betalen. Dit leverde in 2022 gemiddeld een netto-voordeel op van 11% voor de betrokken ondernemers, naast lagere kosten voor energie.

De regeling wordt veel gebruikt in de bouw, de glastuinbouw, de veehouderij en de industrie. Ondernemers kunnen een aanvraag doen voor een energiebesparende maatregel die voorkomt op een zogenoemde Energielijst.

In 2022 maakten bijna 18.000 ondernemers hier gebruik van. Zij gaven het meest geld uit aan het energiezuiniger maken van bestaande bedrijfsprocessen, zonnepanelen en systemen voor het benutten van afvalwarmte. Daarnaast waren er veel aanvragen voor ledverlichting en warmtepompen.

€3,5 mrd is uitzonderlijk hoog, als je de historie van de regeling bekijkt. Alleen in 2006, toen windmolens nog op de lijst stonden, trok de EIA (iets) meer investeringen los (zie grafiek onderaan). In overige jaren kwam het bedrag zelden boven de €2 mrd uit.

De verwachting is dat de regeling volgend jaar minder investeringen zal lostrekken dan dit jaar. Dat heeft te maken met de gestegen energieprijzen. Bedrijven moeten als gevolg van de energiebesparingsplicht sowieso al alle energiebesparende maatregelen nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. Die maatregelen komen dus niet in aanmerking voor stimulering door de EIA.

Bij een hogere energieprijs verdienen investeringen zich sneller terug, waardoor meer maatregelen onder de besparingsplicht vallen. In de periode 2019 tot en met 2022 was de terugverdientijd van technieken gebaseerd op de energieprijzen in 2019. Voor de periode 2023 tot en met 2026 werkt de besparingsplicht met aanzienlijk hogere bedragen.

Het budget voor de EIA is in 2023 wel aanzienlijk hoger dan in 2022. Het kabinet besloot eind vorig jaar om er €100 mln extra voor uit te trekken, waarmee het budget voor dit jaar op €249 mln komt. Afgelopen jaar was het budget dus €149 mln, maar opvallend genoeg kostte de regeling met circa €309 mln ruim het dubbele. RVO past de overschrijding van het budget bij uit reserves die al eerder waren geoormerkt voor de regeling.

https://localfocuswidgets.net/64808c788cc19