Direct naar inhoud

‘Forse overschrijding winningsplan NAM kwam door onduidelijk besluit EZ’ — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 23 oktober 2017

Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) heeft niet duidelijk geformuleerd hoe de maximale gasproductie werd vastgesteld. Dat is de oorzaak dat door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij enkele velden het plafond fors is overschreden.

Dat schrijft Kamp de Tweede Kamer. In augustus kwam aan het licht dat de NAM voor de velden Hardenberg-Oost, Monster en Maasdijk het winningsplan heeft overschreden met respectievelijk 30%, 47% en in Maasdijk met maar liefst 317%. Reden voor Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) om een last onder dwangsom aan te kondigen, met als doel het stilleggen van de winning. De dwangsom zou 50 eurocent per gewonnen kubieke meter aardgas bedragen met een maximum van €2 mln.

Voordat daadwerkelijk een dwangsom kan worden opgelegd, krijgt de NAM in zo’n geval eerst de gelegenheid zijn kant van het verhaal te vertellen. Tegen Energeia vertelde de NAM in augustus dat in Maasdijk inderdaad het vergunde plafond was overschreden, maar dat het winningsplan een dergelijke overschrijding toestaat. Voor twee andere velden zou het productieplafond, anders dan SODM beweerde, niet zijn bereikt. SODM laat deze maandag aan Energeia weten te studeren op de bezwaren van de NAM.

De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken vroeg naar aanleiding van de berichtgeving bij Energeia om een kabinetsreactie, en daarnaast stelden SP’er Sandra Beckerman en de VVD’ers André Bosman en Malik Azmani vragen over de materie.

Niet duidelijk
Kamp steekt nu hand in eigen boezem: de overschrijdingen van de NAM kwamen doordat de maximaal toegestane productie niet duidelijk genoeg is vastgesteld in de instemmingsbesluiten die volgende op de winningsplannen. Kamp gaat daarom de tekst in de besluiten zodanig herformuleren “dat het zowel voor de mijnbouwmaatschappijen als de omgeving helder is wat op dit punt wel of niet is toegestaan op basis van het instemmingsbesluit”.

Overigens blijkt uit de winningsgegevens die op de website nlog.nl worden bijgehouden, dat de winning in Monster al sinds april wordt afgebouwd, en sinds juni is gestaakt. Woordvoerder Sape Jan Terpstra meldt dat dit was vanwege groot onderhoud, en dus niets met de winningsplafonds van doen had. Uit de cijfers kan worden opgemaakt dat een normale winning neerkomt op zo’n 2 mln kuub per maand. In Maasdijk werd in 2017 volgens de recentste cijfers (die strekken tot en met de maand juli) ruim 1 mln kubieke meter per maand gewonnen. In Hardenberg-Oost betreft de winning in de eerste acht maanden van 2017 net iets minder dan 1 mln kuub per maand.

Volgens SODM wordt in de velden nu nog steeds gas gewonnen, in afwachting van een definitief besluit van de toezichthouder. Dat wordt volgens woordvoerder Paul Trienekens volgende maand verwacht.