Direct naar inhoud

Essent breekt de rangen en past ingangstermijn nieuwe tarieven aan — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 29 september 2022

Essent voert pas op 7 november de tariefswijziging door bij klanten met een variabel contract en laat de geplande wijziging per 1 oktober vervallen. Daarmee komt Essent tegemoet aan de wensen van politiek en van toezichthouder ACM, die willen dat klanten minsten dertig dagen van tevoren worden geïnformeerd omdat de opzegtermijn eveneens dertig dagen is.

Met dit besluit van Essent breken de rangen bij de energieleveranciers. Een dag eerder had branchevereniging Energie-Nederland nog gezegd “met verbazing” kennis te hebben genomen van het standpunt van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat klanten dertig dagen voor ingang van een tariefswijziging moeten worden ingelicht “terwijl dat niet in de wet is vastgelegd”, zoals Energie-Nederland meende te kunnen stellen. “Er is dus absoluut geen sprake van wetsovertreding door energieleveranciers”, vervolgde de branchevereniging, om te besluiten met: “We zijn hierover met de ACM in gesprek.”

Essent profileert zich in reclames als klantvriendelijk, onder meer door isolatie aan te bieden. (Foto: Essent)

Gevraagd of het besluit van Essent betekent dat er een breuk is in het front van energieleveranciers, zegt een woordvoerder van Energie-Nederland verder geen uitspraken te willen doen op dit dossier. Als de tijd daar is zal de branchevereniging weer naar buiten treden.

Een andere leverancier die momenteel in de beklaagdenbank zit, Eneco, meldt na publicatie van de eerste versie van dit artikel op donderdagmiddag dat het eveneens alle klanten die in oktober een tariefsverhoging krijgen een kennisgevingstermijn geeft van dertig dagen. Dat wil zeggen, aldus Eneco, dat voor klanten die op 25 september te horen hebben gekregen dat hun tarief omhoog zal gaan, de werkelijke verhoging pas vanaf 25 oktober ingaat. Eerder deze week meldde Eneco nog dat het de termijn van dertig dagen pas vanaf 1 november in acht wilde gaan nemen.

Bedrijven opgeroepen door parlement

Voor deze aankondiging van Essent en Eneco bekend werden, namen Tweede Kamerleden Silvio Erkens (VVD) en Renske Leijten (SP) het initiatief tot een hoorzitting volgende week “over het niet aanhouden van de dertigdagentermijn door energiemaatschappijen”. De twee willen de komende tijd uitleg van de CEO’s van de drie energiebedrijven Eneco, Greenchoice en Essent over hun tariefbeleid.

Steun voor dit voorstel kwam er vanuit de gehele Kamer. Deze donderdag meldt Erkens dat al kort na het nemen van het initiatief partijen met gezamenlijk ruim 120 zetels instemden met het voorstel, waarmee het op de agenda komt.

Onduidelijkheid

Kern van het geschil is of de termijn van dertig dagen tussen het informeren over, en het doorvoeren van een tariefsverhoging een verplichting is. Als boven aangehaald staat Energie-Nederland op het standpunt dat deze termijn “niet in de wet is vastgelegd”. Derhalve is er “absoluut geen sprake van wetsovertreding door energieleveranciers”, aldus de vereniging.

De ACM stelt nu dat die termijn wel degelijk een verplichting is, ook al wilde de toezichthouder dit in april van dit jaar tegenover Energeia niet met zoveel woorden bevestigen, waarover later meer.

Allereerst de onderbouwing van de huidige positie van de toezichthouder, zoals uiteengezet in de brief aan energieleveranciers afgelopen dinsdag. Daarin stelt de ACM dat tariefwijzigingen minimaal dertig dagen voor inwerkingtreding aan consumenten moeten worden doorgegeven omdat de wettelijk vastgelegde opzegtermijn voor een energiecontract ook dertig dagen is. “Kleinverbruikers moeten namelijk in staat zijn om te overwegen of zij hun leveringsovereenkomst wensen op te zeggen bij eenzijdige wijziging van tarieven”, aldus de toezichthouder. “Bij een communicatietermijn korter dan dertig dagen is dit niet mogelijk voor de kleinverbruiker.”

De onderbouwing van dit standpunt vindt de ACM niet alleen in het spiegelen van de opzegtermijn (die wel wettelijk is vastgelegd), maar ook in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een zaak rond de Duitse energieleverancier RWE. Daarnaast haalt de ACM uitspraken van de Geschillencommissie aan, die “deze lijn ook hanteert”.

De uitspraken van de Geschillencommissie Energie waarnaar de ACM verwijst, dateren van april van dit jaar. Twee consumenten hadden in de herfst van 2021 -ook toen stegen de energieprijzen al- klachten ingediend tegen Essent-dochters Energiedirect en Vandebron, en tegen de kleine leverancier Pure Energie, die tussentijds de tarieven van variabele contracten wilden aanpassen. De Geschillencommissie bepaalde dat de tariefwijzigingen dertig dagen van tevoren hadden moeten worden aangekondigd.

Op vragen van Energeia zei de ACM destijds dat, ook al waren de uitspraken van de Geschillencommissie bindend voor de twee onderhavige zaken, dat niet wilde zeggen dat het nu voor alle klanten en alle contracten gold. Toezichthouder ACM zei toen dat zij zich ging beraden op wat precies een “redelijke termijn” is, zodat dat in de toekomst duidelijk zou zijn voor klanten en leveranciers.

Terwijl de verwijzing naar “beraad” suggereert dat er op enig moment een conclusie uitkomt die wordt gepubliceerd, erkent woordvoerder Tjitte Mastenbroek nu dat er nooit een formele publicatie is geweest. Wel wijst hij erop dat website Consuwijzer van de ACM de termijn van dertig dagen voor informeren expliciet noemt en dat consumenten bezwaar kunnen maken als zij met een tariefsverhoging op een kortere termijn worden geconfronteerd.

Verder zegt Mastenbroek dat “leveranciers die ons hier vragen over hebben gesteld, hebben laten weten dat de termijn van dertig dagen geldt”. Bovendien, aldus Mastenbroek, is het aan bedrijven om de regels te kennen, en de uitspraken van de Geschillencommissie zijn daar bijvoorbeeld deel van.

ACM doet onderzoek naar wetsovertredingen

Energieleveranciers die op 1 oktober hun tarieven aanpassen, worden onderwerp van onderzoek door de ACM. De toezichthouder heeft immers alle energieleveranciers op 27 september schriftelijk geïnformeerd “dat ze in strijd met de wet handelen als zij tariefswijzigingen minder dan dertig dagen van te voren communiceren”, zoals de ACM het nu weergeeft. “Als uit het onderzoek blijkt dat energieleveranciers de wet hebben overtreden, legt de ACM een boete op”, aldus woordvoerder Mastenbroek. “Gezien de hoogte van de nieuwe tarieven is het extra van belang dat mensen voorbereid zijn op kosten en zoveel mogelijk rekening kunnen houden met hun uitgavenpatroon.”

——

Aanvullingen en correcties:

Dit bericht is op donderdagmiddag om 17.15 aangevuld met het besluit van Eneco om de dertigdagentermijn in te voeren.