Direct naar inhoud

Kamer wil onderzoek naar energiesteun en naar ‘eigen gas eerst’ — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 6 juni 2023

De Tweede Kamer vraagt de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar alle subsidies die richting huishoudens en energieleveranciers zijn gegaan afgelopen winter. Ook wil de Kamer dat de regering kijkt naar mogelijkheden om in Nederland gewonnen aardgas beschikbaar te houden voor de Nederlandse consument.

Twee moties van deze strekking, beiden afkomstig van onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt, zijn deze dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. De hoge uitgaven aan energie door huishoudens en regering vormden de reden voor Omtzigt deze moties in te dienen tijdens een Kamerdebat op 31 mei.

De eerste motie constateert dat de staat miljarden heeft uitgegeven aan “het prijsplafond en andere energiesubsidies voor huishoudens”. De Kamer vraagt de Rekenkamer onderzoek te doen naar de “werking, doelmatigheid en doeltreffendheid” van deze uitgaven, en om al voor Prinsjesdag een tussenevaluatie op te leveren. Omtzigt stelt die deadline zodat deze resultaten meegenomen kunnen worden in de volgende begrotingsdiscussie als de regering weer maatregelen wil nemen om energiekosten in de hand te houden. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) stond open voor dit idee en bood Omtzigt aan te helpen met de inhoud van het onderzoek.

Nederlands gas naar Nederlanders

De tweede motie van Omtzigt die werd aangenomen komt voort uit irritatie dat gasland Nederland veel gas wint, transporteert en verkoopt, maar de eigen burger intussen afgelopen winter de hoofdprijs betaalde voor aardgas. Op initiatief van Omtzigt vraagt de Kamer nu aan de regering om binnen een halfjaar een energiestrategie te presenteren “waarbij ernaar gestreefd wordt dat in Nederland gewonnen gas, bijvoorbeeld op de Noordzee, beschikbaar is voor de Nederlandse consument”. Ook wil Omtzigt dat de regering duidelijk maakt “wat de verhouding is tussen Nederland als doorvoerland van gas en het van het gas afhalen van Nederlandse huishoudens”.

Deze laatste motie kreeg tijdens het debat van staatssecretaris Vijlbrief de kwalificatie “oordeel Kamer” mee nadat Omtzigt de motie had afgezwakt. Aanvankelijk vroeg de motie de regering om een energiestrategie te presenteren waarbij “ervoor gezorgd wordt” dat in Nederland gewonnen gas beschikbaar is voor de Nederlandse consument. Nadat Omtzigt dit had gewijzigd in “waarbij ernaar gestreefd wordt”, wilde Vijlbrief het overwegen. Overigens wees Vijlbrief de Kamer erop dat het kabinet voor de zomer met een energiestrategie komt. Dit zal verwijzen naar het veelgenoemde Nationaal Plan Energiesysteem. Op werkbezoek in Zeeland zei minister Rob Jetten (Energie en Klimaat) maandag dat dit op 30 juni zal worden gepresenteerd.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt op dinsdagmiddag voor het gebouw van de Tweede Kamer, vlak na de stemming over zijn moties en voor het begin van het avonddebat over het parlementaire enquêterapport over de aardgaswinning. Het parlement heeft voor dit debat de dinsdagavond en de gehele woensdag uitgetrokken. Bestuurders van de provincie Groningen en Groningse gemeenten boden voor het begin van het debat Kamerleden een petitie aan met de titel: “U bent aan zet.” (Foto: Robin Utrecht/ANP)