Direct naar inhoud

Leveranciers van dynamische-prijscontracten maken voordelen en risico’s inzichtelijk — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 16 december 2021

Leveranciers die contracten met zogenoemde dynamische prijzen aanbieden aan consumenten, hebben een aanvullende verklaring bij de Gedragscode consument en energieleverancier opgesteld. Ook is een speciale website actief, met daarop “objectieve, niet-commerciële informatie” over dynamische energieprijzen. Op deze manier worden de voordelen en risico’s van deze leveringsovereenkomsten op een heldere manier aan consumenten gepresenteerd.

De afspraken zijn tot stand gekomen tussen branchevereniging Energie-Nederland en de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). In de dynamische prijscontracten rekenen de leveranciers de prijzen van de groothandelsmarkt één op één door. Dat houdt voor elektriciteit in dat het verbruikte volume in een bepaald uur wordt afgerekend tegen de uurprijs die voor dat uur tot stand is gekomen op de dagvooruitmarkt . In het geval van gas wordt naar de dagprijs gekeken. Daarnaast vragen de leveranciers een vaste vergoeding per product (elektriciteit en gas).

Energieleveranciers zorgen voor “objectieve, niet-commerciële informatie” over dynamische energieprijzen. (Foto: Jan Huber/Unsplash)

“Omdat tarieven pas een dag van te voren bekend zijn en ook per dag of zelfs per uur kunnen verschillen, is het belangrijk dat aanbieders van dynamische prijscontracten consumenten duidelijk uitleggen hoe de werkwijze bij dit soort contracten is”, stelt de ACM in een toelichting op de afspraken. “Zo moet bijvoorbeeld worden toegelicht dat de energierekening in de winter hoger is dan in de zomer. Consumenten kunnen dan op grond van de verstrekte informatie bepalen of ze dat risico aanvaarden en of zij het ook kunnen betalen als tarieven omhoog gaan.”

Dit soort informatie is nu te vinden op de website dynamische-energieprijzen.nl. Daar staan ook de leveranciers genoemd die dynamische prijzen aanbieden: EasyEnergy, EnergyZero, Frank Energie, NieuweStroom en Tibber.

Contract met dynamische tarieven verplicht

Alle leveranciers met 200.000 of meer klanten moeten in de toekomst hun klanten een contract met dynamische tarieven kunnen bieden. Dat bepaalt de Europese richtlijn voor de interne elektriciteitsmarkt die in 2019 werd aangenomen. Sowieso hebben alle consumenten recht op een slimme meter en een contract met dynamische tarieven. De bepalingen uit de Europese richtlijn zijn verwerkt in de nieuwe Energiewet, waar met smart op wordt gewacht, maar waar ook nog veel discussie over is.

Met de aanvullingen op de gedragscode wordt ook geregeld hoe aanbieders van dynamische prijzen een ‘contract op maat’ kunnen aanbieden. Alle leveranciers zijn verplicht een consument die een contract wil afsluiten een zogenoemd aanbod op maat te doen zodat het voor een consument duidelijk is wat hij of zij gaat betalen bij deze leverancier, legt de ACM hierover uit. “Een aanbod op maat is ook belangrijk omdat consumenten daarmee verschillende leveranciers met elkaar kunnen vergelijken.”

“In de aanvullende verklaring bij de gedragscode heeft Energie-Nederland vastgelegd dat leveranciers die een contract met dynamische prijzen aanbieden één keer per maand volgens een vaste methode een verwachte inkoopprijs voor de komende twaalf maanden berekenen. Leveranciers zullen deze verwachte inkoopprijs dan gebruiken bij het opstellen van een aanbod op maat en consumenten kunnen contracten met dynamische prijzen van verschillende leveranciers dan op basis van hun eigen jaarverbruik met elkaar vergelijken.”

Kansen

De huidige, roerige markt biedt kansen voor contracten die maandelijks op groothandelsprijzen afrekenen, stellen aanbieders van dynamische-prijscontracten. Idee is dat een contract met dynamische prijzen minder risicovol is voor de aanbiedende leverancier. Dat komt doordat deze leveranciers niet de extra kosten zoals risico-opslagen hoeven te rekenen die leveranciers die werken met vaste tarieven wel moeten rekenen, legde directeur en oprichter Marcel Hulshof eerder al eens uit aan Energeia. “Wij leggen het prijsrisico bij de klant neer”, erkent hij. Daarnaast vragen de leveranciers, net als leveranciers van vaste contracten, een vaste vergoeding per product (elektriciteit en gas).

De lijst van leveranciers die de aanvullende gedragscode hebben ondertekend, is niet compleet. Volgens woordvoerder van Energie-Nederland Chantalle Grootscholten zijn de vijf genoemde partijen de leveranciers die dynamische tarieven als hoofdproduct hanteren. Daarmee is de bulk wel binnen, meent de brancheclub. De verwachting is dat andere aanbieders van dynamische tarieven zullen volgen, stelt Grootscholten, die toevoegt dat ondertekening van de gedragscode sowieso vrijwillig is. Energie-Nederland gaat zich niet actief inspannen om van alle leveranciers een handtekening te verzamelen.

Een handtekening ontbreekt bijvoorbeeld van Zonneplan, dat recent naar buiten trad met een product met dynamische tarieven. Zonneplan is geen lid van Energie-Nederland, en was daardoor naar eigen zeggen ook niet op de hoogte van de aanvullende gedragscode. Frank Breukelman van Zonneplan maakt duidelijk dat zijn bedrijf vooral tot doel heeft om zonnepanelen te plaatsen, en dat het leveren van energie en het bieden van dynamische-prijscontracten daar een afgeleide van is, om meer mogelijkheden te hebben. Hij ziet de meerwaarde van de gedragscode niet, en noemt een goede en transparante informatievoorziening “vanzelfsprekend”.