Direct naar inhoud

Liander en Tennet krijgen groen licht voor netversterking Oostzaan — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 8 juni 2023

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen een nieuw onderstation van Liander, ten noorden van Amsterdam, ongegrond verklaard. Een naastgelegen snelweghotel vreest dat het nieuwe elektriciteitsverdeelstation negatieve gevolgen zal hebben voor het aantal reserveringen, maar volgens de bestuursrechter wordt het hotel niet onevenredig benadeeld.

Netbeheerder Liander is van plan in Oostzaan, aan de noordkant van Amsterdam, een nieuw onderstation te bouwen naast een bestaand hoogspanningsstation van Tennet. Dat Tennet-station zal ten behoeve van het nieuwe Liander-station bovendien uitgebreid worden met een extra schakelhal. Het Liander-station is een van de vele nieuwe stations die in de omgeving van Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied gebouwd moeten worden om de groeiende vraag naar transportcapaciteit het hoofd te bieden.

Het bouwen van een nieuw transformatorstation gaat echter zelden zonder slag of stoot, zeker in een stedelijke omgeving waar de ruimte schaars is. Tegen het gemeentelijke bestemmingsplan dat het nieuwe Liander-station mogelijk maakt, werd in dit geval tot aan de Raad van State bezwaar gemaakt door een naastgelegen hotel, dat vreest voor negatieve effecten op de bedrijfsvoering. Het hotel ligt op zo’n vijfendertig meter van de Tennet-uitbreiding en het nieuwe Liander-station.

De uitbreiding van het bestaande transformatorstation zal volgens de hoteleigenaar zichtbaar zijn vanaf hotelbalkons en het hotelterras, en hij maakt zich zorgen over de gezondheid van de gasten en medewerkers van het hotel. Hij vreest dat de uitbreiding van het bestaande station en de komst van het nieuwe station gevolgen zullen hebben voor het aantal reserveringen voor het hotel en het daarbij behorende restaurant.

Magneetvelden

Een van de bezwaren van de hotelexploitant was dat er onvoldoende onderzoek zou zijn verricht naar de blootstelling van hotelgasten en -medewerkers aan elektromagnetische straling van het transformatorstation. Zo zou er ten onrechte geen aparte berekening zijn gemaakt van de magneetveldcontour bij onderhoudssituaties, en is het volgens het hotel onduidelijk wat de magneetveldsterkte is op grotere hoogte, terwijl de gasten en medewerkers zich regelmatig op de hogere verdiepingen van het dertig meter hoge hotel bevinden.

De Raad van State gaat niet mee in de stelling dat er te weinig onderzoek gedaan zou zijn. Uit een rapport van Qirion uit 2021 blijkt dat de magneetveldsterkte in het gebied rondom onderstation Oostzaan dat toegankelijk is voor burgers te allen tijde lager is dan 100 microtesla, waarmee wordt voldaan aan de Europese aanbeveling op dit punt. Dit is in eerste instantie onderzocht voor een hoogte van nul en twee meter boven het maaiveld, maar in een aanvullende berekening ook voor grotere hoogtes. Bovendien neemt het magneetveld snel af naarmate de afstand tot de bron groter wordt, dus zal het veld op grotere hoogte altijd minder krachtig zijn.

Uitzicht

Een ander belangrijk bezwaar was het uitzicht op “een open en groen grasland” dat volgens de hoteleigenaar verdwijnt door de uitbreiding van het Tennet-station. Bij de bouw van het hotel was er “na een zorgvuldige afweging en onderzoek” voor gekozen om het gebouw zo te bouwen “dat vanaf het terras uitzicht mogelijk is op het grasland”, aldus de exploitant. Door de uitbreiding van het transformatorstation verdwijnt dat uitzicht, en volgens het hotel heeft de gemeente niet naar alternatieve locaties gezocht om dit te voorkomen.

Het bestaande transformatorstation van Tennet in Oostzaan, waarnaast een nieuw Liander-station gepland is. Het Tennet-station zelf wordt uitgebreid met een extra schakelhal. (Foto: Berlinda van Dam/ANP)

De gemeente Oostzaan werpt tegen dat het stuk gras slechts een deel is van het uitzicht van het hotel, dat direct aan verkeersknooppunt Coenplein ligt. Zo liggen rondom het hotel ook een hoogspanningslijn, tien rijbanen van snelwegen, een parallelweg, het eigen parkeerterrein van het hotel en enkele bedrijven waaronder een tankstation. De directe omgeving van het hotel is in de woorden van de gemeente dus “een hoog dynamische omgeving” en niet per se een ongerept natuurlandschap. Gezien het karakter van de locatie zal de uitbreiding van het transformatorstation het uitzicht volgens de gemeente daarom “niet onevenredig aantasten”.

Daar is de Raad van State het mee eens. Bovendien wijst de raad erop dat er geen recht bestaat “op een blijvend vrij of ongehinderd uitzicht”, en de hoteleigenaar heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat een alternatieve locatie gevonden kan worden “die in ruimtelijk opzicht tot een gelijkwaardig resultaat zou leiden met aanmerkelijk minder bezwaren dan de gekozen locatie”. Gezien het grote belang van de netversterkingen in de regio Amsterdam en Zaanstreek, worden de belangen van het hotel daarom niet onevenredig geschaad, stelt de bestuursrechter.

Ook andere bezwaren die het hotel opwierp, over mogelijke geluidshinder en brandgevaar, kunnen de Raad van State niet overtuigen. Al met al ziet de hoogste bestuursrechter in de bezwaren van het hotel dus geen aanleiding om het bestemmingsplan af te wijzen, wat betekent dat de bouw van het nieuwe Liander-station en de uitbreiding van het Tennet-station door kunnen gaan.