Direct naar inhoud

LTO Glaskracht wil einde aan netlevering stroom door tuinders — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 18 september 2017

Tuindersorganisatie LTO Glaskracht heeft het pad uitgestippeld naar een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040. Belangrijke pijler onder dat plan is stoppen met het leveren van elektriciteit uit gasgestookte WKK’s. Dat hebben de tuinders afgesproken in een visie voor Verantwoorde Glasltuinbouw die afgelopen week werd gepresenteerd bij het afscheid van voorzitter Nico van Ruiten en toegelicht aan Energeia door beleidsspecialist energie Rob van der Valk.

De Nederlandse glastuinbouw heeft een duurzaam karakter, en ligt -als enige sector, zoals de brancheorganisatie graag mag benadrukken- op schema om de energiebesparings- en CO2-reductiedoelen uit het Energieakkoord te halen.

De weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 wordt beschreven in een visiedocument, dat echter niet openbaar is. In dat document staat namelijk ook het “boodschappenlijstje” van zaken die nodig zijn om dat punt te bereiken, en LTO Glaskracht wil niet de eigen strategie danwel onderhandelingspositie zomaar op tafel leggen.

LTO Glaskracht definieert ‘klimaatneutrale glastuinbouw’ volgens beleidsspecialist Van der Valk als “glastuinbouw die geen bijdrage levert aan de opwarming van de aarde”. Dat wil zeggen: de CO2-uitstoot die voortkomt uit het energieverbruik moet tot nul worden gereduceerd.

Einde netlevering
Daarvoor zijn vier zaken nodig, die tezamen optellen tot 100% reductie van de CO2-uitstoot. Allereerst moet er een einde komen aan het leveren van elektriciteit aan het net uit fossielgestookte WKK’s -daarmee neemt de uitstoot van CO2 direct met 25% af. Ten tweede moet er worden ingezet op geothermie. Het aantal van vijftien bestaande bronnen zouden moeten groeien tot zo’n 65 bronnen, aldus Van der Valk, om goed te zijn voor eveneens een reductie van 25%.

Energiebesparing is een belangrijke motor voor het verminderen van uitstoot. De methodes uit Het Nieuwe Telen hebben hun waarde bewezen, maar worden nog niet overal toegepast en zouden voor 30% aan CO2-reductie kunnen zorgen. Tenslotte is daar de restcategorie ‘diversen’, waar onder andere het gebruik van restwarmte en warmtenetten onder vallen, het gebruik van droge en natte biomassa en elektrische oplossingen, zoals het opvangen van elektriciteitsoverschotten om bijvoorbeeld warmte te bufferen, het gebruik van warmtepompen en WKO’s. Dat zou de laatste 20% aan CO2-uitstoot moeten wegnemen.

Boodschappenlijstje
Een belangrijke consequentie van de voorgenomen verduurzaming zou zijn dat tuinders weer afhankelijk worden voor hun elektriciteitsverbruik van het stroomnet, waar zij nu veelal hun WKK’s gebruiken om elektriciteit op te wekken. “Het vinden van alternatieven daarvoor is moeilijker”, erkent de LTO-man. “Je kan WKK’s op biomassa laten draaien, maar ik zie daar geen grote ontwikkelingen. Tuinders zullen voordelig moeten gaan inkopen.” Hij ziet daar mogelijkheden om, net als nu met de gasgestookte WKK’s, flexibel in te spelen op de energiemarkt en bij te dragen aan de balancering van het net.

Voor de klimaatneutrale glastuinbouw zijn zoals gezegd ook een aantal zaken nodig: LTO Glaskracht is in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over het voortbestaan van het onderzoeksprogramma Kas als Energiebron, dat de kloof tussen kennis en toepassing in de kas overbrugt. Ook moeten de huidige subsidieprogramma’s en garantieregelingen voor de opwek van duurzame energie en aardwarmte blijven bestaan, wil LTO graag steun voor de aanleg van warmtenetten en wellicht ook een CO2-net -want als de energievoorziening uitstootloos wordt, dan moeten de tuinders extern CO2 geleverd krijgen om de planten te laten groeien.