Direct naar inhoud

‘Nederlandse datacenters kunnen 2 miljoen woningen verwarmen’ — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 10 oktober 2017

Met de restwarmte van Nederlandse datacenters kunnen in 2030 zo’n 2 miljoen woningen worden verwarmd. Dat betoogt technisch dienstverlener Unica. Het bedrijf ziet voor zichzelf niet alleen een rol weggelegd als bouwer en adviseur, maar mogelijk ook als exploitant en financier.

Nederlandse datacenters produceren jaarlijkse 40 PJ aan warmte, zo schrijft Unica in een deze dinsdag verschenen . In theorie is dit voldoende om 2 miljoen huishoudens te verwarmen, maar vooralsnog ontbreekt het aan de benodigde infrastructuur. Door het leggen van leidingen en het wegnemen van belemmeringen, is het volgens de installateur mogelijk om in 2030 het volledige potentieel te benutten. Maar dan moeten bedrijfsleven en overheden wel in beweging komen.

Oproep
“Wij zien de laatste tien jaar het aantal vierkante meter met datacenters flink toenemen”, zegt programmamanager Klaasjan van der Maas van Unica, samen met Gijs Kersten auteur van het rapport. “Benutting van de geproduceerde restwarmte is technisch een logische oplossing, maar organisatorisch best ingewikkeld. Want hoe overbrug je de fysieke afstand tussen datacenter en woning? Bovendien: 90 tot 95% van de gebouwen draait nog op gas.” Volgens Van der Maas moet het rapport dan ook gelezen worden als een oproep aan overheden en netbeheerders; zij zouden de regie moeten nemen.

De datacenters zelf zijn in elk geval enthousiast. Afgelopen mei meldde branchevereniging  Dutch Datacenter Association (DDA) zelf dat zijn leden erg geïnteresseerd zijn in het leveren van hun restwarmte aan woningen, kantoren en kassen. Om niet. De winst voor deze bedrijven zit in koude retourstroom die ingezet kan worden voor koeling en waarmee dus op de elektricieitsrekening wordt bespaard. De organisatie riep destijds de kabinetsonderhandelaars aan op om de aanleg van warmtenetten te vereenvoudigen door vergunningenprocedures te vergemakkelijken, opslagmogelijkheden te stimuleren en proefprojecten mogelijk te maken.

Naast de aanleg van transport- en distributieleidingen moeten er nog wel wat meer gebeuren voordat het ideaalbeeld van Unica gerealiseerd kan worden. Een van de hindernissen is dat datacenters enkel lagetemperatuurwarmte leveren van 25°C tot 30°C. Naar aanleiding van het pleidooi van DDA in het voorjaar liet directeur Erik Stronk weten dat dit onvoldoende is voor de netten van zijn Ennatuurlijk. Opwaardering met bijvoorbeeld warmtepompen of biomassaverbanding zou dan noodzakelijk zijn –iets wat in de praktijk overigens ook gebeurt.

Onregelmatige behoefte
Een andere hobbel wordt gevormd door de onregelmatige behoefte van afnemers; daar waar datacenters jaarrond dezelfde hoeveelheid restwarmte produceren, hebben huishoudens in de winter meer vraag dan in de zomer. Volgens Unica is dat op te lossen met de aanleg van warmte-koude-opslagen (WKO’s), niet geheel toevallig een specialiteit van het bedrijf. In de zomer kan dan de overtollige warmte worden opgeslagen om later alsnog te worden ingezet. Uitdagingen zijn er verder op het gebied van mogelijke beïnvloeding van de primaire bedrijfsprocessen van datacenters en de noodzaak tot het realiseren van backupsystemen om te garanderen dat afnemers altijd kunnen worden beleverd. 

Voor Unica biedt de uitkoppeling van restwarmte van datacenters mogelijkheden voor extra werkzaamheden. En dan niet alleen op het gebied van advies en technische installatie, bijvoorbeeld rondom WKO’s, maar ook andere terreinen. “Onze rol is vooral technisch, maar we willen ons ook voor langere tijd verbinden aan een warmtenet”, zegt Van der Maar. “Ook als exploitant. We zouden zelfs als financier kunnen optreden.”