Direct naar inhoud

Nijpels: Volledige elektrificatie is hoofddoel — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 14 juni 2018

We zetten in op volledige elektrificatie van de huishoudens en de industrie. Die boodschap gaf voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad deze donderdag af aan de Tweede Kamer. Over termijnen sprak hij niet. Kernenergie, inclusief thorium, staat nadrukkelijk niet op de agenda.

Voormalig milieuminister Nijpels is aangesteld om de onderhandelingen voor het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord in goede banen te leiden. Deze donderdag praatte hij de Tweede Kamer bij over het proces – een onderwerp waar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) een dag eerder al een lijvige brief over stuurde. De opvallendste mededeling: elektrificatie is een absolute topprioriteit.

Veel vragen

“We gaan over naar een volledige elektrificatie voor huishoudens en industrie”, hield Nijpels de Kamer voor. “Dat dit voor huishoudens minder ingrijpend is dan voor de procesindustrie is te begrijpen. Maar het principe staat niet meer ter discussie. Ik heb dat niemand horen ontkennen, ook niet aan de industrietafel.” Nijpels benadrukte dat het “niet onredelijk” is dat er rekening wordt gehouden met de vervangingscycli van bedrijven.

Over het tempo van elektrificatie liet de VVD’er zich verder niet uit. Hetzelfde geldt voor de rol van warmtenetten in de gebouwde omgeving (zijn die dan nog wel nodig?) en uitdagingen die er in bijvoorbeeld de raffinagesector (is elektrificatie wel mogelijk?) zijn. Na afloop van het gesprek zei Nijpels tegen Energeia dat bronnen zoals geothermie en restwarmte uiteraard worden meegenomen. Wel schat hij de bijdrage daarvan in als “beperkt”.

In het gesprek met de Kamer benadrukte hij verder dat kernenergie geen onderwerp van discussie is aan in de onderhandelingen. CDA-Kamerlid Agnes Mulder had daarnaar gevraagd; zij vindt dat de deur voor nucleair moet openstaan. Maar volgens Nijpels biedt het regeerakkoord geen ruimte voor kernenergie (inclusief thorium) en is het bovendien nog maar de vraag of problemen rondom afval en kosten afdoende kunnen worden opgelost. En dan nog: ‘schone’ kerncentrales kunnen op zijn vroegst pas over 25 tot 30 jaar opgeleverd worden, te laat om aan de doelen van Parijs te voldoen.

Inkomenspolitiek

De Tweede Kamer was ook nog benieuwd in hoeverre de onderhandelaars rekening houden met de effecten van de voorgestelde maatregelen op de portemonnee van de burger. Volgens Nijpels speelt dit onderwerp slechts een beperkte rol. Inkomenspolitiek moet volgens hem in de Trêveszaal worden bedreven, niet aan de klimaattafels. “Maar wij zetten ons verstand natuurlijk niet op nul, het heeft geen zin om domme voorstellen te presenteren.”

Een voorstel op hoofdlijnen wordt op 10 juli om 14:00u gepresenteerd.