Direct naar inhoud

Onderzoek om Nederland en Groot-Brittannië via twee windparken te verbinden

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 22 september 2020

Transmissienetbeheerder Tennet en zijn Britse evenknie National Grid gaan in een samenwerking onderzoek doen naar een combinatie van een interconnector en een windparkaansluiting. De netbeheerders hebben een zogenoemde multi-purpose interconnector op het oog van 2 GW. Vooral regulatorisch is dit volgens Tennet een uitdaging.

Tennet en National Grid kondigden deze dinsdag aan samen een haalbaarheidsonderzoek te gaan doen naar een verbinding tussen een Nederlands offshore windpark dat met het Nederlandse vasteland is verbonden en een Brits offshore windpark dat met het Britse vasteland is verbonden. Voor het Nederlandse park heeft Tennet IJmuiden Ver (alpha) op het oog, het Britse offshore windpark dat opteert voor een aansluiting met de multi-purpose interconnector moet nog aangewezen worden.

(Illustratie: Tennet)

Het idee is dat op deze manier minder infrastructuur benodigd is. In de huidige werkwijze worden de grensoverschrijdende kabelverbindingen en de aansluiting van offshore windparken afzonderlijk ontwikkeld en aangesloten. Door dit te combineren hoeven er ook minder aanlandingspunten te komen.

In de nu aangekondigde plannen van Tennet en National Grid is sprake van zowel een Nederlands als een Brits offshore windpark van 2 GW, beide met een eigen aansluiting van eveneens 2 GW. Door de parken te verbinden, ontstaat dus een interconnector van 2 GW. Als het hard waait, staan de parken te produceren en krijgt zowel Nederland als Groot-Brittannië zijn eigen offshore energie. Is het windstil, dan kan de Nederlandse markt en de Britse markt net als over de huidige BritNed-kabel elektriciteit verhandelen.

De uitdaging om deze multi-purpose interconnector van de grond te krijgen is niet zozeer technisch van aard. “Een aansluiting en een interconnector in één, dat bestaat nog niet in de regelgeving”, zegt Tennet-woordvoerder Eefje van Gorp. Eerder kwam onderzoeksbureau DNV GL ook tot de conclusie dat wet- en regelgeving een flessenhals kan zijn bij dit soort projecten. Daarnaast noemt Van Gorp de Brexit als mogelijk complicerende factor.

Volledige benutting van het potentieel

Het gaat Tennet naar eigen zeggen om “volledige benutting van het potentieel van offshore windenergie” op de Noordzee. Tennet-CEO Manon van Beek: “Door deze overeenkomst kunnen we samenwerken met National Grid in de Noordzee om een innovatieve infrastructuur te ontwikkelen die elke extra elektron van opgewekte offshore wind benut om onze doelstellingen voor een schone economie te bereiken.”

Tennet en National Grid zijn niet de eerste netbeheerders die deze innovatieve handschoen opnemen. Ze kunnen hun licht opsteken bij het Deense Energinet.dk en het Duitse 50Hertz. Deze twee netbeheerders zijn al sinds 2010 in de weer met een grensoverschrijdende verbinding waarin twee offshore windparken zijn opgenomen: Kriegers Flak (600 MW) en Baltic 2 (288 MW). Tussen Baltic 2 en de aanlanding ligt bovendien nog het windpark Baltic 1 (48 MW).

Het project loopt volgens plan, leert navraag. Technisch was er de uitdaging dat beide netgebieden weliswaar op dezelfde frequentie van 50 Hertz opereren, maar wel licht uit fase lopen. Dat wordt opgelost met een convertorstation dat bijna gereed is. Daarna volgt in oktober de technische testfase.

Ook voor Tennet is het idee niet nieuw. In 2018 kondigde de transmissienetbeheerder twee aparte onderzoeken aan naar wat toen een windconnector werd genoemd. Samen met Vattenfall wilde Tennet specifiek kijken naar een verbinding inclusief windpark met Groot-Brittannië, waarbij ook al het park IJmuiden Ver werd aangewezen als logische testkandidaat.

Eiland in de Noordzee

Met Innogy wilde Tennet nog een stap verder gaan met onderzoek naar een Europese Wind Power Hub in de Noordzee. De Wind Power Hub is een kunstmatig eiland midden in de Noordzee dat zou moeten functioneren als spin in een web van verbindingen met de omringende landen. Navraag bij Tennet leert dat het onderzoek met Innogy stuk liep op de timing die beide bedrijven voor ogen hadden. Het project samen met Vattenfall heeft vooralsnog geen resultaat opgeleverd.

Tennet en National Grid willen tegen het einde van 2021 een “padvinderproject” op poten hebben dat in 2029 een daadwerkelijke multi-pupose interconnector moet opleveren.