Direct naar inhoud

Purmerend overweegt tussentijdse tariefverhoging stadsverwarming na lekkage — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 14 juni 2023

Lekkage in de biowarmtecentrale betekent een strop van €7,5 mln voor Stadsverwarming Purmerend (SVP). Het warmtebedrijf heeft drie scenario’s om de tegenvaller op te vangen, waaronder tussentijdse tariefsverhogingen. De gemeente moet als aandeelhouder beslissen.

Stadsverwarming Purmerend legde in februari twee van de vier ketels van de biowarmtecentrale stil, omdat er lekkage was geconstateerd in één van de twee ketels. De gasgestookte hulpwarmtecentrales sprongen bij, met als gevolg flink hogere stookkosten. Na onderzoek is gebleken dat de buizen van de installatie veel sneller versleten dan had gemoeten (een degeneratie van 60% in een periode van vijf tot zes maanden, waar dat normaliter 10% was). De oorzaak is waarschijnlijk het stoken van te droge houtsnippers. Dat leidde tot een te hoge verbrandingstemperatuur die volgens onderzoek de corrosie in de hand werkte.

Onderzoeks-, reparatie- en gaskosten lopen op tot een totale kostenpost van €7,5 mln, blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Die kostenpost betekent dat, mits er dit jaar verder geen mee- of tegenvallers zijn, de verwachte winst van €3,2 mln wordt omgebogen naar een verlies van €4,3 mln. SVP bestaat sinds 1981 en schrijft sinds 2019 zwarte cijfers. Het bedrijf werkt hard aan het verstevigen van de eigen financiële positie, om toekomstige investeringen in onderhoud, uitbreiding en verduurzaming van het warmtenet te kunnen dragen. Het doel is een solvabiliteitsratio van 40%. Dat doel is nu verder weg geraakt.

De biowarmtecentrale van Stadsverwarming Purmerend was in 2020 goed voor 72% van de warmtelevering, en in 2021 voor 66% van de warmtelevering. De rest werd ingevuld met gascentrales. (Foto: Michiel Wijnbergh/ANP)

Drie scenario’s

SVP kan dit jaar naar verwachting zo’n zes ton besparen, met name op de inkoop van houtsnippers. De rest van de tegenvaller van €7,5 mln kan het bedrijf op drie manieren opvangen, blijkt uit een uitgebreid memo met bijlagen dat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gestuurd. In scenario één komt het verlies ten laste van het bedrijf, in scenario twee worden de variabele tarieven in die mate verhoogd dat SVP eind dit jaar op €0 eindigt, en in scenario drie worden de vaste en variabele tarieven verhoogd tot het maximumtarief, zoals vastgesteld door de toezichthouder.

Tussentijds aanpassen toegestaan

Het tussentijds aanpassen van de warmtetarieven is toegestaan, laat toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) desgevraagd weten. De tarieven mogen gedurende het jaar zowel worden verlaagd, als verhoogd mits die onder de door de ACM gestelde maximumtarieven blijven. Woordvoerder Tjitte Mastenbroek benadrukt dat klanten tijdig moeten worden geïnformeerd, en dat een verhoging goed moet worden onderbouwd door het bedrijf. De maximumtarieven van de ACM worden wel één keer per jaar vastgesteld, en gelden het hele daaropvolgende kalenderjaar.

In dat laatste scenario zou SVP winst maken en de aandeelhouder -de gemeente Purmerend- het verwachte dividend kunnen ontvangen. In de eerste twee scenario’s is er geen dividend. In alle scenario’s komt de solvabiliteit enkele tienden tot enkele procentpunten lager uit dan verwacht, van 19% in het eerste scenario tot 22,6% in het derde scenario.

SVP zelf adviseert om voor optie twee te gaan, het ‘verliesbeperkende scenario’, om zo de pijn te verdelen over bedrijf, aandeelhouder en klanten. De pijn voor de meeste klanten zou beperkt moeten blijven, omdat hogere tarieven worden gecompenseerd door het prijsplafond. SVP bleef dit jaar weliswaar flink onder het maximumtarief, maar met €65,21 per GJ nog altijd wel boven het prijsplafond van €47,38 tot een verbruik van 37 GJ. In de memo wordt de verwachting uitgesproken dat 11% van de klanten een verbruik heeft dat boven het prijsplafond uit komt, en daarmee dus door hogere tarieven zou worden geraakt.

Verhogen of niet

De raad van commissarissen van SVP valt het bestuur van het bedrijf bij in een eigen brief met advies: “Wij denken dat dit scenario zo goed mogelijk tegemoetkomt aan de belangen van het bedrijf (continuïteit en solvabiliteit) met een zo min mogelijke belasting voor de klanten. Daarbij helpt de prijsplafond-regeling van de Rijksoverheid om een groot deel van de meerkosten van de meesten van de klanten op te vangen.”

Biowarmtecentrale

Op dit moment ligt de centrale stil voor de reguliere zomerstop, blijkt uit navraag bij SVP. De laatste reparaties aan de twee eerder stil gelegde ketels worden uitgevoerd. De zomerstop wordt bovendien gebruikt om ook bij de andere twee ketels een aantal onderdelen te vervangen die harder sleten dan verwacht. Eind juni zouden de eerste twee ketels weer in gebruik moeten worden genomen, waarna de andere twee ketels in juli volgen.

Het college heeft echter een voorkeur voor scenario één, waarbij het verlies volledig ten laste komt van het bedrijf. Het behalen van het 40%-doel laat dan drie jaar langer op zich wachten. B&W meent dat verhoging van de tarieven, ook al voelt een minderheid van de Purmerendse bevolking die pijn, te zwaar weegt. “Het college is van mening dat de maatschappelijke impact te groot zal zijn om nu te kiezen voor een tussentijds tariefverhoging (scenario’s 2 en 3). Daar speelt de ongunstige timing ook een grote rol in. Hoewel er compensatiemogelijkheden zijn, zijn die niet voor iedereen toegankelijk.”

SVP is een publiek bedrijf en volledig in handen van de gemeente Purmerend. Het college is in principe beslissingsbevoegd, maar wil de mening van de gemeenteraad horen voor zij een definitieve keuze voor één van de drie scenario’s neemt. Aanstaande donderdag staat het onderwerp op de gemeentelijke agenda.