Direct naar inhoud

Rechter geeft kemphanen APX en Lomme beide gelijk

Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 12 juni 2009
De inhoud van dit artikel is gemigreerd. Lijkt er iets mis te gaan, of onderdelen te missen? Neem dan contact met ons op.

Het gewraakte artikel van publicist Sjak Lomme over de request for quote-procedure van de APX mag niet verder verspreid worden. Ook het internet moet worden opgeschoond. Een extra rectificatie, zoals de APX eiste, is onnodig. Dat oordeelde de voorzieningenrechter in Utrecht deze vrijdag.

In de mede door Energeia uitgegeven Vrijhandelsoptiek schreef Lomme op 30 maart een artikel met als kop ‘APX helpt de prijs een handje’. In het artikel trok Lomme van leer tegen een door de APX gehanteerde procedure met de naam request for quote (RFQ). Die procedure komt erop neer dat de APX de biedingen op de dagvooruitmarkt heropent als er extreme prijzen tot stand lijken te komen. Als de MWh-prijs op de nationale Nederlandse markt het maximum EUR 3.000 of het minimum 1 eurocent nadert, dan geeft de APX de leden hierover een waarschuwing af. Daarna mogen ze een kwartiertje langer handelen.

Volgens Lomme werkt die procedure de mogelijkheid in de hand voor grote APX-leden om de prijs te beïnvloeden. De publicist trok in zijn artikel een grote broek aan, en sprak over ‘kartelachtige gedragingen’, ‘handel met voorkennis’ en ‘gemanipuleerde prijzen’. Het artikel, dat tot Kamervragen leidde, schoot bij de APX in het verkeerde keelgat. Beurs en publicist gingen daarop in gesprek, wat leidde tot een rectificatie. Lomme nam daarin nadrukkelijk afstand van het beeld dat de APX “een economisch delict” zou hebben begaan, en moest bovendien een aantal feitelijke onjuistheden rechtzetten. Maar dat de procedure in zijn ogen ongewenst is, bleef overeind.

De bewoordingen van Lomme in de rectificatie konden de APX niet bekoren, waarna de twee elkaar voor de rechter troffen. Die heeft nu beide kemphanen een beetje in het gelijk gesteld. De APX was volgens de rechter terecht boos over het eerste opiniërende artikel van Lomme, en om die reden mag dat niet verder verspreid worden [u treft dus ook geen link aan naar dit artikel van de Vrijhandelsoptiek, red.]. De suggestie van strafbaar handelen door de APX was volgens de rechter “te sterk aangezet”. De rectificatie was voor hem voldoende om de kou uit de lucht te halen: Lomme hoeft niet de letterlijk door de APX gedicteerde extra rectificatie te plaatsen.

De APX is bij monde van Eric-Jan Hadderingh tevreden met het vonnis. “Het bevestigt wat we al wisten: dat wij een ordentelijk beursverloop faciliteren.” Lomme betreurt vooral dat de zaak in de rechtbank heeft moeten eindigen.