Direct naar inhoud

Steun voor CCU zeker niet eerder dan 2021 — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 5 juni 2019

De nieuwe SDE++ zal komend jaar niet worden opengesteld voor afvang en hergebruik van CO2. Om subsidie voor deze techniek te kunnen verlenen, is eerst toestemming nodig van Brussel. En dat kan even duren.

Carola Schouten. (Bron: HH)

Dat zei minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU) deze woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het overleg stond in het teken van de tuinbouw, de sector bij uitstek die baat heeft bij steun voor carbon capture and usage (CCU). Immers, CO2 dient als grondstof voor de productie van gewassen en bloemen. Toch zullen ondernemers nog even moeten geduld moeten betrachten.

Volgens Schouten valt CCU niet onder het zogeheten staatssteunkader van de Europese Unie. Dit kader bepaalt de voorwaarden waaronder subsidie mag worden verleend. Gevolg hiervan is dat het kabinet plannen voor het geven van steun aan afvang en gebruik van CO2 eerst moet voorleggen aan Brussel. De beoordeling daarvan, zo zei Schouten, duurt zeker een jaar. De minister stelt dat nu het doel is om CCU vanaf 2021 subsidiabel te maken.

Met name de VVD had aangedrongen op een snelle openstelling van de SDE++ voor deze techniek. Liberaal Kamerlid Arne Weverling vond het antwoord van Schouten dan ook niet heel bevredigend. “Ik ga ervan uit dat het juist is wat de minister zegt”, zo reageerde hij. “Dan kan ik wel een motie indienen, maar dat heeft geen zin. Hier zit wel wat teleurstelling; daar kunt u niks aan doen, maar ik deel het hier wel even.” Ook het CDA ziet het liefst dat CCU al komend jaar in de SDE++ wordt opgenomen.

Nog geen besluiten

Navraag bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, penvoerder van de SDE++, leert overigens dat ook openstelling per 2021 geen zekerheid is. Volgens woordvoerder Thomas Hart wordt op dit moment voor verschillende technieken, waaronder CCU, onderzocht in hoeverre het wenselijk is ze op te nemen in de verbrede regeling. Die studie is nog niet afgerond en er zijn dus ook nog geen besluiten over genomen, aldus Hart. Een mogelijk struikelblok wordt gevormd door de “interactie” met CCS (afvang en opslag): geeft de regeling straks wel de juiste prikkels om de totale CO2-uitstoot terug te dringen?