Direct naar inhoud

Strijdbijl tussen Eneco en aandeelhouders nog niet begraven — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 6 december 2017

De wrijving tussen energiebedrijf Eneco en de eigen aandeelhouderscommissie duurt voort, blijkt uit het door laatstgenoemde partij geschreven Inventarisatierapport over de verkoop van het energiebedrijf. Dat rapport is “helaas” niet gezamenlijk opgesteld, omdat de partijen het niet eens waren over de inhoud.

Afgelopen najaar besloot een meerderheid van de aandeelhoudende gemeenten tot verkoop van het aandeel Eneco. Daarmee leek voorlopig de rust weergekeerd, nadat een verwoede discussie was gevoerd over de toekomst van het bedrijf. Voorstanders van verkoop noemden het publiek aandeelhouderschap niet noodzakelijk voor de energietransitie, en hekelden het gebrek aan zeggenschap van de aandeelhouders. Tegenstanders van verkoop, waaronder milieuorganisaties, de vakbonden en grote klanten van Eneco, roemden Eneco’s duurzame strategie en vreesden voor baanverlies en afbraak van het bedrijf. De voorstanders wonnen.

Onwillig

Nu heeft de aandeelhouderscommissie (AHC) een zogenoemd Inventarisatierapport opgesteld, waarin de weg voorwaarts wordt beschreven. Uit de inleiding blijkt dat de AHC Eneco om commentaar heeft gevraagd, in de hoop het rapport gezamenlijk te kunnen presenteren, maar dat is niet gelukt. “Uit dit commentaar is gebleken dat Eneco het oneens is met de voorgestelde aanpak van de AHC. […] Helaas hebben de AHC en Eneco niet een gezamenlijk Inventarisatierapport kunnen vaststellen.” Het bedrijf laat in een reactie weten dat zij “slechts beperkt” de gelegenheid heeft gehad te kunnen reageren. Wel aanvaardt Eneco de uitslag van de aandeelhoudersconsultatie “zonder meer”.

Het doel is om voor eind maart het verkoopproces aan te vangen en niet-bindende biedingen binnen te hebben. Daar loopt het echter spaak tussen aandeelhouders en bedrijf. De twee partijen houden elkaar stevig vast, als twee onwillige danspartners die tot elkaar zijn veroordeeld.

Om het verkoopproces in te gaan heeft de AHC gegevens van Eneco nodig, die het bedrijf ondanks het verstrijken van de deadline nog niet heeft verstrekt. Daarnaast wil de AHC de berichtgeving rondom het verkoopproces helder houden, en vraagt alle aandeelhouders niet direct met de pers te communiceren. De AHC verzoekt Eneco om de lobby-activiteiten die het bedrijf ontplooide tijdens de consultatieperiode te staken.

Gezamenlijk proces

Eneco had begin november, toen bekend was welke aandeelhouders wilde blijven en welke verkopen, een persbericht uitgebracht waarin het bedrijf benadrukte dat een verkoop een gezamenlijke aangelegenheid van bedrijf en aandeelhouders, en dat daar niet door alleen de aandeelhouders toe kan worden besloten: “Ten tijde van de splitsing van Eneco zijn hierover al afspraken tussen de onderneming en haar aandeelhouders gemaakt. Die houden in dat verkoop niet ter discretie van een van hen is en dat de Aandeelhouderscommissie, de raad van bestuur en de raad van commissarissen samenwerking zullen zoeken om te komen tot een georganiseerd proces voor toetreding van nieuwe aandeelhouders.”

De AHC heeft twee commissies opgericht om zowel de belangen van de blijvende (24,77%) als van de verkopende (74,55%) aandeelhouders te borgen. Het verkoopproces zal via twee sporen verlopen: zowel een beursgang als een volledige verkoop worden onderzocht. De verkoop van een minderheidsaandeel ligt “niet voor de hand” staat in het rapport, omdat de opbrengst daarvan naar verwachting veel lager is dan de opbrengst van een controlerend belang. De deur wordt nadrukkelijk open gezet voor “crowdfunding, coöperatie en soortgelijke alternatieve investeerders”, al wordt daarbij wel opgemerkt dat er geen precedent is dat een vergelijkbare omvang heeft als Eneco.