Direct naar inhoud

Tennet en VEMW willen industriële flexibiliteit hoger op de agenda — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 22 november 2021

Flexibiliteit bij industriële elektriciteitsverbruikers is een onmisbare bouwsteen in een toekomstig CO₂-vrij elektriciteitssysteem, betogen Tennet en VEMW in een nieuw discussiedocument. Het stimuleren van industriële vraagsturing en opslag verdient daarom net zo veel aandacht als bijvoorbeeld waterstof en CCS op dit moment krijgen, vinden de twee partijen.

Met de toename van weersafhankelijke bronnen in het systeem, voorziet Tennet een belangrijke rol voor industriële stroomverbruikers bij de netbalancering. Flexibiliteit aan de vraagkant is van groot belang om in de toekomst het systeem in balans te houden, en de industrie heeft in potentie het grootste vermogen aan flexibiliteit. Bovendien kan een flexibiliteit in hun stroomverbruik voor bedrijven zelf een extra verdienmodel zijn. Door in te spelen op prijsschommelingen kunnen zij besparen op hun energierekening, of zij kunnen hun flexibiliteit aanbieden op de veilingen voor regel- en reservevermogen.

In een nieuw discussiedocument, een zogenoemd position paper, slaan Tennet en de branchevereniging voor energiegrootverbruikers VEMW daarom de handen ineen. Industriële flexibileit moet hoog op de agenda staan en zou voortvarend gepromoot moeten worden, betogen de twee partijen.

In het paper onderbouwen Tennet en VEMW allereerst dat flexibel elektriciteitsverbruik in de industrie een mes is dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds is het voor individuele bedrijven een manier om geld te besparen, of zelfs extra geld te verdienen. Anderzijds is het voor het elektriciteitssysteem als geheel nodig om de wisselvalligheid van weersafhankelijke elektriciteitsproductie op te vangen. Zo kan het helpen om het net in balans te houden en bij het verminderen van lokale congestieproblemen.

Tennet ziet daarom in industriële vraagsturing een van de belangrijkste bouwstenen voor een toekomstig elektriciteitssysteem, maar op dit moment gebeurt er in de praktijk nog relatief weinig op dit gebied, constateerde de landelijk hoogspanningsnetbeheerder eerder al.

Actiepunten

Om industriële flexibiliteit van de grond te krijgen, hebben Tennet en VEMW een aantal actiepunten geformuleerd. Het eerste punt is dat bedrijven inzicht moeten krijgen in de technische mogelijkheden die zij hebben om hun stroomvraag flexibel te maken, en in de verdienmogelijkheden die daarbij horen. De bedrijven zouden daarbij hulp moeten krijgen, en dat zou bijvoorbeeld kunnen door het subsidiëren van bedrijfsscans.

Of ook investeringen in het flexibel maken van industriële processen in aanmerking zouden moeten komen voor subsidie, laten Tennet en VEMW daarbij nog in het midden. “Voordat positief over subsidie besloten zou worden, moet eerst beter inzicht in de businesscases voor industriële flex komen. Een relatief goedkope en nodige optie zou alvast wel kunnen zijn het subsidiëren van bedrijfsscans”, zegt Jeroen Brouwers, hoofd van political affairs bij Tennet.

Aluminiumgieterij en -smelterij Aldel bij Delfzijl is een van de grote industriële stroomverbruikers die op dit moment al flexibel is in zijn verbruik. Het bedrijf levert is onder meer actief op de FCR-markt van Tennet, die bedoeld is voor ondersteuning van de netfrequentie van 50 Hertz. (Foto; Kees van de Veen/ANP)

Een meer algemene aanbeveling is dat het onderwerp industriële flexibiliteit prominenter op de agenda zou moeten komen te staan in wat Tennet en VEMW de “nationale dialoog over de energietransitie in de industrie” noemen. Zo ontbreekt de potentie van industriële flexibiliteit volgens Tennet nog grotendeels in de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050, en zou het onderwerp ook meer aandacht moeten krijgen van het Uitvoeringsoverleg Industrie en het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit, waarin de praktische uitwerking van het Klimaatakkoord wordt besproken. Wat Tennet en VEMW betreft zou de ontwikkeling van industriële flex net zoveel aandacht en middelen moeten krijgen als de ontwikkeling van veelbesproken transitie-technologieën als waterstof en CCS.

Tot slot zouden een financiële en regulatorische barrières voor industriële flexibiliteit weggenomen moeten worden, bijvoorbeeld in de netwerktarieven en in de productspecificaties van balanceringsenergie. Zo stelt Tennet nu nog als voorwaarde dat aanbieders van regel- of reservevermogen dat vermogen een heel etmaal beschikbaar moeten stellen, terwijl dit voor industriële stroomverbruikers niet altijd mogelijk is. Als zij dit vermogen ook in bijvoorbeeld blokken van vier uur zouden kunnen aanbieden, zou er veel meer flexibiliteit uit de industrie ontsloten kunnen worden, denkt Tennet.