Direct naar inhoud

Uit vrees voor terugvordering blijft animo voor energiesteun MKB klein — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 13 juni 2023

De afgelopen twee maanden hebben 4.600 MKB-bedrijven tegemoetkoming aangevraagd voor hun energiekosten via de TEK-regeling. Dat is minder dan verwacht, aangezien zo’n 57.000 MKB’ers in aanmerking komen. Volgens het kabinet zijn bedrijven voorzichtig met aanvragen, uit vrees dat ze later geld moeten terugbetalen.

Ruim honderd brood- en banketbakkers deden een aanvraag voor de TEK-regeling. (Foto: Peter Hilz/ANP)

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is opgezet als steunmaatregel voor energie-intensieve MKB-bedrijven. Ondernemingen die minimaal 7% van hun omzet kwijt zijn aan energie, kunnen via de regeling compensatie krijgen voor hun energierekening. Boven een bepaalde drempelwaarde krijgen ze de helft van deze kosten vergoed, met een maximum subsidiebedrag van €160.000.

Voorschot

Het achterblijvende aantal aanvragen heeft in elk geval niet te maken met een gebrek aan bekendheid van de regeling, schrijft minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, VVD) in een update. Uit een analyse van RVO, die de regeling uitvoert, blijkt dat er in de beoogde sectoren voldoende kennis is van de regeling. De verklaring ligt eerder in de daling van de energieprijzen, sinds de tijd dat de TEK-regeling is ontwikkeld, in het najaar van 2022.

Volgens RVO willen sommige ondernemers nog even wachten met het indienen van een aanvraag, om te voorkomen dat ze later geld moeten terugbetalen. Als RVO subsidie toekent via de TEK, krijgen ondernemers namelijk direct een voorschot uitbetaald van 35%. Mocht het subsidiebedrag uiteindelijk toch lager uitvallen dan het voorschot, dan moeten ondernemers het verschil terugbetalen.

Aanvankelijk was het idee dat bedrijven direct een voorschot van 60% zouden krijgen. In maart kondigde Adriaansens aan het voorschotpercentage te verlagen naar 35% als gevolg van de gedaalde energieprijzen, nadat het eerder al verlaagd was naar 50%. De minister wilde daarmee het risico verlagen dat ondernemers een groot deel van hun voorschot zouden moeten terugbetalen. “De energieprijzen kunnen in de loop van het jaar natuurlijk veranderen, waardoor het aantal aanvragen kan toenemen”, schrijft Adriaansens nu.

Veel horeca

De TEK-regeling ging twee maanden geleden open, en bedrijven kunnen met terugwerkende kracht steun aanvragen vanaf 1 november 2022 tot en met het einde van 2023. Van de 4.600 aanvragen heeft RVO de helft afgehandeld. Daarvan kregen zo’n tweeduizend bedrijven steun toegezegd, goed voor een uitgekeerd voorschotbedrag van €24,5 mln. Aanvankelijk had het kabinet de kosten van de TEK-regeling geraamd op €1,4 mrd. In mei was dat al bijgesteld naar €350 mln.

De meeste aanvragen komen binnen uit de horeca- (1.800) en de sportsector (800). Brood- en banketbakkers, die in de politieke discussie al gauw het gezicht werden van de roep voor steun aan het energie-intensieve MKB, deden iets meer dan honderd aanvragen.

Geen aparte regeling voor warmte

Het kabinet gaat geen aparte regeling optuigen voor energie-intensieve MKB-bedrijven die aangesloten zijn op een warmtenet. Uit een inventarisatie blijkt dat er naar schatting honderd tot tweehonderdvijftig bedrijven zijn die in deze categorie vallen. Voor hen is er geen centraal aansluitingenregister, zoals dat er wel is voor gas en elektriciteit, waardoor verbruiksgegevens niet objectief getoetst kunnen worden bij netbeheerders.

Daarnaast zijn er nog honderdvijftig tot tweehonderd MKB’ers die geothermie gebruiken voor hun warmtevoorziening. Van deze groep zijn überhaupt geen verbruiksgegevens bekend, aangezien zij zelf hun energie opwekken. “Omdat de verbruiksgegevens voor bedrijven die gebruik maken van warmte ofwel niet beschikbaar zijn ofwel niet objectief getoetst kunnen worden, heb ik besloten om geen aparte regeling te ontwikkelen voor deze groep ondernemers”, aldus Adriaansens.