Direct naar inhoud

Vergunning biomassacentrale Almere vernietigd — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 1 februari 2024

De provincie Flevoland heeft ten onrechte een vergunning verleend aan een biomassacentrale in Almere met gebruikmaking van de depositieruimte uit het stikstofregistratiesysteem. De rechtbank in Lelystad heeft de vergunning vernietigd.

De zaak draait om de centrale van Bio-energie Almere, een dochteronderneming van Energie voor Elkaar uit Ede. De centrale aan de Hefbrugweg op industrieterrein De Vaart moet bestaan uit twee ketels, waarvan er een al klaar is en warmte produceert voor het warmtenet van Vattenfall in Almere. De bouw van een tweede ketel is in de voorbereidende fase en het bedrijf zegt nu dat het zich beraadt op de toekomst.

De provincie Flevoland, verlener van de vergunning en verweerder voor de rechter, kijkt naar de opties die zij nu heeft, zegt een woordvoerder. Nu de vergunning is vernietigd is er een handhavingsverzoek gekomen waarop de provincie moet reageren. Een installatie zonder vergunning mag immers niet draaien en de provincie zou daar tegen moeten optreden.

De provincie zegt dat er nog geen besluit is genomen over een eventuele nieuwe vergunning met een nieuwe motivering of een hoger beroep tegen de uitspraak. Die uitspraak dateert van eind december en is midden januari gepubliceerd. De toekomst van de biomassacentrale is dus nog onzeker.

MOB

De zaak tegen de vergunning van de provincie was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek, de organisatie die het Nederlandse stikstofbeleid via de Raad van State onderuit haalde in 2019. Het draait in Almere, als in vele andere zaken, om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) door de houtgestookte ketels. Voor die uitstoot is een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb).

De provincie heeft de vergunning afgegeven met gebruikmaking van de depositieruimte uit het zogeheten stikstofregistratiesysteem (SSRS), dat de verdeling van deze (schaarse) ruimte registreert. De vraag is echter, stelt de rechtbank, of de bewuste centrale een noodzakelijke nutsvoorziening is bij geplande woningbouw. Alleen dan zou de centrale recht kunnen hebben op gebruik van die schaarse depositieruimte voor stikstof.

De provincie stelde dat het wel een noodzakelijke voorziening is voor een goed woon- en leefklimaat. MOB stelde zich op het standpunt dat er geen sprake is van een nutsvoorziening als bedoeld in de regelgeving. De rechtbank koos de kant van MOB.

De reden is dat er geen directe samenhang is tussen de biomassacentrale en een woningbouwproject. De warmte wordt namelijk geleverd aan het uitgebreide warmtenet van Vattenfall dat 51.000 huishoudens en 700 grootverbruikers in de wijde omgeving van warmte voorziet. “Naar het oordeel van de rechtbank blijkt hieruit niet dat met de komst van deze bio-energiecentrale sprake is van een direct met een of meerdere woningbouwprojecten samenhangende noodzakelijke nutsvoorziening, zoals de regeling vereist”, noteert de rechtbank, die de vergunning vernietigt.

Warmtenet Vattenfall

Vattenfall, afnemer van de warmte van de biomassacentrale, zegt het dossier “met interesse” te volgen. Het is immers de ambitie van Vattenfall om de energievoorziening fossielvrij te maken, en biomassa telt als niet-fossiele energie. Een woordvoerder wijst op andere bronnen die het bedrijf daarvoor inschakelt, zoals een elektrische boiler bij de Vattenfall-centrale in Diemen. Diemen ligt aan de oostrand van Amsterdam, en voedt het warmtenet in zowel Amsterdam als Almere.

Op termijn wil Vattenfall daar ook bronnen als aardwarmte en, zo mogelijk, aquathermie aan toevoegen, en het gebruik van restwarmte uit datacenters vergroten. Om pieken in de warmtevraag op te vangen kijkt het bedrijf naar ketels die mogelijk op waterstof gaan draaien.

De centrale van Bio-energie Almere is slechts een van de warmtebronnen van het warmtenet in de regio, lijkt het bedrijf te willen benadrukken. “Overigens”, beëindigt de woordvoerder zijn schriftelijke reactie, “Bio-energie Almere geeft aan dat ondanks deze uitspraak de huidige ketel op dit moment gewoon in bedrijf blijft. Hierdoor voorzien wij voor nu geen negatieve impact op de warmtelevering.”

De Rechtbank in Lelystad. (Foto: Jeroen Jumelet/ANP)

Delen op sociale media