Direct naar inhoud

Warmtefonds geeft vanaf november lening zonder rente voor gasloos maken woning — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 14 september 2022

Woningeigenaren met een inkomen tot €45.014 bruto kunnen vanaf 1 november bij het Warmtefonds tegen 0% rente geld lenen om hun huis te verduurzamen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) deze woensdag aan de Tweede Kamer. Ook krijgen gemeenten honderden miljoenen voor de uitvoeringslasten van de woningverduurzamingsplannen.

Eerder schreef minister De Jonge dat het doel was om vanaf 1 oktober tegen 0% rente geld te lenen aan huishoudens met weinig leenruimte. Dat verschuift nu dus naar 1 november, maar het Warmtefonds begint naar verwachting half oktober al met het verstrekken van dergelijke leningen aan huishoudens met een bruto inkomen tot €40.000. Deze inkomensgrenzen zijn gekozen om aan te sluiten bij de huurregelgeving. De Jonge schrijft in de brief dat dezelfde grenzen worden gehanteerd voor het beschikbaar stellen van socialehuurwoningen.

Uitbreiding

Voor huishoudens zonder leenruimte, bijvoorbeeld omdat het inkomen te laag is of omdat zij kampen met schulden, kunnen sinds vorig jaar juli een energiebespaarhypotheek afsluiten bij het Warmtefonds als zij deelnemen in een collectieve wijkaanpak, zoals bijvoorbeeld in een van de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken. Vanaf oktober komen ook de huishoudens buiten een wijkaanpak in aanmerking voor een lening, als zij geen leenruimte hebben. Het gaat om een gewone lening, die dus niet is gekoppeld aan een hypotheek, en bedraagt (vooralsnog) maximaal €5.000 tegen 0% rente. De woningeigenaren lossen naar draagkracht af.

Twee extra proeftuinwijken

Het Programma Aardgasvrije Wijken krijgt er twee nieuwe proeftuinen bij in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Noordoost-Friesland. In Leidschendam-Voorburg is het plan om thermische energie uit drinkwater te winnen voor een warmtenet, en in Anjum is een energiecoöperatie actief. Die zal samen met de gemeente het aardgasvrij maken koppelen aan zowel de verduurzaming van de gebouwen als de sociale uitdagingen van het dorp. De proeftuinen worden bekostigd door een kasschuif, waarmee €10 mln die was gereserveerd voor het programma in 2027 naar voren wordt gehaald. Het totaal aantal wijken komt op 66 en daarmee is het geld voor proeftuinen voorlopig op, aldus de minister.

De Jonge merkt op dat er veel animo is voor besparing in het huidige tijdsgewricht met alle zorgen over stijgende energietarieven. Het aantal aanvragen in de subsidieregeling ISDE voor woningverduurzaming is halverwege 2022 even groot als over heel 2021. Ook komen er sinds de openstelling in februari tientallen aanvragen binnen voor de leningen van het Warmtefonds aan 75-plussers, een groep die moeite had om verduurzaming te financieren.

Er komen meer mogelijkheden voor huishoudens met een krappe beurs om hun woning te verduurzamen. (Foto: Zach Rowlandson/Unsplash)

€800 mln

In een brief aan gemeenten over woningverduurzaming, die tegelijkertijd met de brief over financiering is verstuurd, drukt De Jonge gemeenten op het hart om werk te maken van verduurzaming. Onder het kopje “Doe wat kan voor aankomende winter”, schrijft hij: “Ik wil u oproepen om in ieder geval ook in te zetten op laagdrempelige energiebesparende maatregelen die voor de aankomende winter nog uitgevoerd kunnen worden, omdat deze op korte termijn bijdragen aan het verlagen van de energierekening.”

De oproep staat in een brief met een overzicht van alle subsidiemaatregelen en ondersteuningsprogramma’s die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn opgetuigd. Ook meldt De Jonge meermaals dat een flinke pot geld richting de gemeenten komt om de isolatie- en verduurzamingsopgave uit te voeren. In de periode 2025 tot en met 2030 wordt er €800 mln per jaar uitgetrokken voor de uitvoeringskosten van gemeenten, de komende twee jaar zal dat een iets lager, niet nader genoemd bedrag zijn. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan de oproep van de Raad voor het Openbaar Bestuur, die begin vorig jaar de klimaatkosten voor gemeenten becijferde en tot een schrikbarend gat op de begroting kwam.

TNO becijferde vorig jaar, voordat de prijzen begonnen te stijgen, dat er zo’n 550.000 huishoudens in Nederland in energie-armoede leven. Het Centraal Planbureau raamde dat dat op zou kunnen lopen tot maximaal 1,2 mln huishoudens in de huidige marktomstandigheden. TNO waarschuwde echter ook dat verduurzaming voor lang niet al die huishoudens een oplossing is. Daar is ook simpelweg gerichte steun nodig om de rekening te kunnen betalen. De Jonge schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat er op Prinsjesdag maatregelen zullen worden aangekondigd om de nood te lenigen.