Direct naar inhoud

Wiebes: verwijdering gehele aansluitleiding enige veilige oplossing

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 12 november 2019

Huishoudens die permanent van het gas af willen, zullen de gehele aansluitleiding moeten laten verwijderen. Volgens minister Wiebes is dat de enige veilige oplossing voor de lange termijn. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Verwijdering van de aansluitleiding is de enige veilige oplossing voor de lange termijn, zegt minister Wiebes. (Bron: Kees van de Veen/HH)

Huishoudens die een alternatief voor gas hebben gerealiseerd, krijgen van netbeheerders te horen dat hun aansluitleiding moet worden verwijderd. In het geval dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, volgt een stevige rekening. Sommige particulieren eisen dat de netbeheerder zelf opdraait voor de kosten. Ook zeggen zei dat verzegeling eveneens veilig kan zijn, zeker indien de aansluiting en de meter periodiek gecontroleerd worden.

Twee smaken

Maar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) komt nu tot een andere conclusie. Hij stelt, op basis van rapporten van onderzoeksbureaus en een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), dat verzegeling geen veilige oplossing voor de lange termijn is. Er blijven dan nog twee smaken over: complete verwijdering van de aansluitleiding inclusief meteropstelling en een gedeeltelijke verwijdering van de aansluitleiding. In veruit de meeste gevallen zal de eerste optie de voorkeur genieten, aldus de minister.

“De twee onderzoeken hebben als uitkomst dat langdurig verzegelen niet veilig is, wat door SODM bekrachtigd is”, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. “De complete verwijdering van de aansluitleiding, inclusief de gasmeteropstelling, is daarbij de enige reguliere oplossing. […] Ik volg dit advies van SDOM en zie het langdurig verzegelen dan ook niet als een mogelijkheid bij langdurige afsluiting van het gas.”

Periodiek controleren

Bram Bos, een van de particulieren die ageert tegen het standpunt van de netbeheerders, blijft ervan overtuigd dat verzegeling wel een geschikt alternatief is. Volgens hem is het mogelijk om de kwaliteit van de zegels tegen lagen kosten periodiek te laten controleren. Hij benadrukt dat dit niet betekent dat er tot in lengte van dagen inspecties nodig zijn; immers, de komende decennia gaan nagenoeg alle wijken van het gas af.

Onduidelijk is nog in hoeverre de brief van de minister nu ook betekent dat netbeheerders voortaan altijd tot verwijdering zullen overgaan, ook indien bewoners daar geen opdracht voor geven. Volgens Bos zal er weinig veranderen aangezien wet- en regelgeving hiermee niet zijn aangepast. “Een rechter zal niet alleen op grond van een dergelijk rapport [dat van Kiwa, red.] een vordering tot betaling toewijzen”, schrijft hij aan Energeia. Het ministerie was deze dinsdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

De kosten voor het verwijderen van de aansluitleiding bedragen vaak meer dan €600. De Tweede Kamer besloot eerder dit jaar dat de helft hiervan voor rekening van de netbeheerders moet komen – en dus gesocialiseerd wordt. Het overige deel moet alsnog worden betaald door de bewoners die van het gas af gaan.