Direct naar inhoud

Zonnepark Woudbloem heeft toch geen recht op capaciteit — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 5 februari 2024

LC Energy heeft geen recht op transportcapaciteit voor zonnepark Woudbloem in Groningen op het netwerk van Enexis. De netbeheerder heeft in hoger beroep alsnog de zaak gewonnen die LC Energy had aangespannen om capaciteit af te dwingen.

Zonnepark Woudbloem (blauw omlijnd) staat gepland op akkers naast natuurgebied ’t Roegwold, enkele kilometers ten westen van Slochteren in de provincie Groningen. Het zonnepark komt direct naast de gaswinningslocatie Kooipolder van de NAM, die rechts van het kleine blauwe vierkant is te zien. (Foto: Viewer Omgevingswet)

De zaak draait om een zonnepark van dertig hectare van LC Energy uit Wageningen, dat het bedrijf wil bouwen op akkers in het Groningse land nabij Slochteren. LC Energy is inmiddels twee keer naar de rechter gestapt om in een kort geding te eisen dat regionaal netbeheerder Enexis de bouw faciliteert. Het eerste geding in 2022 draaide om het verkrijgen van netcapaciteit, het tweede geding vorig jaar om de technische aspecten van de aansluiting.

In 2022 ging de rechtbank in Den Bosch nog mee in de eis van LC Energy dat Enexis het zonnepark transportcapaciteit moest geven. De voorzieningenrechter stelde destijds “dat Enexis er niet in is geslaagd om in dit kort geding aannemelijk te maken dat bij het station Kropswolde sprake is van een situatie waarin redelijkerwijs geen transportcapaciteit beschikbaar is”. Station Kropswolde is het nabijgelegen transformatorstation van Enexis. De rechter verplichtte Enexis dan ook om het zonnepark een aanbod te doen voor het gevraagde transport.

Hoger beroep

In het hoger beroep heeft het gerechtshof in Den Bosch zich wél door Enexis laten overtuigen van het gebrek aan capaciteit. “Enexis heeft aangevoerd dat zij onder andere uit een oogpunt van veiligheid van het elektriciteitsnet op dit moment niet ook aan Zonnepark Woudbloem transportcapaciteit ter beschikking kan stellen”, noteert het hof. “We hebben in 2022 niet goed duidelijk kunnen maken dat er congestie is”, zegt woordvoerder Tim van Ham van Enexis nu in een reactie. “Nu blijkbaar wel.”

Deze veiligheid van het net gaat ook veel huishoudens en bedrijven aan, vervolgt het hof, terwijl het belang van Zonnepark Woudbloem louter financieel is. Namelijk, “zo is ter zitting meegedeeld”, het kunnen bouwen van het zonnepark om aansluitend de aandelen door te kunnen verkopen aan een Britse investeringsmaatschappij en zo de investering terug te kunnen verdienen. Investeringen zoals al betaalde huur aan de grondeigenaar. “Het hof acht het financiële belang van Zonnepark Woudbloem minder zwaar dan het belang van Enexis om de aanvraag van Zonnepark Woudbloem af te wijzen.”

Zonnepark Woudsbloem kan nog altijd een aansluiting op het net krijgen, stelt Van Ham van Enexis. Wat het bedrijf niet kan krijgen is dag in dag uit gegarandeerde transportcapaciteit. LC Energy zou dus bijvoorbeeld opslagcapaciteit naast het zonnepark kunnen realiseren, maar het bedrijf reageerde niet voor de deadline van dit artikel op de vraag naar zijn toekomstplannen.

Nog een kort geding

Overigens stonden LC Energy en Enexis vorig jaar ook al voor de rechter wegens dit zonnepark. Nadat de rechtbank Den Bosch Enexis gebood om Zonnepark Woudbloem een aanbod te doen, wilde LC Energy de aansluiting met transformatorstation Kropswolde zelf aanleggen, maar niet op de wijze die Enexis voorschreef. Volgens de rechter maakte Enexis destijds terecht gebruik van zijn bevoegdheid om niet akkoord te gaan met de voorgestelde aansluitconfiguratie.

———————-

Correcties en aanvullingen:

In de eerste versie van dit artikel stond in kop en intro dat het zonnepark geen recht had op een aansluiting. Zoals in de voorlaatste alinea al werd uitgelegd, moet dit echter zijn dat het bedrijf geen recht heeft op gegarandeerde transportcapaciteit. Een aansluiting is altijd mogelijk. (aangepast op 6 februari, 15.50 uur)

Delen op sociale media