Column

Winnaars hebben een plan

Marktpartijen slagen er nog niet in om klanten te overtuigen van de voordelen van een energieverbruiksmanager, zoals een in-home display. Dat was een van de glasheldere conclusies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn rapport over de slimme meter. De klant is financieel de dupe van dit marktfalen. Hij krijgt immers te weinig inzicht om bewuster met zijn energiegebruik om te gaan en zo energie en dus geld te besparen. Een zeer ongewenst effect, want de klant moet uiteindelijk juist als winnaar uit de bus komen. Het is dus tijd voor actie.

De eersten die gezien het huidige beleid in actie zouden moeten komen, zijn de marktpartijen. De politiek heeft hen jaren geleden de kans gegeven om met slimme oplossingen te komen en de politiek had het vertrouwen dat de markt die kans met beide handen zou aangrijpen. Nu de uitrol van energieverbruiksmanagers ver achterblijft bij de uitrol van de slimme meter, hoor ik van de marktpartijen vooral excuses. "We willen echt wel, maar…". "We hebben het heus geprobeerd, maar…". "Anderen moeten eerst zus en zo doen, dan kunnen wij pas…". Veel woorden om te verhullen dat het anders moet. Veel woorden om te verhullen dat marktpartijen blijkbaar nog niet weten hóe het anders moet, dat ze nog geen plan hebben. Juist dat laatste verbaast me. Verliezers hebben een excuus, winnaars hebben een plan. Waar is de winnaarsmentaliteit gebleven? Waar is het ondernemerschap?

Als je het wilt zien, is er een enorme markt voor in-home displays en andere energieverbruiksmanagers. Verreweg de meeste huishoudens hebben er immers geen en uit de voorbeelden die het PBL noemt, blijkt dat de kosten voor consumenten snel terug te verdienen zijn. Er is niets wat marktpartijen in de weg staat om de markt te bestormen. Met goedkope en eenvoudige in-home displays voor mensen die niet veel kunnen of willen betalen en met uitgebreide, duurdere varianten voor de analytische consument.

Marktpartijen krijgen vooraf de driemaandelijkse  plaatsingsplanning van slimme meters op postcodeniveau. Als ze het slim plannen, kunnen ze een nieuwe bezitter van een slimme meter dus maximaal zes weken voor of na plaatsing van de slimme meter een gericht aanbod doen. Bovendien kijken we als netbeheerders momenteel op welke manier we snel na plaatsing de marktpartijen kunnen informeren over op welke adressen een slimme meter is geplaatst. Zodat de marktpartijen nóg gerichter hun werk kunnen doen. Dus kom op, marktpartijen, toon je een winnaar. Maak een plan, stroop de mouwen op en ga aan de slag. Of is de markt niet interessant genoeg en ontbreekt het gewoon aan zin om iets te doen?

Politiek Den Haag kijkt mee wat er gebeurt. De Tweede Kamer zal ongetwijfeld om maatregelen vragen, de eerste Kamervragen over het PBL-rapport zijn inmiddels gesteld. Kamerleden willen geen excuses horen, ze willen een plan zien, ze willen oplossingen. Op korte termijn. Het PBL heeft drie mogelijke strategieën benoemd. Voortbouwen op het huidige beleid, het beleid herzien of experimenteren. Elk met zijn eigen voor- en nadelen.

Ik ben benieuwd hoe de politieke discussie zal verlopen en welke koers de Tweede Kamer zal kiezen. De efficiëntste uitkomst zou zijn dat de politiek besluit tot een herziening van het beleid en de netbeheerders een rol geeft bij het beschikbaar maken van realtime gebruiksgegevens. Onze mouwen zijn al opgestroopt, we plaatsen 5.000 slimme meters per dag. We doen dat graag, maar wel alleen als de klant er ook wat aan heeft.

Vooruitlopend op de politieke discussie doen wij daarom nu al een aanbod. Wij doen het aanbod aan de Haagse politiek en aan Nederland om niet alleen slimme meters te plaatsen, maar die ook direct uitleesbaar te maken voor de klant via zijn eigen wifi-netwerk. Met een app van de energieleverancier of van een andere aanbieder kan de klant dan voldoende inzicht krijgen om energiebesparende maatregelen te nemen. De markt kan daar vervolgens op inspelen door energiebesparende oplossingen aan te bieden. Wij doen dit aanbod omdat we willen dat de slimme meter ook een succes wordt in de portemonnee van de klant. We kunnen beginnen zodra het mag. Ons plan ligt klaar.

© 2017 Energeia. Alle rechten voorbehouden.