Auteur

Joep Westerveld

Nog veel open eindjes voor nieuwe steunregeling energie-intensief mkb

Mkb-bedrijven die relatief veel gas of elektriciteit verbruiken kunnen steun tegemoet zien om hun energierekening naar beneden te krijgen. Minister Adriaansens kondigt deze dinsdag de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) aan, waarmee zij een percentage van de gestegen energiekosten gecompenseerd kunnen krijgen. Veel details zijn nog onduidelijk.

'Een snelle energietransitie kan niet zonder kunstmatige intelligentie'

De klimaatdoelen van het kabinet vergen een dermate snelle, complexe omslag van het energiesysteem, dat deze eigenlijk onhaalbaar zijn zonder inzet van kunstmatige intelligentie (AI). De Nederlandse AI Coalitie onderzocht waar de meeste winst valt te behalen door de inzet van AI, en kwam tot enkele verrassende punten, zoals het versnellen van inspraakprocedures.

2030-doel cluster Rotterdam haalbaar mits voldoende energie beschikbaar

Industriecluster Rotterdam-Moerdijk is 'goed gepositioneerd' om het klimaatdoel van 55% CO₂-reductie in 2030 te halen. Dat is de conclusie van een datastudie die de verwachte energiestromen in het cluster beter in kaart heeft gebracht. Voorwaarde is een sterke groei in het aanbod van hernieuwbare elektriciteit, waterstof en CO₂-opslagcapaciteit.

Jetten broedt op hoger budget voor populaire ISDE-subsidie

Huizenbezitters die hun woning willen verduurzamen maken dit jaar grofweg drie keer zo veel gebruik van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) als vorig jaar. Minister Jetten verwacht dat de beschikbare €228 mln onvoldoende zal zijn om alle aanvragen in de rest van 2022 te honoreren en overweegt een verhoging van het budget.

Waterstofprojecten blij met goedkeuring uit Brussel, 'maar champagne blijft nog in de fles'

Acht Nederlandse waterstofprojecten zijn afgelopen week geselecteerd als project van Europees belang, en kunnen aanspraak maken op een subsidiepot van €785 mln. Hoewel bedrijven spreken van een belangrijke stap, laat de definitieve investeringsbeslissing voor de meeste projecten op zich wachten, in elk geval tot de Nederlandse overheid een besluit heeft genomen over de subsidies.

Nog altijd geen duidelijkheid over voortzetting compensatieregeling voor grootverbruikers stroom

Het kabinet heeft in de Miljoenennota geen geld gereserveerd voor de indirecte kostencompensatie. Dat is opvallend, want Nederland kreeg afgelopen maand van de Europese Commissie goedkeuring om €835 mln uit te trekken voor de regeling van 2022 tot 2025. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwacht komende week meer duidelijkheid te kunnen geven.

Nultarief btw geldt ook voor zonnepanelen als dakbedekking

Het kabinet wil per 1 januari de btw op levering en installatie van zonnepanelen verlagen van 21% naar 0%. Dat moet vooral administratieve rompslomp wegnemen voor burgers en de fiscus, want consumenten kunnen de btw nu al terugkrijgen. Op aanraden van de sector gaat het nultarief ook gelden voor geïntegreerde dakpanelen. Dat geldt niet voor hybride panelen die stroom en warmte opwekken.

Kabinet wil niet wachten met invoering minimum CO₂-prijs industrie

Per 2023 treedt een minimum CO₂-prijs voor de industrie in werking, naast de al bestaande CO₂-heffing. Om een spoedige invoering mogelijk te maken, stelt het kabinet het tarief gelijk aan de relatief lage minimum CO₂-prijs voor elektriciteitsopwek. Daarmee handelt het kabinet conform het coalitieakkoord, maar tegen de adviezen van de Raad van State en de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA).

Verduurzaming industrie hangt voor minstens 60% samen met elektrificatie

In 2050 zal de energievraag in de industrie voor minimaal 60% zijn geëlektrificeerd, direct of indirect via conversie naar waterstof. Dat percentage komt overeen met een extra verbruik van minimaal 80 TWh, wat onder de juiste omstandigheden oplopen tot 130 TWh. Dat staat vervolgens weer gelijk aan 26 GW tot 46 GW aan wind op zee, blijkt uit de Routekaart Elektrificatie in de Industrie.

Vraagtekens bij uitvoerbaarheid inkomstenplafond €180 per MWh

Het wordt “heel uitdagend” om voor 1 december een systeem in te voeren om “overwinsten” af te romen op goedkope elektriciteitsproductie. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in reactie op de plannen van de Europese Commissie. Anderen in de energiesector noemen de plannen simpelweg “onuitvoerbaar.”

Europees noodplan: prijsplafond van €180 per MWh en verplichte besparing

De Europese Commissie heeft tijdelijke plannen gepresenteerd met het doel de energierekening voor Europeanen te verlagen. Er komt een prijsplafond van €180 per MWh op “overwinsten”, een besparingsdoel voor lidstaten van 10%, plus een verplicht besparingsdoel van 5% voor uren met een hoge vraag, en een solidariteitsbijdrage voor fossiele energiebedrijven.

'Kijk verder vooruit met aanleg infra en denk anders over leveringszekerheid'

2050 is “veel te dichtbij” als het gaat om de aanleg van een energiehoofdstructuur. Die moet gebaseerd zijn op ontwikkelingen tot 2100, in het bijzonder de omslag naar een circulaire economie en de stijging van de zeespiegel. Dat schrijft het College van Rijksadviseurs (CRA) in een advies aan verschillende ministeries. Volgens het CRA past daarbij de erkenning dat ons huidige begrip van leveringszekerheid “onhoudbaar” is.

Bij gastekort krijgen alle niet-beschermde afnemers reductieplicht van 20%

Als Nederland te maken krijgt met een fysiek gastekort, kiest het kabinet in de eerste plaats voor “de kaasschaaf”. Alle niet-beschermde afnemers moeten dan hun verbruik met 20% reduceren. Brengt dat geen soelaas, dan worden achtereenvolgens specifieke grootverbruikers, hele sectoren en uiteindelijk alle niet-beschermde afnemers afgeschakeld. Een besparingstender moet deze verplichtingen zo veel mogelijk voorkomen.

Kamp: kabinet had eind 2012 te weinig informatie voor besluit gaswinning

Het kabinet beschikte eind 2012 niet over voldoende informatie om een verantwoord besluit te nemen over een verlaging van de gaswinning. Dat zeggen toenmalig ministers Kamp en Dijsselbloem tijdens de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Zo kon het dat de gasproductie in het jaar na de beving in Huizinge steeg naar een recordniveau, ondanks een kritisch rapport van toezichthouder SODM.

Benschop: verhogen productie na Huizinge was valse start bevingaanpak

Het verhogen van de aardgasproductie in Groningen tot een recordniveau na de aardbeving in Huizinge, heeft de kans verkleind op een oplossing voor de aardbevingsproblematiek met behoud van gasproductie. Dat zegt toenmalig directeur van Shell Nederland Dick Benschop tijdens een verhoor van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen.

Kabinet ziet geen beperking in 'strenge' Europese waterstofregels

De criteria die de Europese Commissie heeft voorgesteld voor de productie van duurzame waterstof zijn in lijn met de Nederlandse waterstofambities. Dat schrijft minister Jetten in een reactie op Kamervragen. Hij deelt niet de vrees dat de regels dusdanig streng zijn dat ze de uitrol van de waterstofeconomie juist in de weg staan.

Aldel staakt productie om 'torenhoge' energieprijzen

Aluminiumfabriek Aldel heeft per 1 september de productie gestaakt vanwege “de torenhoge energieprijzen en een gebrek aan overheidssteun”. Eerder nam zinksmelter Nyrstar een vergelijkbaar besluit. Ook in andere sectoren rommelt het. Glastuinbouw Nederland begint maandag een campagne om overheidssteun te krijgen voor worstelende tuinders.

'Budget subsidieregeling groene waterstof onvoldoende'

De €250 mln die het kabinet wil uittrekken voor het stimuleren van groenewaterstofproductie is niet genoeg om de doelen op dit gebied te halen. Dat stellen verschillende organisaties in reactie op de ontwerpregeling die deze zomer ter inzage werd gelegd.

Energiebedrijven: ACM-regels voor afdekken inkooprisico's gaan te ver

De beleidsregel die de ACM heeft opgesteld om de financiële weerbaarheid van energieleveranciers te versterken, dreigt een efficiënte marktwerking te verstoren. Het laat energiebedrijven te weinig vrijheid bij het bepalen van een inkoopstrategie, stelt brancheorganisatie Energie-Nederland.

Gasverbruik daalt vooral bij chemie en aardolie-industrie

Het gasverbruik in de Nederlandse industrie lag in de eerste helft van dit jaar 28% lager dan in de eerste helft van 2021, blijkt uit cijfers het Centraal Bureau voor de Statistiek. Enkele sectoren springen eruit in de daling van hun gasverbruik, met name de aardolie-industrie (-59%) en de chemie (-32%).

Yara Sluiskil gaat vanaf 2025 CO₂ opslaan in Noorwegen

Yara Sluiskil gaat vanaf 2025 CO₂ opslaan voor de kust van Noorwegen. Het Noorse moederbedrijf Yara heeft een memorandum of understanding gesloten met het project Northern Lights voor de opslag van 800.000 ton per jaar. Die CO₂ wordt afgevangen in Sluiskil en in vloeibare vorm per schip vervoerd naar Noorwegen.

Porthos en H-Vision cruciaal voor 2030-ambitie Rotterdamse industrie

90% van de verwachte CO₂-reductie in het industriegebied Botlek/Pernis zal in 2030 voor rekening komen van Porthos en H-Vision. De projecten voor respectievelijk CO₂-opslag en blauwewaterstofproductie spelen daarmee een cruciale rol in het halen van de klimaatambities op de korte termijn, blijkt uit een analyse van PBL en TNO. Op de lange termijn (2050) is “diepgaandere decarbonisatie” nodig, “voorbij het CCS-systeem”.

Eneco investeert in softwaremaker voor installateurs zonnepanelen

Eneco Ventures investeert samen met enkele andere investeerders in totaal €4 mln in de Nederlandse start-up Solar Monkey. Dat bedrijf maakt software waarmee installateurs van zonnepanelen tijd kunnen besparen bij het ontwerpen en monitoren van zonne-systemen en het maken van offertes. Solar Monkey claimt dat klanten door deze efficiëntiewinst twee keer zoveel PV-systemen kunnen installeren.

Shell neemt aansluiting Rotterdams elektrolyserpark voor rekening

Shell gaat voor 1 GW aan aansluitinfrastructuur aanleggen op het conversiepark op de Tweede Maasvlakte. Dat is meer dan het bedrijf nodig heeft voor de groenewaterstoffabriek van 200 MW die het daar gaat bouwen. De aansluiting is nodig om in de toekomst ook elektrolysers van andere bedrijven aan te kunnen sluiten. Deze constructie, die is gekozen omwille van de snelheid, vergt een aanpassing van de Elektriciteitswet.

Kabinet mag ruim €800 mln compensatie uitkeren aan grootverbruikers stroom

De Europese Commissie keurt het Nederlandse concept voor voortzetting van de indirecte kostencompensatie goed. Het kabinet wil hiervoor €835 mln uittrekken, om te voorkomen dat grootverbruikers van elektriciteit uit Nederland vertrekken door hoge CO₂-uitstootkosten. De regeling voldoet volgens Brussel aan de staatssteuneisen van de EU. Verlenging is desondanks onzeker, want het kabinet moet nog budget vrijmaken.

LNG-terminal Eemshaven overschrijdt tijdelijk stikstofnormen

De twee drijvende LNG-installaties in de Eemshaven zullen aanvankelijk de normen voor stikstofuitstoot overschrijden, als zij medio september in werking treden. Op dat moment is walstroom nog niet gereed, waardoor de installaties op gas zullen werken. Het kabinet vindt gasleveringszekerheid belangrijker dan de tijdelijke overschrijding, en wil de ingebruikname daarom toch doorzetten.

Vattenfall verhoogt teruglevertarief zonne-energie

Vattenfall verhoogt per 1 september de terugleververgoeding voor zonne-energie. Klanten met zonnepanelen kunnen een vergoeding van 16,8 cent per kWh tegemoet zien, waar ze eerst 7 cent kregen. Eerder dit jaar kreeg Vattenfall kritiek van de Consumentenbond omdat het een te lage vergoeding zou hanteren. Vattenfall deelt die kritiek niet en zegt dat de verhoging puur een reactie is op gestegen elektriciteitsprijzen.

Raad van State fluit NEA terug om weigeren handelsrekening voor HBE's

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) moet opnieuw kijken naar de aanvraag van een ondernemer om hernieuwbare brandstofeenheden (HBE's) te mogen verhandelen. De man wil HBE's verzamelen met het laden van zijn auto en deze verkopen aan registratieplichtigen. De NEA weigerde omdat de hoofdaansluiting niet op naam stond van zijn eenmanszaak. Ten onrechte, oordeelt de Raad van State.

's Werelds grootste fabriek voor groene waterstof bestaat niet meer

De energietransitie vereist dat we vooral vooruit kijken, naar de toekomst. Hoe kan het anders, beter? Soms kan het helpen juist een blik te werpen op de geschiedenis. Deze zomer duikt Energeia in de historie en diept enkele geschiedenissen op met een verrassend actueel tintje. Vandaag: de industriële elektrolyser.

Tennet krijgt derde van aangevraagde ontheffingen N-1 niet toegewezen

Netbeheerder Tennet krijgt niet op alle gewenste punten een ontheffing van de enkelvoudige storingsreserve. De ACM weigert op 25 plekken deze ontheffing te verlenen, blijkt uit een ontwerpbesluit dat de toezichthouder deze dinsdag heeft gepubliceerd. Volgens de toezichthouder is een ontheffing op deze plekken niet nodig. Liander kreeg ontheffing op alle zes aangevraagde plekken.