Auteur

Joep Westerveld

Engie schrijft €2,9 mrd af op Belgische kerncentrales

Het Franse energiebedrijf Engie ziet geen toekomst voor twee Belgische kerncentrales. Het is gestopt met voorbereidingen die een verlenging van de levensduur met twintig jaar mogelijk zouden maken en schrijft €2,9 mrd af op de Belgische nucleaire activiteiten, blijkt uit de vrijdag gepubliceerde jaarcijfers.

Wintershall wint voorlopig geen olie uit velden Rembrandt en Vermeer door 'stikstofimpasse'

Wintershall Noordzee ziet voorlopig af van oliewinning in de velden Rembrandt en Vermeer, 120 kilometer ten noorden van Den Helder. Het bedrijf had plannen voor twee platforms, maar heeft deze plannen in de wacht gezet “vanwege problemen met de vergunningverlening”.

Minister werkt aan herstel 10%-eis voor vissterfte bij waterkrachtcentrales

Minister Van den Nieuwenhuizen wil de norm voor vissterfte juridisch beter verankeren, zodat waterkrachtcentrales alleen nog een vergunning kunnen krijgen als niet meer dan 10% van de vissen sterft in de turbines. Aanleiding is een door RWE en Vattenfall gewonnen zaak bij de Raad van State, waardoor de norm in onbruik raakte als toetsingskader.

EVBox bundelt krachten met TSG in Europa

Laadpalenfabrikant EVBox Group gaat samenwerken met het Franse bedrijf TSG Group, naar eigen zeggen Europees leider in energie-infrastructuur voor mobiliteit. TSG wordt in dertig Europese landen reseller en servicepartner van EVBox en neemt daar de verkoop, installatie en het onderhoud van de laadpalen en snelladers voor zijn rekening.

Lage gasprijs en afnemende volumes drukken omzet GasTerra

Gasterra heeft in 2020 een omzet geboekt van €5,5 mrd, dat is 37,5% lager dan een jaar eerder. Het gashandelsbedrijf verklaart de lagere omzet uit het teruggelopen gasaanbod uit het Groningenveld en de kleine gasvelden, gecombineerd met de gemiddeld hoge temperaturen en de lage gasprijzen.

Netbeheerders willen eind aan onnauwkeurige vaststelling gasverbruik

Als het aan Netbeheer Nederland ligt, komt er een einde aan twee zogenoemde volumeherleidingsmethoden. Dat zijn manieren om het gasverbruik bij grootverbruikers op een eerlijke manier te meten. In de praktijk lukt dat met de gewraakte methodes niet goed, blijkt uit onderzoek. Ze kunnen ertoe leiden dat een bedrijf tot 3% te veel betaalt.

Vier op de tien bedrijven nog niet bezig met Klimaatakkoord

Zo'n 42% van de bedrijven neemt niet of nauwelijks maatregelen om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Een bijna even grote groep is daar “in grote mate” mee bezig, of voldoet al aan de eisen. Dat blijkt uit een peiling van de Kamer van Koophandel. Vooral kleine bedrijven bereiden zich niet of nauwelijks voor.

Rendo moet belang in Enexis elders onderbrengen

Netbeheerder Rendo moet afstand doen van een klein belang in collega-netbeheerder Enexis. Die voorwaarde stelt minister Van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat aan de hernieuwde aanwijzing van Rendo als netbeheerder voor gas en elektriciteit in de gebieden waar het al actief was.

Gemeente gaat concurrentie aan bij zoeken naar aardwarmte Amsterdam

Een consortium van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en energiebedrijven Eneco en Vattenfall wil naar aardwarmte gaan zoeken in de regio Amsterdam. Daarmee gaat het consortium de concurrentie aan met twee eerdere vergunningaanvragers in de gemeente.

'Een open warmtenet, daar geloof ik niet zo in'

Centrale regie bij de aanleg van warmtenetten leidt tot meer efficiëntie en snellere opschaling. Dat zegt Marco van Soerland, manager warmte bij afval- en energiebedrijf HVC. Een integrale benadering, noemt hij dat. “Een warmtenet moet tot op de radiator goed functioneren. Dat is moeilijk te verenigen met het idee van een open systeem waar alles op en af kan.”

Shell breidt zoekgebied naar aardwarmte in Rotterdam uit

Shell Geothermal heeft samen met Eneco Warmte & Koude een vergunning gekregen voor het zoeken naar aardwarmte ten oosten van Rotterdam. Shell had al vier andere opsporingsvergunningen in de regio Rotterdam verkregen, elke keer in samenwerking met andere bedrijven.

'Helft warmteaanbod uit Rotterdamse haven komt in 2030 van elektrolysers'

Toekomstige waterstoffabrieken in de Rotterdamse haven kunnen een aanzienlijke bron van duurzame warmte opleveren voor warmtenetten in de regio. Volgens berekeningen van het havenbedrijf zullen zware elektrolysers in 2030 bijna de helft van het verwachte warmteaanbod van 23 PJ voor hun rekening nemen.

RLI: digitalisering elektriciteitsmarkt noopt tot betere regulering data

De toenemende digitalisering van het elektriciteitssysteem en de groeiende hoeveelheid data vragen om regulering. Als dat er niet komt kan uiteindelijk ook de leveringszekerheid gevaar lopen. Deze waarschuwing geeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) aan de overheid in het advies Digitaal duurzaam.

Kabinet: innovatie en ecologisch onderzoek moeten succes maken van zon op water

Het kabinet ziet kansen voor de opwek van zonne-energie op water, maar stelt vast dat de gevolgen van drijvende zonnepanelen op de natuur nog onduidelijk zijn. Ook is de techniek nog niet ver genoeg ontwikkeld voor grootschalige zonneparken op de Noordzee. De komende jaren richt het kabinet zich daarom vooral op het ondersteunen en faciliteren van onderzoek.

Berlijn wil meerderheidsbelang in Tennet Duitsland

Duitsland wil best de portemonnee trekken voor investeringen die Tennet moet doen in het Duitse hoogspanningsnet, maar wil daar wel zeggenschap voor terug. Daardoor zou Duitsland op termijn uitgroeien tot meerderheidsaandeelhouder van Tennet Duitsland, dat nu volledig in handen is van de Nederlandse staat. Het kabinet zint op alternatieven.

Vattenfall meldt opnieuw uitstel biomassacentrale Diemen tijdens rechtszaak

Verschillende organisaties betoogden maandag in de rechtbank van Haarlem dat energiebedrijf Vattenfall nooit een natuurvergunning had mogen krijgen voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Het verweer van de provincie Noord-Holland was opmerkelijk: achteraf was een vergunning helemaal niet nodig geweest. Ondertussen heeft Vattenfall de definitieve investeringsbeslissing over de centrale opnieuw uitgesteld.

Engie en Shell gaan samen zoeken naar aardwarmte in Rotterdam

Engie Energy Solutions en Shell Geothermal hebben gezamenlijk een opsporingsvergunning gekregen om te zoeken naar aardwarmte in de gebieden Rotterdam Bar en Rotterdam 7. Aanvankelijk hadden ze apart een vergunning ingediend voor deze deels overlappende gebieden.

NAM draagt ruim €40 mln bij aan versneld schadeherstel in Groningen

Het kabinet heeft een overeenkomst gesloten met de NAM over de kosten van de zogenoemde stuwmeerregeling. Deze regeling uit 2019 moest Groningers met aardbevingsschade versneld compenseren. Van de €55,6 mln neemt de NAM €40,4 mln voor haar rekening.

Klimaatnota en kernenergie taboe voor demissionair kabinet

De Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft twee wetsvoorstellen en negen Kamerbrieven controversieel verklaard. Dat houdt in dat de commissie aan de Kamer voorstelt om deze onderwerpen niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet.

30% meer groen gas op het net in 2020

Producenten van groen gas hebben afgelopen jaar 196 miljoen kuub groen gas ingevoed op het gasnet. Dat is ruim 30% meer dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers die Netbeheer Nederland heeft verzameld.

Scheuring Europees hoogspanningsnet begon in Kroatisch onderstation

De oorzaak van de tijdelijke scheuring op het Europese hoogspanningsnet van 8 januari was het wegvallen van een koppeling in een onderstation in Kroatië. Dat leidde tot een kettingreactie van wegvallende stroomverbindingen, waardoor het net ruim een uur in twee delen uiteen viel.

Rotterdams college vraagt vier maanden uitstel voor besluit over Warmtelinq+

Het stadsbestuur van Rotterdam verwacht dat het mogelijk is in maart een convenant te sluiten over Warmtelinq+, een alternatieve warmteleiding vanuit Rotterdam naar de regio Leiden. Het college ziet deze leiding als een reddingsboei voor het noodlijdende Warmtebedrijf Rotterdam, waarin de gemeente grofweg 90% van de aandelen heeft.

Zonne-automaker Lightyear wil aanpassing Energiewet

Het Brabantse Lightyear, dat zonne-auto's maakt, wil een aanpassing van de concept-Energiewet. Het wetsvoorstel is zo opgeschreven dat klanten van Lightyear de opgewekte zonnestroom niet kunnen inboeken in het Register Energie voor Vervoer van de Nederlandse Emissieautoriteit. Daarmee zouden zij een potentiële inkomstenbron mislopen.

Zwolle wordt proeftuin voor nieuwe boortechniek aardwarmte

Dijklanden, een plek in de gemeente Zwolle, is uitgekozen tot testlocatie voor een innovatieve manier van het winnen van aardwarmte. Een nieuwe boormethode moet geothermie in dunne aardlagen rendabel maken. “Als de test slaagt, kan geothermie in veel meer gebieden in Nederland worden ontwikkeld dan nu het geval is.”

Bas van 't Wout volgt minister Eric Wiebes op

Het demissionaire kabinet heeft een nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat. VVD'er Bas van 't Wout volgt partijgenoot Eric Wiebes op, die vrijdag opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Van 't Wout was sinds juni staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Liander geeft sneller duidelijkheid over beschikbaar transportvermogen

Netbeheerder Liander gaat grote klanten en producenten van groene stroom eerder duidelijkheid geven over het beschikbare transportvermogen, als zij een elektriciteitsaansluiting aanvragen. Voorheen onderzocht Liander dat pas als de offerte was getekend. Nu komt er bij het aanbieden van de offerte al duidelijkheid.

Fastned vangt bot bij voorzieningenrechter

45 pompstations van onder meer Shell behouden voorlopig hun vergunning om laadpalen neer te zetten en uit te baten. Fastned heeft hiertegen bezwaar gemaakt, omdat het niet heeft kunnen meedingen naar deze vergunningen. Het snellaadbedrijf vroeg de voorzieningenrechter om de vergunningen voorlopig te schorsen, in afwachting van een definitieve uitspraak.

Groenlijst moet helpen met vergroenen exportkredieten

Het ministerie van Financiën heeft een 'Groenlijst' samengesteld, die moet helpen exportkredietverzekeringen te vergroenen. Transacties of projecten die op deze Groenlijst staan komen in aanmerking voor soepeler regels bij het verkrijgen van een exportkredietverzekering. Bijvoorbeeld projecten voor windenergie of CO₂-afvang.

Waterstofplannen houden zicht op miljarden uit Nationaal Groeifonds

Voorstellen voor de opschaling van groenewaterstofproductie houden zicht op subsidie uit het Nationaal Groeifonds, dat €20 mrd te vergeven heeft. De waterstofplannen vormen één van de veertien projecten die de eerste schifting zijn doorgekomen. Het kabinet maakt in het tweede kwartaal duidelijk welke projecten het honoreert.

Ministerie start marktconsultatie voor subsidieregeling groene waterstof

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is begonnen met een marktconsultatie die moet uitwijzen aan welke voorwaarden een subsidieregeling voor groenewaterstofproductie zou moeten voldoen.