Auteur

Joep Westerveld

Focus innovatiedoelen verschuift van nieuwe techniek naar systeemdenken

De Topsector Energie kondigt een herijking aan van zijn innovatiedoelen, als gevolg van een aanscherping van het klimaatbeleid door het kabinet. De nieuwe doelen zijn minder gericht op het ontwikkelen van individuele technische oplossingen, en meer op het energiesysteem van de toekomst als geheel.

Kamer wil verduurzaming Tata Steel zo nodig met wetgeving zeker stellen

Het kabinet moet van de Tweede Kamer onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met wetgeving zeker te stellen dat staalbedrijf Tata Steel zo snel mogelijk overgaat tot de productie van groen staal. De Kamer stemde deze dinsdag voor een motie van deze strekking.

VVD en D66 willen verwerking grondstoffen naar Nederland halen

De Kamerfracties van VVD en D66 vragen het kabinet om een plan van aanpak te maken om de verwerking van cruciale grondstoffen naar Nederland te halen. Zij hopen daarmee te waarborgen dat Nederland op dit gebied minder afhankelijk wordt van landen zoals China.

Geen maatwerkafspraken voor zesde industriecluster

De maatwerkaanpak van het kabinet richt zich op de twintig grootste uitstoters van Nederland. De aanpak is minder geschikt om decentrale industriebedrijven uit het zogenoemde zesde cluster te helpen verduurzamen. Dat schrijft minister Adriaansens in antwoorden op Kamervragen.

Distro Energy bereidt lancering voor van lokale energiemarktplaats Rotterdam

Distro Energy heeft een marktplaats ontwikkeld die vraag en aanbod naar energie in de haven van Rotterdam bij elkaar moet brengen. Dat moet de energiekosten drukken, de volatiliteit beperken en de netcongestie verminderen. In aanloop naar de lancering komende maand, gaat Distro samenwerken met klimaatcampus Platform Zero.

Kabinet heeft te weinig inzicht in energiebesparing, stelt Rekenkamer

Het kabinet heeft onvoldoende informatie om vast te stellen in hoeverre maatregelen leiden tot energiebesparing bij bedrijven, instellingen en huishoudens. Daardoor is onduidelijk of er extra maatregelen nodig zijn om de in Europa afgesproken besparingsdoelen te halen, waarschuwt de Algemene Rekenkamer.

Weinig alternatieven voor CCS in industrie, geen beperkingen in SDE++

CE Delft vond in een analyse slechts twee kosteneffectieve alternatieven voor het gebruik van CO₂-afvang en opslag (CCS) in de industrie. Het bureau voerde het onderzoek uit in opdracht van het kabinet, dat overmatige subsidie van CCS wil voorkomen. De conclusie leidt niet tot aanpassingen van subsidieregeling SDE++.

Kabinet onderzoekt verbod op welkomstbonus

Het kabinet onderzoekt de wenselijkheid van een verbod op welkomstbonussen voor energiecontracten. Dat zei minister Adriaansens deze dinsdag in de Tweede Kamer. Ook een verbod op de verkoop van energiecontracten aan de deur, behoort in principe tot de mogelijkheden, aldus de minister.

Jetten ziet geen problemen in dubbelrol bij Klimaatfonds

Rob Jetten heeft als minister voor Klimaat en Energie (D66) een dubbele rol bij het Klimaatfonds. Hij is zowel fondsbeheerder als een van de personen die aanvragen doet bij het fonds. Sommige Tweede Kamerfracties vrezen belangenverstrengeling, maar volgens Jetten zijn er maatregelen genomen om onafhankelijke beoordeling te borgen.

Rendo start aanleg waterstofnet in Hoogeveen

Netbeheerder Rendo is begonnen met de aanleg van een distributienet voor waterstof in Hoogeveen, waar in eerste instantie ruim honderd huizen verwarmd zullen worden op waterstof. Rendo hergebruikt hierbij het bestaande aardgasnetwerk.

Bedrijven kunnen per juni inschrijven op waterstofopslag Zuidwending

HyStock gaat in juni voor het eerst opslagcapaciteit aanbieden in de nog aan te leggen waterstofopslag in een zoutcaverne bij Zuidwending. Via een zogenoemde open-seasonprocedure kunnen bedrijven opslagcapaciteit reserveren.

Gasunie start datingplatform voor waterstofprojecten

Gasunie is deze woensdag gestart met het platform Match & Connect om de totstandkoming van een internationale waterstofketen een zetje te geven. Potentiële producenten, handelaren en afnemers van waterstof kunnen op de site met elkaar in contact komen, en daarmee vraag en aanbod gemakkelijker bij elkaar brengen.

NWO investeert €4,7 mln in onderzoek materialen voor energietransitie

Een consortium onder leiding van energieonderzoeksinstituut Differ krijgt €4,7 mln voor de bouw van een faciliteit die dunne laagjes materiaal kan produceren. Bedrijven en universiteiten moeten hier nieuwe materialen kunnen onderzoeken, onder meer voor efficiëntere of milieuvriendelijkere katalysatoren, zonnepanelen en batterijen.

CFO Essent vertrekt per juni

Christopher Börger vertrekt per 1 juli als financieel directeur van Essent. De Duitser gaat dezelfde functie vervullen bij Eon in het Verenigd Koninkrijk. Zijn opvolger bij Essent staat al klaar: landgenoot Christian Zaum, de huidige CFO van Eon Italië.

Adviesbureau: plan voor grootschalige ammoniakkraker Rotterdam haalbaar

Een ammoniakkraker is een realistische en veilige optie voor grootschalige waterstofimport in de haven van Rotterdam. Dat concludeert adviesbureau Fluor in een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en zeventien bedrijven uit de regio.

Watermeln haalt €1,5 mln op voor ontwikkeling generatoren op waterstof

Het bedrijf Watermeln heeft €1,5 mln opgehaald voor de verdere ontwikkeling en exploitatie van waterstofgeneratoren voor festivals en bouwplaatsen. De installaties moeten een oplossing bieden voor plekken waar geen netaansluiting is, maar wel zwaar materieel nodig is. Nu worden daar vaak dieselgeneratoren ingezet.

Kabinet plaatst vraagtekens bij groeiende bevoegdheid Acer

De Europese Commissie wil de bevoegdheden van toezichtkoepel Acer vergroten om marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie tegen te gaan. Het kabinet steunt in grote lijnen het voorstel, maar waarschuwt voor een inefficiënte samenwerking tussen Acer en nationale toezichthouders zoals de ACM.

Provincies brengen belangrijkste energie-infraprojecten in beeld

Provincies hebben met gemeenten en netbeheerders de belangrijkste energie-infrastructuurprojecten in hun regio's in kaart gebracht. De “ruim honderd” projecten krijgen voorrang in de investeringsplannen van netbeheerders, en zijn van belang voor de energietransitie in de bouw, het transport en de industrie buiten de grote clusters.

Clawback-regels moeten oversubsidie via maatwerkafspraken voorkomen

Als het kabinet maatwerkfinanciering optuigt om grote industriebedrijven te helpen verduurzamen, moet dat niet leiden tot 'overcompensatie'. Het kabinet zal eventuele subsidies daarom “in beginsel” voorzien van een zogenoemde clawback-regeling, schrijft minister Micky Adriaansens in een brief aan de Tweede Kamer.

Haven Rotterdam ontwikkelt terrein voor elektrolyser tot 1 GW

Het havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt een terrein op de Tweede Maasvlakte voor de bouw van een groenewaterstoffabriek tot 1 GW. Aanleiding hiervoor is de aanbesteding van windpark IJmuiden Ver Beta. In de tenderprocedure stimuleert het ministerie van EZK bedrijven om de stroom van het windpark slim te integreren in het energiesysteem.

Shell beoogt halve megaton extra CO₂-reductie via maatwerkafspraak

Shell heeft een principeverklaring getekend met het kabinet over extra CO₂-reductie, vooruitlopend op bindende maatwerkafspraken. Het bedrijf wil 3,9 megaton minder uitstoten in 2030, vergeleken met 2020. Dat is 0,5 megaton meer dan waar het bedrijf volgens het coalitieakkoord zou moeten uitkomen.

NAM-onderzoek naar verwerking productiewater opnieuw niet compleet

Toezichthouder SODM vraagt de NAM voor de tweede keer om een betere onderbouwing van een onderzoek naar alternatieven voor de injectie van productiewater in Twente. De tweede versie die het bedrijf vorige maand aanleverde, is nog altijd niet compleet, stelt het SODM. De NAM krijgt tot 1 mei om het onderzoek aan te vullen.

Vopak koopt belang van 50% in LNG-terminal Eemshaven van Gasunie

Op- en overslagconcern Vopak wil 50% van de aandelen in de EemsEnergyTerminal kopen van Gasunie. De bedrijven -die samen ook de Gate-terminal in Rotterdam bezitten- hebben daarover een principeovereenkomst getekend. In de toekomst willen ze de locatie in de Eemshaven gebruiken voor de import van groene waterstof.

Elektrisch kraken heeft alleen zin met veel meer groene stroom op het net

Naftakrakers in de industrie zijn een grote bron van CO₂-uitstoot. Een manier om deze uitstoot te reduceren is de elektrische kraker, waar verschillende bedrijven onderzoek naar doen. Een voorwaarde is wel dat er veel meer hernieuwbare stroom op het net komt. “Met de huidige energiemix leidt elektrisch kraken juist tot meer uitstoot.”

Meer geld voor bedrijven die verduurzamingsopties onderzoeken

Het budget van de regeling TSE Industrie Studies is bijna verdubbeld naar €20 mln. Bedrijven kunnen van deze subsidie gebruikmaken als zij willen onderzoeken of bepaalde verduurzamingsopties technisch en economisch haalbaar zijn. De maximale subsidie per studieproject gaat omhoog van €500.000 naar €2 mln.

Compromis zet EU-doel hernieuwbare energie op 42,5% in 2030

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een compromis bereikt over het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix. In 2030 moet dat aandeel minimaal 42,5% zijn. Frankrijk behaalde in de onderhandelingen op de valreep een kleine overwinning wat betreft de inzet van kernenergie bij de productie van waterstof.

Zesde industriecluster vreest vijfde wiel te worden aan verduurzamingswagen

Bij de verduurzaming van de industrie geeft het kabinet voorrang aan de vijf grote clusters. Het zesde cluster, de benaming voor de overige energie-intensieve industrie in Nederland, is not amused. Bedrijven vrezen hoge kosten voor uitstoot, nu verduurzamingsplannen dreigen te stranden op een gebrek aan infrastructuur.

Gemeenten en provincies krijgen steun bij versnellen infrastructuurprojecten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat gemeenten en provincies ondersteunen bij het versnellen van procedures voor grote energie-infrastructuurprojecten. Regionale overheden kunnen onder meer bij een expert- en capaciteitspool aankloppen voor extra mankracht en expertise.

Zware industrie heeft een toekomst in Nederland

Met het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie wil het kabinet het initiatief naar zich toe trekken in de verduurzaming van de industrie. Het doel: alle sectoren uit de zware industrie in verduurzaamde vorm voor Nederland behouden. Omdat niet alles tegelijk kan, geeft het kabinet voorrang aan de vijf grote clusters.

Kabinet presenteert opties voor versnelling procedures vergunningen

Het kabinet ziet vijf concrete opties om vergunningsprocedures voor energieprojecten te versnellen, zoals invoering van een maximale vergunningstermijn en vrijstelling voor kleinere bouwwerken zoals transformatoren. Volgens het kabinet is ook tijdswinst te halen door mogelijkheden in de huidige wet- en regelgeving beter te benutten.