Direct naar inhoud

Bedrijf en bank moeten met billen bloot over duurzame prestaties — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 7 juli 2021

Grote bedrijven en financiële instellingen moeten voortaan openheid van zaken geven over hoe duurzaam hun activiteiten, investeringen en leningen zijn. De Europese Commissie heeft dat dinsdag bepaald via een wetgevingsbesluit. Om extra geld voor de klimaataanpak los te trekken, stelde de Europese Commissie ook de komst van een nieuwe Europese groene obligatie voor.

Om extra geld voor de klimaataanpak los te trekken, stelde de Europese Commissie ook de komst van een nieuwe Europese groene obligatie voor. (Foto: Christian Lue/Unsplash)

Brussel hoopt het bedrijfsleven aan te zetten tot een groter klimaatbewustzijn en zodoende goed gedrag te stimuleren. Het wil tevens beleggers meer zekerheid geven dat ondernemers niet aan het ‘groenwassen’ zijn. Daarbij lijkt sommige bedrijvigheid op papier milieuvriendelijk, maar heeft in de praktijk weinig om het lijf. De Europese Commissie eist dan ook dat de bedrijven zich bij hun duurzaamheidsrapportages aan het nieuwe groene EU-definitiestelsel (‘de taxonomie’) houden. Dat schrijft voor welke activiteiten duurzaam zijn — zoals windmolens — en welke niet.

De Europese Unie moet in 2050 het eerste ‘klimaatneutrale’ continent ter wereld zijn, dat netto geen CO₂ meer uitstoot. Al in 2030 moet de emissie van dit schadelijke broeikasgas met 55% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Het vergt jaarlijks volgens de Commissie zeker €480 mrd aan extra investeringen om deze ambitie waar te maken. Daarbij hebben overheden de hulp van private investeerders en bedrijfsleven hard nodig, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (economie) dinsdag.

Olie en gas

Hij heeft daarom besloten dat banken en grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen in hun jaarverslag moeten opnemen hoe groot hun aandeel groene investeringen is ten opzichte van het totaal. Niet-financiële ondernemingen vanaf 250 werknemers moeten blootgeven welk deel van hun winst, kapitaal en uitgaven tot stand zijn gekomen door milieuvriendelijk beleid. Het Europarlement en de EU-landen krijgen hooguit een halfjaar de tijd bezwaar te maken, voor deze beslissing wettelijk van kracht wordt.

“Zo kunnen ING en pensioenfonds ABP niet langer wegkijken van hun gigantische, straks onrendabele investeringen in olie en gas”

Paul Tang, PvdA-Europarlementariër

PvdA-Europarlementariër Paul Tang is alvast opgetogen. De tijd van mooie praatjes is voorbij, sprak hij. ‘Zo kunnen ING en pensioenfonds ABP niet langer wegkijken van hun gigantische, straks onrendabele investeringen in olie en gas.’ Tang wijst erop dat het volgens wetenschappers nog tien tot vijftien jaar mogelijk is gebruik te maken van fossiele brandstoffen, als de wereld de Parijse klimaatdoelen wil halen en een forse opwarming van de aarde wil voorkomen.

Vorige maand waarschuwde ook de Europese Centrale Bank (ECB) dat banken de risico’s van klimaatverandering nog veel te weinig meenemen in hun risicoanalyses. Ze kunnen hierover een strenger toezicht verwachten, waarschuwde ECB-bestuurder Frank Elderson. Verleden week vulde de ECB aan dat de mondiale welvaart 20% kan dalen tegen het eind van deze eeuw, als de klimaatgerelateerde risico’s niet worden aangepakt.

Obligatie

Om extra geld voor de klimaataanpak los te trekken, stelde de Europese Commissie ook de komst van een nieuwe Europese groene obligatie voor. De kapitaalmarkt kent al diverse soorten groene obligaties, maar het toezicht hierop is volgens Brussel gebrekkig. Ook dat vergroot de kans op groenwassen, zei Eurocommissaris Mairead McGuinness (financiële diensten).

De groene EU-obligatie moet daarom ‘100% de classificaties van de taxonomie’ volgen en daarmee — hoopt Brussel — de wereldwijde ‘gouden standaard’ worden. Investeerders zijn niet verplicht haar te gebruiken en kunnen nog steeds de andere groene obligaties in de markt zetten. Maar wie de Europese variant verkiest, moet wél de groene taxonomie naleven en jaarlijks rapporteren over de besteding van het opgehaalde geld. Anders kunnen nationale toezichthouders boetes uitdelen. McGuinness pleit voor strikt toezicht.

De groene EU-obligatie moet de kleine, maar snelgroeiende markt voor groene investeringen aanjagen. Die bedraagt €1 mrd, oftewel 2% tot 4% van het totale aantal, maar stijgt jaarlijks met 40%, aldus een EU-ambtenaar.