Direct naar inhoud

EU-regels nodig voor methaanemissie door productie én import gas

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 10 juni 2020

Opinie | Maarten Wetselaar is directeur Integrated Gas & New Energies bij Shell

Maarten Wetselaar. (Foto: Shell)

De wereld kent veel onzekerheden sinds Covid-19, maar één ding blijft constant: de noodzaak om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Wereldwijd hebben veel overheden laten weten dat zij vasthouden aan dit doel. En de Europese Commissie blijft de Green Deal gelukkig stimuleren; nodig om tegen 2050 netto nul uitstoot in de EU te bereiken.

Niet genoeg

Overheden kunnen dit niet alleen realiseren. Ook bedrijven moeten in actie komen. Zo heeft Shell, als haar aandeel daarin een nieuwe ambitie neergezet om een onderneming met netto nul uitstoot te zijn in 2050 of eerder.

Of ze nu afkomstig zijn van overheden of van bedrijven, initiatieven om de klimaatverandering aan te pakken zijn vaak gericht op kooldioxide. De vermindering van CO₂ is belangrijk en daar wordt terecht veel aandacht op gericht bijvoorbeeld in het Nederlandse klimaatakkoord. Maar het is niet genoeg.

De uitstoot van methaan (CH4) moet ook een belangrijk onderdeel zijn van elk serieus plan om de opwarming van de aarde succesvol te beperken. Dit is een krachtig broeikasgas dat op korte termijn een veel grotere impact heeft op de opwarming van de aarde per uitgestoten deeltje dan CO₂.

Daarom moeten olie- en gasbedrijven veel meer doen om over de hele keten de methaanuitstoot onmiddellijk terug te dringen. En dat kunnen ze ook. Er zijn betaalbare technologieën beschikbaar voor de hele industrie om methaanlekken te vinden en te verhelpen. Er kan -en moet- nu actie ondernomen worden.

Leidende rol Brussel

In sommige delen van de energiesector worden al stappen gezet. Zo heeft Shell zichzelf tot doel gesteld haar eigen methaanemissie-intensiteit voor geëxploiteerde olie- en gaseigendommen (inclusief vloeibaar gemaakt aardgas) in 2025 onder de 0,20% te houden. Stappen zoals deze zijn de juiste om te zetten, ze moeten doorgaan… en toch is het nog steeds niet genoeg.

Dit is waarom Shell -naast BP, het Environmental Defense Fund, Eni, Equinor, de Florence School of Regulation, Repsol, het Rocky Mountain Institute, Total en Wintershall Dea- aanbevelingen heeft gedaan aan de Europese Commissie en voorstelt beleid in te voeren om de uitstoot van methaan door de olie- en gasindustrie te verminderen.

Het is belangrijk dat de EU daarin een leidende rol neemt. Aangezien bijna de helft van al het internationaal verhandelde gas in de wereld door Europa wordt geïmporteerd, is er voor Europa een belangrijke kans om de wereldwijde methaanuitstoot -zowel binnen de eigen grenzen als via de import van gas- aanzienlijk te verminderen.

Om te beginnen is het beleid effectiever als duidelijk is wat nu precies het probleem is. Er is dus behoefte aan gekwalificeerde en gecontroleerde data over de uitstoot van methaan. Daarom stellen wij -alle bedrijven en organisaties die achter de aanbevelingen staan- voor om tussen nu en 2023 een robuuste standaard in te voeren voor het monitoren, rapporteren en verifiëren van deze uitstoot.

Wij geloven dat de EU gedurende deze periode onmiddellijk kan profiteren van de invoering van beleid en regelgeving met normen voor technologieën en methodes om de uitstoot van methaan te verminderen, zoals het opsporen en repareren van lekken.

Maximale methaanintensiteit

Voor de lange termijn adviseren wij om vanaf 2025 een prestatienorm toe te passen die erop gericht is alleen de productie van gas met een methaanintensiteit van maximaal 0,20% toe te staan, met doelstellingen die ook voor de andere deelnemers in de keten moeten worden vastgesteld.

Verder zien we, vanaf 2025, de noodzaak dat de EU eisen stelt aan de inkoop van gas op het gebied van methaanemissie, zodat voortdurende reductie gestimuleerd wordt; of het aardgas nu in de EU geproduceerd wordt of van daarbuiten komt. Deze normen zijn essentieel om de milieu-integriteit te garanderen van al het aardgas dat in de EU wordt gebruikt.

Ondanks alle onzekerheid om ons heen, heeft de EU de mogelijkheid wettelijke zekerheid te bieden rond een urgent klimaatvraagstuk. Alle broeikasgassen zijn opgenomen in de EU-doelstelling voor nul uitstoot. Het terugdringen van CO₂ is een belangrijk onderdeel van dit streven. Er is echter nog een ander heel belangrijk onderdeel. Het reguleren van de uitstoot van methaan, een ander belangrijk broeikasgas, is net zo belangrijk voor het behalen van de Green Deal van de EU. Ik hoop dat onze aanbevelingen kunnen bijdragen aan het beleid dat nodig is om een begin te maken met het terugdringen van deze uitstoot binnen én buiten de EU.