Direct naar inhoud

Topman Delta: ‘We hoeven geen windparken te bezitten, dat is een ouderwets idee’ — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 25 februari 2015
De inhoud van dit artikel is gemigreerd. Lijkt er iets mis te gaan, of onderdelen te missen? Neem dan contact met ons op.
hh-16787075.jpg
De kerncentrale van Borssele, eigendom van EPZ, dat weer in handen is van Delta en RWE. Siebe swart/hh

Hoge schulden en teleurstellende inkomsten. Energiebedrijf Delta in Zeeland ziet zware jaren aankomen, waarin het knap lastig zal zijn om te groeien. En dus gooit topman Arnoud Kamerbeek het over een andere boeg. Het bedrijf gaat windparken bouwen, om ze bij voorkeur meteen daarna te verkopen.Delta blijft dan wel de verkoper van de opgewekte stroom. Dinsdagavond lichtte Kamerbeek zijn aandeelhouders in over deze strategie.

Waarom wil Delta zelf niet meer windparken bezitten?

‘Omdat dit beter is voor onze schuldpositie. Wij hebben een hoge schuld en een kredietwaardigheid van BBB, met een negatieve outlook en hierdoor moeten wij een hogere rente betalen. We kunnen een windpark bouwen, maar om dit park in bezit te houden dragen we vervolgens hoge lasten. We kunnen dus beter na de bouw het park met winst verkopen, bijvoorbeeld aan een pensioenfonds. Die hebben een lagere rente en dus is het voor hen aantrekkelijk om het park te bezitten.

Hoe hoog zijn jullie schulden dan?

‘We moeten de jaarcijfers nog bekendmaken, maar de schuld is eind vorig jaar met €74 mln gedaald, naar €559 mln. Die daalt nog verder als we in het tweede kwartaal afvalverbrander Indaver hebben verkocht. Dat zal tussen €300 en €600 mln opleveren.

Waarom zou een pensioenfonds aan het plan meedoen?

‘Ze maken er een goed rendement op. Op windparken zit een gegarandeerde subsidie van vijftien jaar, en die is dan voor de investeerders. Het gaat om een eenmalige hoge investering en een vast rendement over de looptijd en dat is vooral iets voor pensioenfondsen. Het windpark Kreekraksluis hebben we daarom verkocht en ook in het Geminipark in de Noordzee zijn we geen eigenaar. We hoeven geen staal te bezitten; dat is een ouderwets idee. We willen alleen de stroom verkopen.’

Wat gaat er dan met jullie andere centrales gebeuren?

‘De kerncentrale in Borssele draait tot 2033 gewoon door. Stroom uit kerncentrales is goedkoop en CO2-arm en dat past bij onze visie. Onze kolencentrale gaan we sluiten, die is oud en vervuilend en niet winstgevend meer. Bij onze gascentrale kijken we wat we gaan doen. Het is een efficiënte centrale, maar door de gedaalde stroomprijs kan hij maar de helft van de tijd rendabel draaien. We zouden hem tijdelijk kunnen uitzetten, in de mottenballen. Maar dat doe je dan wel voor langere tijd en dat is afhankelijk van hoe je de toekomst ziet.’

Hoe zien jullie de toekomst van Delta?

‘Alles hangt af van de splitsing. We zijn nu een geïntegreerd bedrijf, dus met netwerkbeheer en energieproductie. In maart horen we of we moeten splitsen en als dat echt moet gebeuren, kunnen we niet blijven bestaan; dan is Delta weg. Als we wel geïntegreerd kunnen blijven, zie ik nog drie moeilijke jaren, omdat de stroomprijs laag blijft. Daarom moeten we nu hard werken om de schuld te verlagen, en gaan we ons richten op stroom met lage CO2-uitstoot, zoals windenergie en kernenergie.’

Maar de CO2-prijs is laag. Dan kun je toch beter stroom maken uit viezere maar goedkope kolen?

‘De prijs van CO2 gaat omhoog, daar ben ik van overtuigd. Ik denk namelijk dat de wal het schip gaat keren. We willen met zijn allen minder CO2-uitstoot en de prijs voor een ton uitstoot is nu te laag om dit te bereiken. De overheden zullen dus ingrijpen door bijvoorbeeld rechten uit de markt te nemen. Laatst ging de prijs voor een ton CO2 bijna naar de €8, alleen maar wegens het gerucht dat er rechten zullen verdwijnen. Die prijsstijging zet door, daar gaat de markt naartoe en daar bereiden wij ons op voor.’

Reactie APG

Pensioenuitvoerder APG laat weten in principe interesse te hebben in investeren in windenergie. Op dit moment heeft APG ruim €500 mln belegd in groene energie, waaronder in honderd windparken. Wel zijn dit allemaal windparken op land, omdat de rendementen daarvan zich beter laten voorspellen, zo laat een woordvoerder weten. Ook zal een investering sterk afhangen van het risico en de verwachte opbrengsten. Over het rendement van wind op land doet de pensioenuitvoerder geen mededelingen. Groene stroom uit waterkracht haalt volgens APG gemiddeld tussen de 5% en 15%.