U heeft gezocht op: *

582 resultaten

Datum Relevantie

Decentrale overheden dienen opnieuw verlanglijstje energiebeleid in

Provincies, gemeenten en waterschappen wijzen in een brief aan de Tweede Kamer op een aantal knelpunten in de praktische uitvoering van de energietransitie. Zo pleiten zij voor een verruiming van de SDE+, het schrappen van gasaansluitplicht en een minder dwingend ruimtelijk beleid.

Belangrijk deel klimaatbeleid uit regeerakkoord te vaag voor doorrekening

Met de maatregelen die specifiek genoeg zijn om door te kunnen rekenen kan de nieuwe regering de helft van de klimaatdoelstellingen halen die het zichzelf voor 2030 heeft gesteld, mits komende regeringen dit beleid de komende dertien jaar op dezelfde voet voortzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van de maandag gepubliceerde doorrekening van het nieuwe regeerakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Onder de punten waarvoor het PBL aandacht vraag is onduidelijkheid over de wijze waarop de regering de miljarden van de SDE+-regeling voor hernieuwbare energie wil aanwenden nu uit deze regeling ook de afvang- en opslag van CO2 moeten worden betaald.

Haven Rotterdam ziet (opnieuw) veel toekomst in CO2-opslag

Rond de jaarwisseling wordt duidelijk wat de kabinetsplannen voor grootschalige afvang en opslag van CO2 gaan kosten bij uitvoering in de Rotterdamse haven, een van de belangrijkste industriële bronnen van CO2-uitstoot. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN) komen dan met de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de opslag van, uiteindelijk, 5 Mton CO2 per jaar.

Biomassa en CO2-afvang bij Tata Steel's Hisarna-techniek

In november start Tata Steel met de duurproef van zes maanden voor de nieuwe Hisarna-techniek, maakte het bedrijf afgelopen maandag bekend. Die techniek zou ervoor moeten zorgen dat het energieverbruik en de CO2-uitstoot met 20% afneemt, terwijl de CO2 die wel vrijkomt makkelijk af te vangen is. Bij grootschalige inzet van de nieuwe techologie zou minimaal 80% van alle CO2 uit het staalverwerkingsproces kunnen worden gehaald. Maar om daar te komen, moet eerst worden bewezen dat de techniek ook maanden achtereen kan draaien.

PORTRET Onconventioneel denker Wiebes aan roer van klimaatbeleid

Eric Wiebes als minister van Economische Zaken & Klimaat. Wie aan het begin van dit jaar daar een lieve duit op had gezet, zou nu schatrijk zijn geweest. De VVD-staatssecretaris van Financiën worstelde destijds met de Belastingdienst en als gevolg daarvan ook met de Tweede Kamer. Hij komt natuurlijk niet meer terug na de verkiezingen, zo klonk het. Toch staat hij donderdag als lid van Rutte III op het bordes. In de energiewereld zijn de verwachtingen hooggespannen.

Nijpels wil afspraken uit Energieakkoord koste wat kost nakomen

De Borgingscommissie Energieakkoord gaat er alles aan doen om de doelstellingen voor 2020 voor duurzame energie en energiebesparing tóch te verwezenlijken. Voor de kerst komt de commissie met een actieplan met aanvullende maatregelen, zo is vrijdagochtend besloten. "Iedereen was het er vanmorgen over eens dat dit pakket er moet komen", zegt voorzitter Ed Nijpels in gesprek met Energeia.

REGEERAKKOORD Afvang en opslag wordt ruggengraat van CO2-beleid

De afvang en opslag van kooldioxide (CCS) wordt samen met de sluiting van kolencentrales de ruggengraat van het CO2-beleid in Nederland. De elektriciteitssector wordt geconfronteerd met een minimum CO2-prijs. De inzet op biomassa wordt teruggeschroefd, de inzet op wind op zee krijgt een extra impuls. Emissieloze auto's, geen aansluitplicht maar een warmterecht, het einde van de salderingsregeling en nog een tikkeltje minder gaswinning in Groningen. In een notendop zijn dit de plannen van Rutte III richting een duurzame Nederlandse economie.

REGEERAKKOORD Energiesector gematigd positief over plannen Rutte III

Spelers in de energiesector reageren gematigd positief op de plannen van het nieuwe kabinet. Het regeerakkoord toont ambitie, en dat had niet iedereen verwacht. Toch had het op sommige punten best een onsje meer mogen zijn, vinden sommige groene organisaties. De energie-intensieve industrie benadrukt juist dat de maatregelen wel haalbaar moeten zijn voor bedrijven. En volgens de hoeder van het Energieakkoord Ed Nijpels zouden de coalitiepartijen onderling moeten vechten om de positie van klimaatminister.

ECN: Waterstofproductie kan CO2-afvangen betaalbaar maken

Het lijkt de omgekeerde wereld: waterstof produceren, niet als alternatieve bron voor duurzame energie, maar juist om CO2 te produceren en die vervolgens af te vangen. Toch is dat precies wat Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) vanaf januari gaat doen in een pilotproject in Zweden, samen met onder andere de Britse tak van Tata Steel. De nieuwe Sewgs-technologie is naar verwachting een kwart goedkoper en de helft energiezuiniger dan de bestaande technieken.

Shell sluit zich aan bij CO2-opslag in Noorwegen

Shell is samen met het Franse olie- en gasconcern Total in een CO2-opslag-project gestapt in Noorwegen. Beide concerns sluiten zich aan bij een door de Noorse overheid gesteund project om CO2 van industriële fabrieken op te slaan in een reservoir onder de bodem van de Noordzee. Statoil gaat het project, dat jaarlijks 1,5 miljoen ton CO2 moet opslaan, leiden. Dat hebben de partijen maandag bekendgemaakt.

Grote animo voor uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen

Een hausse aan aanvragen noopt het kabinet om dit jaar meer uit te geven dan verwacht aan de uitkoop van eigenaren van woningen onder hoogspanningsleidingen . Ook in 2018 moet er een flink bedrag bij, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde begroting voor 2018 van het ministerie van Economische Zaken. Over de gehele periode is er sprake van een lichte bezuiniging.

CE Delft: extra maatregelen nodig om aan klimaatvonnis te voldoen

Het nieuwe kabinet moet waarschijnlijk extra maatregelen nemen om aan het Urgenda-vonnis te kunnen voldoen. Dat volgt uit een nieuwe studie van CE Delft. Door onder meer de tegenvallende resultaten van wind op land en het stopzetten van CCS-project Road blijft de CO2-reductie achter bij de verwachtingen.

Nu CO2-levering opnieuw stokt, wil Ocap mét overheid de Noordzee op

Een aantal glastuinders in het Westland heeft zijn WKK-installatie aan staan met de ramen open. Op die manier wordt de voor de teelt benodigde CO2 geproduceerd, nu het stilvallen van Shell-Pernis ertoe leidt dat te weinig CO2 wordt aangeleverd via de Ocap-leiding. Dat stelt Ocap-zegsmans Robert Jan Pabon, die pleit voor uitbreiding van het aantal CO2-bronnen en de aanleg van een CO2-buffer in de Noordzee.

OPINIE Road is dood. Wat is de toekomst van CO2-opslag?

Na tien jaar praten kwam er onlangs een einde aan de plannen voor CO2-afvang en opslag bij een kolencentrale in Rotterdam. Andere projecten met CO2 steken nu de kop op en vragen om aandacht. Maar helpt CO2-opslag wel bij het bereiken van het uiteindelijke doel? Dat doel is uiteindelijk een einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen, betoogt Willem Wiskerke, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace Nederland.

Vemw vraagt €3 mrd voor transitie hogetemperatuurwarmte industrie

Grootverbruikersvereniging Vemw vraagt een innovatie- en opschaalbudget van €500 mln tot €1 mrd voor een overgang naar een duurzame hogetemperatuurwarmtevoorziening in de industrie. Dat komt bovenop een subsidie voor CO2-reducerende maatregelen ter waarde van €1 mrd tot €2 mrd. Dat blijkt uit een notitie die de vereniging afgelopen dinsdag publiceerde.

Commissie voor de Mer blijft kritisch op visie op ondergrond

Het kabinet krijgt een krappe voldoende voor het milieueffectrapport (Mer) bij de voorgestelde Structuurvisie Ondergrond. Volgens de Commissie voor de Mer bevat het rapport, anders dan een aantal maanden geleden, nu wel genoeg informatie. Maar tussen de regels door klinkt er ook stevige kritiek.

'CCS te belangrijk om afhankelijk te zijn van Road'

Het besluit van energiebedrijven Engie en Uniper om de stekker uit het CO2-afvang en -opslagproject Road te trekken, wordt nergens met gejuich ontvangen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsbureau Energeia. Maar het betekent niet het einde van CO2-opslag. Cato-onderzoeksdirecteur Jan Hopman: "Ik twijfel er niet aan dat CCS gaat komen."

Engie en Uniper trekken stekker uit Rotterdams CCS-project Road

Er is een einde gekomen aan de jarenlange lijdensweg van het Rotterdamse proefproject voor de afvang en onderzeese opslag van CO2, het zogeheten Road-project. Energiebedrijven Uniper en Engie trekken zich per 15 september terug uit het project. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) deze dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Kamp wil CO2-afvang en opslag wel op een andere manier voortzetten.

Road: waarschijnlijk dit jaar geen investeringsbeslissing

Uniper en Engie willen meer zekerheid over de toekomst van hun kolencentrales alvorens ze een investeringsbesluit nemen over het slepende project voor de afvang en opslag van CO2 in de Rotterdamse haven, het zogeheten project Road. In de huidige omstandigheden is het niet waarschijnlijk dat er dit jaar een besluit komt. Dit zegt de directeur van Road, Onno Tillema, deze vrijdag tegen Energeia.

Kabinet blijft inzetten op realisering CCS-project Road in 2020

Voor het halen van de Nederlandse doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot blijft het kabinet vertrouwen op realisering in 2020 van het project voor CO2-afvang en opslag in de Rotterdamse haven, het zogeheten Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (Road). Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Start-up streeft naar CO2-vrije stroom uit gas op zee

Kan Nederland profiteren van de grote hoeveelheid gas die zich nog onder de Noordzee bevindt, verspreid over een groot aantal kleine velden? En is dat mogelijk op een manier die helpt bij het terugdringen van de uitstoot van CO2? Of zelfs zonder überhaupt CO2 uit te stoten? De Delftse start up Circular Energy heeft zich deze taak ten doel gesteld. Tijdens de Energy Day van Energeia deze donderdag presenteert het bedrijf een innovatieve methode die momenteel vol in ontwikkeling is.