Direct naar inhoud

PODCAST Een kickstart voor geothermie in de gebouwde omgeving

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 21 april 2023

Hoewel geothermie een grote toekomst wordt toegedicht als warmtebron in huizen en kantoren, komen er amper projecten tot stand. Dat moet anders, vindt Energie Samen. De koepelorganisatie schreef een plan om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving een kickstart te geven door energiecoöperaties vanaf het begin een grotere rol te geven.

Bekijk op Omny. Opent in een nieuw venster

Abonneer u nu meteen bij Spotify, Google of Apple, en luister elke week naar De Week van Energeia.

Burgerparticipatie is veelbezongen in de energietransitie. In de praktijk is dat -zeker bij geothermie- vaak “symboolparticipatie”, vindt Energie Samen. “Participatie van burgers [blijft] hoofdzakelijk beperkt tot het organiseren van informatiebijeenkomsten voor omwonenden”, leest het rapport van de koepel voor energiecoöperaties. Energie Samen staat in plaats daarvan het “coalitiemodel” voor, een samenwerking op gelijke voet tussen publieke en private partijen met energiecoöperaties. Het idee is dat de beoogde afnemers -energiecoöperaties- al vanaf het begin aan boord zijn, wat de acceptatie en het draagvlak voor projecten moet vergroten.

In het nieuwsoverzicht bespreken Joep Westerveld en hoofdredacteur Wouter Hylkema de plannen van Havenbedrijf Rotterdam om een terrein te ontwikkelen voor de bouw van een groenewaterstoffabriek tot 1 GW, de plannen van Giga Storage voor het plaatsen van grootschalige batterijsystemen op het terrein van de failliete aluminiumproducent Aldel in Delfzijl, en de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS), waarmee het kabinet €150 mln beschikbaar stelt om de aanleg van warmtenetten in de bestaande bouw te stimuleren.

Van links naar rechts: Wouter Hylkema, Hans van der Lugt en Joep Westerveld. (Foto: Energeia)

De Week van Energeia is dé podcast voor de energieprofessional. Elke vrijdag praten redacteuren van Energeia u in een minuut of twintig bij over de belangrijkste ontwikkelingen in de complexe energiewereld, onder leiding van Ilse Akkermans.