Direct naar inhoud

PODCAST Over het grote gat tussen nu en de klimaatdoelen in 2050

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 7 april 2023

In een geactualiseerde scenariostudie schetsen de gezamenlijke netbeheerders vier mogelijke routes naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Ten opzichte van twee jaar geleden voorzien zij nog meer elektrificatie, flexibiliteit in het energiesysteem, en duurzame energieproductie op de Noordzee. De hoekpuntstudie toont het grote gat dat bestaat tussen de situatie nu, en de klimaatneutrale economie van 2050.

Bekijk op Omny. Opent in een nieuw venster

Abonneer u nu meteen bij Spotify, Google of Apple, en luister elke week naar De Week van Energeia.

De vier scenario’s bieden geen realistische toekomstbeelden, maar uitersten. Deze uitersten verschillen van elkaar bijvoorbeeld in de manier en het niveau waarop beleid wordt gemaakt: regionaal, landelijk, Europees of internationaal. In het regionale scenario is er veel zeggenschap voor lokale gemeenschappen, bij het nationale scenario is het beleid van de rijksoverheid bepalend, bij het Europese scenario komt sturing vooral door CO₂-beprijzing en in het internationale scenario is de mondiale energiemarkt de drijvende kracht. Voor netbeheerders zelf vormen deze scenario’s de basis voor investeringsplannen.

In het nieuwsoverzicht bespreken Ilse Akkermans en hoofdredacteur Wouter Hylkema de terugtrekkende beweging van warmtebedrijf Ennatuurlijk uit de ontwikkeling van het Regionaal Warmtenet Twente. De reden is de aanstaande nieuwe Warmtewet. De grote prijssprongen op de markt voor groencertificaten -een beetje ondergesneeuwd in alle aandacht voor de energiemarkten- vormen het tweede onderwerp. De aandacht voor bruinvissen in de tender voor windpark IJmuiden Ver completeert het nieuwsbulletin.

Van links naar rechts: Wouter Hylkema, David Duijnmayer en Ilse Akkermans. (Foto: Energeia)

De Week van Energeia is dé podcast voor de energieprofessional. Elke vrijdag praten redacteuren van Energeia u in een minuut of twintig bij over de belangrijkste ontwikkelingen in de complexe energiewereld, onder leiding van Ilse Akkermans.