Direct naar inhoud

PODCAST Verdubbelde waterstofambities en perikelen rond het prijsplafond

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 11 november 2022

In de nieuwe Routekaart Waterstof zijn de waterstofambities verdubbeld. De routekaart is nog geen formeel beleid: hij is opgesteld door een brede publiek-private samenwerking van energiegrootverbruikers, industriebedrijven, lokale overheden en drie ministeries. Hoe dat te duiden en wat erin staat vertelt redacteur Hans van der Lugt.

Bekijk op Omny. Opent in een nieuw venster

Abonneer u nu meteen bij Spotify, Google of Apple, en luister elke week naar De Week van Energeia.

Volgens de publiek-private samenwerking, die opereert onder de naam Nationaal Waterstof Programma (NWP), krijgt hernieuwbare waterstof op basis van elektrolyse in de toekomst een grote rol in industrie, mobiliteit en energieopslag. Het kabinet wordt daarom opgeroepen een doel te stellen van ten minste 80 PJ in 2030. Dit komt overeen met ongeveer 6 GW tot 8 GW geïnstalleerde elektrolysecapaciteit, afhankelijk van het aantal vollasturen. Met de verdubbeling van de elektrolyse-ambitie scharen de auteurs van de Routekaart zich achter het identieke voorstel van coalitiepartijen VVD en D66 eerder dit jaar.

In het nieuwsoverzicht bespreken Ilse Akkermans en Wouter Hylkema de hervorming van het subsidiemechanisme SDE++ die projectontwikkelaars op het gebied van zonne-energie van het kabinet vragen. In de huidige opzet komen veel nieuwe zonprojecten volgens de grote ontwikkelaars niet van de grond komen door financiële problemen. De berekeningen van Kyos Energy Analytics over gasopslag Bergermeer komen ook langs. Hoewel voor de gesubsidieerde vulling van de berging ruim €800 mln was uitgetrokken, blijkt er volgens Kyos precies nul euro te worden uitgekeerd, en verdient de staat zelfs €150 mln aan de hele operatie. Tot slot: het prijsplafond en de angst voor overwinsten.

Van links naar rechts: Wouter Hylkema, Hans van der Lugt en Ilse Akkermans. (Foto: Energeia)

De Week van Energeia is een nieuw initiatief van Energeia en dé podcast voor de energieprofessional. Elke vrijdag praten redacteuren van Energeia u in een minuut of twintig bij over de belangrijkste ontwikkelingen in de complexe energiewereld, onder leiding van Ilse Akkermans en met hoofdredacteur Wouter Hylkema als co-host in de studio.