Direct naar inhoud

PODCAST Fossiele subsidies: hoe het zit (volgens de rapporten)

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 30 oktober 2023

Fossiele subsidies hebben de gemoederen in Nederland flink bezig gehouden. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeerden de A12, de Kamer debatteerde erover en de kranten stonden er vol van. Tegelijkertijd bleef veel onduidelijk. Want wat zijn fossiele subsidies eigenlijk en hoeveel inkomsten loopt de Nederlandse staat erdoor mis? Waarom lopen die berekeningen zo uiteen?

Bekijk op Omny. Opent in een nieuw venster

In de negende aflevering van Voetnoten bespreekt Laetitia Ouillet de definitie en werking van fossiele subsidies aan de hand van rapporten van Somo en Milieudefensie, van het PBL en CPB en debatten in de Tweede Kamer. Ze duikt in de historie en legt de verschillende rekenmethodes uit waarmee de omvang van de subsidies wordt berekend.

Energierapporten zijn verplichte kost voor iedereen die de energietransitie wil begrijpen. Maar waar haal je de tijd vandaan om die studies tot aan de voetnoten door te lezen? Daar heeft Energeia de oplossing voor: Voetnoten, de podcast waarin complexe rapporten, studies en droge teksten helder en begrijpelijk worden besproken door energiedeskundige Laetitia Ouillet en Sabine Sluijters.

Ook ontleedt Ouillet -zelf ook econoom- de discussie onder economen over nut en noodzaak van het afschaffen van fossiele subsidies als middel om de energietransitie te bevorderen en klimaatverandering tegen te gaan. Hoe kan het dat de ene hoogleraar het “de meest extreme inconsistentie in overheidsbeleid ooit” noemt terwijl de andere afschaffen overbodig vindt voor het halen van klimaatdoelen? Ouillet legt uit hoe het Emission Trading System (ETS) zich tot fossiele subsidies verhoudt en behandelt de vraag of de industrie uit Nederland zal vertrekken als de fossiele subsidies worden afgeschaft.

Gebruikte rapporten en artikelen in deze podcast zijn: het rapport van het Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving: Afschaffing fossiele-energiesubsidies: eerder een hersenkraker dan een no-brainer, het rapport van Somo, Oil Change International en Milieudefensie: rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies, het eerste opinie-artikel van economen in het Financieele Dagblad waarin ze pleitten voor afschaffing van fossiele subsidies: Faseer fossiele belastingvoordelen uit, en doe het snel, het antwoord daarop van de tweede groep economen in ESB: Europees emissiesysteem bepaalt halen CO2-doelen, fossiele subsidies secundair en de reactie daarop in het FD: Alleen met denkfouten zijn fossiele subsidies te handhaven.

Ook genoemd worden: Het statement over fossiele subsidies van de leiders van de G20 tijdens de Pittsburgh Summit in 2009. Het eerste artikel van Alman Metten uit 2021: Subsidie voor fossiele brandstoffen ongekend groot. Een tweede artikel van Alman Metten uit 2023: Belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen nóg veel groter, de Kamerbrief van minister Eric Wiebes uit 2020 over financiële prikkels voor fossiele brandstoffen in Nederland en de Kamerbrief van minister Rob Jetten over de omvang van fossiele subsidies uit december 2022.